Acasa Actualitate-InternaSocial August 2011 concursul de suplinire rezultate finale

August 2011 concursul de suplinire rezultate finale

scris de L.M.
2 afisari

Ministerul Educaţiei a anunţat pe edu.ro date suplimentare privind concursul de suplinire august 2011, rezultate finale.

examen suplinitori

54,60% - promovabilitate la suplinitori

Astfel, se observă o creşre a promovabilităţii cu 2,09%, de la 54,60%, la 56,69%.

Rata de promovabilitate (cel puţin nota 5) la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice de suplinitor din învăţământul preuniversitar, din data de 8 august 2011, după soluţionarea contestaţiilor, este de 56,69% (în creştere cu 2,09% faţă de rata înregistrată înainte de depunerea contestaţiilor – 54,60%.).

Au fost înregistrate 1.227 de contestaţii, fiind admise 386 (31,45%). Dintre acestea, pentru 114 contestații (29,6%) a fost diminuată nota iniţială, iar pentru alte 272 (70,4%) nota iniţială a crescut.

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor admise, indică următoarea situaţie: candidaţi cu note sub 5 – 3.682 (43,30 ), din care 38 de candidați au obținut nota 1 (0,45%). Note pentru suplinire (între 5 și 10) au obținut 4.820 de candidați (56,69%), din care 2 candidați au obținut nota 10 (0,02%).

Înainte de soluţionarea contestaţiilor, rezultatele au fost următoarele: note sub 5 – 3.859, reprezentând 45,40%, note peste 5 – 4.642 (54, 60% ). S-au obţinut 39 note de 1. Note de 10 au fost în număr de două.

În perioada 23-30 august 2011 va avea loc repartizarea pe posturile vacante şi rezervate ale candidaţilor.

Posturile rămase vacante vor fi ocupate de către: titulari pentru completarea normei didactice; titulari prin detaşare pentru restrângere nesoluţionată; titulari prin detaşare la cerere pentru continuitate; titulari prin detaşare la cerere, în baza notelor obţinute la concursul din 13 iulie 2011; titulari prin detaşare la cerere, în baza punctajului; suplinitori calificaţi prin continuitate pentru suplinire; suplinitori calificaţi care au obţinut cel puţin nota 5 la concursul din 13 iulie 2011; suplinitori calificaţi care au obținut cel puţin nota 5 la concursul din iulie 2009 şi/sau 2010; suplinitori calificaţi care au obţinut cel puţin nota 5 la concursul de suplinire 4 august 2011; personal didactic titular, asociat, pensionat și suplinitori calificați în regim de plata cu ora.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult