Acasa BusinessEconomic Ce trebuie să faci pentru a-ți racorda casa la rețeaua de electricitate

Ce trebuie să faci pentru a-ți racorda casa la rețeaua de electricitate

scris de M.A.
17 afisari

Racordarea locuinței la rețeaua de energie electrică presupune un lung șir de formalități. Vă prezentăm pașii necesari pentru semnarea unui contract de furnizare a curentului, valabili atât pentru casele individuale, cât și pentru blocurile de apartamente.

Racordarea la rețeaua de energie electrică.

Potrivit ghidului CEZ Distribuție, primul pas pentru racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice, este obținerea avizului tehnic de racordare (ATR). Pentru obținerea acestuia, solicitantul trebuie să depună direct la orice Centru de Relații cu Clienții următoarele documente: cerere de racordare completată de către solicitant, formularul tipizat se poate obține de la orice Centru de relații cu Clienții sau de pe site-ul: www.cez.ro; certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în cazul construcțiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; planul de situație la scară, cu amplasarea în zona a locului de consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, că anexă la acesta, pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie.

Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziția locului de consum.

Este nevoie, de asemenea, de actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor închiriate, este necesar și acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalațiile electrice.

Totodată, este nevoie de actul de identitate al celui care solicită ATR-ul, în copie.

‘Precizăm consumatorilor că, în cazul în care la deplasarea la fața locului se constată că obiectivul propus a fi alimentat afectează zona de siguranță și protecție a rețelelor electrice de distribuție, operatorul de rețea va înștiința în scris utilizatorul că pentru emiterea ATR-ului trebuie să fie obținut Avizul de amplasament favorabil, în condițiile stabilite de reglementările autorităților competențe’, spun oficialii companiei de utilități.

Pentru emiterea avizului tehnic de racordare trebuie achitată o taxă pe bază de tarife reglementate de ANRE.

După depunerea documentației complete, operatorul de distribuție va întocmi fișa de soluție și va emite, în maximum 30 zile, avizul tehnic de racordare în care se va preciza soluția tehnică de alimentare și contravaloarea realizării instalației de alimentare, stabilită prin tariful de racordare specificat în ATR-ul emis.

‘Facem precizarea că, în cazul în care la fața locului există mai multe soluții de alimentare a locului de utilizare propus, atunci pentru stabilirea soluției optime de alimentare, din punct de vedere tehnico-economic, este nevoie să se întocmească un studiu de soluție (SS), costurile întocmirii lui fiind suportate de utilizator. În acest caz termenul de emitere a ATR-ului se va prelungi cu termenul de emitere a SS-lui, dar nu mai mult cu 30 zile calendaristice’, mai precizează comunicatul.

Avizul tehnic de racordare, însoțit de contractul de racordare și cererea pentru încheierea acestuia, va fi trimis solicitantului, pentru completare cerere, semnare contract de racordare și depunere direct la orice Centru de Relații cu Clienții din cadrul Companiei CEZ sau prin servicii de corespondență la adresa poștală a companiei.

Urmează depunerea contractului de racordare semnat și a documentelor solicitate în acesta.

‘La depunerea acestuia, Centrul de Relații cu Clienții va emite factura pentru plata tarifului de racordare, ce constă în contravaloarea realizării instalației de alimentare specificată în avizul tehnic de racordare, iar după achitare se va execută instalația de racordare, în termenul specificat în contractul de racordare. Menționăm că plata tarifului de racordare se descarcă în conturile CEZ Distribuție, prin virament bancar, iar depunerea unei copii la ghișeul CRC este benevolă, acest lucru putând urgență trecerea în următoarea faza privind racordarea utilizatorului’, precizează oficialii CEZ.

Potrivit acestora, până la semnarea contractului de racordare, dacă utilizatorul dorește, poate solicita încredințarea realizării lucrărilor de alimentare unei societăți atestate ANRE, selectată de el. În acest caz operatorul de rețea va reface calculul tarifului de racordare și termenul de realizare a lucrărilor în funcție de negocierile purtate între utilizator și societatea aleasă de el, aceste negocieri fiind concretizate într-un proces verbal de negociere ce se va depune la operatorul de rețea.

După depunerea contractului de racordare semnat și după achitarea tarifului de racordare, operatorul de rețea se va îngriji de realizarea lucrărilor de alimentare în condițiile stabilite în contractul de racordare încheiat cu utilizatorul.

‘Atragem atenția asupra faptului că realizarea instalației de utilizare, ce deservește incinta locului de consum nu este prevăzută în contractul de racordare, această trebuind realizată separat de utilizator pe cheltuiala sa, cu firme atestate în domeniu, până la finalizarea realizării lucrărilor de alimentare, prevăzute în contractul de racordare’, au adăugat reprezentanții CEZ.

După recepția lucrărilor de realizare a instalației de alimentare și depunerea de către utilizator a dosarului instalației de utilizare (Dosar de realizare/ verificare instalație de utilizare), operatorul de rețea va emite în maximim 10 zile calendaristice Certificatul de racordare, care atestă faptul că sunt realizate toate condițiile de racordare la rețeaua electrică al locului de utilizare respectiv.

Punerea sub tensiune a instalațiilor electrice se face după emiterea Certificatului de racordare, încheierea convenției de exploatare cu operatorul de rețea (dacă este cazul) și a contractului pentru furnizarea energiei electrice.

2 comentarii

BULA 19-08-2014 - 17:55

Munca noastra, centralele ale noastre, barajele si lacurile de acumulare ale noastre, carbunele de la termocentrale al nostru, retelele de distributie construite de noi, iar banii merg la escrocii de la CEZ. Asta da, adevarata tradare nationala ! Si mai sunt multe altele de acelasi calibru.

jan dinu 19-08-2014 - 19:24

NUmai un neam de patibulari poate accepta asha ceva …!
JD-USA

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult