Acasa Actualitate-Interna Guvernul înființează noi funcții de conducere și alte zeci de posturi la stat

Guvernul înființează noi funcții de conducere și alte zeci de posturi la stat

scris de Misu Andrei
76 Afisari

Cabinetul Ciucă a aprobat miercuri suplimentarea numărului de posturi la Autoritatea pentru Digitalizarea României, dar și noi funcții de conducere la Ministerul Culturii.

Prin noua Hotârâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, numărul posturilor este mărit de la 216 la 285 de posturi. Practic, apar 69 de noi posturi.

Având în vedere calitatea Autorității pentru Digitalizarea României de instituție publică responsabilă cu realizarea strategiilor și politicilor publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale și de a coordona implementarea acestora, precum și rolul de a asigura monitorizarea și controlul asupra respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transformării digitale și societății informaționale, măsurile care se propun, prin prezentul proiect de act normativ, vin în sprijinul transformării autorității într-o instituție puternică și flexibilă, capabilă să gestioneze sarcinile stabilite prin legislația națională și comunitară în vigoare, îmbunătăţirii calităţii prestaţiei profesionale a personalului, în scopul de a spori eficacitatea şi eficienţa serviciilor oferite, asigurării instituției cu personal competent, capabil să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu şi să facă faţă provocărilor/modificărilor în domeniu”, precizează inițiatorii în nota de fundamentare.

Justificarea zecilor de posturi

Având în vedere funcțiile, atribuțiile și responsabilitățile ADR, se impune asigurarea personalului necesar pentru derularea în mod corespunzător a activităților. Față de cele mai sus menționate, considerăm imperios necesară reorganizarea instituțională, astfel încât să fie asigurate premisele unei utilizări eficiente şi eficace a resurselor, prin înființarea/reorganizarea/desființarea unor structuri, preluarea de atribuții de la alte structuri, toate în vederea eficientizării activității Autorității pentru Digitalizarea României”, mai arată nota citată.

De asemenea, este înființată o nouă funcție de conducere, adică de secretar general adjunct pentru ajutarea la „implementarea proiectului de cloud guvernamental, precum şi a proiectelor de transformare digitală, inclusiv cu finanțare PNRR, respectiv responsabilitățile ce decurg din aplicarea cadrului legal național și european în procesul transformării digitale”.

La Cultură 3 secretari de stat nu erau suficienți

Schimbări vot fi și la Ministerul Culturii. Mai precis, prin cea mai recentă Hotărâre de Guvern, Executivul a fost de acord ca Ministerul Culturii să aibă patru secretari de stat, trei subsecretari de stat, un secretar general şi doi secretari generali adjuncți. Practic, este înființată încă o funcție de secretar de stat, poziție remunerată lunar cu 16.640 de lei. De asemenea, este necesară înființarea unei alte funcții de secretar general adjunct.

Având în vedere rolul, atribuțiile şi structura organizatorică a Ministerului Culturii, precum şi importanţa, volumul, complexitatea şi specificul activităţii desfăşurate de secretarul general, pentru o mai bună stabilitate a funcţionării Ministerului Culturii şi a legăturilor funcţionale din cadrul structurilor ministerului, precum și în vederea încărcării echilibrate a responsabilităților la nivel de funcționari publici, a desfășurării în condiții optime de către minister a responsabilităților ce îi revin şi totodată o coordonare corespunzătoare a resurselor umane şi financiare, se impune înființarea la nivelul Ministerului Culturii a unui nou post de secretar general adjunct. Înființarea postului de secretar general adjunct va avea ca rezultat eficientizarea activităţii instituţiei şi redistribuirea unor atribuţii ale secretarului general în concordanţă cu obiectivul de întărire a capacităţii administrative a ministerului”, se arată în nota de fundamentare a HG-ului.

Totodată, noile programe majore şi activități necesare ca urmare a pandemiei impun suplimentarea posturilor cu un post de secretar de stat care să susțină mediul independent şi antreprenorialul cultural pentru combaterea efectelor de criză în perioada pandemică şi postpandemică”, mai arată nota de fundamentare.

De asemenea, numărul de posturi la nivel central este mărit la 205 posturi, de la 195 de posturi, fiind diminuat „numărul maxim de posturi alocate Organelor de specialitate ale administrației publice centrale şi instituții publice de cultură de importanță națională finanțate din venituri proprii şi din subvenții acordate de la bugetul de stat”.

Invocarea PNRR

În considerarea prevederilor Acordului de finanțare nr. 39993/06.04.2022, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de coordonator național pentru PNRR și Ministerul Culturii, în calitate de coordonator de reforme și investiții, având drept obiect stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, furnizate coordonatorului de reformă și investiții, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a jaloanelor și a țintelor cu privire la reformele și investițiile Ministerului Culturii şi dată fiind amploarea activităţilor şi responsabilităţilor ce revin ministerului se impune majorarea numărului de posturi cu 5 noi posturi pentru Compartimentul Programe de Investiţii în Cultură (CPIC) din cadrul Ministerului Culturii”, mai arată nota de fundamentare.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS