Acasa Cultura-ReligieCultura Istoria spulberată a României. Semnalul de alarmă al unui student la Istorie

Istoria spulberată a României. Semnalul de alarmă al unui student la Istorie

scris de Z.V.
71 afisari

O istorie spulberată – gândurile unui student al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, un articol de Mihai Floroiu, student Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, publicat pe adevaruldespredaci.ro.

Istoria spulberată a României. Semnalul de alarmă al unui student la Istorie

Istoria spulberată a României. Semnalul de alarmă al unui student la Istorie

Istoria este cea dintâi carte a unei naţiuni. Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul. O naţie fără istorie este un popor încă barbar şi vai de acel popor care, şi-a pierdut religia suvenirilor”, ne spunea primul istoric modern reprezentativ, Nicolae Bălcescu. Astăzi, când istoria ar fi trebuit să devină o disciplină care să contribuie la dezvoltarea culturii generale a tinerilor şi la o cunoaştere a valorilor naţionale, ea a devenit, mai degrabă, o disciplină derizorie şi lipsită de interes în cultura şi dezvoltarea viitoarelor generaţii.

A nu-ţi cunoaşte istoria înseamnă, cum s-a spus, a nu-ţi cunoaşte părinţii şi strămoşii, ai tăi şi ai neamului întreg, a nu beneficia sau a nu fi demn să beneficiezi de moştenirea ce ţi-au lăsat-o, cu suflet de părinte.

Istoria cui?

Pentru a distruge un popor şi a-l supune, este suficient a-l renega, a-i distruge miturile, tradiţia, istoria şi credinţele.Astfel, un popor fără identitate devine pleava univesului. Istoria naţională, din păcate, a devenit principala ţintă de denigrare sau de eliminare din conştiinţa românilor. Primii paşi au fost făcuţi în anul 2007 când istoria este acceptată ca materie a ,,bacalaureatului naţional” numai la clasele umaniste, iar manualul de clasa a XII-a nu se mai numeşte „Istoria românilor”, ci, simplu, „Istorie”.

Cui îi e ruşine de istoria românilor? Elevii de clasa a XII-a au un manual pe care scrie ,,Istorie”, iar înăuntru e tranşată, ca la abator, istoria românilor pe teme mari, pe care le înţelege un om care cunoaşte istoria românilor, dar nu unul care trebuie s-o înveţe, fiindcă principiul cronologic a fost desfiinţat.

De ce i-au tăiat pe „români” din titlul manualului? La acesta întrebare istoricul şi academicianul Dinu C. Giurescu facă o analiză destul de onestă şi limpede: ,,Ca să se piardă identitatea naţională a românilor. O spun cu toată seriozitatea, cu deplină răspundere: mai multe fapte asemănătoare merg către acest scop. Tineretul să nu mai aibă conştiinţa apartenenţei la un neam. Să fie un tineret de ăsta, euro-atlantic, axat pe valori precum mall-uri, vacanţe, călătorii, breaking news, vibe radio etc. “.

Ioan Scurtu, prof. univ. dr. în istorie în capitolul ,,Concluzii” din cartea ,,Revoluţia româna din 1989 în contextul internaţional” precizează următorul fapt ,,Din manualele de istorie lipsesc teme importante, precum etnogeneza românilor, iar momente esenţiale, cum sunt cele privind lupta pentru apărarea fiinţei naţionale sau mişcările sociale sunt minimalizate”.

Domnilor ,,specialişti” din comisiile de educaţie din Parlament şi din minister se pare că pentru dumneavoastră părerea celor doi ,,monştri sacri” care ne-au scris istorie, atât în manualele şcolare cât şi în cărţile de specialitate şi care au scos la lumina istoria poporului român, această părere nu contează.

Regretatul nostru istoric, Florin Constantiniu, într-un interviu luat de jurnalistul Victor Roncea, concluzionează şi dansul acelaşi fapt: ,,Mă uitam pe manualul de istorie, ediţia apărută în 1939 de dinainte de război, a lui Giurescu, şi mă uitam ce serios se învaţă istoria. Spuneţi-mi mie, cum de atunci nu se considera că e prea multă materie, că elevul nu poate să înghită atâta materie.Acum, când te uiţi la manualele astea, ele sunt de 140 de pagini cu scheme şi fotografii mari. Am lucrat şi eu la un manual şi, poate nu credeţi, nicio lecţie să nu depăşească 2 pagini, să nu depăşească cumva 2 pagini “.

Manuale de Istorie?

În anii 2007, prin ordinele ministrului Educaţiei manualele alternative de istorie, de clasa a XII-a devin în număr de şapte. Şcolile şi le aleg pe cele care li se par mai accesibile, în funcţie de diverse contexte. Manualele de clasa a XII-a cuprind în prezent 5 teme generale socotite definitorii pentru ca tânărul de 17-18 ani să înţeleagă trecutul ţării, anume: I Popoare şi spaţii istorice, II Oameni, societatea şi lumea ideilor, III Statul şi politica, IV Relaţiile internaţionale, V Religia şi viaţa religioasă.

Cele 5 capitole sunt divizate în subpuncte, fiecare cu un titlu precis, însoţite de studii de caz. Lipsite de principiul cronologic şi, totodată, excesiv de lacunare, manualele prezintă istoria ca pe o înşiruire de fapte şi evenimente, de foarte multe ori nerespectându-se principiul cauzalităţii evenimentelor. Astfel elevii, în cel mai bun caz, memorează şi uită adesea destul de repede. La examenul unde istoria este materie opţională, candidatul se îndreaptă spre discipline alternative (biologie, geografie etc.).

Prezentarea celor 5 mari capitole ajuta sau nu la receptarea şi înţelegerea informaţiilor? Spre exemplu, capitolul III începe cu ,,Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (sec. IX-XVIII) şi se încheie cu ,,România postbelică.Stalinism, national-comunism. Construcţia democraţiei postdecembriste “. Capitolul IV începe cu ,,Relaţiile internaţionale în spaţiul românesc în Evul Mediu şi ajunge la Tratatul de la Varşovia şi Uniunea Europeană, iar ultimul capitol începe din nou în Evul Mediu (,,Biserica şi şcoala”) şi se încheie cu ,, România şi toleranţa religioasă în sec. XX “.

Este de reflectat dacă receptarea şi înţelegerea se fac mai uşor şi cuprinzător plimbând pe elevi, la fiecare capitol, din Evul Mediu până în anul 2000, sau dacă materia ar fi redată pe etapele mari cronologice, fiecare cu caracteristicile şi conexiunile ei de de epocă. Ei bine, situaţia sta cu totul altfel. Profesorii sunt nevoiţi din învălmăşeala aceasta de capitole combinate să recurgă la un cadru cronologic şi firesc, şi brusc, situaţia cronologică a capitolelor se schimbă radical.

Capitolul I începe cu ,,Romanitatea românilor în viziunea istoricilor”, capitolul II ,, Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (sec. IX-XVIII), capitolul III ,,Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii ”, capitolul IV ,, Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX), capitolul V ,,Constituţiile din România”, capitolul VI ,,România şi concertul european: de la ,,criza orientală” la marile alianţe ale sec. XX“, capitolul VII ,,Secolul XX–intre democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa”, capitolul VIII ,, România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste”.

Ce se va întâmpla cu elevii ai căror profesori nu mai acordă atenţie predării, explicării şi care lipsesc de la orele de istorie? Răspunsul este cât se poate de limpede. Elevii sunt nevoiţi să îşi aleagă o altă disciplină pentru examen sau, dacă aceasta e obligatorie la examen, sunt nevoiţi să recurgă la ore de meditaţie la alţi profesori care au respect faţă de disciplina şi profesia lor şi care conştientizează responsabilitatea enormă pe care o are un profesor în destinul şi momentele esenţiale din viaţa elevilor.

O altă variantă ar fi parcurgerea manualului, care îngreunează şi înceţoşează viziunea elevului asupra cadrului istoric. Astfel, conţinutul devine monoton şi lipsit de interes, iar, în cel mai bun caz, elevii memorează şi uită adesea destul de repede. În asemenea situaţii, câţi stundenţi mai optează pentru Facultatea de Istorie? În mare măsură doar cei care au medie mică sau cei care nu au intrat la opţiunile dorite. Este şi o vorbă prin facultăţile de istorie din România la întrebarea ,,-De ce ai ales istoria?” – ca să am o facultate.

Geto-dacii, eliminaţi din manuale

Dacă dificultatea de a face o analiză a noţiunilor din carte şi pentru a le înţelege este mare, în sprijinul acestei dificultăţi se mai adaugă şi informaţiile excesiv de lacunare. Astfel, din principalul manual de istorie din învăţământul nostru preuniversitar lipsesc capitolele antichităţii şi stravechimii despre daci. Pur şi simplu, pentru dânşii, pentru autori, pentru guvernul care prin Ministerul de Resort a făcut acest lucru, a eliminat complet orice informaţie despre strămoşii noştri reali, traco-geto-dacii.

Istoricul şi conf.univ.dr. Gheorghe Iscru a semnalat în nenumărate rânduri, atât prin articole publicate, cărţi, conferinţe cu caracter ştiinţific, dar şi prin scrisori adresate preşedinţiei şi ministerului despre politica antinaţională din manualele şcolare. Domnul Iscru îşi exprimă mâhnirea şi revolta împreună cu ceilalţi istorici menţionaţi mai sus: ,,însuşi Ministerul de Resort conformându-se unor „sugestii mai înalte”, din „alternativele” celui mai important manual de profil al învăţământului preuniversitar (clasa a XII-a), „coordonate” de titraţi universitari, „manuale alternative” editate în anul „de referinţă” 2007 – an în care „demnitari” ai neamului ne-au cedat şi suveranitatea naţională cu de la ei putere! –, Ministerul, deci, a eliminat, pur şi simplu, istoria strămoşilor noştri reali.

Astfel ca elevii, dar şi educatorii lor – profesori, părinţi, bunici, fraţi şi surori mai mari, prieteni şi cunoscuţi –, ca şi orice om care mai vrea să mai cunoască şi „ceva” istorie, să înveţe, de acum înainte, că noi ne-am născut după anul 106, ca tânăr şi nobil popor roman. Direct sau indirect, s-a micşorat, în preuniversitar, numărul de ore de predare pentru istorie, acordându-se în schimb, la gimnaziu, ore pentru cursuri opţionale de istorie, la inspiraţia profesorului, ca la Universitate.

S-au redus personalităţi şi evenimente, în pagina de manual, la câteva rânduri ,,compensate”, cu 1-2 şi chiar mai multe imagini. S-a menţinut viziunea stalinistă asupra naţiunii şi asupra statului naţional şi s-a alimentat în continuare blasfemia de acuzare a naţionalismului “. Se pare că domnul Iscru, la o vârstă destul de înaintată când ar putea să îşi petreacă liniştit bătrâneţea, se luptă cu morile de vânt pentru că la nenumăratele scrisori şi întrebări oficiale, nimeni nu a fost amabil să-i dea un răspuns.

Politica guvernamentală prin Ministerul de Resort, deja a mers prea departe, pur şi simplu a tăiat rădăcinile istoriei reale ale naţiunii române. Dacă în manualele din anul 2000, avem un capitol intitulat ,,Civilizaţia geto-dacilor” cu citate din izvoarele istoricilor antichităţii (Herodot, Strabon, Dio Cassius, Iordanes), în care aflăm lucruri elementare că dacii şi geţii sunt de acelaşi neam şi vorbesc aceeaşi limbă, dar aflăm şi despre cunoştinţele lor fabuloase de astronomie, medicină, filozofie, logică.

Spre exemplu, despre Decebal, Dio Cassius scria că ,,era priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe duşman şi a se retrage la timp, dibaci a întinde curse, viteaz în luptă, ştiind a se folosi cu dibăcie de o victorie şi a scăpa cu bine dintr-o înfrângere”.

Iordanes în ,,Getica” precizează despre cunostiintele ştiinţifice la geto-daci: ,,[…] Deceneu i-a instruit în aproape toate ramurile filozofiei. El i-a învăţat etica, dezvătându-i de obiceiurile lor barbare, i-a instruit în ştiinţele fizicii, făcându-i să trăiască conform legilor naturii; […] i-a învăţat logica, făcându-i superiori celorlalte popoare, în privinţa minţii; dându-le un exemplu practic, i-a îndemnat să petreacă viaţa în fapte bune; demonstrându-le teoria celor douăsprezece semne ale zodiacului, le-a arătat mersul planetelor şi toate secretele astronomice şi cum creşte şi scade orbita lunii şi cu cât globul de foc al soarelui întrece măsura globului pământesc şi le-a expus sub ce nume şi sub ce semne cele trei sute şi patruzeci şi şase de stele trec în drumul lor cel repede de la Răsărit până la Apus spre a se apropia sau depărta de polul ceresc. Vezi ce mare plăcere, că nişte oameni prea viteji să se îndeletnicească cu doctrine filozofice, când mai aveau puţintel timp liber după lupte”.

Ei bine aceste informaţii nu apar în manualele noaste şcolare ca să stârnească mândria identităţii naţionale. În cele 4 manuale (cele 2 edituri Corint, Didactică şi Pedagogică, Corvin) nu aflăm absolut nimic despre cine a fost Traian, Decebal, Deceneu, zeul Zalmoxis, războaiele daco-romane din 101-102 şi 105-106, care au fost cauzele războaielor, ce părţi au ocupat şi administrat Traian din Dacia, imensele bogăţii luate de romani din Dacia (165.000 kg aur şi 331.000 kg argint), ce s-a întâmplat în intervalul 106-271 când avut loc Retragerea Aureliană. Despre toate aceste informaţii nu aflăm absolut nimic în manualele de istorie, decât în cele 2 manuale coordonate de Ioan Scurtu (editura Gimnasium şi editura Economică şi Preuniversitară) şi în editură Niculescu, în care informaţiile sunt destul de comprimate, dar elevul poate să îşi facă o idee.

Cucuteni, Hamangia, Gumelniţa, Turdaş-Vinca

Cât despre culturile preistorice din neolitic şi epoca bronzului care sunt unice în Europa cu o ceramică şi o vechime impresionantă (Cucuteni, Hamangia, Gumelniţa, Turdaş-Vinca), aceastea sunt practic inexistente în viziunea noilor generaţii de tineri.

The New York Times, cel mai prestigios ziar din Statele Unite ale Americii, a publicat la data de 30 noiembrie 2009 în secţiunea Science un articol despre expoziţia găzduită de Institutul pentru Studiul Lumii Vechi (Institute for the Study of the Ancient World) de la Universitatea din New York. Expoziţia a cuprins exponate de o valoare inestimabilă aparţinând culturii Cucuteni. Americanii se mândresc că în Europa şi în România există o asemenea cultură.

Paradoxal, noi o eliminăm din manualele şcolare ca nu cumva elevii noştri să cunoască că pe acest teritoriu au fost culturi antice unice şi o continuitate de locuire de mii de ani. ,,Este vorba de un popor care prin strămoşii săi îşi are rădăcinile de patru ori milenare, aceasta este mândria şi aceasta este puterea noastră” – spunea Nicolae Iorga secolul trecut.

Putere şi mândrie care zac acum în ignoranţa elevilor şi studenţilor noştri care află că sunt ,,romani”, urmaşi ai Romei, conform ,,etichetării” de către unii istorici şi împăraţi bizantini pe parcursul secolelor din primul capitol intitulat ,,Romanitatea românilor în viziunea istoricilor”.

La Universitate se învaţă că românii au venit la nord de Dunăre în VIII-XIII, găsind pe unguri în Transilvania

Dacă despre antichitate nu aflăm aproape nimic, nici despre evenimentele majore ale secolelor trecute nu aflăm prea mult. Comprimarea excesivă a informaţiei are consecinţe care nu pot fi evitate de autori, oricât ar fi ei de meşteri de a scrie multe, în puţine cuvinte. De ce a izbucnit primul război balcanic (1912) ? Manualele citate nu explică (Corint 1, p.121; Corint 2, p.97; Pedagogică, p.230).

De ce a continuat armata romană operaţiunile la răsărit de Nistru în 1941 şi a mers până în stepa Calmucă şi Cotul Donului? Două manuale nu dau vreun răspuns (Corint 1, p.124; Corint 2, p.98; cel al editurii Pedagogice explică la p.250). Referitor la colectivizare nu se explică ţelul ei real nici consecinţele pe plan individual. Tema ocupa un paragraf în manualul Corint 1, pp.102-103, 6 rânduri în Corint 2, p.80.

Această conspiraţie împotriva istoriei nu se opreşte aici, ea atinge şi băncile facultăţilor de istorie din ţară. De pildă, la primul curs de Evul Mediu de la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti, aflăm de la domnul profesor (care nu este specializat pe etnogeneză) ca poporul român s-a format pe ambele părţi ale Dunării, în special la sud de Dunăre, asemănându-se cu romanitatea orientală, iar romanizarea Daciei nu aveam cum să se concretizeze în doar 165 de ani, fiind mai mult o colonizare de seminţii ,,din toată lumea romană”.

De asemenea aflăm că, după Retragerea Aureliană, populaţia de la nord de Dunăre s-a mutat la sud de Dunăre unde a revenit în secolele VIII-XIII, găsind pe unguri în Transilvania. Ştim cu toţii ca domnul profesor şi-a susţinut doctoratul în Ungaria şi că aceste teorii respinse de istoriografia românească încă mai servesc istoriografiei maghiare, sperând că într-un moment de răscruce (aşa cum se întâmplă acum cu autonomia ungurilor în Transilvania), aceste pseudo-argumente să fie invocate din nou.

Contradicţiile nu se opresc aici. Aflăm că românii nu au câştigat bătăliile de la Rovine, Călugăreni, Târgovişte, iar conştiinţa de naţiune şi unitatea teritorială au existat doar la 1918 (evenimentele din 1600 şi 1848 nu există în viziunea d-lui profesor), ceea ce manualele de istorie contrazic.

În final aflăm despre Mihai Viteazu că avea două ,,calităţi”: era viteaz şi ,,îi plăcea băutura”, iar dacă aducem argumente în defavoarea ungurilor suntem acuzaţi că ,,suntem obsedaţi după discursul naţionalist”.

Întrebarea firească ar fi următoarea: un student care termină Facultatea de Istorie şi doreşte să profeseze în învăţământ, ce teorie va scrie în examenul pentru ocuparea unui post de cadru didactic? Teoria învăţată în liceu (teoria oficială) sau teoria predată la cursul facultăţii unde profesorul ne spune răspicat că istoriografia românească este plină de minciuni şi tributară discursului naţionalist?

După 23 de ani de la revoluţie, învăţământul nu este cu adevărat modern. Mai de grabă, în acest interval de timp, el a devenit un domeniu subfinanţat şi neglijat de către guvernanţi. Prin elaborarea de noi programe şi manuale şcolare, eliminarea examenului de admitere, reducerea duratei învăţământului universitar la 3 ani şi salariile derizorii din învăţământ, degradarea sistemului a devenit evidentă.

Istoria a devenit o disciplină oarecare, tinerii nu se mai îndreaptă spre facultăţile de istorie, deoarece pasiunea şi rădăcinile de cunoaştere au fost tăiate încă din liceu.

(Intertitlurile apartin redactiei)

43 comentarii

neacsum 27-08-2013 - 18:40

„Nu este adevarat”. Ceea ce spune acest student aici este minciuna, probabil cel care a scris articolul este un „nationalist” crescut in perioadta comunista, imbacsit de propaganda ceausista. Care este problema ca nu mai avem istorie? Istorie a cui ? A Romaniei ? Care Romanie?

CONGO 27-08-2013 - 19:35

Eu cred ca el, fiind la Istorie, trebuie sa le stie, dar ce traba are asta cu nespecialistii, cu pop ula tia?

CONGO 27-08-2013 - 19:32

Tot asa cu ei, romanii, nu au avut un manual de Istoria Olteniei, noi europenii nu avem nevoie de o asa-zisa Istorie a Romaniei, o regune prea mica si nesemnificativa din Europa Unita.

NOI SUNTEM MAI INTAI EUROPENI

Abea la urma suntem din Balcani, si apoi din Romania. De istoria Balcanilor de ce nu se vorbeste?

שׂפֿבּשׂפֿהּשׁ 27-08-2013 - 19:53

Acest EDITORIAL ar trebui invatat pe DINAFARA de TOTI romanii, si sa dea examen, fiecare roman, iar daca vreunul nu e in stare sa citeze nici macar o virgula, atunci ar trebui bagat la puscarie pe cel putin 50 de ani!

Antibasistul 27-08-2013 - 20:03

Sa ai puscarie placuta! Pentru extremismul tau.

ion 27-08-2013 - 20:26

dacii au suparat rau pe careava in antichitate de vor astia sa ne stearga din istorie cititi siteul adevaruldespredaci

jan dinu 27-08-2013 - 20:52

Ce ne trebuie – ISTORIE – ?! Avem destul – suficient – istoria
Bisericii Ortodoxe cu sectia calugareasca de la Muntele Athos …
care ne invatza cum sa facem matanii shi sa credem orice fara a cerceta !
Concluzia : In genunchi veniti la mine …voi sclavii „Domnului regim”
sprijinit la putere contind pe obedientza sclavilor animalizati de clasa popilor !
JD-USA

ValVerde 27-08-2013 - 21:41

Deci Marea Conspiratie Galactica impotriva romanilor (simbure de civilizatie) a inceput inca de pe vremea dacilor !!!
(Si Traian avea apucaturi evreiesti !!!…ce zic eu „apucaturi”…era ji dan, da-l in ma-sa !!!)

UnUL 27-08-2013 - 21:49

Genial, domnule ValVerde !

tomi 27-08-2013 - 22:44

ValVerde, nici o grije, daca este precum susti ca ar fi ji dan acest imbecil de Traian, vin ei legionarii, urbos, digital (unde ma-sa a disparut si asta chiar acum la apel), tache, salut si huhu ca si valet, sa vezi cite gloante vor baga in asta de-i zici tu Traian, auzi tu sa faca tara de rusine, PTIUU.. apoi au sa-l puna in cirlige la abatorul din Bucuresti, sa se invete minte.

hekmatiyar 28-08-2013 - 03:21

Educatia incepe in familie si tot acolo se termina……

aurelia 28-08-2013 - 10:36

Traiasca Romania!!!!
romanu-n veci nu piere ! atentie postaci pentru ca orice si oricat veti scrie,romanii sunt aici de milenii si aici vor ramane si saraci si bogati ,care cum dar voi ungurimea extremista sunteti pe cale de disparitie si veti ajunge de unde ati venit,praf pe copitele cailor!

Antibasistul 29-08-2013 - 02:09

Pai, 3 milioane au parasit deja Romania!

Dinu 28-08-2013 - 17:58

Adevarul acestui articol se vede , cat se poate de clar, in unele comentarii la acest text! „Antibas…, Val… si altii …De am sti cine sunteti si unde va ascundeti ati vedea cat de extremisti am fi noi ROMANIII adevarati !Ar fi vai si amar de cu…l vostru nesimtitilor, tradatorilor de neam si tara ! V-am mai spus …traiti numai din trivialitati, din injuraturi adresate pe acest site, indiferent de tema , doar de a fi contra si a va hranii sufletul cu rautati ! De alde voi ar trebui sa ne fie frica , nu numai de cei din afara tarii care doresc sa ne ia „binele ” Huo ghiorlanilor…

Antibasistul 29-08-2013 - 02:07

Esti securist basist, dupa cum gindesti, huuooo!

Tache 29-08-2013 - 00:50

” La Universitate se învaţă că românii au venit la nord de Dunăre în VIII-XIII, găsind pe unguri în Transilvania. ”

Sa privim la nord de Transilvania, in Polonia. Polonia a fost pop_ulata inca din epoca fierului, existand cultura Lusatica, cam pe la 700 i.e.n. Au fost facute descoperiri arheologice in asezarea fortificata Biskupin. Inainte de anul 966, Polonia era locuita de triburile slave, care aveau credinta in zeul razboiului, al fertilitatii si abundentei, Zvetovid. In anul 966 slavii sunt crestinati si i-a fiinta statul polon si dinastia Piast (966-1385). Nimeni nu pune la indoliala faptul ca Polonia a fost pop_ulata fara intrerupere, din epoca fierului si pana astazi.

Slovacia a fost pop_ulata inca din epoca bronzului, de catre popoarele din cultura Lusatica si Velatica. Acestia locuiau in fortarete amplasate pe varful dealurilor. Spre sfarsitul epocii fierului ajung in Slovacia si tracii. Dupa anul 500 i.e.n. majoritari in slovacia au devenit celtii si incepe Epoca Regilor Celti. Din secolul 2 e.n. romanii construiesc niste castre in Slovacia, la Carnuntum (intre Bratislava si Viena), la Brigetio (Szony) si Laugaricio (Trencin). Intre secolele 4-7 e.n au loc invaziile hunilor si avarilor. Regatul avar a durat pana la anul 804. Au avut loc rascoale ale slavilor, condusi de negustorul frank pe nume Samo. Slavii s-au stabilit in secolul 5 e.n. si au format diverse regate, precum Imperiul Samo, Principatul Nitra si Marele Imperiu Morav, infiintat la anul 833. Slovacia are ca rege in 894 pe Svatopluk, urmat de fiul sau Mojimir II (894-906). Slovacia este crestinata in anul 866 de Sfintii Kiril si Metodiu. Nimeni nu contesta faprul ca Slovacia a fost pop_ulata neincetat din epoca bronzului si pana astazi.

Bulgaria a fost pop_ulata incepand cu epoca paleolitica prin cultura Kozarnika. Dupa anul 5000 i.en. apar in Bulgaria culturile Hamangia, Vincea si Varna. Tracii sunt stramosii ancestrali ai bulgarilor. In anul 500 i.e.n. tracii din Bulgaria au fost unificati de regele Teres in regatul Odrisian. In Bulgaria, in secolul 4 e.n. a aparut prima carte scrisa intr-o limba germanica, Biblia Wulfila, produsa de catre comunitatea gotilor din Nicopolis ad Istrum. Din secolul 7 e.n. pana in secolul 14 e.n. bulgarii au avut doua imperii. Primul a fost infiintat de Asparuh, care i-a condus pe bulgari la gurile Dunarii, Niprului si Nistrului. Bulgarii erau un trib turcic. Primul imperiu a avut capitala la Pliska si a fost distrus de bizantini in anul 1018. Al doilea imperiu bulgar a fost condus de dinastia Asanilor si a durat pana in anul 1257, cand dinastia Asanilor s-a prabusit. Pana atunci a fost puterea dominanta in Balcani, s-a intins pana la lacul Ohrid, in Serbia, a incorporat Belgradul si a avut capitala la Vidin, oras mai infloritor pe vremea aceea decat Constantinopolul. Acest imperiu mai este cunoscut si sub numele de Imperiul Bulgarilor si Vlahilor sau Imperiul Romano-Bulgaresc. Nimeni nu contesta ca Bulgaria a fost pop_ulata din paleolitic si pana in prezent.

Serbia a fost pop_ulata incepand cu epoca neolitica, prin culturile Starcevo si Vincea, acum 8500 de ani, avand ca asezari confirmate Lepenski Vir si Vincea Belo-Brdo. Incepand cu anul 1000 i.e.n. se dezvolta puternic dacii, tracii si ilirii. Grecii antici au locuit in sudul Serbiei in secolul 4 i.e.n. Serbia a dat 17 imparati romani, pe locul 2 dupa Italia, inclusiv pe Constantin cel Mare, primul imparat crestin. Slavii apar in numar mare dupa anul 520 e.n.

Toate aceste informatii se gasesc pe wikipedia la capitolul tarilor respective. Doar Transilvania a fost goala, fir-a dreaqu’ de koorva. Singura zona nepop_ulata din regiune si singura zona nepop_ulata din Europa. Astfel incat maghiarii, sositi din Muntii Urali, de la 2500 de kilometri departare, s-au putut stabili linistiti la casele lor. La egala distanta de Urali, Atlantic si Capul Nord si de Marea Baltica si Marea Mediterana se afla Romania, deoarece distantele: Arad – Capul Sf. Vicentiu, Dorohoi – Capul Nord si Iasi – Muntii Urali sunt sensibil egale cu 2.500 km, iar distantele: Baia – Mare – Gdansk si Zimnicea – Capul Matapan, la randul lor, sunt aceleasi, de circa 900 km, toate luate, bineinteles, in linie dreapta.

Este o poveste emotionanta, depasita doar de miracolul recrearii Israelului modern. Dupa cum strigau zionistii…..” O tara fara popor, pentru un popor fara tara !”. ” A land without people, for a people without land !”

Tache 29-08-2013 - 01:43

Nicopolis ad Istrum (greacă: Νικόπολις η προς Ίστρον) a fost un oraș roman, și mai târziu, Bizantin, fondat de către Împăratul Roman Traian în jurul anilor 101-106, la confluența râurilor Iatrus (Iantra) și Roșița, pentru a comemora victoria sa în Războiele Daco-Romane. Ruinele sale sunt situate în apropierea satului Nikyup, Bulgaria, la 20 km de Veliko Tărnovo. Orașul a atins perioada sa de glorie în timpul domniilor împărațiilor Traian, Adrian, Dinastia Antoninilor și Dinastia Severilor.

Din punct de vedere lingvistic, Nicopolis ad Istrum poate fi considerat locul de baștină a tradițiilor literare a limbilor germanice. În timpul secolului al IV-lea, un misionar, traducător și episcop gotic, pe nume Wulfila, a primit permisiunea împăratului Constanțiu al II-lea de a imigra, împreună cu grupul său de convertiți, din Oltenia în Moesia și de a se stabili în apropierea cetății. Acolo acesta a inventat alfabetul gotic și a tradus Biblia din greacă în gotică.

nicola 29-08-2013 - 02:29

Respect D-le Z.V. !
Simt cà tràiesc atunci când constat cà existà încà români ca DOMNIA VOASTRA !
Cât priveste studentii nostri „de la istorie”,viitorii nostri dascàli,printre d-lor,sigur ministri ai EDUCATIEI NATIONALE (de ce oare altii,nu sunt jenati absolut deloc sà vorbeascà de „educatia nationalà”,”politia nationalà”,”marina nationalà”…s.a.m.d.,iar românii trebuie sà se fereascà nu doar sà afirme ci numai sà gândeascà la o asemenea exprimare ??),personal,sper sà và citeascà articolul si sà si-l însuseascà !
D-lor sunt SALVAREA NOASTRA,viitorul constiintei românesti al copiilor nostri !
Cu respect !
p.s. antibasistul,neacsum,congo, n-ar fi poate prea ràu–în primul rând pentru d-lor–sà meargà sà tràiascà….în Congo , ori….fostul Zair !

salut 29-08-2013 - 02:43

Bre, mata faci caligrafie cu tastatura? Ca… idei, iok, gramatica, iok, incepi fraze si te apuci de barbut; uiti sa le termini, si tot asa. Plus ca pierzi si predicatul pe drum in vreo doua locuri. Acum, ca ai aflat ca tastatura scrie caligrafic, ce parere ai, nu ar fi frumos sa termini si clasa a treia? Sa mai treci pe aici peste vreo 14 ani?

urbos 29-08-2013 - 02:53

Pute a ji dan de trazneste, mai bine sa uite limba romana.

Sfantul Gheorghe 29-08-2013 - 12:48

Aceeasi comentatori impartiti in tabere ca-n partidele politice, de la ValVerde la …Antibasist, isi dau mereu cu parerea pe acest blog.
Sunt platiti sa se bage in seama si sa ne abureasca.
Deh! Metehme de securisti.

UnUL 29-08-2013 - 13:05

„Sfinte”, nu bag mâna în foc pentru „felixieni”, dar te asigur că pe noi nu ne plătește nimeni. Și nu toată lumea a fost/este „securist”.

salut 29-08-2013 - 14:47

Tu, in nici un caz. Esti prea prost. Ca mai iei o leafa, treaca-mearga, dar sa afirme despre tine ca ai fi securist… e mult prea mult pentru doi neuroni jumate !

Spre exemplu, ca sa vezi cat de prost poti sa fii: te apuci sa negi … in numele grupului: ” te asigur ca pe noi…”, confirmand astfel ca faci parte dintr-un grup cu misiune pe forum, nu amator ca marea majoritate de pe aici.

Mai tii minte cand incepeai sirul de postari cu nick-ul „UnUL” si il continuai cu „un roman”?

Vezi tu, d’aia am spus odata ca „daca esti securist, e jale de tarisoara aia”; inainte era inimaginabil ca un securist sa fie prostul grupului…

UnUL 29-08-2013 - 14:56

Da, îmi amintesc, asta a durat vreo lună. Alții continuă până în ziua de azi să posteze sub mai multe nick-uri, fără nicio problemă.
În ceea ce privește prostia, nu cred că tu, posesor al unul IQ de 60, ești cel mai în măsură să judeci, Salaud.
P.S. Poate îmi dai și postarea unde vorbeam de „noi”, ca să văd la cine mă refeream : la români, la intelectuali, la adpții domnului Băsescu, la… În ceea ce privește „grupul cu misiune pe forum”, dă-mi voie să mă retrag ca să râd în voie vreo 10 minute; revin după aceea.

urbos 29-08-2013 - 15:00

Labagiule, aveai vreo sapte nickuri, ti le-a insirat Batca. Si.acu folosesti mai multe, ca nu sinteti normali, un exemplu celebru fiind otreapa prezidentiala Udrea, ca toti sinteti bolnavi psihic.

UnUL 29-08-2013 - 15:08

Vițeluș, așa cum spuneam, nu toate erau ale mele, iar dintre cele care erau, pe cele mai multe nu le-am folosit niciodstă pe forumul ZV. Cu multe am postat timp de un an sau doi acum 10 ani, când am început să postez pe forumuri, pe forumurile la România liberă, Gîndul, EVZ, etc. și am renunțat de mullt la ele, înlocuindu-le cu altele, la care am renunțat de asemenea. (Habar n-am de unde le-a sco dl. Bâtcă, și nici nu mă interesează.) Singurul nick cu care îmi mai semnez postările de mai bine de un an este cel de față. Lucru care, evident, nu e valabil și pentru tine.

UnUL 29-08-2013 - 15:09

Scuze : „de mult! și „scos”

salut 29-08-2013 - 15:46

„UnUL
29-08-2013 at 14:56

P.S. Poate îmi dai și postarea unde vorbeam de „noi”, ca să văd la cine mă refeream : la români, la intelectuali, la adpții domnului Băsescu, la… ”

Citeste mai bou de Cluj, postarea imediat deasupra celei careia ii raspunzi. Uite de la mana pan’ la gura? Nu tu ai scris:

„UnUL
29-08-2013 at 13:05

„Sfinte”, nu bag mâna în foc pentru „felixieni”, dar te asigur că pe noi nu ne plătește nimeni. Și nu toată lumea a fost/este „securist”.”… ?

Vrei sa-ti spun si la a cata litera incepe, bou natang ?
O sa ma intrebi si cui ii raspundeai mai vita de Cluj?

UnUL 29-08-2013 - 16:59

O.K, e clar. Trebuia să citești și postarea căreia îi răspundeam, care împărțea forumiștii în 2 tabere, pro- și anti-Băsescu, toți fiind securiști și mercenari (deci plătiți de cineva)i. Deci „noi” eram cei pro…! Logic, nu? Dar, a propos de boi – pentru unii ca tine e mai greu să priceapă.

UnUL 29-08-2013 - 17:01

P.S. Deci citește încă o dată postarea semnată Sfântul Gheorghe, poate vei pricepe. Deși cu creierașul tău minuscuul e mai greu.

UnUL 29-08-2013 - 17:05

P.S. A propos de postări sub mai multe nick-uri, văd că discut în contradictoriu cu cele 2 fețe ale lui Ianus bifrons, Bubos-Salaud, unde o față îi ia ideea din gură celeilalte și o continuă.
P.S. Mârlănia nu e numai un semn de proastă creștere, ci și de i m b e c i l i t a t e cronică.

salut 29-08-2013 - 17:06

Mai bou natang, tu ai gavarit neintrebat despre „noi”, vorbind in numele altora. Esti prea prost sa pricepi diferentele intre:
-eu/altii
si
-noi/voi (ei)

Se pare ca da. Esti.

UnUL 29-08-2013 - 17:15

Măi boulene, dacă cineva mă înregimentează într-o tabără, am dreptul să răspund la plural. Dar ești prea i di o t ca să pricepi ceva logic.

UnUL 29-08-2013 - 17:20

Și de altfel vorbesc și cu „voi”, nu numai cu „noi” : voi USL-inoșii și voi antisemiții sunteți niște c r e t i n i congenitali.

CONGO 29-08-2013 - 14:10

Ghiţă, Ghiţă, noi nu suntem platiti, dar o sa primim plata pe lumea cealalta de la Sfantul Forumurilor, care a fost mederator, dar s-a pocait si apoi prin postari s-a sfintit.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 29-08-2013 - 17:06

Pai , cine sa plateasca asa p prestatie , ma’h Brazaville!

Recunoaste , in pobliq ca nu esti EVREU !

Strici STANDARDUL !

ValVerde 29-08-2013 - 17:20

Strici STANDARDUL

===

Tu te incadrezi in standard, mai fleoscaitule ?
Ca daca pretinzi ca da, ma kk in standardul tau.
( Sa nu-mi spui ca a fost inventat de Moise, ca asta era betiv pehlivan)

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 29-08-2013 - 17:33

Sa nyy , konnsomme pwlili,

Dear my, girl-friend !

Nuuu ty ENERWA !

IO , tzagaN

JET-BE-JET

Nu szuport , imbexilli la

Neamul ALLES !, la tyni , myni

Treaka-mearga ,

Ny , obisnuiram !

ValVerde 29-08-2013 - 17:49

Si daca iti spun ca vorbesti pasareste zici ca fac ura de rasa si te chem „cioara”

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 29-08-2013 - 17:51

CIOARA-CIOARA ,

Da , dy karro , ce
ZACI ?

ValVerde 29-08-2013 - 15:21

Sunt platiti sa se bage in seama si sa ne abureasca.

===

Pai nu citi, mai Ghita.
Cind vezi postarile noastre, inchide ochii si zimbeste, gindindu-te cum i-ai tras in piept si cum isi irosesc aia banii incercind sa te aburesca, dar tu cu ochii inchisi esti mai destept ca ei…

salut 29-08-2013 - 17:39

@ „UnUL
29-08-2013 at 17:20

Și de altfel vorbesc și cu „voi”, nu numai cu „noi” : voi USL-inoșii și voi antisemiții sunteți niște c r e t i n i congenitali.”

=================================

Vezi mai bou basist ca reusesti sa confirmi cu fiecare postare ca esti cel mai prost de pe forum?

Parerea TA despre mine, urbos si cine mai vrei tu…
…nu te califica sa o transformi in „parerea NOASTRA” despre persoanele in discutie
…decat daca vorbesti in numele unui grup.

Adica exact ceea ce am spus in postarea MEA de inceput pe topicul asta, lucru pe care nu l-ai priceput atata amar de postari, mai prostul forumului .

QED

ValVerde 29-08-2013 - 17:53

Nu ma boule, daca eu spun ca tu, urbos si Huhu sinteti o adunatura de cretini,
tu poti raspunde ca parerea mea despre VOI nu te intereseaza.

Uite, iti dau un citat ca sa intelegi mai usor. Poti spune de exemplu:

” Draga ValVerde, parerea ta despre NOI o consider un pic in afara analizelor lucide si obiective cu care ne-ai obisnuit „

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult