Acasa Cultura-ReligieReligie Sf. Mc. Haralambie sărbătorit în numeroase lăcaşuri de cult din Patriarhia Română

Sf. Mc. Haralambie sărbătorit în numeroase lăcaşuri de cult din Patriarhia Română

scris de Doru Dragomir
78 afisari

Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie este ocrotitorul a numeroase lăcaşuri de cult din ţară. Pentru evlavia credincioşilor faţă de acest sfinţit mucenic, în mai multe biserici se păstrează fragmente din cinstitele sale moaşte. Vindecător al ciumei, Sfântul Haralambie este prăznuit şi la biserica spitalului leprozeriei din Tichileşti, Tulcea.

 

Apărătorul săracilor de la Flămânda

În Bucureşti, una dintre bisericile cu hramul Sfântul Haralambie este situată pe Strada Olimpului, şi mai este cunoscută sub numele de Flămânda. Aceasta a fost ridicată în perioada fanariotă, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, la bariera sudică a Bucureştilor din acea vreme. Mahalaua Flămânda era atât de săracă pe atunci, încât nu a putut face faţă cheltuielilor ridicării bisericii decât cu ajutorul celor 100 de taleri acordaţi din fondul Vistieriei de către domnitorul Alexandru Constantin Moruzi (1793-1796). Aşa s-a înfiinţat aici, la marginea oraşului, un mic schit de lemn, după cum stă scris în pisania veche, preluată de actuala biserică de zid. Schitul a funcţionat doar scurtă vreme, deoarece în 1782 s-a început construcţia din zid a bisericii actuale, ctitorie a fraţilor Istrate Vel-Vornic şi Constantin Creţulescu. La începutul secolului al XIX-lea, starea materială a Bisericii ‘Sfântul Haralambie – Flămânda’ s-a îmbunătăţit, întrucât breasla croitorilor, care începuse să ia avânt aici, a ajutat la împodobirea cu odoare preţioase a lăcaşului. Una este Biserica ‘Bălăneanu – Iancu Nou’, ctitorită în 1827 de boierul Bălăneanu, cu dublu hram: ‘Sfântul Nicolae’ şi ‘Sfântul Haralambie’.

O altă biserică din Capitală cu acest hram este ‘Sfântul Dumitru’ (Poştă), care a primit acest hram recent, pentru că în sfântul lăcaş se află părticele din cinstitele sale moaşte, iar al treilea sfânt lăcaş al Mucenicului Haralambie este Biserica ‘Sfinţii Arhangheli’ (Oţetari). Mitropolitul Nifon al Ungrovlahiei (1789-1875) după restaurarea picturii încheiată în 1866,   a dăruit Bisericii Oţetari, o falangă dintr-un deget al Sfântului Mare Mucenic Haralambie (89 d. Hr. – 10 februarie 202 d. Hr.)

Evlavia credincioşilor români faţă de Sfântul Mucenic Haralambie se vede din mulţimea lăcaşurilor de cult care păstrează părticele din cinstitele sale moaşte, precum: mănăstirile Stavropoleos, Căldăruşani, Ţigăneşti-Ilfov; Turnu, Ghighiu, Schitul ‘Sfânta Maria Cricov’ – Jercălăi, Mănăstirea ‘Sfânta Treime’ – Prahova; Neamţ, Sihăstria, Văratec, Secu – Neamţ; Bogdana – Bacău; Ciolanu, Răteşti – Buzău; Cârcea – Dolj; Brâncoveni – Olt; Lupşa – Alba; Horezu – Vâlcea; Slănic – Argeş; Schitul ‘Sfântul Ioan Rusul’, com. Slobozia, jud. Giurgiu; sau bisericile: ‘Sfinţii Arhangheli’ din Fotăcheşti, Videle – Teleorman; Biserica Vechii Catedrale a Episcopiei din Slobozia, Biserica Memorială Mihai Viteazul ‘Sfântul Siluan Atonitul’ din Alba Iulia şi Biserica ‘Buna Vestire-Grecească’ din Tulcea.

Sărbătoarea Sfântului Haralambie la Piteşti

Biserica Mavrodolu din municipiul Piteşti îşi va cinsti ocrotitorul duminică, 10 februarie 2013. Cu această ocazie Sfânta Liturghie va fi săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Biserica Mavrodolu din Piteşti este monument istoric, fiind ridicată la începutul secolului al XIX-lea. Pe lângă Sfântul Haralambie, biserica mai are şi hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Ierarh Spiridon”.

Legenda unei ctitorii din Iaşi

Ieşenii sunt aşteptaţi sâmbătă, 9 februarie, şi duminică, 10 februarie 2013, la hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Haralambie“, aflat lângă Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva“ din Iaşi.
Biserica aflată pe strada Octav Botez a fost ridicată între anii 1799 şi 1804. Circulă două legende ale Bisericii ‘Sfântul Haralambie’ din Iaşi. Principalul motiv al construirii se spune că ar fi fost cel al epidemiei de ciumă care a cuprins oraşul moldav la 1799. A doua legendă spune că ar fi ctitoria lui Gheorghe Leondari din Ianina, care ar fi avut un frate cu numele Haralambie. Ambii erau militari. Haralambie a devenit haiduc, iar Gheorghe a fost trimis să-l captureze şi, în felul acesta, Gheorghe şi-a omorât fratele. Pentru a-i ierta Dumnezeu păcatul, el a zidit această biserică, dorind să fie închinată Sfântului Haralambie.

Fragmente din moaştele sfântului se află şi la Mănăstirea Miclăuşeni din judeţul Iaşi, dar şi la Mănăstirea Râşca şi în Catedrala episcopală din Galaţi.

Sstraie de sărbătoare vor imbraca si Biserica cu hramurile „Sf. M. Mc. Pantelimon“ şi „Sfântul Haralambie“ din cartierul ieşean Tg. Cucu, parohia „Sf. Haralambie“ din Tg. Neamţ, parohia Şoimăreşti, Protopopiatul Tg. Neamţ, şi Biserica „Sfântul Haralambie“ a Spitalului de Psihiatrie Burdujeni din Suceava.

În Episcopia Huşilor îşi cinsteşte ocrotitorul parohia Laza, Protopopiatul Vaslui, şi Biserica cu hramurile „Sfântul Gheorghe“ şi „Sfântul Haralambie“ din Huşi. Programul liturgic al parohiei Laza va cuprinde săvârşirea Utreniei, a Sfintei Liturghii şi a pomenirii pentru cei adormiţi. După cum ne-a relatat pr. paroh Corneliu Halapciug, la acest moment de sărbătoare vor participa preoţii şi credincioşii de la mai multe parohii din apropierea satului Laza. „De mai mulţi ani este tradiţia ca la slujba hramului să vină rude ale enoriaşilor parohiei noastre. Pentru cei veniţi din alte localităţi a fost pregătită o agapă frăţească. Sărbătoarea Sfântului Haralambie se bucură de o cinstire mare din partea credincioşilor“, a spus pr. paroh Corneliu Halapciug. Cu prilejul hramului din acest an, două familii nevoiaşe vor primi câte o maşină de spălat. „Prima familie la care ne-am gândit anul acesta să o sprijinim are trei copii, iar cea de-a doua are patru prunci. Copiii acestor familii participă aproape în fiecare duminică la sfintele slujbe, se spovedesc şi se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos de mai multe ori pe an“, a adăugat pr. paroh Corneliu Halapciug.

Al doilea hram al bisericii Harşu din Craiova

Biserica „Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana“ – Harşu din Craiova va primi mâine vizita IPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, cu prilejul sărbătoririi celui de-al doilea hram, „Sfântul Mucenic Haralambie“. Sărbătoarea va fi împlinită de sfinţirea ansamblului parohial, proaspăt construit, alcătuit din: capelă, bibliotecă şi cancelarie parohială, după cum aflăm de pe site-ul mitropoliaolteniei.ro

Sf. Haralambie cinstit la Constanţa

Moaștele Sfântului Serafim de Sarov, ale Sfântului Longhin și ale Sfântului Haralambie au ajuns, pe 9 februarie 2013, la Constanța, după cum aflăm de la Radio TRINITAS. Credincioșii le vor putea cinsti la biserica Sfântul Haralambie, chiar în ziua de prăznuire a ocrotitorului lăcașului, la Sfânta Liturghie. Sfintele moaște au fost aduse din Ucraina de Episcopul vicar de Bănceni, Preasfințitul Longhin și vor rămâne până luni.

Hram în localitatea Greci

Biserica cu hramul „Sfântul Mucenic Haralambie” din localitatea Greci, prot. Niculiţel îşi va cinsti duminică, 10 februarie 2013, ocrotitorul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.  De asemenea, potrivit episcopiatulcii.ro, va fi adusă de la biserica Buna Vestire din Tulcea racla cu un fragment din Sfintele Moaşte ale Sfântului Mucenic Haralambie.

Bolnavii din pustia Dobrogei se roagă către apărătorul lor

Micuţa comunitate ortodoxă adunată în jurul bisericii spitalului-cătun, fostă leprozerie, din localitatea tulceană Tichileşti, îşi prăznuieşte ocrotitorul. Din 1938, de când există bătrânul lăcaş de cult, Sfântul Haralambie s-a dovedit grabnic ajutător al oamenilor suferinzi de lepră, care continuă să îşi ducă viaţa în această parte a Dobrogei.

Viaţa Sfântului Mucenic Haralambie

Sfantul Mucenic Haralambie a fost Episcop al Magnesiei (Asia Mică) şi cel mai longeviv sfânt creştin. Părinţii Sfântului Mucenic Haralambie au fost botezaţi de Sfântul Apostol Ioan, iar despre bunicii săi se spune că ar fi fost botezaţi chiar de către Sfântul Ioan Botezătorul. La porunca împăratului roman Septimius Severus (193–211), a fost martirizat pentru că îşi mărturisise credinţa în Hristos, înfruntându-l pe împărat şi o încreştinase chiar pe fica acestuia, Galina, şi pe toţi curtenii ei. Sfântul de 113 ani a fost torturat prin jupuirea pielii şi prin ruperea cărnii cu cârlige de fier. În timpul supliciului Sfântul le-a spus celor care îl persecutau:

Vă mulţumesc, fraţilor, că mi-aţi reînnoit sufletul care doreşte să se unească cu veşnicia!

A rezistat tuturor torturilor şi a săvârşit şi alte minuni, precum învierea unui tânăr sau izgonirea demonilor. Sfântul a murit înainte de a fi executat prin tăierea capului, după ce L-a văzut pe Mântuitor şi pe sfinţii Săi. Astfel şi-a dat duhul, la 10 februarie 202, unul dintre cei mai veneraţi martiri ai Bisericii creştine de la începutul secolului al III-lea.

Se mai spune că Sfantul Haralambie i-a cerut lui Dumnezeu ca bolile să nu se apropie de oamenii care postesc de ziua sa. O legendă din Bucovina spune că Sfantul Haralambie a suferit foarte mult în timpul vieţii. De aceea, înainte să moară, Dumnezeu i-a spus să îşi aleagă o răsplată. Sfântul i-a întrebat pe oameni ce ar trebuii să ceară, iar ei l-au rugat să ceară ciuma, care făcea pe atunci multe victime. Dumnezeu i-a dăruit atunci ciuma (boala), iar Sfantul Haralambie a legat-o cu un lanţ şi tot aşa o ţine şi astăzi. Sfantul Haralambie are putere asupra bolilor şi a morţii. Icoanele îl înfăţişează ţinând ciuma în lanţ. Sfântul Haralambie este considerat Tămăduitor al bolnavilor, ocrotitor al copiilor şi familiilor, un Mare Sfânt şi Grabnic Ajutător.

Moaştele sale făcătoare de minuni, au fost încredinţate comunităţii creştine din Antiohia, de credincioasa Galina, iar apoi au fost duse la Constantinopol. De acolo, după practica sfântă, s-au împărţit şi s-au dăruit diferitelor Biserici din lumea întreagă.

Moastele Sfantului Mucenic HARALAMBIE – Biserica ‘Sfinţii Arhangheli’ (Oţetari), Bucuresti.

Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Haralambie: Alesule din ceata arhiereilor, Mare Mucenic Haralambie, care porţi nume întocmai cu harul dat de atotputernicul Dumnezeu, a fi luminător de bucurie, luminează-ne cugetul… curăţă inima, întăreşte-ne voinţa în a face bine şi primeşte de la noi cântări şi laude sfinte şi ne ajută în necazuri, în boli şi suferinţe”Amin!(Acatist, Condac 1 şi 13).

17 comentarii

jan dinu 10-02-2013 - 23:50

—- NU-i destul ca RONUL (leul ) ca este inflat —-
mai avem shi prea multi sfinti ca nu stii care e mai valoros dintre ei….
Ce meserie au popii astia sa tzina socoteala shi pomeneala acestora
an de an… devenind un ritual extrem de banal …
JD-USA(bizantinul nefanariot )

briel 11-02-2013 - 02:13

Prea multi, mult prea multi ani in America … in ignoranta multumita.

Viziteaza San Francisco si Platina.
Cineva din Canada a apelat cu durere si disperare la Sf. Ioan Maximovici (http://sfsobor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=68&lang=en) si a parasit „pavilionul cancerosilor” in deplina sanatate. De curand.

Eu am cerut holy oil (prin aceeasi pagina web) si in cinci zile a venit prin posta. M-am uns, ne-am rugat si am fost la interviu … cu un rus. M-am angajat imediat.

Antibasistul 11-02-2013 - 02:35

Aha, deci in America de Nord numai daca te rogi la Dumnezeu gasesti serviciu, un job, E TRAGIC!

urbos 11-02-2013 - 04:17

D-aia vita verde sta in rulota si freaca pisicile alea care-i tin de urat.

Antibasistul 11-02-2013 - 09:50

Vita verde nu crede in Dumnezeu, nu se roaga, de aceea nu o mai angajeaza nimeni.

briel 11-02-2013 - 05:31

Huhule, nu-i chiar tragic, e doar un pic greu, mai ales daca ai niste pretentii. De exemplu, eu nu am dorit sa ma mut din orasul meu in altul, ca sa merg dupa job.

Antibasistul 11-02-2013 - 09:49

In Canada sau in SUA?
Doar SUA si Europa fuse lovita de criza provocata de lacomii bancheri evrei, nu si Canada, China, India, Brazilia, Polonia, Turcia.

jan dinu 11-02-2013 - 03:53

Am locuit in San Francisco shi strada (blvd ) era aproape de
mine . NU mai tin mite daca am mers in aceasta biserica
ca vizitator , Nu vreau sa amitesc ca SF este cel mai destrabalat
din USA cu s-au vrerea bisericii care a „creat …incet – incet asfel
de oamnei . Spre vara mai fac un – tur – pe acolo sa mai vad
ce mai este la fatza locului . Greu este cu parkingul care este
greu de gasit in acest orash al turismului .
Institutia – bisericeasca a – SLR – BOR – este vinovata de
nenorocirea morala ,social – economica a tzarii . !!Punct!
JD-USA (only)

briel 11-02-2013 - 05:27

Biserica a creat oameni destrabalati? Undeva in schema ai facut un scurt-circuit … my God !

Daca te duci la control la un medic si-l vezi ca-i supraponderal, ca are degetele ingalbenite de nicotina si mai apoi ai aflat din intamplare ca un pic se drogheaza sau e cam betivan, dar tie iti da sfaturi corecte din punct de vedere medical, tu faci ce spune el, sau ce face el ?

Barbatul de peste 30 de ani este total raspunzator de viata pe care o duce; nu poate da vina pe exemplele negative din jurul lui. Nici chiar pe preotii stricati.

Cat despre San Francisco … ai citit ca „unde s-a inmultit pacatul, acolo a prisosit Harul.” Intotdeauna exista si o usa deschisa spre scapare.

jan dinu 11-02-2013 - 09:29

— Marea iluzie —
Ratacire shi alienare ..dupa 2000 ani de
„revolutie hristica ” omul n-a fost eliberat
de sclavagism …dezarmindu-l de orice
vointza de putere …
Post crestin era este o realitate astazi ce iese
din mesianismul proiectat …,OMUL
nu mai poate fi mereu SISIF – condamnat !
JD-USA

Antibasistul 11-02-2013 - 09:57

San Francisco-i capitala Mondiala a poponarilor, ptiu.

briel 11-02-2013 - 06:03
Antibasistul 11-02-2013 - 10:31

Calugarul Nathanael, iata inca un evreu cinstit, in SUA, a trecut la religia ortodoxa rusa, acum e calugar, cuvintarile lui de pe youtube sint critice la adresa evreilor din SUA.

Recunoaste ca ISUS a fost crucificat la insistentele evreilor zbierind ca singele lui Isus sa cada ca un blestem pe capul lor si al urmasilor lor!

Antibasistul 11-02-2013 - 09:55

Lacomii bancheri evrei sint vinovati de criza economica a SUA, ei au provocat-o, nu BOR.

- – प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 11-02-2013 - 10:38

In timpurile cand pribegeai prin toante lumea ta cu gratii la ferestre si peretzi capitonatzi, ai avut niste revelatii de natura senisinaitiCe! Nici la Manastirea Cernica unde au incercat adeptii si urmasii preotului ARGATU, sa te EXORCIZEZE, rezultatele nu erau vizibile, asa ca din cand in cand pe la ELEKTRO-Shokuri !
Si pwe aii trimite-ai EPISTOLE de DRUMETZIE din asa zisa ta ,,,PRIBEJie |FAINI baietzi de la RED. Z.V.; pubLIKa si asund si DEMENTZI cu
identitate multipla !Dl. DRAGOMIR cel SKRUPULOS ,este si el OM, nasa’H!

Antibasistul 11-02-2013 - 10:56

Aha, iti depeni amintirile tale din ospiciu, frumos!

Antibasistul 11-02-2013 - 10:58

Aha, iti depeni amintirile tale din ospiciu, frumos!

PS Parpacretinel, cu cit te platesc evreii pe fiecare postare?

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult