Alistar sare la gatul ANI

scris de Ziua Veche
0 afisari

.Rafuiala dintre Agentia Nationala de Integritate si seful Transparency International Romania, Victor Alistar, a atins cote maxime. Prin intermediul mass media. Vineri, dupa ce ANI a transmis, printr-un comunicat, ca a ramas definitiva constatarea incompatibilitatii lui Victor Alistar, in sensul ca acesta a condus Transparency International Romania fara a fi suspendat din functia pe care o detinea la Agentia Nationala a Functionarilor Publici in 2004. Victor Alistar, presedinte al TI Romania, vine cu argumente zdrobitoare, aratand, printr-un comunicat de presa, ca ANI minte, dezinformeaza si hartuieste.

 

Comunicatul lui Victor Alistar

 

„Cu privire la comunicatul Agentiei Nationale de Integritate prin care institutia sustine ca a ramas definitiva constatarea incompatibilitatii fac mentiunea ca acesta este mincinos si menit sa dezinformeze opinia publica.

Ca dovada a faptului ca Agentia Nationala de Integritate minte si dezinformeaza este faptul ca in baza raportului inspectorului de integritate, ANFP a fost solicitata sa deschida actiune in instanta de contencios administrativ in vederea anularii ordinelor de suspendare, la cerere, din calitatea de functionar public. in acest sens, este deschisa cauza la Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a Contencios Administrativ in dosarul nr. 9228/2/2009 al carui prim termen de judecata a fost stabilit in data de 3 martie 2010.

Mai mult decât atât, prin adresa nr. 4012/20.07.2009 a ANI semnata de Presedintele Catalin Macovei, inregistrata la ANFP cu nr. 1900757/21.07.2009 se spune „va comunicam alaturat un exemplar al actului de constatare nr. A/1130/I.I/2009, pentru analizarea indiciilor privind existenta unei alte stari de fapt decât cele care ar constitui temei legal pentru emiterea ordinelor cu nr. 328/05.02.2004, nr. 136/07.02.2005, …. Ale Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in vederea solicitarii anularii acestora de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ competent”, reiese fara niciun dubiu ca temeiul starii de incompatibilitate nu a fost clarificat si ca este subiect care va fi dezbatut in instanta. Asa incât, actul juridic va produce efecte numai dupa ce s-ar putea constata ca am exercitat functii in sectorul privat fara sa ma fi suspendat din functie. Altfel spus, pâna la anularea ordinelor de suspendare, constatarea incompatibilitatii nu este definitiva.

Astfel, este falsa sustinerea cum ca instanta s-a pronuntat deja in aceasta cauza. in situatia in care actele administrative de suspendare care sunt legale si temeinice vor fi mentinute de instanta de judecata, atunci inseamna ca situatia de incompatibilitate nu a existat.

Abia pe baza deciziei instantei de judecata voi putea ataca constatarea ANI, facuta in birou si la ordin, atunci când voi putea arata ilegalitatea constatarii facute pe baza prezumtiei de nelegalitate a ordinelor de suspendare. ANI a declarat ca am fost in stare de incompatibilitate pentru ca am lucrat la TI-România fara sa am o suspendare din functie valabila. Sa asteptam instanta de contencios sa decida legalitatea suspendarii si apoi putem vedea daca temeiul constatarii ani este legal sau ilegal. Eu il consider ilegal si astept hotarârea in prezenta cauza pentru a depune actiunea de anulare a „constatarii” incompatibilitatii.

Mentionez ca incepând cu februarie 2004 m-am suspendat din functia publica tocmai pentru a evita o situatie de incompatibilitate. Conflictul juridic este acela ca ANI nu recunoaste existenta ordinelor de suspendare sau validitatea acestora, ori acest aspect nu a fost solutionat, ordinele fiind in vigoare, legale si temeinice.

Solicit Agentiei Nationale de Integritate sa inceteze de indata orice hartuire la adresa mea, hartuire datorata criticilor obiective pe care le-am adus la adresa acestei institutii. Solicit conducerii ANI sa se abtina de la orice conduita de abuz in serviciu folosindu-se de instrumentele de comunicare ale institutiei pentru a se razbuna pe reprosurile opiniei publice si le indemn sa foloseasca acele instrumente de comunicare pentru a da explicatii opiniei publice cu privire la suspiciunile si criticile adresate.

Actul de constatare a incompatibilitatii nu are caracterele unui act administrativ care sa produca efecte juridice prin el insusi sau un efect care sa ma poata prejudicia in mod personal, cu exceptia daunelor ce le pot cere ca incalcare a dreptului nepatrimonial la imagine. Actul nu se poate ataca prin el insusi in contencios administrativ intrucât pentru ca actul sa produca consecinte juridice este nevoie ca asupra persoanei in cauza sa se adopte sanctiunile disciplinare prevazute de legislatia specifica fiecarei categorii de persoane ce face obiectul legii privind declararea intereselor.

Astfel firul logic este acela de verificare in instanta a temeiului constatarii incompatibilitatii, ramânerea definitiva a actului ANI (daca nu l-as ataca in contencios administrativ) si apoi acesta s-ar comunica „in termen de 10 zile organelor care aplica sanctiuni disciplinare sau care dispun revocare, destituirea ori eliberarea din functie, precum si organelor fiscale competente, asa cum prevede art. 50 din legea 144/2007”.

Asa ca invit ANI sa astepte solutionarea temeiului actului lor de constatare si apoi sa se bucure ca o absurditate (cum ar fi aceea ca desi suspendat pentru a evita incompatibilitatea te gasesti in stare de incompatibilitate) a ramas definitiva.

Citatul pe care ANI l-a dat din lege se refera la posibilitatea de contestare un act care produce efecte juridice cum ar fi amenda, destituirea din functie, confiscarea averii etc. Ori in acest caz tocmai acesta este aspectul care se pune in discutie prin actiunea ce are ca obiect tocmai verificarea existentei sau nu a suspendarii din functia publica atunci când am exercitat activitatea in cadrul TI-România.

 

Ca exemplu, atunci când ANI a emis un act administrativ care producea efecte juridice prin el insusi si care ramânea definitiv prin neatacare am deschis actiune in instanta solicitând anularea actului. Este vorba de dosarul nr. 18205/299/2009 atunci când am atacat in contencios administrativ amenda pe care ANI a dat-o pentru depunerea cu intârziere a declaratiei de interese. Mai mult decât atât, ANI nu a comunicat decât o adresa de inaintare fara documentul anexa, care nu se regasea in plic.

Astfel, solutionarea temeiului juridic al starii de incompatibilitate nu este definitiva ci se afla pe rolul instantei competente de contencios administrativ”.

 

Victor Alistar 

Comunicatul ANI

 

„Actul de constatare a starii de incompatibilitate a domnului ALISTAR TEODOR-VICTOR, emis de catre Agentia Nationala de Integritate la data de 20.07.2009, a ramas definitiv și irevocabil, potrivit prevederilor art. 50, alin. (3) din Legea nr. 144/2007, republicata.

Curtea de Apel Bucuresti a comunicat, la data de 10 februarie 2010, faptul ca domnul ALISTAR TEODOR-VICTOR nu a contestat in termenul legal, la instanta competenta de Contencios Administrativ si Fiscal, actul de constatare a starii de incompatibilitate, emis de Agentia Nationalade Integritate.

in termen de 15 zile de la data comunicarii actului de constatare a conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate, persoana verificata poate face contestatie la curtea de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal, in a carei circumscriptie locuieste”, potrivit art. 48, alin. (2) din actul normativ mentionat anterior.

Precizam ca orice contestatie inregistrata la alta instanta decât cea prevazuta la art. 48, alin. (2) este nula de drept.

Agentia Nationala de Integritate a constatat ca domnul ALISTAR TEODOR-VICTOR s-a aflat, in perioada 23.01.2007 – 01.03.2009, in stare de incompatibilitate,  intrucât a detinut concomitent calitatile de functionar public – purtator de cuvânt (in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici), director executiv (in cadrul Asociatiei Române pentru Transparenta, incepând cu anul 2004) si avocat definitive – titular (in cadrul Cabinetului individual de avocatura „Alistar Teodor-Victor” – incepând cu data de 23.01.2007 și pâna in prezent).

Conform prevederilor legale, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din functie sau, dupa caz, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective”.

Incompatibilitatile privind demnitatile publice si functiile publice sunt cele reglementate de Constitutie, de legea aplicabila autoritatii sau institutiei publice in care persoanele ce exercita o demnitate publica sau o functie publica isi desfasoara activitatea, precum si de dispozitiile Legii nr. 161/2003, cu modificarile și completarile ulterioare.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici, insușindu-și concluziile din actul de constatare emis de A.N.I. prin care s-a constatat starea de incompatibilitate a domnului ALISTAR TEODOR-VICTOR , s-a adresat Curtii de Apel București pentru anularea actelor administrative emise de catre Președintele A.N.F.P. in vederea aprobarii cererilor de suspendare, respectiv de prelungire a suspendarii raportului de serviciu in cazul lui ALISTAR TEODOR-VICTOR, precum și pentru anularea mentiunilor din cartea de munca a acestuia, pentru perioada incidenta.

Actul de constatare ramas definitiv, prin care Agentia Nationala de Integritate a stabilit existenta starii de incompatibilitate a lui ALISTAR TEODOR-VICTOR, a fost publicat pe pagina de Internet a ANI (www.integritate.eu), la sectiunea „ACTE DE CONSTATARE”.

Conform prevederilor art. 50 din Legea nr. 144/2007, republicata, „actul ramas definitiv, prin care se constata caracterul nejustificat al averii sau al unei parti din aceasta ori prin care se constata conflictul de interese ori starea de incompatibilitate, se publica pe pagina de Internet a Agentiei si se comunica, in termen de 10 zile, organelor care aplica sanctiuni disciplinare sau care dispun revocarea, destituirea ori eliberarea din functie, precum si organelor fiscale competente”.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult