Acasa Actualitate-InternaInvestigatii UPDATE. Cum a dat ministrul Mediului 83% din pădurile Mureşului pe mâna unor şmecheri din Harghita. Rezultatul controlului dispus de ministrul Mediului

UPDATE. Cum a dat ministrul Mediului 83% din pădurile Mureşului pe mâna unor şmecheri din Harghita. Rezultatul controlului dispus de ministrul Mediului

scris de Ziua Veche
5 afisari

UPDATE, vineri, ora 14.00: Dorim să ne cerem scuze pentru întârzierea răspunsului privind solicitarea dvs. Controlul de fond efectuat la Ocolul Silvic Privat Gheorgheni a fost finalizat la începutul lunii septembrie şi, dintr-o eroare pe care ne-o asumăm şi o regretăm, răspunsul nu a fost transmis către dvs.

În conformitate cu ordinul D-lui Ministru Borbély László cât şi a Comisariatului General şi a Comisariatului Regional Sibiu al Gărzii Naţionale de Mediu, a fost realizat un control la S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. Controlul dispus de dl ministru László Borbély a fost realizat de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu şi s-a încheiat în 9 septembrie 2010, constatând următoarele:

La art.3, pct 1 din contractul de administrare sunt stipulate obligaţiile S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. atât cele privitoare la organizarea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior cât şi cele de natură financiară.

Din verificările efectuate rezultă că aceste obligaţii au fost îndeplinite aproape în totalitate cu excepţia celor privind constituirea Consiliului Consultativ, Regulamentul şi Planul de Management pentru care au fost stabilite termene de realizare.

Cu ocazia verificărilor s-a constatat că s-au făcut paşi importanţi de către S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. în ceea ce priveşte ecologizarea şi salubrizarea zonei date în administrare prin acţiuni punctuale şi concrete desfăşurate în cursul trim II şi trim III a acestui an.

De asemenea, s-a constatat că a existat preocupare pentru atragerea de fonduri europene, sens în care a fost depus un proiect pentru a obţine finanţare prin Programul LIFE +.

Concluzia controlului este că atât conducerea S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. cât şi cea a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior asigură un management corespunzător existând premize că administrarea zonelor protejate date în responsabilitate se va face în condiţii foarte bune.

Precizăm că rezultatele acestui control au fost comunicate încă din luna septembrie Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor.

DIRECŢIA COMUNICARE

–––––––––––––––––––––––-

Trecură alegerile prezidenţiale din 2009 şi UDMR ajunse, din nou, la Guvernare. Aşa că Laszlo Borbely preia , în noul guvern Boc, portofoliul Mediului şi Pădurilor. Asta prin decembrie anul trecut. Povestea pe care o spun se întâmplă în februarie 2010. Un lucru banal, la prima vedere. Se face o licitaţie pentru darea în administrarea a ariilor protejate. Totul, cum ziceam, banal, până aici. Numai ca Direcţia Silvică Mureş începe să avertizeze Prefectura, Parlamentul etc. Că s-a făcut un mare abuz.

Practic majoritatea fondului forestier al judeţului Mureş, 83%- a fost transferat către o entitate privată din judetul Harghita, fără ca ea să fi administrat în prealabil păduri din judeţul Mureş. Mai mult decât atât, suprafeţele gestionate de Ocolul Silvic Gheorgheni, privatul care a caştigat licitaţia despre care vorbim, se afla deja în arii protejate care sunt în mare măsură defrişate, iar Ocolul Silvic privat este cercetat în diverse dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti din Miercurea Ciuc şi Piatra Neamţ, după cum susţine Prefectura Mureş.

Faza e că nu Ocolul, în integritatea sa, este periculos pentru pădurile ţării. Suspect este, cu deasupra de masură, cel care-l conduce. Din actele pe care le-am obţinut de la Parlament, omul care dirijeză Ocolul Privat, pe numele său Melles Elod, are atâtea dosare penale pe rol, de cand conducea Ocolurile Statului, cum rar s-a văzut. De aici vine si întrebarea? Cum să dai 135.000 de hectare de pădure pe mâna unui asemenea om?

Borbely faţă cu Abuzurile

Pe 27 aprilie 2010, convocat la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor, ministrul Borbely a promis ca la şase luni de la acordarea administrării va declanşa un control de substanţă. Susţinând, normal, că legea e lege. Iar daca găseşte că Ocolul lui Melles nu e în regulă va lua măsuri.

În urma discuţiilor cu ministrul, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate :

• sesizarea conducerii Consiliului Superior al Magistraturii cu solicitarea comunicării situaţiei dosarelor soluţionate (sau aflate în curs de soluţionare) de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni în perioada anilor 2004 – 2009, având ca obiect infracţiuni silvice sau retrocedări ilegale, precum şi exploatări ilegale de masă lemnoasă din zonele de economie forestieră de pe raza unităţilor de parchet susmenţionate.

• să se aştepte expirarea termenului de şase luni de la încheierea contractului de administrare, ca apoi organele abilitate să efectueze controlul la Ocolul Silvic Privat Gheorgheni, iar după finalizarea acestuia Comisia să fie informată asupra concluziilor desprinse. Astfel, membrii comisiei vor putea aprecia asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei în această speţă.

Dom ministru, ceva rezultate?

Socotind că cele şase luni cerute de ministru au trecut, pe 2 septembrie am adresat Ministerului Mediului următoarea solicitare, în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

„Domnule Ministru, la discuţiile pe care le-aţi avut în data de 27 aprilie 2010 cu membrii Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor, aţi afirmat că după şase luni de la atribuirea în administrare a ariei naturale protejate ROSCI0019 Călimani Gurghiu şi SPA0033 Depresiune şi Munţii Giurgeului către Ocolul Silvic Privat Gheorgheni veţi iniţia un control de fond asupra capacităţii respectivului Ocol de a administra cele 135.000 hectare de pădure şi veţi lua măsuri în consecinţă.

Întrucat cele sase luni au trecut, vă rugăm, domnule Ministru, să ne comunicaţi rezultatele controlului şi, eventual, măsurile pe care le-aţi luat. Vă multumim!”.

Mediul: mai încolo!

La câteva zile distanţă, am primit de la Direcţia de Comunicare următorul răspuns: „Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată în cadrul Direcţiei de Comunicare cu nr. 60326DC/06.09.2010 privind furnizarea unor informaţii în baza Legii 544/2001 cu privire la rezultatele controlului de fond asupra capacităţii Ocolului Silvic Privat Gheorgheni şi măsurile luate în urma controlului vă comunicăm că în prezent acest control se află încă în derulare, iar în momentul finalizării vă vom transmite în cel mai scurt timp posibil rezultatele raportului de control”. Au trecut două luni şi rezultatele controlului tot nu ne-au mai parvenit.

Vine, vine infringementul?

Merită menţionat că Direcţia Silvică Mureş, participantă la licitaţie, a contestat decizia Comisiei de Evaluare a Dosarelor de a acorda punctaj câştigător Ocolului condus de ing. Melles Elod. Iată ce spunea atunci ing. Vasile Miculi, directorul Direcţiei: „D.S. Mureş ca subunitate a R.N.P. Romsilva, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor, nu înţelege cum o comisie a Ministerului nu ne recunoaşte capacitatea de a administra o arie protejată de importanţă comunitară atât de vastă. Nu putem explica faptul că nu se acordă administraţia unei Direcţii Silvice, printre cele mai mari din ţară, care dispune de resursele logistice şi umane calificate, care are contracte de colaborare prin însăşi statutul său de funcţionare cu Academia Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi se acordă administrarea ariilor protejate unui ocol silvic cu o activitate cel puţin îndoielnică şi care nici măcar nu este amplasat în interiorul ariei. Menţionăm că desemnarea acestor arii protejate comunitare este rezultatul administrării fondului forestier de către instituţia noastră, în spiritul conservării durabile a pădurilor, fapt cu care contracandidatul nostru nu se poate lăuda…Atribuirea administrării Sitului de Importanţă Comunitară Călimani Gurghiu acestei entităţi reprezintă un risc major pentru iniţierea unor noi proceduri de infringement în baza viitoarelor rapoarte către Comisia Europeană”.

Performanţele lui Melles Elod

Miculi a transmis, de asemenea, către toate instituţiile statului sesizate informaţii şi materiale care evidenţiau activitatea O.S. Gheorgheni.

De exemplu. În urma unui control al Gărzii de Mediu, în 2003 ing. Melles Elod este înlocuit din funcţia de şef al Ocolului Silvic Gheorgheni: pentru neglijenţă în serviciu, având în vedere modul în care a efectuat întocmirea actelor de punere în valoare a doborâturilor de vânt din pădurea proprietate privată Lăzarea şi modul în care a coordonat eliberarea autorizaţiilor de exploatare a foilor de însoţire a materialului lemnos; neurmărirea aplicării Ordinului Secretarului de Stat al Pădurilor privind preluarea suprafeţelor nepuse în posesie de Comisia locală Gheorgeni pentru aplicarea legii fondului funciar, favorizând crearea de mari pagube prin delicte silvice proprietarilor de păduri ce nu preluaseră suprafaţa de pădure în baza legilor de retrocedare; întocmirea a 10 acte fictive de punere în valoare a unui volum de 42.440 m.c., fără să reconstituie limitele proprietăţilor afectate de doborâtură etc.

În final, conducerea de atunci a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale împreună cu ROMSILVA au luat măsura desfiinţării Ocolului Silvic de Stat Gheorgheni.

Dosarele lui Melles Elod

Comisia pentru cercetarea abuzurilor a Camerei a identificat şase dosare penale în care Melles Elod era cercetat în 2004-2005, iar Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat aceleiaşi comisii că,

între 2006-2008, pe numele lui Melles Elod organele de urmărire penală au mai deschis trei dosare.

Grofii şi Verestoy

Haideţi să vedem ce zice şi presa mureşană. Iată câteva pasaje din articolele publicate, sub semnătura lui Vlad Mureşan, de Cuvântul liber, din 13-14 mai 2010:

“Trecerea recentă a pădurilor de la Ministerul Agriculturii la Ministerul Mediului, condus de Borbely Laszlo, a fost o greşeală incomensurabilă a guvernanţilor noştri de la Bucureşti, se pare prea departe de Transilvania şi de problemele cu care se confruntă populaţia din această zonă, fiind totuşi arhicunoscute pretenţiile revendicative aberante ale descendenţilor unor aşa-zişi nobili, care au trăit cândva aici, şi care, încă de după Revoluţia din 1989, acţionează, prin diverse mijloace oculte, pentru a intra în posesia a zeci de mii de hectare de terenuri, în majoritate acoperite cu vegetaţie forestieră, din judeţele Mureş şi Harghita.

Miza reprezentanţilor moştenitorilor foştilor grofi maghiari Banffy, Kemeny, Elteto, Bethlen ş.a., pentru că de ei este vorba, o reprezintă peste 50.000 de hectare de terenuri împădurite din judeţul Mureş, revendicate în urma apariţiei Legii 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii imobiliare, aceştia obţinând, în anul 2007, o suprafaţă de aproximativ 30.000 de hectare în baza unor sentinţe controversate pronunţate de instanţă Judecătoriei Reghin.(…)

Ordinul nr. 55, din 20.01.2010 (în baza căruia sa făcut licitaţia despre care vorbim – nota ziuaveche.ro), prevede, inexplicabil, că dobândirea dreptului de administrare a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior atrage încredinţarea automată şi a administrării sitului Natura 2000, compus din situl Călimani-Gurghiu (fără suprafaţa care se suprapune peste Parcul Naţional Călimani) şi situl Munţii şi Depresiunea Giurgeului, ceea ce înseamnă că, în final, suprafaţa atribuită în administrare este de peste 136.000 de hectare.

În fapt, prin acest act normativ, Borbely Laszlo decide ca acea entitate care va caştiga licitaţia, organizată la Ministerul Mediului şi Pădurilor, pentru atribuirea în administrare a ariilor protejate amintite, va deţine controlul decizional asupra tuturor lucrărilor ce se vor realiza în interiorul unor suprafeţe împădurite ce se suprapun, culmea, chiar peste terenurile solicitate în instanţă de către moştenitorii fostelor familii de grofi maghiari. A ce miroase, dragi cititori/alegători? (…)

Un alt artizan al acestui adevărat „tun” dat statului roman, cu repercusiuni negative greu de anticipat, se pare că ar putea fi parlamentarul Verestoy Attila care urmăreşte de multă vreme să se extindă cu tăierile de păduri şi în judeţul Mureş, după ce, de mai multe ori, autorităţile de mediu i-au respins solicitările de avize şi autorizaţii pentru exploatare forestieră la graniţa judeţelor Harghita şi Mureş. (…)

De altfel, Verestoy Attila cunoaşte că, în zona masivelor montane Călimani şi Gurghiu, pădurile au fost mai puţin exploatate, datorită faptului că se află situate într-o arie naturala protejată, iar infrastructura rutieră este slab dezvoltată, parlamentarul iniţiind, anterior, mai multe proiecte de reabilitare a drumului ce leagă localităţile Gheorgheni, din judeţul Harghita, cu localitatea Lăpuşna, din judetul Mureş, demersurile lui fiind respinse pe motiv de încălcare a normelor legale ce protejează ariile naturale.

În această situaţie, suntem siguri că Melles Elod îşi va da cu uşurinţă acceptul pentru exploatarea masei lemnoase de către Verestoy Attila în perimetrul atribuit în administrare Ocolului Silvic privat din Gheorgheni”.

Vedeti aici intrebarile ziuaveche, aici raspunsul primit de la Ministerul Mediului şi rezultatul controlului Ministerului Mediului.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult