Acasa Actualitate-InternaSocial Contractele de închiriere, înregistrate obligatoriu la ANAF din ianuarie

Contractele de închiriere, înregistrate obligatoriu la ANAF din ianuarie

scris de Misu Andrei
100 Afisari

Contractele de închiriere vor fi înregistrate obligatoriu la ANAF din luna ianuarie 2023, președintele Fiscului Lucian Heiuș, emițând deja un ordin pentru aprobarea noilor formulare.

„Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia”, se arată în proiectul de ordin emis de ANAF.

Principalele prevederi reglementate de ordinul ANAF:

– Dacă bunul a cărui folosință se cedează este deținut în comun, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

– Pentru înregistrarea contractului de închiriere, contribuabilul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”, prevăzută în anexa nr.2 la ordin. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr și dată, se efectuează de către contribuabil prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi semnătura acestuia.

– Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil. Cererea, însoţită de copia contractului de închiriere, se depune direct la registratura organului fiscal competent, prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

– Mențiunile privind modificarea sau încetarea contractului de închiriere se declară prin completarea și depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.

– Data înregistrării, la organul fiscal, a contractului de închiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este, după caz, data înregistrării la registratura organului fiscal competent, data poștei sau data înregistrării cererii pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor.

– Dovada înregistrării la organul fiscal competent a contractului de închiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:

a) copia cererii având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent;

b) copia cererii, însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent – pentru cererile depuse prin poștă cu confirmare de primire;

c) copia cererii, însoţită de mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

– Compartimentul cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate, organizează evidenţa contractelor de locațiune, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult