Şedinţă de guvern cu presa pentru rectificarea de buget | Ziua Veche
Acasa Actualitate-InternaPolitica interna Şedinţă de guvern în prezenţa presei: s-a făcut rectificarea de buget

Şedinţă de guvern în prezenţa presei: s-a făcut rectificarea de buget

scris de Mihaela Popescu TAULET
3 afisari

Guvernul a aprobat sâmbătă proiectele de ordonanţă de urgenţă privind rectificarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012.

Şedinţa s-a desfăşurat în totalitate în prezenţa presei, iar miniştrii cabinetului Ponta nu au avut nicio observaţie la cele două proiecte de acte normative.

A doua rectificare bugetară pe anul 2012 este fundamentată pe o creştere economică revizuită în scădere la 1%, faţă de nivelul de 1,2% luat în calcul la prima rectificare bugetară, în august 2012, în timp ce bugetul iniţial a fost construit pe o creştere de 1,8 – 2,3%, potrivit proiectului de ordonanţă privind rectificarea bugetară, publicat de Ministerul Finanţelor Publice.
Deficitul bugetului general consolidat este menţinut la 13,66 miliarde lei, adică 2,2% din Produsul Intern Brut.
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a revizuit în scădere estimările privind evoluţia economiei României în 2012, din cauza crizei din zona euro, conform celor mai recente prognoze revizuite ale BERD. Produsul Intern Brut al României ar urma să înregistreze anul acesta o creştere de doar 0,5%, faţă de 0,8%, cât estima BERD în iulie.
Încasările suplimentare şi cheltuielile mai mici cu datoria publică permit Guvernului să efectueze rectificarea bugetară, a doua din acest an, pe plus cu 1,354 miliarde lei.
Cheltuielile de natura datoriei publice, incluse în buget, sunt prognozate în scădere cu aproape 1,480 miliarde lei şi acoperă un gol de finanţare al bugetului de stat de 1,402 miliarde lei, un gol de finanţare de 74,8 milioane lei la bugetul asigurărilor sociale de stat şi unul mai mic, de 4 milioane lei, la bugetul de şomaj.
Majorarea pe ansamblu cu 1,354 miliarde lei a cheltuielilor bugetului general consolidat, la rectificare, vizează o creştere de 307,7 milioane lei a cheltuielilor bugetului de stat, o suplimentare de 2,55 miliarde lei a bugetelor locale, o majorare de 70 milioane lei a bugetului asigurărilor sociale, o suplimentare de 136,4 milioane lei la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, o creştere de 2,5 milioane lei a cheltuielilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), resurse fiind găsite la bugetul de şomaj, de unde se taie cheltuieli de 201 milioane lei.
Deficitul bugetului general consolidat este menţinut la 13,66 miliarde lei, respectiv 2,2% din Produsul Intern Brut.
A doua rectificare bugetară pe anul 2012 este fundamentată pe o creştere economică revizuită în scădere la 1%, faţă de nivelul de 1,2% luat în calcul la prima rectificare bugetară, în august 2012, în timp ce bugetul iniţial a fost construit pe o creştere de 1,8-2,3%.
Veniturile bugetului de stat sunt prevăzute să scadă cu 1,095 miliarde lei, iar cheltuielile bugetului de stat se majorează, pe sold, cu suma de 307,7 milioane lei.
Veniturile din taxa pe valoarea adăugată /TVA/ sunt diminuate cu 1,309 miliarde lei, din care 1,07 miliarde lei reprezintă alocări suplimentare către bugetele locale, sumele primite de la UE în contul plăţilor efectuate sunt revizuite în scădere cu 1,476 miliarde lei, veniturile din impozitul pe venit şi salarii scad cu 103,5 milioane lei, iar veniturile din capital cu 100 milioane lei.
Principalele venituri ale bugetului de stat care se majorează în urma rectificării bugetare sunt cele din accize: – plus 210,5 milioane lei, taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi – plus 908,2 milioane lei reprezentând venituri încasate din închirierea benzilor de frecvenţă (echivalentul a 204,1 milioane euro), venituri nefiscale – plus 685,7 milioane lei, reprezentând, în principal, vărsăminte din venitul net al Băncii Naţionale a României, alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice – plus 90 milioane lei.
Cheltuielile de personal cresc cu 59,8 milioane lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu 98,6 milioane lei, cheltuielile cu subvenţiile se majorează cu 143 milioane lei la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând – 100 milioane lei sume aferente schemei de ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011 – 2012 asupra culturilor agricole, conform Hotărârii Guvernului nr.897/01.09.2012 şi 43 milioane lei plăţi aferente bunăstării păsărilor pentru anul 2012.
Cheltuielile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile se majorează, pe sold, cu 212,4 milioane lei, din care la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 257 milioane lei reprezentând avansuri aferente plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal, iar capitolul ‘Alte cheltuieli’ se majorează cu 47,2 milioane lei.
Transferurile între unităţi ale administraţiei publice cresc cu 16 milioane lei, fondurile de rezervă se diminuează cu 109,6 milioane lei, cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă scad cu 5,4 milioane lei, cheltuielile de capital se reduc cu 64,8 milioane lei, iar bugetul fondurilor provenite din credite externe se diminuează cu suma de 1,7 milioane lei.
A doua rectificare bugetară pe anul 2012 prevede suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată /TVA/ către bugetele locale cu suma de 1,07 miliarde.
De asemenea, a doua rectificare bugetară are în vedere continuarea Acordului Stand-by de tip preventiv, dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, intrat în vigoare la sfârşitul lunii martie 2011, care prevede continuarea procesului de consolidare fiscală şi a reformelor structurale începute sub anteriorul program, pentru stimularea creşterii economice şi a participării sectorului privat în economie, necesitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului, necesitatea asigurării de fonduri suplimentare în vederea susţinerii proiectelor de investiţii, a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare, a fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului, a fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate, precum şi a sumelor necesare unei bune absorbţii a fondurilor europene.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult