Acasa Actualitate-InternaSocial Evaluarea naţională 2012. Subiectele la matematică

Evaluarea naţională 2012. Subiectele la matematică

scris de A.B.
3 afisari

După proba la limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale, pentru elevii claselor a VIII-a, urmează proba la matematică ce se va desfăşura miercui, cu începere de la ora 9,00.

bac

foto: cronica de iasi

Extragerea variantei de subiect a avut loc în dimineaţa zilei de 27 iunie, aceasta fiind transmisă către cele 1.387 de centre de comunicare, respectiv către toate inspectoratele şcolare judeţene. După finalizarea fiecărei probe scrise a evaluării naţionale, CNEE va publica pe site-ul oficial edu.roAICI varianta de subiecte extrasă şi baremul de evaluare şi de notare pentru disciplina corespunzătoare. Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare (CNEE) a elaborat 10 variante de subiecte, în conformitate cu programa pentru evaluarea naţională la clasa a VIII-a şi cu modelul evaluărilor internaţionale, subiectele având un nivel mediu de dificultate şi permit rezolvarea în 120 de minute.

matematica

Evaluare nationala -2012, subiecte matematica (foto: gandul.info)

„Sălile în care se susţine examenul vor fi, în prealabil, adaptate astfel încât elevii să fie aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Pe uşa fiecărei săli se va afişa lista nominală cu elevii, dar şi avertismentul prin care se anunţă că este strict interzis accesul cu materiale ajutătoare, mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Frauda şi tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din sală şi acordarea notei 1 la lucrarea respectivă. Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenţi, cadre didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba, proveniţi din unitatea de învăţământ în care are loc examenul”, precizează MECTS.

Potrivit reprezentanţilor MECTS, fiecare sală de examen va fi dotată cu camere de supraveghere video. Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu.

matematica

Evaluare nationala, subiecte matematica 2012 (foto: gandul.info)

După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.

Afişarea primelor rezultate este programată vineri, 29 iunie, până la ora 14,00. În aceeaşi zi, în intervalul orar 14,00-18,00 pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în zilele de 30 iunie şi 1 iulie. Afişarea rezultatelor finale va avea loc în data de 2 iulie.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult