Acasa Actualitate-InternaPolitica interna UPDATE – Şedinţă de guvern: în analiză – proiectul privind jocurile de noroc

UPDATE – Şedinţă de guvern: în analiză – proiectul privind jocurile de noroc

scris de P.C.R.
388 Afisari

Guvernul va analiza joi proiectul de ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi cel legat de organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

Guvernul va mai aproba, în şedinţa de joi, ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale între România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti, la 23 martie 2023, potrivit Agerpres.

UPDATE-

Guvernul a aprobat, joi, ordonanţa de urgenţă care reglementează domeniul jocurilor de noroc, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin.

„Un subiect care a stârnit interes este cel legat de noile reglementări privind jocurile de noroc. Guvernul a aprobat astăzi o ordonanţă de urgenţă prin care se stabilesc niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licenţei de organizare şi de exploatare a jocurilor de noroc, care se plătesc anual, precum şi a taxelor speciale şi a garanţiilor depuse de companiile din acest domeniu”, a spus Constantin, după şedinţa de Guvern.

Potrivit lui Mihai Constantin, actul normativ mai prevede ca „dreptul de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc să fie acordat doar societăţilor înmatriculate în România sau persoanelor juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind spaţiul economic european sau din Confederaţia elveţiană, care au înregistrat un sediu permanent în România”.
„Scopul este evident, pentru ca taxele şi impozitele să fie colectate în ţară”, a adăugat Constantin.
El a mai precizat că ordonanţa mai prevede înfiinţarea unui registru accesibil online al companiilor şi sediilor în care se autorizează aceste activităţi.
„Veniturile din contribuţiile organizatorilor jocurilor de noroc licenţiaţi, încasate de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, se virează în procent de 70% către bugetul de stat, iar procentul de 30% rămas va fi utilizat de ONJN pentru finanţarea programelor pentru prevenirea dependenţei de jocuri de noroc, pentru promovarea jocului responsabil şi pentru finanţarea unei linii telefonice verzi pentru sesizări din acest domeniu”, a mai explicat Mihai Constantin.
De asemenea, Ministerul Finanţelor urmează să propună norme de aplicare pentru acest act normativ adoptat, termenul fiind de 30 de zile.
Constantin a precizat că proiectul de ordonanţă a fost pus în transparenţă pe site-ul Ministerul de Finanţe şi poate fi consultat de către oricine.

„Acordul prevede principiul egalităţii de tratament între persoanele cărora li se aplică Acordul care domiciliază pe teritoriul unuia din statele contractante şi cetăţenii acestui stat contractant în aplicarea legilor privind eligibilitatea pentru pensii şi plata acestora. Acordul prevede totodată principiul exportului pensiilor, cu excepţia, în ceea ce priveşte România, a prestaţiilor speciale necontributive în bani. Sunt incluse prevederi referitoare la stabilirea legislaţiei aplicabile de securitate socială, respectiv legislaţia privind contribuţiile de asigurări sociale, respectiv de asigurări sociale de sănătate, regulile generale conform cărora persoana care îşi desfăşoară activitatea ca angajat sau lucrător independent pe teritoriul unui stat contractant este supusă, în ceea ce priveşte angajarea sau activitatea independentă, doar legilor acelui stat contractant, indiferent de locul unde persoana îşi are domiciliul sau de locul unde se află sediul angajatorului”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Potrivit documentului, Acordul prevede şi o serie de reguli suplimentare pentru anumite categorii de angajaţi sau lucrători independenţi.

„În ceea ce priveşte stabilirea pensiilor, este prevăzută, totodată, în cazul în care o persoană nu îndeplineşte condiţiile pentru dobândirea unui drept la pensie, totalizarea perioadelor de asigurare. Calculul pensiilor se bazează pe principiul pro-rata temporis (proporţional cu contribuţiile în sistemul naţional). Acordul include prevederi referitoare la măsurile administrative şi cooperare, inclusiv limba de comunicare, moneda de plată, soluţionarea diferendelor, durata şi intrarea în vigoare”, se spune în expunerea de motive.

Executivul va discuta, în primă lectură, şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea articolului I alineat (11) din OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi in situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

„Prin proiect se propune modificarea alineatului (11) al articolului 1 din OUG a Guvernului nr.15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării sumei forfetare lunare prevăzute la articolul 1 alineat (10) din acelaşi act normativ, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, acordată din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/ Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov până la data de 31 martie 2024. Astfel, prin stabilirea cadrului normativ de nivel primar pentru asigurarea sumelor forfetare lunare având ca scop acoperirea cheltuielilor de cazare până la finalul lunii martie 2024, se creează premisele accesării apelului de proiecte deschis de Comisia Europeană, România putând astfel solicita finanţare europeană pentru decontarea cheltuielilor anterior referite”, se menţionează în nota de fundamentare a proiectului.

Tot în primă lectură, Guvernul va discuta un proiect de ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri de reglementare a importurilor de produse agricole din Ucraina sau Republica Moldova, dar şi Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului „Copii protejaţi, România sigură” 2023-2027.

 
Vor fi aprobate prin hotărâre şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Printr-o altă hotărâre, Guvernul va aproba alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Conform notei de fundamentare, schimbările preconizate prin acest proiect au în vedere acordarea tranşei din luna octombrie a sprijinului material sub forma tichetelor sociale pe suport electronic potrivit OUG nr.63/2022, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, în luna octombrie 2023, potrivit prevederilor OUG nr.58/2023.

 

Va fi aprobată, tot prin hotărâre, suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pentru Institutul Naţional al Magistraturii pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata indemnizaţiilor auditorilor de justiţie şi a contribuţiilor angajatorului aferente acestora.

Guvernul va aproba Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Sistem informatic pentru evidenţa clinică a secţiilor ATI (SIEC – ATI)”.

Un alt proiect de hotărâre supus aprobării în Guvern vizează exproprierea tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Buzău-Focşani”.

Pe agenda şedinţei se află şi un proiect de hotărâre privind eliberări/ numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult