Acasa Actualitate-InternaSocial Bacalaureat 2024. Proba obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie. Subiecte și bareme

Bacalaureat 2024. Proba obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie. Subiecte și bareme

scris de Ziua Veche
135 Afisari
Absolvenții de liceu susțin marți, 2 iulie, proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2024. Cei de la filiera teoretică, profil real (specializările mate-info, științele naturii), filiera vocațională (militar) și cea tehnologică susțin examenul la Matematică, iar cei de la filiera teoretică – profilul umanist și filiera vocațională (profil artistic, sportiv, unele specializări de la profil pedagogic, profil teologic etc.) dau examen la Istorie.
 • Amintim că 27.000 de de elevi care erau înscriși în clasa a XII-a în acest an școlar nu s-au înscris la Bacalaureat. O analiză pe datele statistice de parcurs ale generației 2024 poate fi citită aici.
 • Elevii reprezentanți au acuzat o „fraudă fără precedent” la examenele naționale, după ce subiectele la Evaluarea Națională și la proba de Limba română de Bacalaureat 2024 s-au scurs pe internet.

Accesul candidaților în săli a fost permis până la ora 8:30, după cum se arată în comunicatul publicat de Ministerul Educației (ME) duminică.

Candidații trebuie să aibă la ei actul de identitate pentru a putea fi legitimați începând cu ora 8:30, când ușile sălilor de examen se închid și rămân cu profesorii asistenți pentru instructajul referitor la desfășurarea probei.

Timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă este de 180 de minute și se calculează imediat după distribuirea, către candidați, a subiectelor, conform sursei citate.

„Potrivit datelor transmise de comisiile județene/comisia ISMB de organizare a examenului, peste 134.000 de candidați (peste 119.000 din promoția curentă și peste 15.000 din seriile anterioare) sunt așteptați să susțină examenul în această sesiune (toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate)”, se arată în comunicatul ME.

Desfășurarea probelor

Candidații vor fi conduși în sala de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina și de tipul de subiect.

În intervalul 8:30 – 9:00, candidații vor fi legitimați pe baza actului de identitate și li se va explica modul de desfășurare a probei.

Candidații care dețin materiale/obiecte interzise (telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare) sunt îndrumați spre o sală special amenajată pentru depozitarea acestora. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

Examenul începe la ora 9:00.

Timpul de redactare pentru fiecare probă scrisă este de 180 de minute și se calculează imediat după distribuirea subiectelor.

După intrarea în săli, candidații vor fi informați cu privire la:

 • Eliminarea din examen în cazul pătrunderii în sală cu materiale ajutătoare (manuale, dicționare, notițe etc.), cu telefoane mobile, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, cu ghiozdane, poșete etc.
 • Faptul că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare; se folosește doar hârtia distribuită de către asistenți.
 • Necesitatea de a verifica primirea tipului de subiect corespunzător.
 • Faptul că, pentru elaborarea lucrării scrise, folosesc doar cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor pot folosi și creion. Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală.

Pentru probele scrise la disciplinele Matematică și Geografie, candidații pot să utilizeze instrumente de desen.

Candidații vor fi informați și cu privire la:

 • Completarea datelor de pe colțul primei foi tipizate – fiecare candidat va completa cu majuscule datele de identificare; colțul din dreapta sus al primei foi tipizate, ce conține datele personale, nu se sigilează, anonimizarea datelor personale făcându-se automat în platforma destinată evaluării digitalizate; colțul din dreapta sus al următoarelor foi tipizate conținând datele personale ale candidatului se sigilează. Secretizarea se realizează cu ETICHETE, nu cu lipici.
 • Numerotarea paginilor – paginile se numerotează doar cu cifre arabe, în partea de jos, în colțul din dreapta; de exemplu, se va nota 3/5 pentru pagina a treia, dacă au fost scrise în total cinci pagini. Se numerotează toate paginile scrise, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri.
Se pot preda lucrările înaintea expirării intervalului maxim de timp alocat probei scrise?

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea intervalului maxim de timp prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.

Candidații pot păstra subiectele doar dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise, respectiv 3 ore.

Candidaților le este interzis:
 • Să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.
 • Să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.
 • Să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între ei sau cu exteriorul.

Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba în cauză. Lucrările candidaților eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă se anulează.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Care sunt consecințele, în cazul eliminării din examen?

Candidații care au fost eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați eliminați din examen, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

Candidații eliminați de la o probă nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

Cum se comunică rezultatele? Se pot contesta rezultatele? Rezultatul contestației afectează nota inițială?
 • Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, cu respectarea Regulamentului general privind protecția datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care le vor fi distribuite la prima probă susținută de aceștia.
 • Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință de faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
 • Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării.
Ce măsuri specifice de egalizare a șanselor au fost luate?

Candidații care au depus cereri pentru adaptarea condițiilor de examen, în baza prevederilor Procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare, beneficiază, după caz, de accesibilizarea subiectului de examen, de modalități specifice de redactare/tehnoredactare a lucrării, precum și de materiale-suport, în funcție de tipul de deficiență, conform aprobării Comisiei Naționale de Bacalaureat”.

Amintim că elevii pot primi încă 60 de minute timp de lucru, pentru lucrările anulate în situații obiective, la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2024. Pentru transcrierea unei pagini complete, se acordă cel mult 15 minute, prevede procedura Ministerului Educației.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS