Acasa Actualitate-InternaPolitica interna Inventarul masurilor de austeritate propuse de Guvern

Inventarul masurilor de austeritate propuse de Guvern

scris de Ziua Veche
4 afisari

 

.Cabinetul Boc isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe doua proiecte de lege: unul privind stabilirea unor masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, care cuprinde reducerile de salarii, sporuri, indemnizatii, si alte drepturi, celalalt referindu-se la stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor speciale. Cititi aici (1 si 2) textele celor doua legi, prezentate de Hotnews.ro.


@ Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau in valuta se diminueaza cu 25%. Daca rezulta o valoare mai mica decat valoarea salariului minim brut pe tara, suma care se acorda este de 600 lei.  

 

@ Se reduc cu 25% si drepturile de natura salariala de care beneficiaza personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice indiferent de modul de finantare al acestora. In aceasta categorie au fost incluse: 

– drepturile personalului trimis in misiune in strainatate,  

– drepturile din legea privind statutul personalului didactic, 

– drepturile specifice pentru activitatile desfasurate in institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, 

– cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana si respectiv valoarea financiara anuala a normelor de echipare, precum si valoarea financiara a drepturilor de echipament, precum si compensatia lunara pentru chirie. 

– valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenta medicala, medicamente si proteze aferente personalului propriu, pentru care legislatia in vigoare prevede decontarea integral de la buget, se reduce cu 25%. 

@ Reducerea de 25% se aplica in mod corespunzator si personalului angajat in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. 

@ Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul acestor institutii, precum si pentru angajatii din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit unui mecanism care va fi stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului Finantelor in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a legii. 

@ Prevederile nu se aplica in cazul alocatiilor de hrana acordate personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala pe perioada participarii la misiuni in teatrele de operatii. 

@ Revolutionarii din decembrie 1989 si urmasii de erou-martir nu vor mai beneficia de transport gratuit cu mijloacele de transport in comun si pe cale ferata, sprijinul acordat de stat sub forma trusoului pentru nou-nascuti va fi eliminat, iar persoanele concediate nu mai primesc plati compenensatorii. 

@ Va fi eliminata si prevederea care permite ca din bugetul asigurarilor pentru somaj sa fie subventionate cheltuielile cu angajarea temporara a somerilor pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale. 

@ Incepand cu drepturile lunii iunie, cuantumul indemnizatiei de somaj se diminueaza cu 15% 

@ Drepturile banesti privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15% 

@ De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma „pensie sociala minima garantata” se inlocuieste cu sintagma „indemnizatie sociala pentru pensionari”  

@ Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se stabileste anual, prin legile bugetare, si poate fi modificat, in raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare 

@ Prevederile se aplica pana la 31 decembrie 2010 

@ Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nu mai contracteaza bilete de odihna in anul 2010.  

@ Incepand cu drepturile lunii iunie, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate in plata, se diminueaza cu 15%.  

@ La determinarea cuantumului brut al pensiilor ce vor fi stabilite sau acordate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie utilizata este de 622,9 lei.  

@ Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea in rezerva 

@ Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in sistemul public de pensii, precum si in sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica. 

@ Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se reduc cu 25% urmatoarele tipuri de drepturi: 

a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si neclerical, 

b) indemnizatia lunara, prevazuta la art. 12 alin. (1) din Legea nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare; 

c) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania si membrilor Academiei de Stiinte Tehnice din Romania. 

@ Cuantumul indemnizatiilor acordate pentru sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, incepand cu drepturile lunii iunie 2010, se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei 

@ Incepand cu 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care sa asigure incadrarea in nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicarii masurilor de reducere a acestora adoptate in cursul anului 2010, in conditile Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si a bugetului general consolidat. 

 

Cum se reduc pensiile speciale

Pensiile speciale ale magistratilor, parlamentarilor, personalului aeronautic si fostilor angajati ai Curtii de Conturi vor fi recalculate în 30 de zile, in timp ce pensiile militare de stat si pensiile politistilor si functionarilor din administratia penitenciarelor vor fi recalculate in 5 luni.

@ La data intrarii in vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii in intelesul Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii

a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;
c) pensiile de serviciu ale judecatorilor, procurorilor si judecatorilor, respectiv magistratilor asistenti ai Curtii Constitutionale;
d) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea;
e) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;
f) pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;

@ Incepand cu drepturile lunii iunie 2010, pensiile prevazute la art.1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii.

Cuantumul pensiilor recalculate se stabileste in baza punctajului mediu anual

g) pensiile deputatilor si senatorilor;
h) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;
i) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi;

@ In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale se aproba procedura de incadrare in grade de invaliditate, in vederea inscrierii la pensie de invaliditate.

@ Pentru pensiile prevazute la art. 1 pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;   

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca.

c)12 luni pentru fiecare an lucrat in alte conditii de munca asa cum sunt reglementate in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale

@ Beneficiarii pensiilor prevazute la art. 1 care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective, dupa cum urmeaza:


a) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, potrivit legii.

b) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii speciale, potrivit legii;

c) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in alte conditii de munca potrivit legii.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS