Acasa Actualitate-InternaSocial Amnistia fiscală pentru pensionari și mame a trecut de Senat

Amnistia fiscală pentru pensionari și mame a trecut de Senat

scris de C.S.
3 afisari

Senatul a adoptat poiectul de lege privind aministia fiscală a mamelor și pensionarilor care au beneficiat de indemnizații pentru creșterea copilului sau pensii calculate greșit.

Amnistia fiscală a trecut de Senat.

Amnistia fiscală a trecut de Senat.

Referitor la mame, proiectul include două amendamente ale senatorului PSD Liviu Pop, care a propus ca sumele provenite din debitele recuperate începând cu data de 1 ianuarie 2011 și până la data intrării în vigoare a legii în discuție să se restituie eșalonat pe o perioadă de cinci ani începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin plăți anuale egale.

„Sumele ce urmează a fi restituite nu se actualizează cu indicele de inflație și nu sunt purtătoare de dobânzi, penalități sau majorări de întârziere, după caz. Procedura de efectuare a plăți restituirilor va fi stabilită prin ordin comun al ministrului Muncii, Familiei, Protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului Finanțelor Publice”, prevede cel de-al doilea amendament propus de Liviu Pop și aprobat în plenul Senatului, cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege inițiat de Guvern pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului a fost adoptat, în forma amendată, cu 123 de voturi pentru și două abțineri.

Referitor la pensionari, legea include un amendament care prevede că sumele deja recuperate vor fi restituite eșalonat. „Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010, scutirea de la plata unor debite provenite din pensii, constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a acestei legi, reprezentând sume încasate necuvenit. Nu beneficiază de scutire acele debite care se datorează pensionarilor”, se arată în raportul Comisiei pentru muncă.

sumele provenite din debitele recuperate de la pensionari începând cu data de 1 ianuarie 2011 și până la data intrării în vigoare a prezentei legi se restituie eșalonat pe o perioadă de cinci ani calendaristici începând de la data de 1 ianuarie 2015 prin plăți anuale egale.

„Restituirea se realizează pe baza cererilor de către pensionar la casele județene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului București, respectiv casele de pensii sectoriale. Nedepunerea cererii atrage nerestituirea sumelor. Sumele ce urmează a fi restituite nu se actualizează cu indicele inflației și nu sunt purtătoare de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere după caz”, a spus Pop în plen.

Proiectul cu amendament a avut 111 voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult