Acasa Cultura-ReligieReligie Minunata Lume Nouă, Religia Păcii

Minunata Lume Nouă, Religia Păcii

scris de Ziua Veche
7 afisari

Elitele occidentele cînd vorbesc despre islam nu mai prididesc în a-i complimenta “adevărata natură ” şi nu găsesc cuvinte destul de aspre pentru a ocărî pe cei ce chestionează această natură eminamente paşnică şi denaturarea ei de către extremiştii care se aruncă în aer în autobuze, metrouri, restaurante, pieţe publice, sau cei care au făcut din cartiere întregi din Bruxelles, Londra, Amsterdam, Paris, etc, variante soft ale Islamabadului.

Minunata Lume Nouă, Religia Păcii

1. Liderii occidentali contemporani despre natura islamului

George Bush, Preşedintele SUA, 2001-2009

Încercînd să invingem teroriştii, trebuie să avem o imagine foarte clară despre duşmanii cu care ne confruntăm. Ucigaşii care iau vieţile nevinovaţilor, bărbaţi, femei şi copii, sînt adepţii unei ideologii violente foarte diferite de religia islamică. Aceşti extremişti distorsionează ideea de jihad într-o chemare la crime şi acţiuni teroriste împotriva oricui nu le împărtăşeşte viziunea radicală, inclusiv musulmani din alte confesiuni, pe care îi consideră eretici[…] Pentru prima oară în istoria Statelor Unite am adăugat un Coran în Biblioteca Casei Albe. (Octombrie 2005)

Tony Blair, Prim Ministru al Marii Britanii, 1997-2007

Pentru mine, cel mai remarcabil lucru la Coran este cît e de progresiv. Scriu cu mare umilinţă ca membru al unei alte credinţe. Privind din afara religiei islamice, Coranul mă impresionează ca fiind o carte reformatoare, ce încearcă să întoarcă iudaismul şi creştinismul la originile lor, la fel cum reformatorii au încercat cu biserica creştină secole mai tîrziu. Coranul este inclusiv. Mizează pe ştiinţă şi cunoaştere şi respinge superstiţiile. Este profund practic şi cu mult înaintea timpului său în ce priveşte căsătoria, femeile şi sistemul de guvernare. […] De-a lungul secolelor, islamul a creat imperii şi a condus lumea în descoperiri, artă şi cultură. Purtătorii standardului pentru toleranţă în Evul Mediu Timpuriu erau mult mai uşor de găsit în ţinuturile musulmane decît în cele creştine. (Ianuarie 2007)

Jacqui Smith, Ministrul de Interne Britanic, 2007-2008

Aşa cum mulţi musulmani în Marea Britanie şi din întreaga lume au spus, nu este nimic islamic în dorinţa de a teroriza, nimic islamic în a plănui crime, durere şi tristeţe.[…] Intr-adevăr, dacă trebuie să le descriem [atacurile cu bombe din Londra de pe 7 iulie 2005], aceste acţiuni sînt anti-islamice (Ianuarie 2008)

David Cameron, proaspăt devenit Prim Ministru al Marii Britanii, spunea despre cei care se opun aderării Turciei la Uniunea Europeană

Ei nu văd nici o diferenţă între islamul adevărat şi versiunea distorsionată a extremiştilor. Ei cred că valorile islamului nu pot fi niciodată compatibile cu valorile altor religii, societăţi sau culturi. Toate aceste argumente sînt pur şi simplu greşite. Vreau să fiu în avangarda efortului internaţional de a combate aceste argumente. (Iulie 2010)

Prinţul Charles

Coranul oferă o viziune complet integrată a universului, unde religia şi ştiinţa, mintea şi materia fac parte dintr-o singură totalitate vie şi conştientă.[…] Adevărul incomod este că noi existam pe această lume împreună cu restul creaţiei – datorită unui bun motiv, anume că nu putem supravieţui pe cont propriu, fără echilibrul fragil al vieţii din jurul nostru[…] Islamul ne-a învăţat mereu acest lucru, iar a ignora această lecţie înseamnă să renunţăm la contractul nostru cu Creaţia.”(Iunie 2010)

Jaques Chirac , Preşedintele Franţei, 1997-2207

Trebuie să evităm orice confuzie între islam, care este bineînţeles o religie respectată şi demnă, şi islamul radical, care constituie o formă complet diferită de atitudine care e de natură politică. (Septembrie 2006)

Nicolas Sarkozy , Preşedintele Franţei, 2007-Prezent

Islamul înseamnă progres, ştiinţă, fineţe, modernitate.(Iulie 2008, link)

Şi pentru a părăsi contemporaneitatea într-o notă entuziastă, dau cuvîntul lui Barack Hussein Obama, Preşedintele Statelor Unite ale Americii şi conducătorul lumii libere:

Atacurile de la 11 septembrie 2001 precum şi eforturile continue ale acestor extremişti ca să se angajeze în violenţe contra civililor i-au determinat pe unii din ţara mea să considere islamul ca inevitabil ostil nu numai faţă de America şi ţările occidentale, dar şi faţă de drepturile omului. […]

Ca un studios al istoriei, cunosc de asemenea datoria civilizaţiei către islam. Islamul a fost – în locuri ca Universitatea Al-Azhar – cel care a purtat lumina studiului prin atâtea secole, pavând calea pentru Renaştere şi Epoca Luminilor europene. A fost inovaţia comunităţilor islamice care a dezvoltat ordinea algebrică, busola noastră magnetică şi instrumentele navigaţiei, măiestria noastră a condeielor şi a tipăriturii, a înţelegerii noastre asupra felului în care se difuzează o boală şi cum poate fi tratată. Cultura islamică ne-a dat arcurile majestuoase şi turle avântate, poezie nemuritoare şi muzica îndrăgită, caligrafia elegantă şi locuri de contemplare pline de pace. Iar de-a lungul istoriei, islamul a demonstrat prin vorbe şi fapte posibilităţile toleranţei religioase şi a egalităţii rasiale.[…] America nu este – şi nu va fi niciodată – în război cu islamul. […]Acest parteneriat între islam şi America tebuie să se bazeze pe ceea ce este islamul, nu pe ceea ce nu este. O parte din responsabilitatea mea ca preşedinte al Statelor Unite este să lupt împotriva stereotipurilor negative despre islam, oriunde ar apărea ele. (Iunie 2009)

2. Barack Obama are nevoie de încurajările noastre în lupta cu ei:

Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei (martie-aprilie 1693 şi 1710-1711), autor, cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, compozitor, om politic şi scriitor român:

Această carte (Coranul) este o îngrămădire de împletituri mincinoase, o culegere de basme şi o adunătură de poveşti în cel mai înalt grad caraghioase(…) Simokatta, Gheorghe Kedrenos şi alţi autori creştini, (…) au dezvăluit şiretenia muhammedană parţial şi superficial în scrierile lor istorice. Voi trece sub tăcere şi pe împăratul Ioan Cantacuzino care într-o mare carte şi prin îndelungată vorbire ridiculizează şi combate cu bună evlavie şi cu înţelepciune împletiturile de minciuni şi cuvintele deşarte ale Curanului. (…)comentariul făcut de Porfirie, filosoful peripatetic, un elin, la Cartea lui Moise, la Sfînta Evanghelie, la Curan(…) despre legea muhamedană spunea că este o „Lege porcească“(…) în legea muhammedană sînt îngăduite foarte multe — chiar dacă nu toate — oarecum animalice, lipsite de orice pricepere şi sens, dar poruncite drept lucruri foarte necesare, aşa încît dacă animalele cele necuvîntătoare ar fi avut capacitatea de a grăi şi modul de a-şi arăta intenţiile, cu adevărat şi-ar fi bătut joc de un astfel de legislator, iar legea lui ar fi declarat-o mîrşavă şi vrednică de batjocură.

(…)Căci cine dintre cei cu înţelegere ar socoti că e un merit, ca pe fiecare om — afară de muhamedan — să-l lipseşti de agonisita lui, să-i jefuieşti pe toţi de toate fără nici o teamă, să propovăduieşti că cea mai bună faptă şi de mai mare merit este să ucizi? Totuşi, legea muhamedană nu numai că îngăduie ci şi porunceşte, şi nu numai că porunceşte ci, dacă cineva nu face aceasta, îl socoate că a păcătuit de moarte.

Legea Curanului, dimpotrivă, proclamă că nimeni în lume n-are stăpînire asupra vreunui lucru, afară de cei ce urmează Curanului. Cu un cuvînt, toate şi le atribuie lor, nimic nu este îngăduit altora, nimic nu aparţine altora, nimic altceva nu socotesc a fi drept. Aceasta, deci, este partea din legea Curanului care, fiind lipsită de orice raţiune şi sens, ca o piatră ruptă din marginea prăpastiei se prăbuşeşte vertiginos în adîncul ignoranţei.

(…)După ce le-a slăbit discipolilor săi (în lumea aceasta) toate frînele destrăbălării, îmbuibării, plăcerii pîntecelui şi a celor de sub pîntece, el le făgăduieşte şi în viaţa viitoare (unde oricine care s-a nevoit după lege nădăjduieşte să-şi ceară de la preadreptul judecător adevărata fericire şi cunună) plăcerile trupului cele fără de osteneală: lupte amoroase, fapte vitejeşti, victorii, domnia lui Bachus şi orice desfătare şi gîdilare a tuturor simţurilor ca pe un lucru prea dulce, precum porcilor celor buboşi noroiul şi mocirla prea împuţită. (1722, extrase din Sistemul sau întocmirea religiei Muhamedane)

Manuel al II-lea Paleologul, împărat bizantin din 1391 până în 1425

“Arată-mi ce aduce nou credinţa lui Mahomed şi vei vedea că vei găsi numai lucruri rele şi neomeneşti, aşa cum e porunca de a răspîndi credinţa cu sabia.” — Cuvinte rostite în 1391 de Manuel al II-lea Paleologul şi citate în septembrie 2006 de Papa Benedict, prilej cu care a fost ostracizat de islamiştii din lumea întreagă şi de presa şi mediul academic occidental, ambele sufocate şi hipersensibilizate pînă la isterie de corectitudinea politică cînd vine vorba de islam (1391 – 2006 Istoria Raţiunii,de la Manuel la Benedict)

Christiaan Snouck Hurgronje, primul expert olandez în islam, profesor la Leiden, a ajuns acum 100 de ani la concluzia că islamul doreşte:

Controlul vieţii religioase, sociale şi politice a oamenilor, controlul fără rezerve al vieţii credincioşilor sub toate aspectele ei şi controlul ‘religiilor tolerante’ astfel, încît acestea să nu devină o ameninţare pentru islam. (C. Snouck Hurgronje, ‘Selected Works’, ed. G.H. Bousquet and Joseph Schacht, Leiden: Brill 1957, p. 164)

Hugo de Groot, important jurist renascentist olandez

Legea coranică, deloc umilă sau suferindă pentru timp îndelungat şi cu o înclinaţie spre răzbunare şi vărsare de sînge, creează o impresie ciudată, ca şi cum ar fi fost creată pentru pietrificarea statului şi ia cărţile din mîna omului comun, da, îi interzice examinarea acestora sub ameninţarea pedepselor corporale. (1622, “Refutarea mahomedismului”)

Martin Luther, iniţiatorul reformei protestante a bisericii catolice

Islamul provoacă haos în trei aspecte ale vieţii: religie, politică şi cea a mariajului şi familiei. |

Turcul (musulmanul)(…) pune în locul Evangheliei şi credinţei pe nedemnul Mahomed şi totul felul de minciuni, distruge viaţa guvernelor, viaţa de familie, mariajul, iar războaiele lui nu sînt decît crimă şi vărsare de sînge, e o unealtă a Diavolului. (Secolul XVI, A.S. Francisco, ‘Martin Luther and Islam, A Study in Sixteenth-Century Polemics and Apologetics’, part 8 of ‘History of Christian-Muslim Relations’, Leiden: Brill)

Desiderius Erasmus, umanist olandez renascentist, preot catolic şi teolog (1466-1536)

E o poveste continuă de bogăţie căpătată prin cruzime şi jaf. De probleme în căsătorie, fratricid laş, detronare între ţaţi şi fii: de lipsă totală de loialitate şi plină de cruzime umană. Ca să nu menţionez moralitatea şi credinţele lor”. (Citat “Războiul turcilor”, via GoV)

Baruch Spinoza, filozof raţionalist

(Musulmanii) Crezînd că este josnic chiar şi să discuţi despre religie, îşi umplu minţile cu atîtea prejudecăţi încît nu mai rămâne loc pentru raţiune sănătoasă, cu atît mai puţin pentru îndoială. (1670, Theological-Political Treatise)

Nu cred că există o religie mai potrivită pentru trădarea oamenilor şi controlul minţii lor, înafară de religia lui Mahomed, care o depăşeşte. (‘Justitie treedt op als verlengstuk van dicatatoriale regimes’)

Voltaire, scriitor, istoric şi filozof, a scris piesa “Le fanatisme, ou Mahomet le Prophete” (“Fanatismul, sau Profetul Mahomed”), o spune chiar el, “pentru a mă opune fondatorului unei secte false şi barbare.” (1736, link)

Montesquieu, unul dintre cei mai importanţi filozofi ai renaşterii a scris în “Esprit des Lois”(“Spiritul legilor”):

“Este foarte nefericit pentru o fiinţă umană ca credinţa să îi fie impusă de un cuceritor. Islamul, care nu vorbeşte despre nimic atlceva înafară de spadă, încă impune oamenilor acelaşi spirit distructiv pe care a fost fondat.” (Montesquieu, ‘Esprit des Lois’, Book xxiv, chapt. iv and iii, Amsterdam 2006; p. 560, link)

Hegel, comparînd teroarea de după Revoluţia Franceză cu fanatismul şi ascensiunea sîngeroasă a islamului:

Religie şi teroare’ este ideea de bază (în mahomedism), la fel cum pentru Robespierre a fost ‘Libertate şi teroare’ ” (G. W. F. Hegel, The Philosophy of History, New York, Dover Publications, 1956, p. 358. link – pagina doi, la note de subsol)

Alexis de Tocqueville, autorul cărţii ‘Democraţie în America’, a scris în 1843 într-o scrisoare adresată prietenului său Gobineau:

Am studiat cu atenţie Coranul. Am încheiat studiul cu convingerea că există puţine religii în lume atît de provocatoare de moarte ca cea a lui Mahomed (1843, link )

Arthur Schopenhauer (1788-1860) spunea despre Coran şi islam:

Această carte ticăloasă (Coranul) a fost suficientă pentru a porni o religie la scală mondială, să satisfacă nevoile metafizice a nenumărate milioane de oameni timp de 1200 de ani, să devină sursa moralităţii lor şi a dispreţului lor remarcabil faţă de moarte, de asemenea să îi inspire în a duce războaie sîngeroase şi cuceriri vaste. În această carte găsim cea mai tristă şi cea mai săracă formă de teism. Probabil s-a pierdut mult în traducere, dar nu am reuşit să descopăr în această carte o singură idee valoroasă. (The World as Will and Representation, vol II, page 162)

Gustave Flaubert:

Aroganţa apărării islamului (islamul fiind ceva monstruos) mă revoltă. Cer ca în numele umanităţii Piatra Neagră să fie distrusă, iar rămăşiţele împrăştiate în vînt, ca Mecca să fie fărîmiţată şi mormîntul lui Mahomed să fie răvăşit. Aşa poate fi descurajat fanatismul. (1878, link)

Tomas Jefferson, al treilea preşedinteal Statelor Unite şi Autorul Decraraţiei de Independenţă, despre motivul atacării în mod repetat a corăbiilor americane de către piraţi musulmani: (ei cred) că toate naţiunile care nu le recunosc autoritatea erau păcătoase, că era dreptul şi datoria lor să pornească război împotriva acestor naţiuni oriunde ar fi acestea, şi să facă sclavi din cei ce i-au luat ca prizonieri, şi fiecare musulman ce avea să moară în bătălie va ajunge cu siguranţă în Paradis. (1786, link1, link2)

Bertrand Russell, filozof englez:

Creştinismul şi budismul sînt în primul rînd religii personale, cu doctrine mistice şi dragoste pentru contemplare. Mahomedismul şi bolşevismul sînt practice, sociale şi nespirituale, preocupate cu cucerirea acestei lumi.[…]Ce a făcut mahomedismul arabilor, bolşevismul ar putea face ruşilor.

Arthur William 3rd, Earl, The Practice and Theory of Bolshevism, London

Carl Gustav Jung, psihiatru elveţian, fondatorul psihiatriei analitice:

Probabil că Hitler va găsi un nou islam. Este deja pe punctul de a-l găsi; el e ca Mahomed. Starea de spirit în Germania este islamică; războinică şi islamică. Cu toţii sînt în delir după un zeu sălbatic. Acesta ar putea fi viitorul.  (Carl Gustav Jung – Collected Works of C.G. Jung, Volume 18: The Symbolic Life: Miscellaneous Writings, link)

Winston Chrchill: Cît de teribile sînt blestemele cu care mohamedismul îşi împovărează adepţii! Pe lîngă fanatismul nebun, care este tot atît de periculos la om ca turbarea la cîine, mai este şi această temătoare apatie fatalistă. Efectele sînt vizibile în multe ţări. Obiceiuri degradante, agricultura neglijentă, comerţul trîndav şi nesiguranţa proprietăţii private există peste tot unde adepţii Profetului conduc sau îşi duc viaţa. Un senzualism degradat privează această viaţă de graţie şi rafinament, de demnitate şi sanctitate. În legea mohamedană fiecare femeie trebuie să fie proprietatea unui bărbat, indiferent că aceasta este fiică, nevastă sau concubină, iar acest lucru va amîna dispariţia sclaviei pînă în momentul în care islamul va înceta să mai exercite putere printre oameni. Musulmanii luaţi individual pot dovedi calităţi splendide – dar influenţa religiei paralizează dezvoltarea socială a adepţilor ei. Nu există nici o altă forţă mai retrogradă în lume….

Departe de a fi muribund, mohamedismul este o credinţă militantă şi prozelitoare. S-a răspîndit deja în centrul Africii, născînd războinici neînfricaţi la fiecare pas; şi de nu ar fi fost creştinismul protejat de armele puternice ale ştiinţei, ştiinţă cu care s-a luptat în zadar, civilizaţia Europei moderne ar dispărea, la fel cum a dispărut Roma Antică. (1899, link )

Bonus:

Adolf Hitler:

Vedeţi, ghinionul nostru a fost să avem religia greşită. De ce nu am avut religia japonezilor, care văd in sacrificiul pentru pamîntul natal cel mai bun lucru? Religia mahomedană ar fi fost şi ea mult mai potrivită nouă decît creştinismul. De ce a trebuit să fie creştinismul cu moleşeala lui? (Robert Spencer: Religion of peace?: why Christianity is and Islam isn’t , link |

Albert Speer (Ministrul lui Hitler pentru Armament şi Producţia de Război): Inside the Third Reich: memoirs, pagina 96, link)

Verificaţi cu incredere sursele citatelor. Mare parte din muncă a fost depusă pentru autentificarea acestora.

3. În loc de concluzie: Europa duce deja lupta lui Obama

Geer Wilders, politician olandez, iunie 2009:

Asemenea comunismului, fascismului şi nazismului, islamul constituie o ameninţare pentru toate lucrurile în care credem noi. Este o ameninţare la adresa democraţiei, statului constituţional, egalităţii dintre bărbaţi şi femei, o ameninţare pentru libertate şi civilizaţie. Oriunde te uiţi în lume, cu cît vezi mai mult islam, cu atît vezi mai puţină libertate. Islamul este o ameninţare penru Europa lui Bach şi Michelangelo, Shakespeare şi Socrate, Voltarie şi Galileo.

Pentru declaraţii de genul celor de mai sus, Geert Wilders a fost judecat la curtea din Amsterdam, (în 2009 şi din nou 2010), fiind acuzat de “ură şi discriminare împotriva musulmanilor” şi “hate speech”.

Procuratura olandeză a declarat înaintea procesului din februarie 2009:

“Este irelevant dacă martorii lui Wilders vor dovedi că observaţiile sale sînt corecte, ce este relevant este faptul că observaţiile lui sînt ilegale.”

În Austria, Elisabeth Sabaditsch-Wolff este tîrîtă prin tribunale din aceleaşi motive.

Articol preluat de pe Inliniedreapta.ro

48 comentarii

Ciu Huhu 08-01-2012 - 13:19

Se vede ca islamicii arabi sint veri buni cu evreii, se aseamana si la infatisare si la agresivitate.

Ciu Huhu 08-01-2012 - 13:23

Geert Wilders are dreptate!

Ciu Huhu 08-01-2012 - 14:03

Unde sinteti bre ovreilor, dormiti, da ce nu interveniti improscind cu noroi in verii vostri islamici arabi, ha?

cozmin 08-01-2012 - 15:03

Evreii se ca…ca in dta.si in Islam.
Credinta noastra crestineasca e derivatul judaismului!Cretinule!

Ciu Huhu 08-01-2012 - 15:37

Tu esti crestin cum sunt io ovreu, Alah is geat!

urbos 08-01-2012 - 17:19

Huhule nu mai intarata si tu scarbele astea, de asta avem nevoie, sa ne imputa p-aici, n-au stricat destul forumul asta? Lasa sobolanii sa moara.

ParpanghElE : Echte Balkanische Czigainen recent JI.DOVEDIT ... 08-01-2012 - 19:44

GAVARIT BASSARABENSKI ciolovek tavarish !

ParpanghElE : Echte Balkanische Czigainen recent JI.DOVEDIT ... 08-01-2012 - 18:16

Loaza ai invatat rusa,nasa’h! Se scrie corect ; Alahh is GREAT ! DE la tine greatza ! Te platesc ,astia degeaba, si nu mai bea la servici, ca si asa esti jalnic !

romulus 09-01-2012 - 10:43

crestinismul – derivatul iudaismului? De ce scrii „judaism”? Ca esti ji dan? Care derivat, bre – pe cine vrei tu sa prostesti? Ia hai sa luam Talmudul – sa vedem acolo cat de mult il urati pe Hristos, cum aruncati cu mizerii in el, cum il blestemati!
Marh, javra raioasa!

Lupu Ardelean 09-01-2012 - 12:18

@romulus, pai da , Isus a reformat iudaismul si a creeat crestinismul, asta stiu si copiii de gradinita…
Si cum se intampla deseori cu reformisti, nu prea a fost iubit de cei care se considerau slujitorii Domnului.
Mai tarziu s-a reformat si crestinismul si s-a impartit in cateva biserici, si nici intre ele nu prea e mare iubire…la fel s-a intamplat si cu islamul, s-au impartit in suni si shia , se omoara intre ei , si fiecare e sigur ca numai el detine adevarul absolut .

BULA 09-01-2012 - 12:51

Lupane, ti se platesc orele suplimentare pe forum ? Baga mare, sa faci rost de bani pentru gagici.

Lupu Ardelean 09-01-2012 - 13:12

@Bula, sa te fereasca Dumnezeu sa fi platit cum sunt eu pt forum…

BULA 09-01-2012 - 15:33

Vrei sa spui ca MOSSSSSAD-ul e in faliment si nu va mai plateste ? Lucreaza cu voluntari si cu pensionarii de la bloc ?

ParpanghElE : Echte Balkanische Czigainen recent JI.DOVEDIT ... 08-01-2012 - 15:53

@{ Creetini de peshte PRUT, recte alles-pulles} :Sa intelegem ca voi cei de RAT VECHI, pripasiti peacilea a-ti epuizat si Postul Craciunului! Va felicit in nume personal ,va doresc sa aveti parte de tot ce nu a-ti avut pina in prezent(OCHI de sticla, picioare de lemn etc). Si daca inca sarbatoriti , haida-ti sa o facem impreuna! Puneti-va Natasele si mata sele sa se spele intre quishoare ,ca miros dreaq a hirinca si a Kcerhana, si daca tot le …babardam in comun, nu le lasti sa mai consume mahorca si Vodka de PUFOAICA ! Va aducem noi de baut si de mancat, ca caldura si electricitatea tot de la noi!

Lupu Ardelean 08-01-2012 - 15:58

Eu nu am nimic cu islamul dar din cauza islamistilor de fiecare data cand parasesc padurea si iau un zbor cu avionul , trebuie sa trec un indelungat proces de control de securitate, de parca am sub blana vreo bomba si vreau sa ma arunc in aer impreuna cu avionul…
Nu de mult am aruncat un ochi pe lista FBI a celor mai periculosi teroristi din lume , si erau pe ea numai musulmani si arabi.

Ciu Huhu 08-01-2012 - 16:15

Musulmanii si arabii sint verii vostrii buni, ai vostri ovreilor, sinteti identici, ca fratii gemeni!

Lupu Ardelean 08-01-2012 - 16:37

@Huhu, cum is verii evreilor , n-au niciun Nobel…voi ati avut o data o sansa, dar legionarul Paulescu a ratat-o…

Ciu Huhu 08-01-2012 - 16:43

Daca cei ce atribuie premile Nobel ar fi fodt romani nu evrei, iti garantez ca multi mai multi romani, decit evreii, ar fi primit premiul NOBEL!

ParpanghElE : Echte Balkanische Czigainen recent JI.DOVEDIT ... 08-01-2012 - 18:18

Casa REGALA SUEDEZA si PRESEDENTIA NORWAI atribuie premiile PULITZAR !

Ciu Huhu 08-01-2012 - 18:28

Cu adevarat, evreii atribuie premiul Nobel, nu, nici o casa regala!

luca d 09-01-2012 - 14:52

Contribuţia arabilor la dezvoltarea ştiinţei, antichitate şi evul mediu este, însă, uriaşă. Numai că atunci nu exista Premiul Nobel. Un „laureat” al Premiului Nobel: Albert Einstein. Când auzi numele lui te gândeşti automat la teoria relativităţii, dar adevărul este relativ. De fapt Henri Poincare a fost cel care a inventat celebra ecuaţie. Poincare era expert în teoria relativităţii în secolul al XIX-lea, publicând 30 de carţi şi 500 de alte lucrări despre acesta. Se pare că în lucrările sale, Einstein a reprodus multe din ideile lui Poincare, le-a dezvoltat, le-a mediatizat, însa nu a amintit nimic despre sursele sale de inspiraţie, ci pur şi simplu şi le-a însuşit. La fel a procedat Noebert Wiener cu Odobleja. „Furtul intelectual” şi nu numai intelectual, caracterizează acest popor. Au „copiat” de la perşi „facerea lumii”. Cele „Zece porunci” sunt dupa „legi egiptene”. Gustave Le Bon afirmă ca dumnezeul evreilor, Yahwe”, este sângeros, diferit de cel al creştinilor care, aşa cum afirma Părintele Stăniloae, „este iubire”. (Cartea „Chipul nemuritor al lui Dumnezeu”).

Ciu Huhu 09-01-2012 - 15:19

Corect.

Lupu Ardelean 08-01-2012 - 16:06

Daca sunteti curiosi sa aflati cum stau musulmanii cu marele lor realizari din ultima saptamana , da-ti pe google -„thereligionofpeace”…
Pe google o sa gasiti si :

Christians killed in Pakistan
Christians killed in Iraq
Christians killed in Egypt
Christians killed in Indonesia
Christians killed in Nigeria

samd…

urbos 08-01-2012 - 17:12

Taci ma spurcaciune, nici macar astia nu va intrec in ticalosie.

ParpanghElE : Echte Balkanische Czigainen recent JI.DOVEDIT ... 08-01-2012 - 18:12

Ciocu mic, ai spalat-o pi Natasa ,da pe MATA ! Si ne impacam !

Lupu Ardelean 08-01-2012 - 20:48

@Sobru, titpagher ya tinofet im kol kroveiha…

urbos 09-01-2012 - 20:03

Stergeti si jegul asta scris in sobolaneasca, daca tot nu e nimeni sa traduca.

costin a. 08-01-2012 - 16:47

Religia Pacii, ca te tai!! :))))

Europeanuul 08-01-2012 - 18:00

Costine, cum iti explici faptul ca experti precum Papa impartasesc o alta opinie?

Care este expertiza ta in teologie?

http://www.youtube.com/watch?v=gVBbTfyQaw0

http://www.youtube.com/watch?v=H9pN74jl-B8

http://www.youtube.com/watch?v=9XEjn6EiiRQ

Europeanuul 09-01-2012 - 19:41

Costin,

Papa intradevar promoveaza in continuare toleranta religioasa in lumea musulmana (si nu numai). In lincurile postate de mine ai prilejul sa-i asculti cuvintarile, din gura lui. Eu salut initiativa lui. In acest context ma feresc sa cad in plasa intinsa de niste radicali inraiti din lumea musulmana sau in plasa unor politicieni populisti din lumea noastra care ar fi in stare sa-si vinda si mama… pentru cateva puncte procentuale la urmatoarele alegeri.

In rest, in materie de teologie nu sint un expert, motiv din care in acest domeniu tind sa merg pe mana Papei (spre deosebire de tine el este un expert, sorry).

costin a. 08-01-2012 - 21:57

am mai lasat un comentariu care necesita aprobare. pina va fi vizibil citeste „Istoria Ratiunii” de mai sus.

Europeanuul 08-01-2012 - 19:53

Si as mai avea ceva de adaugat… Sotia mea e blonda, la fel si fiica mea. Discursurile pe care le purtati in ultimul timp (pe blogul vostru “In Linie Strimba“) despre feminism si femei sint acompaniate de apropouri pline de dispret (si bancuri de prost gust) la adresa femeilor. In ochii vostri „femeile” (mame, neveste, fiice, prietene) sint vazute ca beneficiarele sprijinului acordat de barbati. Nimic mai mult (mai rau ca la turci!) Femeile care noteaza succese sint cataloghizate drept ca “frustrate“ pline de ambitie care au avut eventual parte de noroc.

Felul vostru de a gandi (primitivismul vostru) isi are radacinile adinc infipte in perioada ocupatiei otomane, o epoca care a lasat urme adinci in evolutia culturii romanesti (azi, filozofia voastra mai este promovata doar de o mana de ultraconservatori inraiti… depasiti de timp).

costin a. 08-01-2012 - 22:14

Europeanu, imi pare rau dar vorbesti prostii.. Acolo este vorba despre feminismul ideologizat, nu despre perioada otomana sau, primitivism si alte inchipuiri. poti incerca in schimb sa discuti punctual aspectele criticate ale feminismului. generalizarile pe care le faci sint destul de „primitive”, dar trebuie sa recunosc ca nu sint depasite. simplificarea care denatureaza mesajul este o tehnica atemporala, pe care tu o aplici intr-un mod cit se poate de previzibil.

P.S. sint aproape sigur ca nu ai citit atent nici unul dintre articolele despre care vorbesti si refuzi pur si simplu sa iei in considerare argumentele care te contrazic. in schimb, nu ai nici o problema cu a jigni, iar asta nu e pb mea, sint doar piedici pe care ti le pui singur.

Europeanuul 09-01-2012 - 23:32

@Costin,

Rolul femeii in viata cotidiana -conform doctrinei ultraconservatorilor- este bine cunoscut. Nu este un secret. In acest sens asocierea comunismului cu egalizarea drepturilor intre barbati si femei este doar o perdea de fum (subtire) in spatele careia incercati sa va ascundeti.

http://inliniedreapta.net/insemnare/ce-vrea-incalzirea-globala-de-la-femei/

Decalajul productivitatii (dintre barbati si femei) s-a micsorat semnificativ in ultimii 20-30 ani – in urma proceselor de automatizare tehnologizare si modernizare a productiei industriale (microchipul a jucat aici un rol). Participarea femeii pe piata muncii a avut un impact pozitiv asupra cresterii competitivitatii si a cresterii economice.

Este evident ca advansul tehnologic nu s-a oprit aici si, in consecinta vom nota in continuare o crestere a fortei de munca inalt calificata si dotata de capacitate de adaptare precum si de locuri de munca dependente de competente. Tendinta generala crescanda a cererii de competente este evidentiata si de cresterea nivelurilor de educatie /instruire cerute.

In viitor, majoritatea locurilor de munca calificate (nemanuale) vor necesita lucratori cu inalta calificare, indiferent de gender sau de sex. Inchideti ochii si meditati putin asupra evolutiei din jurul vostru (probabil ca numai Rep. Islamice isi vor permite sa tina femeile acasa). Ar fi cazul sa acceptati ideea adaptarii la noile realitati. Stay tuned!

http://www.youtube.com/watch?v=V-tS220d2JQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=F4FdI3Xcz1E

http://www.youtube.com/watch?v=syTWtMOEVRo

http://www.youtube.com/watch?v=xQREhRrCOFk

http://www.youtube.com/watch?v=ZP-8QcPAa58

http://www.youtube.com/watch?v=1CLDbmluoNM

Europeanuul 10-01-2012 - 14:14

Costin,

Sincer sa fiu nu am tinut neaparat sa te incriminez, insa raspunsuri la comentariile voastre „sacarstice” nu pot fi altfel. Acum daca reflectam putin asupra subiectului si din alte perspectiva (inafara de cele economice) putem ajunge la urmatoarele concluzii:

– Procesul de egalizare a drepturilor (dintre femei si barbati) s-a cristalizat inca din a doua jumatate a secolului 18 si a cunoscut o larga raspandire in secolul trecut… fiind generat de cauze de ordin intelectual, moral si economic, de efectele iluminismului si in cea mai mare parte de expansiunea capitalismului pe plan universal. Debutul acestui proces a coincis cu epoca evolutiei democratice si a reformelor liberale din ultimile 5-6 decenii – in cateva din cele mai dezvoltate tari europene si in nordul continentului american.

– Miscarea emanciparii intelectuale, civile si politice a femei a fost prezenta cu mult inaintea aparitiei comunismului si marxismului. Femeia engleza de exemplu, conform statutului, a fost singura femeie (din Europa) care inca sub regimul feudal beneficia de drepturi civile. Fenomenul a cunoscut insa o involutie, astfel ca, spre jumatatea secolului 19, englezoaicele isi pierdusera drepturile politice prin excluderea lor din randurile electorilor. Acestea insa au luptat cu succes pentru redobandirea drepturilor pierdute, prin urmare, dreptul la vot a devenit revendicarea principala. Intre timp s-a validat si abandonul descriminarii femeii in domeniul invatamantului superior, al instructiei si al activitatilor profesionale in toate domeniile.

P.S.
Ai o anumita expertiza in materie de drept, economie, sociologie, sau teologie? Sau scrii numai asa… dupa ureche?

Europeanuul 08-01-2012 - 17:48

Dezbateri si teze teologice nu sint de nasul razboinicilor de pe blogul In Linie Srimba (ILS). Deh, moderatori precum Ridichie si alti ninja de pe blog se infoaie in pene contrazicand Vaticanul in materie de teologie.

ZV se numara printre putinele “ziare” care platesc audienta la expertiza lor 🙂

costin a. 08-01-2012 - 22:18

bascalie gratuita. scuza pleonasmul.

azot 08-01-2012 - 18:31

Cea mai cumplita religie care proclama PEDOFILIA, INCESTUL, TEROAREA, MINCIUNA, FURTUL, ADULTERUL, …, este islamismul. Sunt cu adevarat teroristi. In Anglia sunt IZOLATi si practica homosexualismul si fac comert cu droguri, in Italia sparg casele italienilor (orase intregi sunt invadate de acesti indivizi fara scrupule) si le devasteaza, fac copii si apoi isi cer „drepturile=rezidenta italiana”; in Olanda, Suedia si Germania au distrus totul in cale si taie si spanzura, mai intai femeile lor; In Norvegia nu vei gasi picior de islamic tocmai datorita terorii pe care o fac asupra populatiilor. Adulterul este in toi, copii educati la marea teroare si necinste in familie chiar daca nu au posibilitati de a intretine femeile lor; Francmasoneria neagra este a lor; parintii abuza de copii, femeile sunt circumscrise, barbatii nu se insoara cu ele daca nu au aceasta mutilare. Mutilarea genitala le creaza devieri comportamentale( intervii in creatia Divina, iata de ce se cred ei mai tari decat divinitatea); propaganda este facuta pe net de catre indivizi care stau cu pusca intre picere si ameninta. adevarat este ca Evreii sunt frati cu ei, la varf nu exista nici un conflict intre cele doua culte. Conflitele sangeroase sunt facute asupra multimii care este manevrata de varfuri. Sunt foarte parsivi in propaganda , cat de miraculoasa este aceasta invatatura. In Romania multe femei care s-au casatorit din cauza unei insuficiente informari cu islamici, DIVORTEAZA. Trebuiesc verificate moscheile unde sunt atrase fetele tinere si ademenite sa se casatoreasca. TOTUL ESTE ASCUNS, toate crimele, furturile. daca ar fi facut romanii in Italia ce fac ei , cu siguranta cred ca veneau autoritatile italiene sa ne spanzure. Corectia trebuie sa si-o faca ei LOCO si cu materialul lor propriu, sa le faca educatie amatorilor de plecare.

Ciu Huhu 08-01-2012 - 19:05

Ba ce bine-i descrii fara sa vrei si pe verii lor buni ovrei, identici cu ei, cu musulmanei!

urbos 09-01-2012 - 20:05

Taman iudaismul proclama tot ce insiri matale acolo.

luca d 08-01-2012 - 20:57

[…] Premiile Nobel, mai ales cele pentru „Pace“, sunt atribuite foarte pe sprânceană şi pe alte criterii stahanoviste, precum premiile „Lenin“ sau „Stalin“ din fosta Uniune Sovietică. Aceasta este concluzia recentă a unui Revision Comity of the Nobel Foundation, care denunţă The Jewish bias of the Nobel Prize. Raportul acestui Comitet este semnat de Jan C. Biro (profesor de onoare la Institutul Karolinska din Stokholm) şi de Kevin B. MacDonald (profesor de psihologie la Universitatea de Stat din California). Fără să pronunţe cuvântul „mafie“, cei doi semnatari vorbesc de un lobby evreiesc în instituţia Premiului Nobel, lobby a cărui activitate şi influenţă reprezintă o violare a voinţei fondatorului Alfred Nobel, a legislaţiei suedeze, respectiv norvegiene. Din acelaşi raport aflăm că, între 1901 şi 2010, au fost atribuite 543 de premii Nobel la 817 laureaţi şi 23 de organizaţii. Dintre cei 817 laureaţi, 181 sunt evrei, adică 22 la sută, procentaj excesiv raportat la populaţia mondială. Raportul Comitetului de Revizuire din cadrul Fundaţiei Nobel arată că tendinţa de exagerare a meritelor ştiinţifice sau de altă natură ale personalităţilor evreieşti s-a accentuat după cel de Al Doilea Război Mondial1. […]

Lupu Ardelean 09-01-2012 - 08:47

@luca d, de acord cu tine ca Nobelul pt pace e numai bun de sters koorool.
Nu exista niciun lobby evreiesc, daca ar fi existat nu primea de exemplu Jose Saramago, un inversunat antisemit si anti Israel , premiul pt literatura.

„Readers will recall that José Saramago is the 86-year old Portuguese novelist who won the Nobel Prize in literature in 1998 and who, at least on two occasions – during a visit to Ramallah and in an article in the Spanish newspaper El Pais, made remarks inciting hatred of Israel and Judaism.”

Ciu Huhu 09-01-2012 - 15:23

Corect, luca d.

Lupu Ardelean 08-01-2012 - 20:59
Ciu Huhu 09-01-2012 - 15:21

Corect..

Ciu Huhu 09-01-2012 - 15:24

Da ”lupu”, aia care va pupa picioarele.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult