Acasa Actualitate-Interna Bacalaureat 2023 începe luni cu proba la limba romana. Vezi calendarul!

Bacalaureat 2023 începe luni cu proba la limba romana. Vezi calendarul!

scris de Misu Andrei
43 Afisari

Greva generală de trei săptămâni din Educație a dus la modificări în derularea examenului de maturitate, sesiunea iunie/iulie, de anul acesta. Probele orale s-au echivalat cu mediile din liceu, iar cele scrise încep luni, 26 iunie.

La examenul de Bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii care au absolvit liceul anul acesta, cât și candidați din seriile anterioare care nu au promovat examenul.

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Limba română, prima probă scrisă

Prima probă scrisă este cea de Limbă și literatură română. Potrivit metodologiei, accesul candidaţilor în centrul de examen se face în intervalul 7:30 – 8:30, pe baza actului de identitate. Examenul începe la ora 9.00, timpul destinat unei probe scrise fiind de trei ore.

Candidații nu au voie să introducă în săli ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, fiind obligați să lase obiectele menţionate în sala de depozitare stabilită de comisia de Bacalaureat în acest scop.

Candidaţii care refuză nu sunt primiţi în examen.

Totodată, este interzisă introducerea în sălile de examen, în obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, în penare sau bănci orice fel de manuale, carti, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Telefoanele mobile, căștile audio, precum şi orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet sau la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul, sunt de asemenea, interzise în sălile de examen.

Pentru probele scrise la disciplinele Matematică şi Geografie, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.

Ce riscă cei care copiază

În timpul testării, candidaților nu le este permis să comunice cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe cu alți candidați foi din lucrare, ciorne sau notițe care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor.

Candidații care nu vor respecta regulile de examen vor fi eliminați și nu vor mai putea participa la propebe următoare. Totodată, acestora nu li se vor recunoaște în sesiunile următoare notele la probele promovate anterior eliminării și nici nu vor mai putea participa la următoarele două sesiuni ale examenului de maturitate.

Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidaţii primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfăşurării probelor scrise.

Nota minimă la probele scrise este 5, iar media de promovare a examenului este minimum 6.

Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul naţional de Bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

Candidaţii au dreptul să susţină examenul de Bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.

Calendar Bac 2023

Până în 16 iunie: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

12 – 21 iunie: Echivalarea probelor de competențe lingvistice și digitale

Probele scrise

26 iunie: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

27 iunie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) -proba scrisă

28 iunie: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

29 iunie: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

3 iulie: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00.

4-6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor;

7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS