Acasa BusinessFinante-Banci Sediu de firmă sau apartament de locuit. Totul despre impozit

Sediu de firmă sau apartament de locuit. Totul despre impozit

scris de C.F.V.
72 afisari

Ministerul Finanțelor Publice precizează că doar persoanele fizice care au sediu de firmă în locuinţă sunt obligate să depună o declaraţie, până în martie 2016, se arată într-un comunicat de presă.

impzit cladiriÎn cazul în care dețineți o locuință cu destinație mixtă (ex: un apartament) unde este înregistrat un sediu social ca persoană fizică autorizată sau ca un SRL, chiar dacă nu desfășurați activitatea acolo, trebuie să depuneți această declarație până la 31.03.2016.

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 972, a fost publicat Ordinul MDRAP nr. 2069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, act normativ care aproba practic modelul formularului ce trebuie completat si depus in 2016 de persoanele fizice ce detin o cladire si o utilizeaza in scopuri nerezidentiale (economice) sau persoanele care dobandesc sau construiesc o cladire in cursul anului.

Un astfel de formular tipizat va fi identificat, potrivit documentului amintit, cu urmatoarele elemente: „Model 2016”, grupa de litere „ITL” (insemnand Impozite si Taxe Locale) si cifrele „001”.

Concret, intr-o prima faza, contribuabilii persoane fizice vor selecta tipul de cladire pentru care datoreaza impozit la bugetul de stat, bifand una dintre urmatoarele variante: cladire rezidentiala, nerezidentiala sau cladire cu destinatie mixta. Practic, persoanele fizice isi vor asuma prin aceasta alegere desfasurarea unei activitati economice in respectiva locuinta, si spatiul destinat respectivei afaceri.

Așadar, NU toate persoanele fizice trebuie să depună această declarație, precizează în comunicat Ministerul Finanțelor.
În ceea ce privește terenul de sub casă, acesta se impozitează în funcție de rangul localității și zona în care se găsește imobilul, conform art. 465, alin. 2, din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal. Impozitul este cel aferent terenului cu construcție.
Impozitul pentru spaţiul aferent activităţii economice este între 0,2% şi 1,3% din valoarea trecută în contractul de vânzare-cumpărare sau cea din raportul de evaluare, calculată procentual în funcţie de suprafaţa locuinţei.

În situaţia în care nu se face evaluarea, impozitul este de 2% din valoarea de impozitare ca şi clădire rezidenţială.

Astfel, impozitul pentru o locuinţă unde se desfăşoară activitate economică poate fi şi de zece ori mai mare decât impozitul pentru o locuinţă folosită rezidenţial, ceea ce poate pune în dificultate sute de mii de mici întreprinzători care utilizează apartamentele sau casele unde locuiesc ca şi sedii pe hârtie pentru firmele lor.

Există însă posibilitatea, conform formulărilor din Codul fiscal, ca locuinţa folosită drept sediu pentru activitate economică să fie tratată ca rezidenţială, deci cu un impozit mai mic, dacă se declară că în acea locuinţă nu se desfăşoară activitate economică. Cine stabileşte însă dacă există „activitate economică” sau nu, adică dacă proprietarul firmei o utilizează pentru a se întâlni cu clienţii sau pentru a presta diverse servicii? Nu se ştie.

Mai mult, pentru a fi şi mai nebuloasă întreagă situaţie, în cazul în care nu se pot delimita suprafeţele folosite pentru firmă (nerezidenţiale) de cele folosite pentru locuinţă (rezidenţiale) şi la adresa respectivă se desfăşoară activităţi economice, dacă cheltuielile cu utilităţile „sunt înregistrate în sarcina” firmei, impozitul este aferent unei clădiri nerezidenţiale!

Numai că normele Codului fiscal, aşa cum au fost prezentate în proiectul prezentat pe site-ul Ministerului de Finanţe, nu mai fac trimitere la această excepţie din Codul fiscal, iar situaţia este confuză în acest moment.

Practic, Fiscul a vrut să protejeze într-un fel sediile de firmă folosite de persoane fizice ca locuinţe de o tratare directă ca activ al unei firme, fiscalizat ca atare în intervalul 0,2%-1,3% din valoarea de piaţă.

Important! Daca o cladire este utilizata in scop mixt (rezidential si nerezidential), iar suprafetele pot fi delimitate, atunci se vor completa, in mod corespunzator, atat punctul destinat cladirilor rezidentiale, cat si cel rezervat cladirilor nerezidentiale.

Potrivit Codului fiscal, atunci cand se cunosc suprafețele folosite in scop rezidențial si cele folosite in scop nerezidențial, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului aferent suprafeței folosite in scop rezidențial, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeței folosite in scop nerezidențial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal.

in cazul in care cladirea este utilizata in scop mixt (rezidential si nerezidential), iar suprafetele nu pot fi delimitate, atunci contribuabilul va bifa situatia in care se afla, dupa cum urmeaza:

a) La adresa postala a cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, dar nu se desfasoara nicio activitate economica.

in acest caz, contribuabilul completeaza punctul destinat cladirilor rezidentiale si consemneaza acest fapt in scris, pe propria raspundere, intr-un chenar special prevazut in cuprinsul formularului.

Cu alte cuvinte, o persoana fizica ce are sediul social acasa, dar nu desfasoara niciun fel de activitate economica, va plati impozitul stabilit pentru cladiri rezidentiale (cote cuprinse intre 0,08% si 0,2%).

b) Daca la adresa postala a cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfasoara activitate economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt in sarcina operatorului economic, contribuabilul va completa campul rezervat cladirilor nerezidentiale (cote cuprinse intre 0,2% si 1,3%, in functie de deciziile consiliului local).

in finalul declaratiei, persoana fizica va declara, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele inscrise, precum si orice alte documente anexate, sunt conforme cu realitatea. De asemenea, contribuabilul (sau imputernicitul acestuia) va trece datele din actul de identitate si va semna.
Cum vor completa persoanele juridice acest formular?

Ordinul MDRAP nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, publicat pe 29 decembrie in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 975, reglementeaza un numar de nu mai putin de 15 formulare tipizate utilizate pentru evidența impozitelor si taxelor datorate catre bugetul local de catre persoanele juridice.

Dintre toate acestea, se remarca formularul identificat cu cifrele „002”, grupa de litere „ITL” (Impozite si Taxe Locale), declaratie care vizeaza impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice in 2016. Aceasta este adoptata pentru noile proceduri de impozitare a cladirilor in funcție de destinație, respectiv utilizare rezidențiala sau utilizare nerezidențiala (activitate economica).

Ca si in cazul persoanelor fizice, contribuabilii persoane juridice ce dețin la data de 31 decembrie 2015 cladiri in proprietate, vor completa mai intai datele de identificare ale companiei, respectiv denumirea acesteia, codul de identificare fiscala (CIF) sau codul unic de inregistrare (CUI), numarul de telefon/fax, precum si adresa de posta electronica.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult