Acasa BusinessEconomic Cum se acordă voucherele de vacanţă

Cum se acordă voucherele de vacanţă

scris de D.P.
57 afisari

Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă au fost publicate joi în Monitorul Oficial.
ticket-vacanta-2014-Actul normativ stabileşte că atât salariaţii din mediul privat, cât şi cei din sectorul bugetar pot primi vouchere de vacanţă în limita a şase salarii minim brute, care vor putea fi folosite doar în turismul românesc.
Salariaţii pot primi astfel de la angajator decontarea cheltuielilor de cazare, masă şi distracţie în limita a maximum 6.300 de lei.

Pot oferi aceste tichete de vacanţă atât firmele private cât şi instituţiile de stat. Bugetarii le vor primi în locul actualelor prime de vacanţă, iar cei din mediul privat depind de generozitatea patronului.
Hotărârea Guvernului nr. 614/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 591 din 6 august 2015.

Legislaţia stabileşte că angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda salariaţilor bonuri de valoare, denumite vouchere de vacanţă, care pot fi utilizate doar în structuri turistice de pe teritoriul României.
Potrivit actului normativ, vor putea fi acordate vouchere de vacanta atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, decizie ce va putea fi luata de catre angajatori de comun acord cu organizatiile sindicale sau cu reprezentantii beneficiarilor.

Acestia vor stabili regulile privind modul de acordare a primei de vacanta sub forma voucherelor de vacanta, care sa prevada:

numarul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanta si nivelul sumelor care se acorda beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanta, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;
categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanta;
forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanta, respectiv suport electronic si/sau hartie.
In cazul personalului contractual si functionarilor publici din institutiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanta se stabilesc potrivit prevederilor in vigoare. Pentru unitatile din domeniul bugetar, voucherele de vacanta se acorda in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale.

Pentru celelalte categorii de angajatori, respectiv cele din mediul privat, sumele destinate acoperii nominale a voucherelor de vacanta vor fi cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, intr-o pozitie distincta de cheltuieli, denumita „Vouchere de vacanta”.

Comenzile de achizitie de vouchere de vacanta trebuie transmise unitatilor emitente de catre angajatori si vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

numele si prenumele beneficiarilor carora li se acorda voucherele;
codul numeric personal al fiecarui beneficiar;
numarul voucherelor de vacanta pentru fiecare beneficiar (in cazul voucherelor pe suport hartie);
valoarea nominala a voucherului de vacanta, in cazul celor emise pe suport hartie, si valoarea nominala totala a voucherelor de vacanta acordate fiecarui beneficiar, pentru cele pe suporturi electronice.
Valoarea voucherelor de vacanta emise pe suport hartie, respectiv electronic, nu poate depasi intr-un an calendaristic contravaloarea a sase salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare salariat, limita stabilita prin Ordonanta nr. 8/2014. Potrivit prevederilor, voucherul de vacanta are o perioada de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hartie, respectiv de la data alimentarii pentru voucherele emise pe suport electronic, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

In conditiile in care de la 1 iulie salariul minim brut pe tara a ajuns la 1.050 lei, salariatii vor putea primi vouchere de vacanta in valoare de maximum 6.300 lei.

Daca salariatul nu utilizeaza voucherele de vacanta pe suport hartie in termenul de un an stabilit de lege, acesta are obligatia sa le inapoieze angajatorului. In cazul voucherelor de vacanta alimentate pe suport electronic, unitatea emitenta va fi cea care va restitui valorile nominale catre angajator.

Voucherele de vacanta pot fi folosite doar pe teritoriul Romaniei

Atat voucherele tiparite pe suport electronic, cat si cele pe suport hartie vor putea fi utilizate doar in structuri de primire turistice din Romania, acreditate de Autoritatea Nationala pentru Turism.

„Beneficiarii au dreptul sa isi aleaga unitatea de la care achizitioneaza servicii turistice, insa numai dintre cele afiliate care detin licenta de turism sau certificat de clasificare emise de Autoritatea Nationala pentru Turism. Pe site-ul acestei institutii va fi postata lista unitatilor turistice autorizate. Beneficiarii pot utiliza voucherele de vacanta pe baza actului de identitate. Este interzisa comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani si/sau altor bunuri/servicii”, se arata in textul de lege.

Acelasi document precizeaza ca voucherele de vacanta pe suport electronic vor fi valabile doar daca vor avea inscrise urmatoarele mentiuni:

emitentul si datele sale de identificare;
angajatorul si datele sale de identificare;
numele, prenumele si codul numeric personal ale angajatului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;
perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacanta;
interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile autorizate de Autoritatea Nationala pentru Turism (ANT);
elementele de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei;
elemente de siguranta a suportului electronic (PIN, CIP);
numarul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;
cuvintele „VOUCHER DE VACANTA ELECTRONIC” cu litere majuscule pe fata suportului electronic.
Important: Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanta poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominala a acestora. Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanta sa permita retragerea de numerar sau plati catre alte unitati decat cele afiliate, conform legii.

Bugetarii vor primi doar vouchere, nu si bani sau prime. In sectorul privat se pot acorda prime sau vouchere de vacanta

Reglementarile in vigoare stabilesc ca angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, precum si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, inclusiv cele care se finanteaza integral din venituri proprii, vor acorda angajatilor prime de vacanta numai sub forma voucherelor de vacanta.

De partea cealalta, angajatorii din mediul privat vor putea acorda angajatilor proprii prime sau vouchere de vacanta, cu ocazia plecarii in concediul de odihna, in functie de sumele prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate. Acordarea primelor sau voucherelor de vacanta va fi stabilita de comun acord cu sindicatele si va fi mentionata in mod obligatoriu in contractele colective de munca aplicabile la nivel de unitate.

In continuare, voucherele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Legea mai stabileste ca voucherele de vacanta sunt suportate integral de angajator, iar sumele corespunzatoare voucherelor acordate de acesta sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS