Acasa Actualitate-InternaSocial COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA

scris de Ziua Veche
13 afisari

sigle-sus-comunicat

COMUNICAT DE PRESA

martie 2015

Sisteme moderne de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, codul SMIS al proiectului 38699

 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice anunta finalizarea proiectului „Sisteme moderne de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Proiectul a fost cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 38699

Valoarea totala eligibila a proiectului (fara TVA) a fost de 14.708.694,03 lei, din care:
• 12.502.389,93 lei – valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European;
• 2.206.304,10 lei – cofinantarea eligibila a beneficiarului;

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunatatirea eficacitatii organizationale a Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin implementarea unui sistem modern de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare.

Principalele activitati ale proiectului au fost:

– Organizarea a 4 vizite pentru schimb de experienta si bune practici în 4 state europene
– Realizarea unui raport de analiza cu privire la sistemul de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare in cadrul M.E.C.S.
– Dezvoltarea si implementarea unor instrumente moderne de sprijinire a activitatilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare in cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice
– Testarea proceselor de lucru si a sistemului suport
– Analiza rezultatelor, pe baza activitatilor desfasurate in faza pilot
– Formarea a 80 persoane din cadrul M.E.C.S. în domeniul Managementului Învatamântului Superior
– Instruirea Grupului tinta pentru utilizarea corespunzatoare a instrumentelor implementate prin proiect
Prin implementarea proiectului s-au obtinut urmatoarele rezultate:
• un set de instrumente moderne de sprijinire a activitatilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare;
• un raport de analiza a rezultatelor obtinute în faza pilot de implementare a proiectului;
• un raport care cuprinde recomandarile de îmbunatatire la nivel functional si tehnic;
• nivel de competente imbunatatit pentru membrii grupului tinta vizat de proiect, prin sustinerea unor sesiuni de instruire de specialitate;

Persoana de contact: Gabriel Leahu – Manager de proiect, Secretar General, telefon + 40 (21) 315 50 99, fax +40 (21) 405 63 00, email gabriel.leahu@medu.edu.ro, http://www.edu.ro

 

sigle-jos-comunicat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult