Acasa BusinessCompanii Se modifică procedurile privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Se modifică procedurile privind atribuirea contractelor de achiziție publică

scris de S. P.
6 afisari

Guvernul a modificat miercuri normele de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

contractPotrivit unui comunicat al Guvernului, aceste modificări au fost făcute pentru soluționarea unor probleme ridicate, în mod constant, în practica achizițiilor publice și pentru eliminarea barierelor artificiale apărute în activitatea curentă a autorităților contractante.

„În acest sens, Executivul a adoptat o hotărâre care modifică și completează HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG 34/2006. O serie de modificări incluse în actul normativ urmăresc clarificarea unor situații încă nereglementate sau reglementate insuficient”, menționează Guvernul.

Astfel, în cazul rezilierii contractului de achiziție publică din vina exclusivă a contractantului, autoritatea contractantă emite documentul constatator în termen de 14 zile de la data rezilierii. Un exemplar al acestui document constatator se va încărca în SEAP și va putea fi vizualizat de toți cei interesați. În vechea legislație nu exista obligativitatea încărcării documentului în SEAP. Documentul constatator se întocmește în două exemplare, autoritatea contractantă având obligații să elibereze un exemplar operatorului economic și să depună un exemplar la dosarul achiziției publice. O copie a documentului constatator se publică în SEAP, precizează sursa citată.

O altă modificare se referă la introducerea posibilității ofertantului de a corecta propunerea financiară și pe cea tehnică. Astfel, ofertantul are posibilitatea să corecteze elementele propunerii financiare, ca urmare a unor erori aritmetice. Fără a fi afectat prețul prevăzut în propunerea financiară, corectarea abaterilor tehnice minore au fost limitate, ca urmare a răspunsului din partea pieței din domeniul achizițiilor publice, la maximum 1% din prețul total al ofertei. Ofertantul are posibilitatea să modifice propunerea tehnică având în vedere existența unor abateri tehnice minore, care au la bază erori materiale evidente și care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce în realitate la depunerea unei noi oferte, menționează Executivul.

De asemenea, actul normativ adoptat include măsuri de flexibilizare și de reducere a birocrației în domeniul achizițiilor publice, printre care introducerea interdicției, pentru autoritatea contractantă, să utilizeze calificarea și expertiza personalului desemnat să realizeze activitățile cuprinse în contract, ca parte a procesului de calificare și selecție, în cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.

Atunci când ofertantul sau candidatul demonstrează îndeplinirea unei cerințe de calificare legată de capacitatea tehnică și profesională sau situația economică și financiară, se introduce posibilitatea ca acesta să invoce susținerea acordată de unul sau mai mulți terți. Capacitatea terțului sau a terților urmează a fi cumulată cu cea a ofertantului sau a candidatului în ceea ce privește cerința.

În cazul în care susținerea terțului vizează resurse netransferabile, se introduce obligația ca angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat să garanteze autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acestea. Obligativitatea este introdusă pentru situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, mai arată comunicatul.

Modificările și completările aduse prin acest act normativ fac parte din setul de măsuri luate în aplicarea recomandărilor Comisiei Europene privind întărirea sistemului achizițiilor publice.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS