Acasa Actualitate-InternaSocial Repartizarea computerizată 2017. Vezi la ce liceu ai intrat

Repartizarea computerizată 2017. Vezi la ce liceu ai intrat

scris de Z.V.
25 afisari

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018 se va face pe 12 iulie 2017.
Repartizarea computerizată 2017. 13 iulie 2017: Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în învățământul liceal de stat din județ/municipiul București. Afișarea de către fiecare liceu a listei candidaților repartizați în liceul respectiv;
Repartizarea computerizată 2017. 13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
Repartizarea computerizată 2017. 19-21 iulie 2017: Rezolvarea de către comisiile de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa computerizată de repartizare.
Repartizarea computerizată 2017. Cea de-a doua etapă a admiterii la licee se va desfășura astfel:

24 iulie 2017: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
4 septembrie 2017: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
4-7 septembrie 2017: Depunerea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare;
8 septembrie 2017: Repartizarea acestor absolvenți.
Repartizarea computerizată 2017. În ceea ce privește candidații pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă, ordinul prevede următorul calendar:

5 mai 2017: Anunțarea centrului special de înscriere;
3 iulie 2017: Anunțarea calendarului admiterii la învățământul seral și la cel cu frecvență redusă;
18-19 iulie 2017: Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă;
19-21 iulie 2017: Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018 pe locurile de la învățământul seral sau cu frecvență redusă.
Repartizarea computerizată 2017. Candidații care doresc să urmeze un profil bilingv în liceu au posibilitatea de a-și echivala rezultatele obținute la un examen de limbă străină cu recunoaștere internațională. Astfel, candidatul beneficiază de recunoașterea și echivalarea diplomei ori certificatului de competențe lingvistice pe care l-a obținut dacă acesta prevede un nivel de competențe cel puțin egal cu nivelul A2, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. În plus, candidații primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

Repartizarea computerizată 2017. Vezi la ce liceu ai intrat AICI, potrivit edu.ro

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult