Acasa BusinessEconomic Prima rectificare bugetară. Câţi bani a împărţit Emil Boc

Prima rectificare bugetară. Câţi bani a împărţit Emil Boc

scris de Mihaela Popescu TAULET
4 afisari

Guvernul a decis, în şedinţa de miercuri, efectuarea primei rectificări bugetare din acest an, a anunţat premierul Emil Boc.

 
emil_boc

foto: Agerpres

Rectificarea bugetară va fi efectuată prin derogare de la prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, potrivit cărora cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice şi pentru plata contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene.

În proiectul ordonanţei de rectificare sunt prevăzute sume suplimentare pentru plata arieratelor în sectorul de sănătate, asigurarea fondurilor pentru cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pre şi postaderare, asigurarea de fonduri pentru continuarea proiectelor de investiţii, precum şi fonduri pentru continuare activităţii în bune condiţii a instituţiilor publice„, este justificarea Guvernului pentru încălcarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare.

Prin rectificare este suplimentat bugetul la Ministerul Agriculturii (910,3 milioane lei, din care 735 milioane lei reprezentând un împrumut pentru Fondul de garantare pentru „asigurarea condiţiilor necesare” absorbţiei a circa 626 milioane euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), Ministerul Administraţiei şi Internelor (696,1 milioane lei, din care 37,4 milioane lei pentru programul privind Infrastructura de Date Spaţiale în Europa al Agenţiei Naţionale pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi 12 milioane lei pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă de combustibil), Ministerul Transporturilor (cu 1,69 miliarde lei, din care 300 milioane lei pentru achitarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a lucrărilor efectuate pentru construcţia de autostrăzi, 515,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programelor ISPA şi 130 milioane lei pentru majorarea capitalului social la CFR).

Capitalul social al CFR va fi astfel majorat cu 130 milioane lei, reprezentând 52,2 milioane acţiuni în valoare de 2,5 lei/acţiune, pentru plata obligaţiilor companiei.

Vor fi suplimentate şi bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (300 milioane lei, pentru proiecte derulate prin Compania Naţională de Investiţii şi Agenţia Naţională de Locuinţe), Ministerul Apărării Naţionale (239 milioane lei), Ministerul Economiei (140,3 milioane lei, pentru programul „cardul Mihail Kogălniceanu” şi acordarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor la Compania Naţională a Huilei Petroşani), Ministerul Muncii (124,8 milioane lei), Ministerul Justiţiei (81,9 milioane lei), Ministerul Culturii (54,7 milioane lei), Serviciul Român de Informaţii (54,5 milioane lei), Ministerul Comunicaţiilor (21,2 milioane lei, din care pentru Programul „Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software” suma de 11,58 milioane lei, pentru plata despăgubirilor civile aferente proceselor avute pe rol suma de 5,44 milioane lei, iar pentru Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere” suma de 4,2 milioane lei) şi Ministerului Sănătăţii (341,2 milioane lei, reprezentând transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate).

Conform proiectului, vor fi diminuate bugetele Ministerului Finanţelor(cu 593,1 milioane lei la capitolul „Acţiuni Generale”) şi Ministerul Mediului ( cu 78,3 milioane lei).

În ordonanţa de rectificare sunt incluse şi sume pentru stingerea de datorii ale unor companii de stat, Guvernul susţinând că aceste sume nu vor afecta deficitulul bugetului general consolidat pe anul 2011.

Astfel de fonduri vor fi alocate la Ministerul Transporturilor (669,4 milioane lei pentru acoperirea obligaţiilor de plată ale CFR Călători), Ministerul Administraţiei (302,7 milioane lei pentru achitarea obligaţiilor către furnizorii de energie termică), Ministerul Finanţelor (248,1 milioane lei, reprezentând fonduri alocate unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata TVA aferentă achiziţiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la preluarea de la operatori a investiţiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană), Ministerul Agriculturii (115,3 milioane lei, reprezentând datorii ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,”Gheorghe Ionescu Siseşti” către bugetul de stat, şi 60 milioane lei datorii generate de derularea Programului SAPARD), Ministerul Economiei Comerţului (79 milioane lei pentru achitarea obligaţiilor Nuclearelectrica faţă de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare), Ministerul Apărării (12 milioane lei pentru achitarea obligaţiilor companiei Romavia).

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate va fi majorat atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu 291,7 milioane lei.

„Având în vedere consumul ridicat de medicamente care a dus până în prezent la angajarea creditelor alocate în anul 2011 cu această destinaţie şi pentru asigurarea unui acces neîntrerupt al populaţiei la medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi la medicamente şi materiale sanitare specifice în cadrul programelor naţionale de sănătate, este necesară majorarea creditelor de angajament cu 1,68 miliarde lei, din care 982 milioane lei pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi 700 milioane lei pentru programele naţionale de sănătate”, se arată în document.

Sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor vor fi majorate cu 18,4 milioane lei, din care 11 milioane lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine, urmare a „corectării” numărului de beneficiari ai acestor produse şi 7,4 milioane lei pentru salariile din învăţământul special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, urmare a creşterii numărului de posturi.

Cheltuielile de personal ale serviciilor de informaţii şi ministerelor din sistemul de apărare şi justiţie vor fi majorate, prin redistribuiri, pentru contribuţiile de sănătate şi pensii, cu 716 milioane lei, în baza Legii bugetului, care permite majorarea cheltuielilor de personal pentru acoperirea necesarului de credite bugetare aferente creşterilor salariale stabilite pentru anul 2011.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii sunt indicate în creştere cu 643,5 milioane lei (rezultând din diminuarea veniturilor curente, prin contribuţii, cu 364,4 milioane lei şi majorarea subvenţiei de la bugetul de stat cu un miliard lei), în timp ce cheltuielile vor fi majorate cu 643,5 milioane lei, pentru plata integrală a pensiilor până la sfârşitul anului.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult