Acasa BusinessEconomic Prevederile noului Cod Fiscal pentru 2016

Prevederile noului Cod Fiscal pentru 2016

scris de D.P.
62 afisari

Va prezentam cateva dintre prevederile noului Cod Fiscal de care trebuie sa tineti cont in 2016: TVA de 20%, impozit pe dividende de 5%, contributie de pensie pentru toate veniturile din activitati independente, un nou sistem de taxe locale sunt masurile cu cel mai mare impact din noul Cod fiscal.

codulfiscalExista, insa, si alte prevederi foarte importante de care trebuie sa tineti cont in 2016 si pe care Contexpert vi le semnaleaza in continuare. Unele vor avea efect pozitiv, altele nu:

Impozitul pe profit

Vor fi considerate contribuabili romani si persoanele juridice straine cu locul conducerii efective in Romania
Cheltuieli deductibile vor fi considerate cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, si nu numai cele efectuate in scopul obtinerii de venituri impozabile
Limita cheltuielilor cu sponsorizarea va creste la 5 la mie din cifra de afaceri, de la 3 la mie
Limita cheltuielilor sociale deductibile va creste la 5% de la 2%
Va fi eliminată conditia ca veniturile aferente creantelor sa fie incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului, in cazul constituirii de provizioane pentru creantele neincasate
Vor fi deductibile pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor si daca au fost incheiate contracte de asigurare pentru acestea
Vor fi deductibile ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile in anumite conditii, nemaifiind integral nedeductibile ca pana acum
Vor fi noi criterii pentru ca cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau cu mijloacele fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile sa fie deductibile fiscal
In cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare deducerile nu se recalculeaza daca obiectivele proiectului de cercetare-dezvoltare nu se realizeaza
Va fi introdusa o noua categorie de active in cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Vor exista cote diferentiate de impozit, in functie de numarul de salariati (3% daca nu au salariati, 2% daca au un salariat si 1% daca au 2 sau mai mult de 2 salariati) iar pentru persoanele juridice nou-infiintate va fi o cota de impozit de 1%, in anumite conditii;
Plafonul de venituri pana la care va fi considerata microintreprindere va creste de la 65.000 euro la 100.000 euro
Impozitul pe venit

Vor creste deducerile personale la calculul impozitul pentru veniturile din salarii, iar deducerea se va acorda ambilor parinti care au in intretinere copii
Cota de cheltuieli deductibile utilizata la stabilirea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, precum si din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv arenda, va creste la 40%
Primele de asigurare voluntara de sanatate, suportate de angajati, vor fi deductibile la calculul impozitului pe venitul din salarii, iar cele suportate de catre angajatori pentru angajatii proprii sunt neimpozabile în limita de 400 euro / an pe persoana
Pentru determinarea castigului sau pierderii din transferul titlurilor de valoare se va lua in considerare valoarea fiscala
Câștigul net anual sau pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare va fi stabilit de contribuabili, pe baza declaratiei privind venitul realizat
Veniturile din dividende se impoziteaza cu 5%
Contributii sociale

Incepand cu 1 ianuarie 2016, persoanele care realizeaza venituri din activitati independente datoreaza contributia de asigurari sociale (contributia la pensie) chiar daca obtin si alte venituri de natura salariala
Contributia de asigurari sociale se va calcula, in cazul acestor persoane, la venitul net efectiv realizat, dar nu la mai putin de 35% din valoarea salariului mediu brut si nici peste echivalentul a de cinci ori acest castig

TVA

Cota standard TVA se va reduce de la 24% la 20%
Va fi extinsa taxarea inversa pentru livrarea de cladiri, parti de cladire si terenuri de orice fel, precum si pentru telefoane mobile, tablete PC, laptopuri, console de jocuri si dispozitive cu circuite integrate;
Cota redusa a TVA de 5% se va aplica pentru livrarile de manuale scolare, carti, ziare si unele reviste, precum si pentru serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee etc
Plafonul pentru aplicarea cotei de 5% la locuinte sociale va fi majorat la 450,000 lei de la 380.000 lei
Va fi obligatorie emiterea autofacturilor pentru ajustarea TVA dedusa in cazul reducerilor, diferentelor de pret, retururilor, anularii totale sau partiale a unei tranzactii, daca furnizorul nu emite factura de ajustare la data la care intervine evenimentul ce genereaza ajustarea TVA
Accize

Nivelul accizelor se modifica pentru majoritatea produselor accizabile
Se vor elimina accizele pentru cafea, iahturi, bijuterii din aur si/sau platina, confectii din blanuri naturale, autoturisme cu capacitate mai mare de 3.000 cmc, arme si munitie
Taxe locale

Sistemul de taxare se va modifica in functie de destinatia cladirii (rezidential/nerezidential), nemaifiind in functie de proprietar (persoana fizica/persoana juridica). Pentru rezidential cotele vor fi intre 0,08% si 0,2%, iar pentru nerezidential intre 0,2% si 1,3%, in functiile de deciziile consiliilor locale
Este eliminata supraimpozitarea detinerii de mai multe imobile
Autoritatile locale vor avea posibilitatea sa majoreze cu pana la 50% taxele si impozitele locale
Pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv si pentru cladirile abandonate impozitul va putea fi majorat cu 500%
In cazul schimbarii proprietarului in cursul anului, noul proprietar va datora impozit din anul urmator achizitionarii
Impozitul pe constructii

Impozitul pe constructii speciale se va aplica si in anul 2016, fiind eliminate din baza de calcul constructiile agricole.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult