Acasa Actualitate-InternaSocial Ce sume pot primi lunar elevii care au rezultate bune la școală

Ce sume pot primi lunar elevii care au rezultate bune la școală

scris de C.S.
158 Afisari

Care sunt elevii care iau burse de merit în 2024, câte tipuri de bursă există și ce sume pot primi lunar elevii? Iată tot ce trebuie să știi despre acestea.

Bursa de merit se acordă, în 2024, celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale.

Bursele de merit în 2024

Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale. Pentru elevii de clasa a V-a, bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecime, fără a fi rotunjite, a notelor pe care aceștia le-au obținut în primele două intervale de învățare în anul școlar în curs.

 

Pentru elevii de clasa a IX-a, bursele de merit se acordă pe baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional.

Bursele de merit se mai acordă și elevilor care au fost premiați la etapele județene ale olimpiadele școlare și elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale.

De asemenea, cei care au obținut medalii de aur la campionate naționale organizate e federațiile sportive naționale în sporturi olimpice sunt recompensați cu bursă.

Condiții pentru a primi bursa de merit

„Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează: 30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate, ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia”, arată un răspuns al Ministerului Educației.

 

Pentru a beneficia de bursa de merit în 2024, elevii trebuie să depună la secretatul școlii copiile certificate ale diplomelor obținute la competiții, în primele 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor din anul școlar.

Totodată, pentru bunele de excelență olimpică I se iau în calcul distincțiile, premiul I, II, III și mențiuni obținute la olimpiade internaționale. Asta include și Olimpiada națională a Sportului Școlar.

Bursele de merit se plătesc lunar pe perioada cursurilor școlare, pe data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent e rezultatele obținute în anul școlar anterior.

În anul școlar 2023-2024, valoarea bursei de merit pentru elevi este de 450 de lei.

Alte burse pentru elevi

Elevii pot primi și alte burse, în afară de cea de merit:

· Bursa socială

· Bursa de excelență pentru olimpici

· Bursa tehnologică

· Bursa pentru mame minore

Cuantumul burselor este următorul:

· Bursa de excelență olimpică I – intre 750 si 3000 de lei

· Bursa de excelență olimpică II – 700 de lei

· Bursa de merit – 450 de lei

· Bursa socială – 300 de lei

· Bursa pentru mame minore – 700 de lei

· Bursa tehnologica – 300 de lei

Începând cu anul școlar 2024-2025, Ministerul Educației schimbă regulile privind acordarea burselor. Mai exact, elevii cu rezultate bune la învățătură vor primi burse de merit doar dacă vor avea mediile mai mari de 9,50 sau dacă obțin rezultate la olimpiade și concursuri școlare.

Totodată, elevii care se încadrează în procentul de primii 30% dintre copii dintr-o clasă vor primi burse de reziliență.

Bursa de excelență pentru olimpici

Bursele de excelență olimpică I recompensează elevii care obțin premiile I, II, III și mențiune la olimpiade școlare internaționale, la campionate sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației, Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Aceste burse de excelență se plătesc lunar pe durata întregului anului școlar. Bursele de excelență olimpică II sunt adresate elevilor care obțin premiile I, II, III și olimpiade școlare naționale organizate de Ministerul Educației. Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute, la propunerea dirigintelui.

Bursa socială

Bursa socială este în cuantum de 300 de lei pe lună și reprezintă o formă de sprijin pentru elevii care vin din medii dezavantajate socio-economic sau din grupuri vulnerabile ori cu situații medicale speciale, pentru a putea merge la școală și pentru a împiedica abandonul școlar.

Prin excepție, se acordă burse sociale și elevilor minori, respectiv elevilor în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele de tip „A doua șansă”.

Elevii care au bursă socială își pot păstra confidențialitatea privind identitate, a datelor cu caracter personal și a informațiilor referitoare la situația în care se află.

Dreptul la bursă socială al elevilor din familii cu venituri minime se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Acordarea bursei se face după comunicarea de către agențiile pentru plăți și inspecție școlară socială județeană, respectiv a Muncipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul la zi și care provin din familii beneficiare de ajutor de incluziune.

Bursele sociale se acordă în baza unor condiții privind venitul mediu net pe membru de familie. Bursele sociale se pot cumula cu alte tipuri de burse.

Bursa tehnologică

Aceste burse se adresează elevilor care frecventează învățământul tehnologic și care se încadrează în specializările și condițiile stabilite de lege. Acest tip de bursă pot fi cumulate cu orice alt tip de bursă.

Acest tip de bursă este o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile metodologiei-cadru.

Bursa tehnologică înlocuiește bursa profesională care se acorda până anul trecut. Mai exact, statul prea să susțină participarea și reușită școlară a elevilor din învățământul profesional. Cuantumul acestei burse este de 300 de lei și se acordă lunar pe perioada cursurilor.

Totuși, dacă elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate, nu mai primesc această bursă.

Tipul acesta de bursă nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul lcoalr următor, dacă elevul a comis abateri disciplinare grave și are media generală la purtare sub nota 7 în anul precedent.

În plus, nici elevii repetenți nu beneficiază de această bursă în anul pe care îl repetă.

Bursa socială, bursa tehnologică și bursa pentru mame minora pot fi cumulate între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II ori cu bursa de merit.

Bursa pentru mame minore

Mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția să frecventeze orele de curs.

Aceasta este o formă de sprijin pentru mamele minore pentru a susține participarea lor la educație și a preveni abandonul și nereușita școlară.

Pentru a primi această bursă, părinții sau reprezentanții legali trebuie să depună la unitatea de învățământ cererea părintelui/reprezentantului legal și certificatul de naştere pentru copilul/copiii aflat/aflaţi în întreţinerea mamei minore.

Bursa pentru mamele minore este disponibilă pe tot parcursul anului școlar, inclusiv în timpul examenelor importante, cum ar fi evaluarea națională sau bacalaureatul, și în timpul pregătirii practice.

Cu toate acestea, dacă o mamă acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu va primi bursa pentru acea lună.

Decizia de a retrage bursa în astfel de cazuri este luată de directorul școlii, la sugestia Comisiei de management al burselor.

Bursele sunt plătite lunar de către școlile respective, până la data de 15 a lunii pentru luna anterioară. Dacă ziua de 15 cade într-o zi de odihnă săptămânală, într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi liberă, plățile vor fi făcute în ziua lucrătoare precedentă.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS