Acasa Actualitate-InternaPolitica interna Proiectul de sancţionare a divulgării informaţiilor, respins

Proiectul de sancţionare a divulgării informaţiilor, respins

scris de A.A.
3 afisari

Proiectul de sancţionare a divulgării informaţiilor din cauze penale în cercetare a fost respins de Guvern. În motivarea avizului nefavorabil, Executivul precizează că propunerea nu clarifică suplimentar infracţiunea faţă de prevederile actuale.

Proiectul de sancţionare a divulgării informaţiilor, respins.

Proiectul de sancţionare a divulgării informaţiilor, respins.

Guvernul arată că, prin reglementarea infracţiunii prevăzute la articolul 277 din Codul penal, respectiv „Compromiterea intereselor justiţiei”, s-a urmărit, în primul rând „creşterea gradului de exigenţă” faţă de funcţionarii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul administrării justiţiei în legătură cu modul de gestionare a unor date şi informaţii obţinute în cursul unui proces penal, care pot influenţa semnificativ „aflarea adevărului” ori dreptul la un proces echitabil al persoanei cercetate sau judecate.

Guvernul consideră că practica judiciară a dovedit, fără echivoc, că reglementările actuale nepenale sunt insuficiente, astfel că folosirea mijloacelor penale pentru atingerea scopului urmărit „este justificată şi apare ca singura soluţie viabilă”.

Astfel, arată Guvernul, incriminarea faptei de divulgare, fără drept, de informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează să fie administrată o probă în cursul urmăririi penale de către un funcţionar care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei are drept scop împiedicarea scurgerilor de informaţii, dar nu orice fel de informaţii privitoare la urmărirea penală, ci doar a acelora care pot împiedica sau îngreuna administrarea unei probe, precum divulgarea identităţii unui suspect ale cărui mijloace de comunicaţie sunt interceptate, dezvăluirea unei operaţiuni sub acoperire preconizată ori aflată în desfăşurare, divulgarea datelor din conţinutul unei autorizaţii de percheziţie care nu a fost încă efectuată, dezvăluirea de informaţii privind data şi locul în care urmează să fie realizat un flagrant.

Executivul mai arată că, pentru a întări garanţiile privind dreptul la un proces echitabil şi în special prezumţia de nevinovăţie, consacrate în articolul 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a fost incriminată fapta de dezvăluire, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală înainte să fie dispusă o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare definitivă a cauzei, de către un funcţionar care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţi

O altă apreciere este că s-a urmărit ca reglementarea să nu permită ascunderea sub motivarea protejării intereselor justiţiei a unor manifestări contrare acestor interese comise de autorităţi, considerent pentru care a fost prevăzută o cauză justificativă, potrivit căreia divulgarea ori dezvăluirea de acte sau activităţi ilegale comise de autorităţi într-o cauză penală nu intră în sfera ilicitului penal.

Executivul mai arată că textul în vigoare este suficient de clar cu privire la sfera subiecţilor activi, în sensul că ambele categorii de subiecţi – magistraţii şi funcţionarii publici – sunt definiţi în legislaţia specifică, spre deosebire de modificarea propusă care face vorbire despre persoane care au luat cunoştinţă de informaţii în virtutea unei „calităţi stabilite de lege”, sintagmă evident ambiguă, de natură a crea dificultăţi în aplicarea textului de lege.

Avizul Guvernului s-a bazat pe punctul de vedere al Ministerului Justiţiei, care a transmis că se impun precizări suplimentare cu privire la conţinutul modificărilor propuse, în sensul că, deşi scopul propunerii este reprezentat de îndreptarea formulărilor imprecise care, în forma lor actuală, sunt de natură a genera controverse cu privire la aplicarea acestora, în realitate acestea nu aduc nicio clarificare textului infracţiunii şi lărgesc sfera de aplicabilitate a infracţiunii.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult