Acasa Actualitate-InternaPolitica interna ANI il trimite pe Geoana la Parchet, pentru fals in declaratii

ANI il trimite pe Geoana la Parchet, pentru fals in declaratii

scris de Ziua Veche
0 afisari

 

.Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cazul presedintelui Senatului, Mircea Geoana, pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii. 

Cercetarile ANI au fost extinse si asupra sotiei liderului PSD< Mihaela Geoana. Potrivit Agentiei, Mircea Geoana nu a mentionat sau a mentionat eronat in declaratiile de avere completate si depuse in 2006 si 2008 veniturile, "bunurile proprii, comune si cele detinute in indiviziune" detinute sau realizate impreuna cu familia sa.

 UPDATE:  

Mircea Geoana si sotia sa, Mihaela, au evitat sa vorbeasca cu presa, pana in prezent, dar au promis ca vor da publicitatii un comunicat. In schimb, deputatul PSD Nicolae Banicioiu a declarat la Realitatrea TV ca el considera ca acuzatia de fals in declaratii la adresa lui Mircea Geoana, formulata de ANI, este o alta fumigena aruncata de inspectorii Agentiei, pentru ca el „nu-si aminteste sa se fi confirmat vreo ancheta a ANI pana acum”. „Te astepti la orice mai ales ca cei de la ANI lanseaza fumigene care nu sunt demonstrate. Nu imi aminetesc sa se fi confirmat vreo ancheta a ANI. Eram mai surprins daca imi spuneati ca Macovei isi da demisia”, a declarat Nicoale Banicioiu, care a spus ca nu are nici o inrcedere in ANI.

 

Agentia Nationala de Integritate, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, s-a sesizat din oficiu, in urma publicarii mai multor articole de presa care semnalau posibila nerespectare de catre domnul Mircea GEOANA, in calitate de senator in Parlamentul Romaniei, a dispozitiilor legale, referitoare la completarea si depunerea declaratiilor de avere.

Domnul Mircea GEOANA este, incepand cu data de 30.11.2008, parlamentar ales in colegiul uninominal 5 din Circumscriptia electorala nr. 17 Dolj. Cel de-al doilea mandat consecutiv de senator al domnului Mircea GEOANA a fost validat prin Hotararea Senatului Romaniei nr. 68/2008, la data de 19 decembrie 2008. Domnul Mircea GEOANA detine in prezent si functia de Presedinte al Biroului Permanent al Senatului Romaniei.

Cercetarile Agentiei Nationale de Integritate au fost extinse si fata de doamna Mihaela GEOANA, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averilor demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare (“daca persoana a carei avere este supusa controlului este casatorita, controlul se extinde si asupra averii si veniturilor dobandite de celalalt sot”).

in conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicata, senatorii reprezinta una dintre categoriile de persoane care au obligatia declararii averii si a intereselor.

Legea nr. 144/2007, republicata prevede ca “declaratia de avere se face in scris, pe proprie raspundere si cuprinde bunurile proprii, comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinere”.

Avand in vedere reglementarile legislative si intrucat, in urma verificarii prealabile, efectuate in temeiul Legii  nr. 144/2007, republicata, au rezultat o serie de neconcordante, la data de 01.07.2009  procedura de instiintare a fost indeplinita in baza mandatului postal (cu confirmare de primire), domnul Mircea GEOANA fiind informat cu privire la declansarea procedurii de verificare, respectiv asupra drepturilor sale de a lua cunostinta de actele si lucrarile dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat si de a prezenta orice elemente justificative pe care le considera necesare.

La data de 16.07.2009, Agentia Nationala de Integritate a fost informata cu privire la faptul ca domnul Mircea GEOANA, facand uz de drepturile sale legale, a imputernicit o societate profesionala de avocatura sa ii reprezinte interesele, sa ia cunostinta de toate actele si lucrarile de verificare, precum si sa intermedieze comunicarile aferente.

in urma verificarilor efectuate si a analizarii informatiilor si documentelor primite de la Senatul Romaniei, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanei, Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1, Primaria Sectorului 1 – Directia de Taxe si Impozite, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Reglementare si Recuperare a Creantelor ,  S.C. Biroul de Credite S.A., Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si Oficiul National al Registrului Comertului, au rezultat urmatoarele:

1. domnul Mircea GEOANA nu detine si nu a detinut calitatea de asociat/administrator in nicio societate comerciala inregistrata la Registrul Comertului;

2. doamna Mihaela GEOANA detine, incepand cu data de 15.03.2005, calitatea de asociat in cadrul S.C. LA MAISON CONSULTING S.R.L., cu o cota de participare de 30% si S.C. TOPCONT INVEST S.R.L., avand, in prezent, o cota de participare de 80%;

3. domnul Mircea GEOANA  detine un cont la “Banca Comerciala Romana”, Sucursala IZVOR, precum si un cont la “Banc Post” S.A.;

4. doamna Mihaela GEOANA detine conturi la “HVB Bank Romania” S.A., “Unicredit tiriac Bank”, Sucursala IZVOR, Bucuresti, “BRD Groupe Societe Generale” S.A. Bucuresti, “CEC Bank” S.A. si la “Banc Post” S.A., Sucursala FLOREASCA;

5. domnul Mircea GEOANA a realizat, incepand cu anul 2004, venituri nete, dupa cum urmeaza:

– in anul 2004 – din salarii 4.742.319 LEI (ROL), de la angajator “Senatul Romaniei” si venituri din salarii 346.623.272 LEI (ROL), de la angajator “Ministerul Afecerilor Externe”;

– in anul 2005 – venituri din salarii 48.096 LEI (RON), de la angajator “Senatul Romaniei”;

– in anul 2008 –  venituri din salarii 73.488 LEI, de la angajator “Senatul Romaniei”;

– pentru anii 2006, 2007 si 2009, domnul Mircea GEOANA nu figureaza cu venituri declarate si inregistrate;

6. doamna Mihaela GEOANA a realizat, incepand cu anul 2004, urmatoarele venituri nete:

– in anul 2004 – venituri din salarii 42.143.700 LEI (ROL), de la angajator “Institutul de Administratie  Publica si a Afacerilor din Bucuresti” si, din drept de proprietate intelectuala, suma bruta de 118.458.376 LEI de la “Castel Film” S.R.L.;

– in anul 2005 – venituri din salarii 415 LEI (RON), de la angajator “Institutul de Administratie Publica si a Afacerilor din Bucuresti”;

– in anul 2006 –  venituri din salarii 15.885 LEI, de la angajator “Renasterea” S.R.L.;

– in anul 2007 –  venituri din salarii 27.300 LEI, de la angajator “Renasterea” S.R.L., venituri din drept de proprietate intelectuala, suma bruta 1.899 LEI, de la “Castel Film” S.R.L. si venituri din dividende, in suma de 190.400 LEI, de la platitorul “Topcont Invest” S.R.L.;

– in anul 2008 – venituri din salarii 28.872 LEI, de la angajator “Renasterea” S.R.L.;

– pentru anul 2009, doamna Mihaela GEOANA nu figureaza cu venituri declarate si inregistrate.

7. domnul Mircea GEOANA a mentionat in declaratia de avere aferenta anului fiscal 2007 (datata 16.06.2008) ca sotia sa, doamna  Mihaela GEOANA a incasat dividende de la “Topcont Invest” S.R.L., in cuantum de 100.000 RON. Rezulta, astfel, o diferenta de 90.400 LEI, pe care domnul Mircea GEOANA nu a mentionat-o in declaratia de avere, desi avea aceasta obligatie legala;

8. doamna Mihaela GEOANA a figurat inscrisa in cartea funciara cu o cota indiviza de 70% din 17 loturi de teren scoase din circuitul agricol, situate in intravilanul Municipiului Bucuresti, sector 1, si cu  imobilul situat in Bucuresti, Str. Uruguay, sector 1:

– cota de 70% din cele 17 loturi de teren, situate in intravilanul Municipiului Bucuresti, sector 1, in suprafata totala de 9.955,55 mp, a fost dobandita de catre doamna Mihaela GEOANA la data de 22.09.2005, conform contractului de vanzare-cumparare, de la BARBA Octavian Vasile si BARBA Elena Nicoleta;

– pretul convenit al vanzarii a fost de 48.300 EURO, a fost achitat integral la data de 22.09.2005, data autentificarii contractului;

– terenul a fost achizitionat cu un pret mult subevaluat fata de pretul real practicat pe piata imobiliara pe parcursul anului 2005 (anul realizarii tranzactiei);

– calculand valoarea reala a parcelelor de teren achizitionate de catre doamna Mihaela GEOANA, raportat la valoarea orientativa de 100 EURO/mp, aplicabila unei zone “relativ apropiate”, rezulta suma de 696.888 EURO, valoare mai mare de aproximativ 14 ori decat suma platita pentru achizitionarea cotei de 70% din 9.955,55 mp (6.968,88 mp);

– la data de 17.01.2006, doamna Mihaela GEOANA a reintrat in posesia pretului platit (48.300 EURO), iar domnul Barba Octavian Vasile, in posesia cotei de 70% din cele 17 loturi de teren intravilan, ca urmare a rezolutiunii contractului de vanzare-cumparare prin conventie autentificata intre cele doua parti. Acest teren nu a fost inscris in declaratiile de avere completate si depuse de catre domnul Mircea GEOANA;

9. suma de 48.300 EURO constituie venit realizat pe parcursul anului 2006, insa aceasta nu a fost inscrisa de domnul Mircea GEOANA in declaratia de avere datata 26.12.2006, completata si depusa in calitate de senator.

Reprezentantul legal al domnului Mircea GEOANA a depus la dosarul cauzei, la data de 25.08.2009, un set de documente (antecontract de vanzare-cumparare incheiat intre “S.C. Cefin Real Estate Residence” S.R.L., in calitate de promitent-vanzator, si doamna Mihaela GEOANA, in calitate de promitent-cumparator, datat 21.11.2005, avand ca obiect un apartament intr-un imobil ce urmeaza a fi construit in Bucuresti; un extras de cont pentru perioada 20 martie 2006 – 03 noiembrie 2008, eliberat de “Bancpost” S.A.; o copie a unei adeverinte eliberate de “BRD Groupe Societe Generale” doamnei Mihaela GEOANA si un extras de cont eliberat de „Bancpost” S.A., Sucursala TITAN, care nu prezinta stampila unitatii bancare sau semnatura reprezentantului acesteia), in scopul clarificarii unora dintre aspectele care fac obiectul dosarului de investigatie.

in urma analizarii documentelor depuse, s-a constatat ca antecontractul de vanzare-cumparare incheiat de “Cefin Real Estate Residence” S.R.L. si doamna Mihaela GEOANA (in calitate de promitent-cumparator, cat si in calitate de reprezentant al promitentului-vanzator), in vederea achizitionarii unui apartament si a doua locuri de parcare, in valoare de 733.000 EURO, nu contine o incheiere notariala de autentificare sau o data certa, putand fi redactat si antedatat oricand.

Deoarece in proportie de 100% off-shore-ul luxemburghez „6A Investment” S.A. detine partile sociale ale S.C. „Cefin Real Estate Residence” S.R.L., nu au putut fi obtinute mai multe informatii, urmand ca organele de urmarire penala sa efectueze verificari.

Avand in vedere cele prezentate, s-a constatat faptul ca, desi avea obligatia legala, domnul senator Mircea GEOANA nu a mentionat sau a mentionat eronat in declaratiile de avere completate si depuse in 2006 si 2008 veniturile, “bunurile proprii, comune si cele detinute in indiviziune” detinute sau realizate impreuna cu familia sa.

Deoarece aspectele prezentate constituie indicii temeinice privind savarsirea de catre domnul Mircea GEOANA a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292, Cod Penal, asupra careia doar organele judiciare au competenta de a se pronunta, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Activitatea de verificare a averii dobandite in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor este supusa controlului judecatoresc. Agentia isi exercita atributiile cu respectarea principiilor legalitatii, impartialitatii, independentei, celeritatii, dreptului la aparare si bunei administrari.

Verificarile au fost suspendate pana la solutionarea cauzei de catre organele judiciare.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult