Acasa Cultura-ReligieReligie Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor Neamului

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor Neamului

scris de A.P.
64 afisari

Creştinii ortodocşi serbează, joi, Înălţarea Domnului, la 40 de zile de la Înviere, zi în care în toate bisericile, mănăstirile şi catedrale ortodoxe din ţară şi străinătate sunt pomeniţi eroii români, potrivit Patriarhiei Române.

 

Creştinii ortodocşi serbează joi  Înălţarea Domnului

Creştinii ortodocşi serbează joi Înălţarea Domnului

Înălţarea este unul dintre cele 12 mari Prazince Împărăteşti ale Bisericii noastre. În această zi prăznuim momentul în care, în prezenţa apostolilor Săi, Domnul nostru, lisus Hristos s-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor. Aceasta a avut loc la 40 de zile de la Înviere. 

Întâlnindu-se Iisus cu ucenicii după Înviere şi deschizându-le mintea ca să priceapă Scripturile, le-a spus: „aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi (…) Voi sunteţi martorii acestora. Şi iată. Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare„(Luca 24:45-52). 

Iar în Faptele Apostolilor se spune: Iisus s-a arătat ucenicilor timp de patruzeci de zilevorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu. Şi cu ei petrecând le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la Mine: Că Ioan a botezat cu apa, iar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile (…) Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului. Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor„. 

 
Creştinii ortodocşi serbează joi  Înălţarea Domnului

Creştinii ortodocşi serbează joi Înălţarea Domnului

Înălţarea Domnului este totodată o garanţie şi a înălţării noastre: „Iar Eu când Mă voi înalţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine”, (Ioan 12:32). Nu este vorba numai de o înălţare spirituală, ci va participa şi trupul nostru. După cuvintele Sf.Pavel aceasta va aveea loc după învierea celor adormiţi şi a transformării trupurilor celor aflaţi în viaţă în trupuri nestricăcioase şi nemuritoare: „Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba (…) Căci trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune şi acest (trup) muritor să se îmbrace în nemurire” (I Corinteni, 15:51-53).ziua dedicată pomenirii eroilor neamului.

 Ziua dedicată pomenirii eroilor neamului

 În Biserica Ortodoxă Română, sărbătoarea Înălţării Domnului (2 iunie 2011) este şi ziua dedicată pomenirii eroilor neamului.

În această zi, în toate catedralele, bisericile şi mănăstirile ortodoxe din ţară şi străinătate sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român. Slujbe de pomenire vor fi oficiate după Sfânta Liturghie şi la cimitirele, troiţele şi monumentele dedicate cinstirii eroilor neamului.

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească. Totodată, Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos – Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult