Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Poliţia Română trece la management după modelul din mediul de afaceri

Poliţia Română trece la management după modelul din mediul de afaceri

scris de M.A.
11 afisari

Poliţia Română trece la management după modelul din mediul de afaceri. Vineri, în prezenţa şefului Poliţiei Române, chestor-şef de poliţie Petre Tobă, a avut loc conferinţa de închidere a proiectului ,,Sistem Informatic Integrat pentru Suportul Decizional şi Organizaţional privind Dezvoltarea Capacităţii Administrative a IGPR (SIISDODCA)”.

Poliţia Română trece la management după modelul din mediul de afaceri

Poliţia Română trece la management după modelul din mediul de afaceri

Adoptarea noului model de administrare a activităţii Poliţiei Române va conduce la o scădere a costurilor administrative cu până la 20%, accelerând totodată procesul de descentralizare deja început. ,,Poliţia Română este o instituţie complexă, care se dezvoltă permanent, iar acest proiect reprezintă o componentă esenţială a strategiei de reformă instituţională. Am încercat să implementăm sistemul ERPEnterprise Resource Planning (planificarea resurselor intreprinderii), folosit cu succes în cadrul marilor companii private.” a declarat chestorul-şef Petre Tobă, prezent la conferinţa de închidere a proiectului.

Prin intermediul proiectul SIISDODCA se adoptă sistemul ERP în scopul integrării tuturor funcţiilor manageriale, de planificare strategică, coordonare a proceselor, monitorizare, evaluare şi realizare a gestiunii resurselor instituţionale (financiar contabile, umane şi logistice) cu implicaţii pozitive asupra sistemului de adoptare a deciziilor.

Proiectul a urmărit reducerea costurilor asociate activităţilor de management al resurselor prin accesul îmbunătăţit la informaţie pentru toate nivelurile de management, informatizarea procedurilor inter-departamentale din cadrul Poliţiei Române, creşterea capacităţii de prognoză a evoluţiei instituţionale, prioritizarea investiţiilor în funcţie de obiectivele strategice de ordine şi siguranţă publică, eficientizarea activităţii prin obţinerea automată de date şi rapoarte în timp real, precum şi reducerea costurilor administrative cu până la 20%.

Implementarea proiectului a urmărit introducerea celor mai bune practici din domeniul gestionarii resurselor în vederea formării unei organizaţii de nivel european şi continuarea procesului de descentralizare.

Soluţia informatică aduce pe lângă avantajele clasice ale informatizării (precizie, securitate, rigurozitate) şi alte beneficii care se datorează faptului că acest sistem este unul integrat. Astfel, pot fi generate rapoarte de management şi pot fi obţinute informaţii în timp real sau pot fi obţinute informaţii consolidate. De asemenea, sistemul permite o mai bună planificare şi execuţie la nivel de middle management, precum şi generarea automată şi urmărirea indicatorilor strategici.

Totodată, proiectul a avut şi o componentă de instruire a personalului Poliţiei Române pentru utilizarea aplicaţiei SIISDODCA, în funcţie de rolul şi responsabilităţile acestuia în cadrul organizaţiei instituţionale şi sistemului informatic integrat.

SIISDODCA este primul proiect aprobat la nivelul IGPR prin instrumentul de finanţare Fonduri Structurale – Fond Social European – Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PODCA).

Contractul de finanţare al proiectului nr. 44/07.09.2009 a fost semnat la nivelul Autorităţii de Management – Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la data de 07.09.2009.

Bugetul alocat proiectului a fost de 11.533.731 lei, fără TVA, din care 9.803.671,35 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene (echivalentul a 85% din costurile totale).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult