Acasa BusinessEconomic Vezi propunerile IMM-urilor pentru relasarea economică

Vezi propunerile IMM-urilor pentru relasarea economică

scris de Ziua Veche
1 afisari

IMM Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii propune Guvernului un set de măsuri prin a căror aplicare s-ar putea relansa economia şi ar creşte gradul de ocupare a forţei de muncă precum şi contribuţiile la bugetul de stat.
 

 Pentru accelerarea şi creşterea absorbţiei fondurilor structurale, CNIPMMR propune, prin preşedintele său Ovidiu Nicolescu, citat de Agerpres, introducerea unui nou sistem de evaluare şi motivare a personalului autorităţilor de implementare, constând în acordarea de stimulente pe baza a trei criterii valorice, raportat la rezultatele efective înregistrate de aceştia, respectiv în activităţile de evaluare (cu acordarea de stimulente de 10%), în cele de contractare (cu acordarea de stimulente de 15%) şi pentru alocare efectivă de sume (cu acordarea de stimulente de 75%).

 O altă măsură care ar duce la o mai bună absorbţie a fondurilor ar fi acordarea de garanţii guvernamentale pentru obţinerea de credite pentru toţi beneficiarii proiectelor aprobate (din fonduri structurale sau de la bugetul de stat), necesare cofinanţării, susţinerii investiţiilor şi asigurării lichidităţilor necesare derulării lor. Efectul aplicării acestei măsuri ar fi, în 2011, de absorbţie efectivă a cel puţin a 4 miliarde euro din fondurile structurale.

 CNIPMMR solicită concesionarea prin licitaţie publică a tuturor lucrărilor privind infrastructura pentru care există documentaţie tehnică şi economică redactată, respectiv lucrări de realizare tronsoane de autostradă, centuri pentru oraşe, precum şi de reabilitare, operare şi întreţinere pentru infrastructura rutieră, căi ferate, transporturi aeriene. Astfel, dacă în anul 2011, spun oamenii de afaceri, s-ar atrage şi investi în infrastructură minimum 1,5 miliarde euro s-ar crea minimum 50.000 de noi locuri de muncă, iar bugetul de stat ar fi degrevat de cheltuieli în valoare de 1,5 milliarde euro.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult