Acasa Actualitate-InternaSocial IȘMB: Toate școlile vor avea comisie de anchetǎ anticorupție

IȘMB: Toate școlile vor avea comisie de anchetǎ anticorupție

scris de Laurentiu Banches
1 afisari

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (IȘMB) a solicitat constituirea la nivelul fiecărei unități de învățământ a unei comisii care să verifice eventuala implicare a angajaților în strângerea de bani.

IȘMB: Toate școlile vor avea comisie de anchetǎ anticorupție (foto:webgarden.ro)

IȘMB a anunțat cǎ aceastǎ comisie de verificare va elabora un raport, la care va anexa toate documentele justificative, în maxim trei zile lucrătoare de la numire și îl va înainta Consiliului de Administrație. „Consiliul de Administrație al unității de învățământ, în funcție de concluziile cuprinse în raport, va lua următoarele măsuri legale: va elaborarea în regim de urgență un plan de măsuri în vederea informării, prevenirii și combaterii actelor de corupție ce pot să apară în unitate, ținând cont de vulnerabilitățile identificate, va numi prin decizie o comisie de cercetare disciplinară care va cerceta presupusele abateri ale persoanelor implicate, cu respectarea procedurii instituite de art. 280-282 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 pentru personalul didactic/didactic auxiliar și art. 247—252 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, pentru personalul nedidactic, în condițiile în care există suspiciuni de încălcare a normelor legislative de către angajații unității sau există sesizări în acest sens”, precizează IȘMB, potrivit Agerpres.

Conducerea inspectoratului subliniază că vor fi sancționate drastic persoanele vinovate de încălcarea legii și vor fi sesizate de urgență organele competente dacă se constată că anumite fapte îmbracă prin natura lor caracter penal. Unitatea de învățământ, prin director, va informa de urgență ISMB cu privire la aspectele constatate în urma verificării. „Unitățile de învățământ, în funcție de specificul acestora, vor ține seama în planul de măsuri pe care îl vor elabora, pe lângă vulnerabilitățile identificate, și de cele cuprinse în Planul de măsuri de la nivelul ISMB, astfel: înscrierea la grădiniță, înscrierea la clasa pregătitoare, constituirea claselor la început de an școlar, transferul elevilor, activitatea ‘Școală după școală‘, meditații particulare cu elevii de la clase, constituirea fondului comitetului de părinți, organizarea opționalelor, materiale auxiliare/culegeri, licitații/achiziții/reabilitări, organizarea banchetelor la sfârșit de an școlar, examene naționale, examene definitivare/titularizare”, mai susține IȘMB.

IȘMB mai cere directorilor prelucrarea OMEN Nr.5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în educație în cadrul Consiliilor Profesorale din unitatea de învățământ, prelucrarea OMEN Nr.5144/ 2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în educație și a legislației aplicabile cu părinții, la nivelul fiecărei clase/grupe, discutarea în cadrul orelor de dirigenție a aspectelor legate de fenomenul corupției, cauze, consecințe (noțiuni generale). De asemenea, IȘMB mai solicită revizuirea regulamentelor interne prin introducerea unor clauze referitoare la prevenirea faptelor de corupție în unitatea de învățământ, activități educative, campanii de informare a elevilor și părinților din unitatea de învățământ privind cauzele și consecințele faptelor de corupție, încheierea unor parteneriate de colaborare cu ONG-uri, fundații, asociații, instituții, privind informarea, prevenirea și combaterea faptelor de corupție, creșterea transparentei instituționale, îmbunătățirea strategiilor de comunicare către comunitate, părinți, mass — media.

Intensificarea cooperării cu organele judiciare și cu structurile de control care au atribuții în prevenirea și combaterea corupției este o altă solicitare a IȘMB. „Directorii unităților de învățământ sunt direct răspunzători de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei adrese”, precizează reprezentanții inspectoratului școlar

2 comentarii

Marius 17-01-2014 - 16:20

Ca sa vezi unde era ascunsa coruptia in Romania!…

BULA 19-01-2014 - 06:25

PSD va pierde alegerile, asa ca nu vad rostul acestei mascarade cu „coruptia” din scoli, cu banii stransi pentru fondul clasei. Numai o minte de tampit, ca a carlanului Ponta, isi putea imagina ca se pot strange voturi din asfel de diversiuni.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult