Acasa Actualitate-InternaSocial Scenariu – Incident nuclear la Dunăre

Scenariu – Incident nuclear la Dunăre

scris de M.A.B.
1 afisari

În perioada 11 – 14 aprilie, în zona localităţii Bechet din judeţul Dolj şi zona fluvială Bechet – Oreahovo (Bulgaria) se va desfăşura exerciţiul bilateral româno – bulgar de protecţie şi intervenţie în caz de accident radiologic pe timpul transportului de combustibil nuclear uzat pe Dunăre “NAUTILUS 2011”.

Exercitiu la Dunare

Exercitiu la Dunare

Scenariul exerciţiului are la bază un incident de securitate pe timpul luării în primire a protecţiei transportului de către Jandarmeria Română şi producerea unui accident radiologic ca urmare a unor explozii care generează formarea unui nor contaminat şi afectarea populaţiei din localităţile riverane fluviului Dunărea din cele două ţări (Bechet şi Oreahovo).

Obiectivele urmărite prin derularea acestui exerciţiu sunt: antrenarea şi dezvoltarea deprinderilor de lucru ale personalului care încadrează structurile/organismele de conducere şi coordonare a acţiunilor (Centrul Operaţional de Comandă/ Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei şi Punctele de Comandă Înaintate) pentru gestionarea unui incident de securitate pe timpul transportului de combustibil nuclear uzat pe Dunăre, perfecţionarea deprinderilor personalului structurilor specializate de intervenţie, verificarea viabilităţii standardelor şi procedurilor operaţionale de intervenţie, testarea procedurilor de cooperare bilaterală româno-bulgară şi cu organismele internaţionale cu atribuţii în domeniu, verificarea modului de realizare şi menţinere a colaborării intra- şi interinstituţionale pentru gestionarea situaţiilor create prin scenariul exerciţiului, testarea standardelor, procedurilor şi strategiilor de comunicare cu mass-media şi, nu în ultimul rând, verificarea modului de gestionare a consecinţelor urgenţei radiologice şi de realizare a măsurilor de protecţie a populaţiei de către componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Exerciţiul este organizat în cadrul Programului de excelenţă în domeniul securităţii nucleare „Safe Nuclear Energy”, pe care Comisia Naţională de Control a Activităţii Nucleare îl derulează, în perioada 2009 – 2011, în parteneriat cu Guvernul Norvegiei şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică de la Viena. La nivel naţional, organizatorii exerciţiului sunt Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) şi Comisia Naţională de Control a Activităţii Nucleare (CNCAN), iar din partea bulgară Agenţia de Reglementare în Domeniul Nuclear (BNRA). La acest exerciţiu vor participa reprezentanţi ai componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, precum şi ai structurilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul activităţii şi securităţii nucleare. Totodată, activitatea se va bucura de prezenţa unor reprezentanţi ai Guvernului Norvegiei, Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Comisiei Naţionale de Control a Activităţii Nucleare, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General de Aviaţie, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă), precum şi serviciilor publice deconcentrate.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult