Acasa Actualitate-InternaPolitica interna 35 de pași pentru ca PDL să devină un partid popular modern

35 de pași pentru ca PDL să devină un partid popular modern

scris de R. C.P.
8 afisari

Monica Macovei, Cristian Preda şi Sever Voinescu au lansat miercuri un document, care s-ar putea transforma în platforma cu care vor candida la şefia PDL.

monica macovei si sever voinescu pdl

foto: Agerpres

„În acest moment, unii colegi din PDL caută 35 de semnături pentru a-şi susţine candidatura. Lor şi tuturor celorlalţi colegi şi prieteni din partid, vrem să le oferim 35 de idei. Poate că este vremea semnăturilor, dar noi credem că este vremea dezbaterilor. Cele 35 de idei sunt oferite dezbaterii PDL, dar şi publicului larg.

Indiferent că vom găsi sau nu un număr de colegi gata să se reunească în jurul acestor idei pentru a depune o moţiune, discuţia ne va ajuta foarte mult. O dorim deschisă şi argumentată, departe de invective şi suspiciuni. De fapt, vor avea de câştigat de pe urma dezbaterii toţi cei care speră că putem progresa în România”, se arată în comunicatul de presă care însoţeşte documentul.

PDL – un partid popular modern

35 de pași necesari

PDL are șansa de a se construi ca singurul partid de dreapta din România. Pentru a atinge acest obiectiv, PDL ar putea să-și folosească resursele și să susțină măsuri orientate de următoarele 35 de idei:

Economie: buget, fiscalitate, Europa

1. Diminuarea prezenței statului în economie. Efectul va fi triplu: creșterea eficienței, scăderea corupției și depolitizarea unor decizii economice. Acum, statul e un factor de distorsionare a regulilor pieței. Trebuie să-i dăm un alt rol, reconstruindu-i credibilitatea atât în fața cetățenilor, cât și în fața actorilor economici.

2. Trecerea economiei de la o dezvoltare bazată pe consum la o dezvoltare bazată pe producție. Principala lecție a ultimilor ani este aceea că economiile a căror dezvoltare se bazează pe consum sunt vulnerabile în crize economice, în vreme ce economiile a căror dezvoltare se bazează pe producție sunt mai rezistente.

3. Diminuarea poverii fiscale pe muncă, ca un prim pas al unei ample și bine gândite politici de reducere a taxelor și impozitelor, atât în cuantum cât și în numărul lor. Prin politicile sale, statul trebuie să urmărească creșterea productivității prin stimularea spiritului antreprenorial.

4. Înscrierea în Constituție a unui deficit bugetar maxim de 3 la sută.

5. Elaborarea bugetului cu minimum 6 luni înainte de debutul anului fiscal şi consultarea cu autoritățile europene competente, pentru o sincronizare cu politicile țărilor membre și participarea la strategia „semestrului european” propusă de Comisie ca o nouă fază a integrării.

Sănătate: resurse suplimentare și asigurări

6. Sistemul public de sănătate are nevoie de sporirea calității managementului la nivelul fiecărei unități sanitare în parte, dar și de resurse financiare private pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor. De aceea, creșterea progresivă a elementului privat în serviciile de sănătate trebuie să fie o prioritate.

7. Reforma pieței de asigurări de sănătate. Statul e obligat să abandoneze iluzia că ”asigură total” și trebuie să se limiteze la asigurarea unui pachet minimal de servicii medicale, restul fiind susținut prin competiția între asiguratorii privați.

Protecție socială și pensii sustenabile

8. Protecție socială țintită. Protecția socială cea mai bună este asigurată de un loc de muncă stabil și bine plătit. În același timp, statul trebuie să îi ajute pe cei aflați în nevoie, inclusiv prin cooperarea cu structuri non-guvernamentale specializate. Acest ajutor vizează nu categorii în ansamblu, ci cazuri concrete. Asistarea persoanei pentru a ieși din starea de nevoie, și nu pentru a permanentiza respectiva stare, trebuie să fie filosofia de funcționare a întregului sistem de protecție socială.

9. Ne dorim un sistem de pensii sustenabil, în virtutea căruia pensiile de stat să nu fie niciodată în pericol. Sporirea numărului de contribuitori pentru echilibrarea balanței cu numărul de pensionari este o condiție sine qua non a depășirii crizei actuale.

Regii și agenții

10. Restructurarea masivă a regiilor și agențiilor de stat, printr-un proces combinat de privatizare și contracting out. Scoaterea regiilor și a agențiilor de stat din universul clientelar al partidelor e una dintre condițiile reabilitării politicii în ochii cetățenilor.

Diminuarea evaziunii

11. Creșterea puterii statului în combaterea evaziunii fiscale. Indisciplina financiară nu e o povară culturală de nedepășit, iar rolul statului poate fi acela de a educa, prin exemplu, mediul economic.

Constituție

12. Limitarea – prin Constituție – a susținerii politice la miniştri şi secretari de stat. Alături de aleşii locali şi naționali, miniștrii și secretarii de stat vor fi, astfel, singurii „colorați” politic. În rest, funcționarii statului trebuie să fie apolitici. Este necesar ca singura bază de selecţie să fie competenţa dobândită, nu relaţia clientelară, cu atât mai puţin cea condiţionată de susţinerea campaniilor electorale.

13. Reforma constituţională trebuie să aibă ca scop clarificarea funcţională a regimului, şi nu o modificare inspirată exclusiv de una dintre crizele recente. Între materiile care trebuie avute în vedere sunt: mecanismele dizolvării legislativului, relaţia dintre Preşedinte şi Premier, rolul Curţii Constituţionale, amenajarea justiției.

Regionalizare pentru dezvoltare

14. Regionalizarea nu trebuie făcută pe criterii etnice, ci pornind de la nevoi de dezvoltare şi de la structura demografică, luând în seamă, de asemenea, capacitatea administrativă.

15. Introducerea în Constituţie a obligaţiei ca alocările bugetare să asigure, prin distribuire echitabilă, satisfacerea necesităților reale de la nivelul comunelor, orașelor și județelor, indiferent de partidele aflate la guvernare, pentru a garanta respectarea pe termen lung a interesului cetățenilor. E nevoie, în acest sens, de elaborarea unui algoritm de finanţare minimă pentru dezvoltare.

16. Schimbarea structurii administrative – inclusiv a relaţiei dintre judeţ şi regiune – trebuie corelată cu o reformă electorală care să asigure coerenţa gestiunii teritoriului. În acest moment, utilizarea tuturor modurilor de vot (majoritar într-un tur pentru preşedinţii CJ, majoritar în două tururi pentru primari şi preşedinte, forme de scrutin proporţional pentru consilii locale şi judeţene, ca şi pentru Parlament) creează blocaje și deresponsabilizare a autorităților.

Mediu și educație

17. Inițierea unui Pact național pentru protejarea mediului, plecând de la o hartă a riscurilor de mediu, actualizată anual, prin dialog între guvern, patronate și ONG-uri de mediu.

18. Modernizarea statului se face cu educaţie solidă şi sistem de sănătate accesibil tuturor. Altfel, modernizarea e o lozincă. Pentru a fi posibilă, e nevoie de resurse semnificative. Baza de calcul a salariilor personalului medical şi a celui din educaţie ar trebui – în mod ideal – să crească până în 2012 cu minimum 50%. Altfel, exodul medicilor va fi accelerat, iar şcolile vor fi abandonate de profesorii competenţi.

19. Educaţia trebuie în aşa fel configurată încât în următorii zece ani elevii români să ocupe în clasamentele făcute pe baza testelor internaţionale unul dintre primele zece locuri, şi nu – cum se întâmplă acum – unul dintre ultimele. Componenta etică a educației trebuie reintrodusă în școala românească.

Administrație publică

20. Întregul sistem al administrației publice trebuie reformat și raționalizat. Informatizarea, concentrarea pe serviciul prestat cetățeanului și nu pe rigorile birocrației instituționale, profesionalizarea, eficientizarea (prin introducerea unor standarde de cost) și depolitizarea structurilor administrației ar trebui să fie ideile de bază ale reformei sistemului administrativ.

Demnitatea funcției publice

21. Eliminarea oricărei posibilități de ingerință a Parlamentului sau a altor instituții publice în actul de justiție referitor la un dosar care vizează un parlamentar sau un ministru.

22. Introducerea pentru parlamentari și miniștri a interdicției de a exercita, în paralel cu mandatul, acele funcții și activități care pot duce la situații de conflict de interese, de pildă inițierea unor proiecte de lege sau amendamente sau prin luarea unor decizii în interes personal sau clientelar contrar interesului public. Activitatea în Parlament sau Guvern trebuie să fie dedicată exclusiv interesului public.

Justiție independentă și anticorupție

23. Definirea principiului independenței justiției ca dreptul persoanei de a fi judecată de judecători independenți, nu ca un „privilegiu” al judecătorilor; participarea cetățenilor la stabilirea răspunderii magistraților; reducerea duratei mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii la 3 ani; eliminarea prevederii referitoare la votul secret în Consiliul Superior al Magistraturii pentru a se asigura responsabilitatea, transparența și motivarea deciziilor.

24. Ameliorarea sistemului de justiție prin: echilibrarea raporturilor dintre profesiile juridice, regândirea sistemului de recrutare a judecătorilor, înființarea poliției judiciare în subordinea procurorului, care trebuie să aibă exclusiv funcția de susținere a acuzării, investiții în resurse umane și în infrastructură (sedii pentru instanțe și săli de judecată).

25. O metodă sigură anti-corupție este transparența. Avem în vedere transparența bugetară care include transparența cheltuielilor publice, transparența informațiilor referitoare la cei care lucrează în sistemul public sau transparența achizițiilor publice (care ar trebui, de altfel, să se bazeze pe reguli clare, fiind domeniul cu cel mai mare risc de fraudă și corupție). Susținem de asemenea incriminarea “îmbogățirii ilicite” a angajaților din sistemul public (recomandată de art. 20 din Convenția ONU împotriva corupției) și confiscarea averii nejustificate în cazul oricărei persoane. Este necesară eliminarea prezumției constituționale de dobândire licită a averii, inexistentă în alte state democratice. Stabilitatea legilor și a instituțiilor care și-au dovedit eficiența trebuie asigurată indiferent de cine se află la guvernare.

26. Unificarea practicii judiciare și a sistemului de aplicare a pedepselor, publicarea on line imediată și integrală a tuturor deciziilor judecătorești pentru a asigura previzibilitatea justiției și creșterea încrederii în sistem.

27. Îndepărtarea din magistratură a judecătorilor și procurorilor care nu vor sau nu pot să justifice proveniența bunurilor pe care le dețin sau le folosesc, în cursul unui proces de verificare permanentă; aplicarea periodică a unor teste de integritate pentru cei din serviciul public.

Politică externă

28. Politică externă în acord cu interesele europene, apartenența României la UE fiind mai mult decât sincronizare economică și libertate de mișcare. Politica externă trebuie să includă în următorii ani participarea semnificativă a României la realizarea Politicii Europene de Vecinătate, ca și la politicile de ajutor pentru dezvoltare ale UE.

29. Creșterea profilului României în cadrul Alianței Nord-Atlantice și susținerea politicilor care duc la creșterea coeziunii și eficienței Alianței în ansamblu. Asigurarea securității naționale a României se realizează în interiorul și prin intermediul NATO.

30. Dezvoltarea relației privilegiate cu SUA, ca opțiune fermă și robust asumată în câmpul relațiilor internaționale ale României.

Identitatea popular-europeană

31. La fel ca în partidele partenere din PPE, și la Partidul Democrat Liberal atragerea de noi membri şi susţinerea lor în competiţiile politice, ca şi în funcţiile ori demnităţile publice numite trebuie să aibă în vedere exclusiv oameni competenţi în domenii precise. Avem nevoie de persoane care s-au distins deja în cariera profesională, nu de unele care sunt înregimentate tocmai pentru că nu au o formare solidă şi o carieră profesională consistentă. Este crucială, pe de altă parte, punerea în funcțiune a departamentelor de specialitate ale PDL.

32. Fiecare organizaţie PDL trebuie să identifice competenţe şi să le susţină pentru poziţii şi responsabilităţi adecvate. O persoană nu poate fi pregătită să fie oricând şi consilier local sau judeţean, şi primar, şi deputat sau senator sau euro-parlamentar, şi secretar de stat sau ministru în oricare domeniu şi specializare. Competenţa individuală şi discernământul colectiv sunt în egală măsură necesare în gestiunea resurselor umane în interiorul PDL. Partidul trebuie să dezvolte o structură centrală cu ramificații în teritoriu care să se ocupe exclusiv de managementul resurselor umane. În managementul resurselor umane ale partidului, criteriile de integritate trebuie să fie la fel de importante precum cele de competență și, în general, este de dorit să fie mereu mai exigente decât cele ale celorlalte partide.

33. Transparenţa trebuie să vizeze atât fondurile de care dispune PDL, cât şi modul în care ele sunt cheltuite. În acest sens, PDL trebuie să fie inițiatorul reformei sistemului de finanțare a activităților politice din România, după model german. În ceea ce-l privește, PDL va trebui să publice la intervale regulate (de pildă, la fiecare 6 luni) informaţii despre veniturile şi cheltuielile partidului. Este nevoie, de altminteri, ca finanţarea generală şi cheltuielile să fie decente, inclusiv în timpul campaniilor electorale.

34. Asumarea unei identităţi de dreapta deschise, care să includă orientarea  liberală sau neoliberală, orientarea conservatoare (în sensul tradiţiei politice româneşti de la finele secolului al XIX-lea și în sensul anglo-american contemporan), dar şi orientarea  creştin-democrată sau democratică de centru. Diversitatea va îmbogăţi, nu va diminua identitatea PDL. Ideea populară în Europa este o idee, dacă nu a fuziunii, măcar a federării tuturor curentelor dreptei. La fel trebuie să fie și la noi, iar PDL se va construi ca un astfel de partid.

35. Consolidarea Institutului de Studii Populare ca laborator doctrinar, dar şi ca locul privilegiat al întâlnirii PDL cu societatea civilă care are opțiuni și credințe politice apropiate de ale noastre.

15 comentarii

geek-a-contra 30-03-2011 - 15:46

asa deci, nici mai mult, nici mai putin de 35 (treizeci si cinci) de pasi. dati-mi de stire cind or sa sa ridice, mai intii, in picioare….

Ciu Huhu 30-03-2011 - 19:18

35-35=0 pasi idiotilor!

Ciu Huhu 30-03-2011 - 19:56

In Iad ve-ti arde vesnic GUNOAIELOR PEDELISTE-SECURISTE-PORTOCALII!

Strulubatic si itzicaros 30-03-2011 - 20:36

fraier esti ba! pai ce? sa adauge la CO2 inca si mai mult? mancate-ar gaura in ozon sa te manance!

Europeanuul 30-03-2011 - 19:52

Unu la mina. Cine spune ca in Romania PDL trebuie sa fie „singurul” partid modern de dreapta? In Germania de exemplu exista 2 partide moderne de dreapta. Unul este Partidul FDP (liberal) iar celalat este Partidul CDU (crestin democrat). De, autorii articolului nu prea au afinitate la pluralism politic, quasi ei sint singurii cu drept (moral) la guvernare.

Europeanuul 30-03-2011 - 20:22

Doi la mina.

Propunerea cu numarul 14 nu descrie schimbari in sine! Mai degraba reda vechile obsesii si clisee “Tu Ardeal, tu Ardeal, Muntii Apuseni“ (varza v-au facut comunistii, teama de dezintegrare teritoriala a tarii v-a intrat adinc in oase)

In cazul Romaniei “noile“ regiuni nu coincid si nici nu se suprapun, decit partial, cu unele regiuni istorice sau arii culturale. In aceste conditii, a vorbi despre o identificare a cetatenilor cu noile regiuni, despre o dezvoltare sau o identitate regionala este nonsens. Nu cred ca ar avea vreun rost o discutie referitoare la felul in care au fost desenate aceste noi regiuni. Ce rost are a crea o noua regiune in care sunt incluse parti din Banat impreun cu parti din Crisana si Transilvania? Sau o alta regiune in SE tarii care moldovenii au fost bagati in Dobrogea, sau viceversa.

Functionalitatea regiunilor actuale este diminuata (frinata si chiar blocata, in anumite aspecte) de faptul ca e vorba de niste entitati care nu au rangul de unitati administrativ-teritoriale si nici personalitate juridica. Cei care conduc destinele romanilor de peste doua decenii (fostii comunisti din etalonul 2) n-au facut nici cel mai mic efort pentru o descentralizare reala.

Pribeagul 30-03-2011 - 22:47

Ce vorbesti mai puiut, transpirind a ungur revizionist deghizat in european?!

Admira ce teama de dezintegrare teritoriala au mioriticii:

http://www.trilulilu.ro/dorustoian/6f20a234a2e4c1

Cei care au inspirat teama, ba mai mult, au trecut la fapte, reusind dezmembrarea tarii sub privirile neputincioase ale marilor democrartii mondiale au fost „comunistii” Hitler si Stalin. Ai auzit de ei, sau ti-a ramas numai undeva prin memorie o idee auzita la lectiile de invatamint politico-ideologic actual cum ca romanii e comunisti si e oameni rai?

In rest, a doua la mina: dai inainte cu reregionalizarea tarii. Poate intelegem si noi de ce, inafara de a servi si hrani unele scopuri revizioniste aiuristice, este atit de necesara. A face o canalizare la Cucuietii din Deal sau o fabrica de celulare la Jucu nu se poate fara o noua reregionalizare?

Europeanuul 30-03-2011 - 23:26

Pribeagule,

Liderii politici isi baga mainile pina la coate, iar tie iti baga o placa zgariata cu muzica populara. In final iti mai curg si lacrimile de emotii (pupa-i in fund).

Identificarea cetatenilor cu arealele istorice si culturale in care traiesc a fost mereu devalorizata si descurajata, folosindu-se pretextul ca reprezinta un pericol la unitatea statului roman, dar derivind, in fapt, din satisfacerea intereselor economice si de putere, favorizate de un “stat centralizat“.

Ca si banatean (roman din Banat) consider ca orice solutie reala de descentralizare este benefica. De exemplu, s-ar putea pleca de la cele patru macroregiuni care acopera oarecum marile regiuni istorice ale tarii, pentru a se constitui niste organe decidente (de ce nu – parlamente regionale mai apropiate de cetateni ?).

Europeanuul 30-03-2011 - 23:32

Pribeagule,

Liderii politici isi baga mainile pina la coate, iar tie iti baga o placa zgariata cu muzica populara. In final iti mai curg si lacrimile de emotii (pupa-i in fund).

Identificarea cetatenilor cu arealele istorice si culturale in care traiesc a fost mereu devalorizata si descurajata, folosindu-se pretextul ca reprezinta un pericol la unitatea statului roman, dar derivind, in fapt, din satisfacerea intereselor economice si de putere, favorizate de un “stat centralizat“.

Ca si banatean (roman din Banat) consider ca orice solutie reala de descentralizare este benefica. De exemplu, s-ar putea pleca de la cele patru macroregiuni care acopera oarecum marile regiuni istorice ale tarii, pentru a se constitui niste organe decidente (de ce nu – parlamente regionale mai apropiate de cetateni ?)

Europeanuul 30-03-2011 - 21:16

Trei la mina.

Propunerea de la punctul 30 poate intra in conflict de interese cu punctele precedente – nr 28 si 29. SUA apara in mod firesc interesele cetatenilor si firmelor americane, insa sistemul antiracheta pe teritoriul continetului European ar trebui dezvoltat sub umbrela Nato. Sau interesele celorlati membri UE pe continentul European sunt irelevante?

http://www.youtube.com/watch?v=QV6WuHHJRXM&feature=related

Autorii articolului expun incaodata politica balcanica (pupincurista) a Romaniei. Romanii au ramas slujitorii licuriciului al mai mare. Asta da medorenism – cu influenta din epoca fanariota fu tui.

Timotei 30-03-2011 - 20:46

din pacate nu se vorbeste de interzicerea PNL care a facut atat de mult rau tariiprin slugarnici sa fata de securisti si feseneu

urbos 30-03-2011 - 20:52

Mori ma imputitule.

Marian 30-03-2011 - 22:10

Nu vor sa faca 35 de pasi afara din politica?
Ar fi mult mai bine pentru tara pentru ca ar sacapa de niste incompetenti si corupti din viata politica.
Dar nu avem noi norocul aceste!

mihai 02-04-2011 - 10:31

D-le ciuhuhu, ai trecut pe al vreo scoala? mai pune mana pe gramatica de-a IV-a.

Ciu Huhu 02-04-2011 - 16:34

Hai vin la tine ba analfapetule, fara minte, pedelist-portocaliu-basist sa-mi dai lectii de gramatica, ha ha ha ha ha!

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult