Acasa Exclusiv ZiuaVeche.roDezbateri Vrea cineva sa îl demită pe Băsescu ?

Vrea cineva sa îl demită pe Băsescu ?

scris de Marin Neacșu
157 afisari

În Jurnalul  a apărut un articol al lui Florea Ciobanu, în care se lansează o ipoteză ce poate părea la prima vedere fantasmagorică, dar studiind articolele de lege, ajungem la concluzia domnului Zegrean referitor la frumusețea legislației românești vizavi de interpretabilitate. Și nimeni nu poate spune că s-ar comite o ilegalitate atâta vreme cât însuși marele Zegrean dă liber la interpretare.

Băsescu la sediul de campanie

În articolul său, domnul jurist susține că în ciuda hotărârii-și subliniez hotărârii – nu deciziei CCR, Traian Băsescu poate fi totuși demis. Citind articolul am intrat pe lege și am citit următoarele :

Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR spune:

Art.2. – (1) Curtea Constituţională asigură controlul constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului.

(2) Sunt neconstituţionale prevederile actelor prevăzute la alin.(1), care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei.

(3) Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Art.3. – (1) Atribuţiile Curţii Constituţionale sunt cele stabilite de Constituţie şi de prezenta lege.

(2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin Curtea Constituţională este singura în drept să hotărască asupra competenţei sale.

(3) Competenţa Curţii Constituţionale, stabilită potrivit alin.(2), nu poate fi contestată de nici o autoritate publică.

Art. 27

(1)          Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori.

Art.11. – (1) Curtea Constituţională pronunţă decizii, hotărâri şi emite avize, după cum urmează:

B. Hotărâri, în cazurile în care:

c) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia;

. Exercitarea atribuţiilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului şi la confirmarea rezultatelor acestuia

Art.46. – (1) Curtea Constituţională veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia.

(2) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin.(1), Curtea Constituţională poate cere informaţii de la autorităţile publice.

(3) Biroul Electoral Central este obligat să prezinte, la solicitarea Curţii Constituţionale, informări asupra fazelor şi operaţiunilor de desfăşurare a referendumului.

Art.47. – (1) Plenul Curţii Constituţionale decide cu o majoritate de două treimi asupra valabilităţii referendumului.

(2) Hotărârea Curţii Constituţionale stabileşte dacă a fost respectată procedura pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia.

(3) Înaintea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotărârea Curţii Constituţionale se prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună.

Deci, de aici rezultă că:

  1. CCR are atribuțiuni în ceea ce privește constituționalitatea legilor nu în ceea ce privește conținutul acestora deci în nici un caz nu poate face modificări sau adăugiri la lege și nici condiționări sau amputări. De asemenea în ciuda celor spuse de domnul Zegrean, Curtea Constituțională NU ARE DREPTUL SĂ FACĂ NICI INTERPRETĂRI ALE LEGII, CI NUMAI SĂ VEGHEZE CA ACESTEA SĂ RESPECTE CONSTITUȚIA. Deci condiționarea CCR privind demiterea prin referendum nu trebuie luată în seamă, deoarece este neconstituțională însăși CCR și-a încălcat atribuțiunile constituționale;
  2. Curtea Constituțională nu legiferează, ea doar își dă avizul sau nu asupra unei legi sau veghează la respectarea prevederilor constituționale în cazul unor aspecte printre care și alegerile sau referendumurile organizate pe plan național.
  3. În cazul referendumului, atribuțiunile CCR sunt DOAR DE A VERIFICA RESPECTAREA Constituției în organizarea derularea acestuia și de a constata dacă acesta s-a desfășurat conform Constituției, confirmând sau nu rezultatele acestuia.
  4. Nu scrie nicăieri că onorata Curte are atribuțiuni în demiterea sau instalarea unui președinte, nici că modifică legea referendumului sau o condiționează sau interpretează, dimpotrivă la art. 2 punctul 3 se specifică foarte clar :  ” Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.” Și atunci cu ce drept și-a permis onorata curte să modifice legea referendumului și să interpreteze și condiționeze articolul privind referendumul?

Toate aceste date și prevederi sunt convins că au fost cunoscute atât de juriștii partidelor parlamentare cât și de comisiilor juridice a camerelor. Ei bine, dacă sunt cunoscute de ce nu ia nimeni atitudine și de ce nu pune înalta curte la punct să o trimită acolo unde îi e locul?  Cu toate intervențiile europene, nimeni nu ar putea învinui un guvern sau un parlament că veghează la respectarea constituției când este încălcată indiferent de cine. Când vor învăța actualii guvernanți că au nu dreptul, ci datoria, obligația să respecte Constituția  și să își însușească și aplice acele decizii care respectă legea. Nu le cere nimeni să intre în conflict sau să pedepsească CCR  ci doar să respecte legea referendumului  care spune la ART. 10.  ”  Prin derogare de la art. 5 alin. (2), demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate ale cetăţenilor care au participat la referendum.”

Parlamentul este obligat să primească concluziile CCR să constate că referendumul a fost declarat desfășurat în condiții legale și că în viziunea CCR nu a îndeplinit cvorumul. Iată ce spune hotărârea CCR:

„În ziua de 21 august 2012, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.i) din Constituţia României şi al art.46-47 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu majoritatea de voturi prevăzută de art.47 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, a hotărât :

«1. Constată că procedura pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, a fost respectată.

2. Confirmă rezultatele referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 comunicate de Biroul Electoral Central şi constată că din totalul de 18.292.464 de persoane înscrise în listele electorale permanente au participat la vot 8.459.053 de persoane (46.24 %), din care 7.403.836 (87.52 %) au răspuns „DA” la întrebarea „Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?”, iar 943.375 (11.15 %) au răspuns „NU”.

3. Constată că la referendum nu au participat cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, pentru ca referendumul să fie valabil în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

4. La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează interimatul domnului George – Crin Laurenţiu Antonescu în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României.

5. De la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, domnul Traian Băsescu îşi reia exercitarea atribuţiilor constituţionale şi legale de Preşedinte al României.

Prezenta hotărâre se prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună.

Hotărârea este definitivă şi general obligatorie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă.»

Dezbaterea a avut loc la data de 21 august 2012 şi la aceasta au participat: Augustin Zegrean, preşedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Mircea Ştefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskas Valentin Zoltan, Tudorel Toader, judecători.”

Din cele prevăzute de lege, CCR în comunicatul dat și-a respectat atribuțiunile până la punctul 3. De la punctul 3 în jos, Curtea își depășește grosolan atribuțiunile îndrăznind să se transforme în for legislativ drept pe care nu îl are. Nicăieri în Constituție sau în legea 47 nu se prevede că CCR ar avea atribuțiuni legislative sau executive așa că prin punctele în care impune pașii de urmat privind repunerea în drepturi a președintelui suspendat CCR încalcă grosolan propriul regulament de funcționare. Ea trebuia să își declare punctul de vedere privind desfășurarea referendumului și cu asta basta, nu să dea indicații sau să impună pașii de urmat, pentru că acestea țin de competența Parlamentului, așa cum se exprimase însăși Curtea încă dinainte de referendum.

Dar mai constatăm și faptul că în viziunea CCR punctul 3, referendumul nu este valabil pentru că nu s-au îndeplinit condițiile pentru a fi valabil. Aici CCR ori a greșit ori și-a pregătit o ieșire de avarie lăsând parlamentului posibilitatea interpretării după plac. Cum va interpreta parlamentul acest punct din Decizia CCR? Păi nu poate să o interpreteze decât într-un sigur fel, așa cum a decis însăși CCR în art 3 din Decizia nr 34 din 06.06.2012, CARE SPUNE NEGRU PE ALB CA ”ÎN SITUAȚIA ÎN CARE CURTEA CONSTITUȚIONALĂ VA STABILI CĂ NU AU FOST ÎNDEPLINITE  CONDIȚIILE DE VALABILITATE STABILITE DE LEGE, PARLAMENTUL ROMÂNIEI VA LUA ACT DE HOTĂRÂREA ACESTEIA ȘI VA DECIDE ASUPRA PROCEDURII DE URMAT. Ori cum în art 3 al hotărârii din data de 21 August curtea declară că nu au fost îndeplinite condițiile de valabilitate, deci mingea se află în curtea Parlamentului, așa cum a spus chiar CCR. Punctele 4 și 5 ale hotărârii nr 6 din 21 August sunt astfel neconstituționale . nule și neavenite , Parlamentul poate să nu țină cont de ele, mai ales că nu au titlu de obligativitate chiar dacă hotărârea se încheie anunțând că ” Hotărârea este definitivă şi general obligatorie”. Și aici avem de a face cu un abuz, o capcană judiciară a curții, pentru că în Constituție la art 147 punctul 4 scrie că:” Deciziile Curtii Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor.” Da deciziile curții sunt obligatorii, dar noi ne aflăm în fața unei HOTĂRÂRI NU A UNEI DECIZII, IAR CONSTITUȚIA ȘI LEGEA 47 FAC DINSTICȚIE CLARĂ ÎNTRE DECIZIE ȘI LEGE CÂND SPUN  :

”  Curtea Constituţională pronunţă decizii, hotărâri şi emite avize, după cum urmează:

B. Hotărâri, în cazurile în care:

c) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia;”

Deci în mod clar, chiar dacă punctele 4 și 5 ar fi fost constituționale ele nu erau obligatorii pentru că avem de-a face cu o hotărâre și NU O DECIZIE.

Deci parlamentul are luni datoria să:

  1. Ia act de hotărârea curții privind desfășurarea referendumului și atâta tot;
  2. Constate că punctele 4 și 5 din Hotărâre nu trebuie luate în seamă pentru că depășesc atribuțiunile funcționale ale  CCR;
  3. Constate că membrii CCR au prelungit în mod nejustificat depunerea concluziilor cerând liste pe care nu le-a luat în calcul luând astfel o hotărâre care nu se bazează pe situația reală înaintată la chiar cererea CCR, ci pe baza unor liste asupra cărora unul din membrii CCR s-a antepronunțat imediat după prima declarație a CCR afirmând că nu sunt reale;
  4. Constate că deciziile CCR au fost luate sub amenințări și presiuni pe care chiar membrii CCR le-au reclamat, prin domnul Zegrean în adresa către Comisia de la Veneția, și doamna Aspasia prin amenințarea primită înainte de pronunțare și ca atare să declare această hotărâre viciată de amenințări și presiuni deci lovită de  nulitate;
  5. Constate că în lumina actualizării documentelor și listelor permanente la cererea CCR, cvorumul este atins și deci să declare demiterea președintelui.
  6. Decidă după cum consideră legal în virtutea Legii  Referendumului, a situației reale a listelor permanente și a deciziei nr 34 din 06.06 . 20102  a CCR;

Toate aceste lucruri sunt nu simple interpretări gen Zegrean ci fapte bazate pe lege fapte care nu pot fi contestate nici de mama lui Barroso. Întrebarea care se pune este vrea Parlamentul sau liderii USL, să respecte  HOTĂRÂREA MAJORITĂȚII REALE A ROMÂNILOR? VREA CINEVA CU ADEVĂRAT SĂ RESPECTE VOINȚA POPORULUI FĂRĂ SĂ ÎI TREMURE TURUL PANTALONILOR DE TEAMA PORȚILOR STRĂINE ? Ce spuneți domnilor Ponta și  Antonescu vreți să fiți alături de cele 7,4 milioane de români ? Demiterea lui Băsescu și împlinirea voinței majorității românilor stă în mâna dumneavoastră. Aveți 4 zile să vă decideți de partea cui sunteți.

95 comentarii

MI-5 24-08-2012 - 12:29

Corect si la obiect!

pathfinder 24-08-2012 - 12:59

Corect???
Si mai ales…: La obiect???

Mai baieti, voi chiar ati luat-o razna de tot.

MI-5 24-08-2012 - 14:35

Razna ai luat-o tu şi toata şleahta de scursori basiste.
Va vine si voua randul.
Nu mai este mult.

Mache 24-08-2012 - 14:42

Bravo! Speranta piere ultima… 😉 🙂 🙂

Ciu Hu 24-08-2012 - 14:51

CORECT!

tomi 25-08-2012 - 02:18

CORECT! cineva l-a vazut pe ciu ciu nebunu,se zice ca l-au arestat la universitate.Vor sa-l faca profesor ca pe BULA

Tache 25-08-2012 - 02:11

Decizia de la Curtea Constitutionala, de a invalida referendumul, este un simulacru de justitie, savarsit cu ajutorul Aspaziei ” Gratiela ” Cojocaru (gratiata de Ceausescu de la pedeapsa cu 1 an jumate de inchisoare, pentru fals).

Liviu 24-08-2012 - 13:05

Este ca si cand un director de firma cere avizul serviciului juridic in privinta unui contract si dupa ce vede ca juristul ii scrie ca daca incalca nu stiu ce articol din contract atunci poate sa intre la bulau sau sa plateasca nu stiu cati bani, atunci el totusi incalca termenii contractului ! Acum sigur ca in cazul nostru banii sunt dati de toti cei 18,5 milioane de romani !!! Iar cei care vor avea de suferit cel mai mult sunt intr-o prima faza tocmai romanii mai destupati la cap: cele 3 milioane plecate in bejanie impreuna cu familiile lor ramase acasa (in numar de mai bine de 3 milioane !!!), alte cateva milioane bune (peste 5 !) a celor care au faceri cu strainatatea impreuna cu angajatii firmelor din strainatate si cei care lucreaza in special pentru export (multi dintre ei neintelegand legatura directa atunci cand au votat …), si asa mai departe. In a doua faza, milogii autohtoni care raspund la tuica, bere si mici, vor trage de ori mai mult si se vor afunda si mai mult in mizerie si neajunsuri !

BULA 24-08-2012 - 16:03

Ca de obicei, matale incurci lucrurile. Voi (slugile lui Basescu) vreti sa prostiti lumea plecand de la un numar fals de alegatori, cu mult peste cel real. Unde mai sunt in Romania 18,5 milioane de votanti, cand pop/ulatia e in scadere de 20 de ani ?

Uite ce zice colea, ca pop/ulatia Romaniei ( cu copiii cu tot, nu votantii) era in 2011 de 19 042 936 de locuitori. Iar in anul 2004 numarul de copii era de 3.11 milioane (14% din populație), în învățământul primar și secundar.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Demografia_Rom%C3%A2niei

BULA 24-08-2012 - 16:04

Ca de obicei, matale incurci lucrurile. Voi (slugile lui Basescu) vreti sa prostiti lumea plecand de la un numar fals de alegatori, cu mult peste cel real. Unde mai sunt in Romania 18,5 milioane de votanti, cand pop/ulatia e in scadere de 20 de ani ?

Uite ce zice colea, ca pop/ulatia Romaniei ( cu copiii cu tot, nu votantii) era in 2011 de 19 042 936 de locuitori. Iar in anul 2004 numarul de copii era de 3.11 milioane (14% din pop/ulație), în învățământul primar și secundar.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Demografia_Rom%C3%A2niei

Mache 24-08-2012 - 16:31

Bula,

Ai mici probleme de intelegere a unui text scris. Cifra de 19 042 936 de locuitori se refera la romanii cu domiciliul permanent si stabil in Romania. Daca se iau in calcul cei ~ 2.5 milioane de romani ce locuiesc in afara tarii atunci numarul cetatenilor romani este undeva intre 21 si 22 milioane de suflete. Adica numarul de alegatori intre 18 si 19 milioane, acceptand cifra de 3 milioane de copii pe care o dai tu. Nu-i asa?

US 24-08-2012 - 16:35

Bai scarnavie, conform tuturor normelor atat romanesti cat si internationale, cetatenii care nu sint stabili intr-o tara, NU SINT LUATI IN CONSIDERARE LA CVORUM.
Asta e scarnavie.
Sa-ti moara copiii.

Mache 24-08-2012 - 16:38

Ia zi bubosule, care-s normele alea? Nu poti sa dai nici un exemplu, pentru ca minti ca un retardat.

Da-i drumul si insira macar 2 sau 3, cu numarul legii sau acordului si articolul respectiv.

Hai mai zvarcoleste-te un pic 😉

US 24-08-2012 - 16:48

Ma scarnavie ma, legea referendumului prevede clar, ca si legea alegerii presedintelui cine intra in cvorum. UE are o directiva clara care specifica cine si cum intra pe listele permanente.
Vrei sa-ti citesc io ma scarnavie? Tu esti un vierme chinuit, un ratat bolnav psihic ca toti basistii, crezi ca incerc sa conving cacati ca tine de ceva? Voi trebuie sa fiti doar starpiti, ca si leprele ceausiste.
Dar, cum spuneam, dincolo de orice polemici sterile, sa-ti moara copiii.

Mache 24-08-2012 - 17:00

lasa gargara. Sari la interval cu numarul legii si cu articolul care specifica asa ceva. 😉

Dupa cum spuneam, minti ca un retardat.

BULA 24-08-2012 - 16:39

Nu e adevarat ca in strainatate sunt 2,5 milioane de romani. Doar o mica parte din romanii din strainatate sunt cu acte in regula, iar ceilalti au fost prinsi in recensamant ca fiind in tara (acolo figurau cu domiciliul), adica in numarul de 19 042 936 de locuitori.
Acum stiu ca voi jonglati cu aceste numere dupa cum va e interesul.

Mache 24-08-2012 - 16:47

Mai Bula,

Pe ce te bazezei cand spui ca cei 2.5 milioane de cetateni romani ce traiesc in afara tarii nu au acte in regula?! De unde stii tu asta? Eu inteleg ca pe tine te-au repatriat frantujii de cateva ori, impreuna cu restul satrei, dar totusi nu generaliza 😉

Si apoi daca ei nu erau acasa cum puteau recenzorii sa-i numere? Doar asa ca sa ne distram, cel putin jumatate din membrii guvernului Ponta, cu Ponta in frunte, nu figureaza pe listele cetatenilor romani recenzati pentru simplul motiv ca USL a cerut USL-asilor sa boicoteze referendum-ul si sa nu le deschida usa recenzorilor. Ce-si face omul cu mana lui… 😉 🙂 🙂

BULA 24-08-2012 - 16:52

Asa au fost trecuti de membrii familiei, care au completat formularele, pentru ca nu aveau domiciliul stabil in strainatate. Si n-a venit nimeni acasa. Ne-au dat formularele sa le completam cum stim noi, dupa care au trecut a doua zi sa le dam documentele. Unde n-am stiut ce sa scriem, au zis ca o sa completeze ei (recenzorii).

Mache 24-08-2012 - 17:02

Mai Bula, asa o fi fost la voi la Craiova, in Tiganistan, dar aste e o exceptie nu o regula. Dupa cum spuneam, referendum-ul l-a scapat chiar si pe primul ministru.

BULA 24-08-2012 - 17:20

Ba kakanarule, la Craiova nu sunt asa de multi tigani (procentual), comparativ cu Bucurestiul sau cu alte orase mari. Tiganii au iesit in evidenta pentru ca Politia i-a lasat sa-si faca de cap. Au fost bagati tigani in Politie, care au ajuns in functii de decizie si le tin partea tiganilor, dar asa e si politica de la Bucuresti (la ordin din afara tarii), sa nu se ia de minoritari. Nu vezi ca si in Europa de Vest tiganii sunt corconiti si nu sunt bagati la bulau, desi fac numai rele (furturi, dar si crime de care nu se spune nimic). Fratii lor de suferinta (evreii) ii apara. Dar rau fac astia care ii gadila la fund pe tigani, pentru ca furia pop/ulatiei la adresa tiganilor se va rasfrange si asupra lor.

Liviu 24-08-2012 - 17:23

Acum chiar nu stiu ce sa mai cred despre d-tra ca daca ziceti ca sunteti cadru didactic universitar si nu stiti sa completati un formular de recensamant (sau si mai grav il lasati pe cine stie ce recenzor cu 8 clase sa-l completeze in locul d-tra !!!) atunci ce pretentie sa mai avem de la oamenii simpli din popor ?!

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 24-08-2012 - 17:40

@ liviu : confirm ca bwula este cadru univ. de la Politehnica Craiova . Este in ciuda prestatiei ,subinteectuale ! Cadru de nadejde , cadru indispensabil , ce mai ! De flerca ! , adica ! Si daca doresti, poti sa-l si vizitezi, livram adesa !

BULA 24-08-2012 - 18:14

@Liviu

Eu am completat formularul, asa ca nu mai trage concluzii pripite. E vorba de multi vecini de pe scara blocului (bosorogi, babete) care nu se descucau cu acele intrebari formulate de multe ori neclar.

I-am explicat lui Mache cum sta treaba cu recensamantul, cu romanii plecati la munca in strainatate, in general sezonieri. Astia au fost declarati ca fiind in tara, pentru ca primeau ajutoare de la primarie, plus alte chestii care i-ar fi incurcat daca figurau in strainatate. In general lucreaza ca sezonieri oamenii de la tara (culeg ceapa in Germania, culeg fructe in Grecia sau Italia, lucreaza in constructii pe timpul verii, etc)

BULA 24-08-2012 - 18:17

@Liviu

Situatia exacta a numarului de romani trebuie sa fie cunoscuta la Ministerul de Interne, pe baza CNP-ului. Dar astia fac jocuri politice si nu vor sa spuna. Parca mare lucru ar fi sa dea cateva comenzi la un program de calculator si sa sorteze datele.

Ciu Hu 24-08-2012 - 18:02

Cei mai prosti romani sinti clujenii, cel mai prost clujean e basistul Mache!!!

Liviu 24-08-2012 - 17:19

Platesc si copii d-le M_D_L ca daca li se vor inchide portile Europei si ale lumii civilizate atunci vor pierde trenurile care vin o singura data intr-o anumita perioada a vietii …

BULA 24-08-2012 - 17:44

Du-te nenicule cu prostiile astea. Occidentul intotdeauna va avea nevoie de sclavi cu studii superioare, pregatiti pe cheltuiala altora. Informaticienii, inginerii, medicii, etc, sunt primiti oriunde in lume, daca stiu „meserie”.

Liviu 24-08-2012 - 20:02

Atunci ungurul ala are dreptate: sa le facem celor de la stat contract de neplecare dupa plantatie !!!

BULA 24-08-2012 - 16:07

Lasa expresiile de genul „milogii autohtoni” sa le foloseasca numai rahatul de Mache. Tot autohton esti, asa ca nu te da altfel decat romanii de rand.

Liviu 24-08-2012 - 17:25

Autohton sunt dar milog nu sunt !!!

US 24-08-2012 - 17:50

Tu esti sugator. Ti se pare doar ca nu esti milog, pentru ca primesti resturi de ciozvarte dupa ce inghiti sperma puturoasa. Mananca porcule.

BULA 24-08-2012 - 17:50

Nici romanii ceilalti nu sunt milogi. Dumneata si cei din categoria Mache (Didital-Urbos, etc), care v-ati privatizat de curand si va credeti mai de soi, desi sunteti abonati la contracte cu statul (falsa economie de piata), sunteti tentati sa va dati mari (meteahna parvenitilor) si sa-i considerati pe salariati drept „milogi”. Adica aia care prin munca lor creeaza bunurile si serviciile sunt desconsiderati, dar parazitii cu firme sunt socotiti de valoare.

Liviu 24-08-2012 - 20:14

Nu am avut niciodata contract cu statul roman, nu am primit niciodata premieri, gradatii sau salarii de merit de la staul roman !!! In efervescenta anilor de inceput am incercat sa propun cateva idei de cercetare pana cand am primit o fisa in care se corectase un punctaj ca sa nu pot sa castig (nici macar nu au avut bunul simt sa inlocuiasca acea fisa ca sa nu vad cum au modificat fara nicio justificare !!!) si de atunci nu am mai propus nimic. Nu am colaborat la niciun contract de cercetare din cele care s-au tot facut in decursul vremurilor (cand s-au infiintat nu stiu ce „centre de cercetare:; acum la mare moda sunt POSDRU-urile !) si nu am luat niciun ban de la statul roman, Contractele pe care le-am mai derulat in decursul timpului au fost cu terti. Singuriii bani pe care i-am luat au fost bursele de merit si o premiere de sef de promotie (din care mi-am cumparat un ceas !).

Aveti curajul sa recunoasteti ca nu ati lucrat pana acum la niciun contract „fantoma” ?! Nu cumva nu lucrati si in acest moment la vreun POSDRU ?!!!

BULA 24-08-2012 - 21:12

@Liviu

Nu sunt bagat in nimic, stati fara grija. M-am referit la alte contracte, prin firma personala. Asa ati dat de inteles intr-un comentariu, ca ati fi proiectat nu stiu de firma luinoasa, daca am inteles bine.

BULA 24-08-2012 - 21:17

Sunt de acord cu introducerea de contrate pentru cei care beneficiaza de gratuitatea studiilor superioare, pe o durata cat a studiilor (6 ani pentru ingineri). Dar unde sa lucreze atat de multi politehnisti, scosi pe banda ca sa se acopere somajul in randul tinerilor ? Este clar ca trebuie sa se reduca la 1/5-1/10 numarul de locuri de la buget, concomitent cu punerea la punct a economiei, pentru ca acest plan sa functioneze.

ValVerde 24-08-2012 - 21:21

@Bula
tu poate nu erai bagat in nimic, dar aia carora le curatai mesele, erau !
Complicitate de grad redus.

Liviu 24-08-2012 - 21:32

Domnule M_D_L am proiectat firma (luminata din exterior) dar fiind angajat la un patron .. Nu am firma mea si nu stiu daca in aceste conditii imi voi face vreodata. Imi este teama ca imi vor lua si casa daca vor mai veni niste „zgonisti” dintr-astia !!!

BULA 24-08-2012 - 21:45

@ ValVerde

Cucoanaaa, mai schimba textul asta pe care il tot repeti. Nu sunt sluga nimanui. Acolo unde lucrez eu fiecare e sef pe parcela lui. Nu am salariu mare, dar dupa cum vezi, am timp de f_tut berechet. Suntem ca intr-un fel de somaj tehnic, asta pana se inchide de tot „firma”. Mult n-o sa mai tina. Nu avem candidati nici pe jumatate din locurile de la buget. Iar astia care vin la noi sunt ultimii disperati, habarnisti total, care nu pot sa mearga la alte facultati. Vor doar o diploma, nu sa invete ceva.

Salut 24-08-2012 - 18:55

Poate inca nu-ti dai seama ca esti milog, dar tocmai ai demonstrat. Prin toata atitudinea ta, ai pos o stampila mare cat viitorul copiilor tai pe certificatul de milog. Esti inca naiv, crezi ca ai luat pozitie intre Basescu si ceilalti. De fapt, ai ales intre dictatura si democratie. Si ai ales DICTATURA – cu cea mai rea fateta a ei, cea in care interesele romanilor sunt deja vandute.

(Am demonstrat intr-o postare anterioara ca – inclusiv in cazul in care Basescu dispoare a doua zi dupa ce CCR ii da satisfactie – raul e deja facut; nu mai e decat o chestiune de timp pana cand apare un alt Basescu, poate mult mai rau.)

In momentul asta, e irelevant ca, pe termen scurt, vei avea mici avantaje datorita atitudinii tale. Pe termen mediu si lung esti la fel de looser ca toti cei ce traiesc in Romania (nici o intentie de a jigni pe cineva). Pentru ca – tocmai s-a afirmat cu subiect si predicat de catre guvernul german- in noua Europa germanizata – ti s-a rezervat rolul de SCLAV.

Liviu 24-08-2012 - 20:01

Domnule, eu scriu de foarte mutl timp pe aici despre plantatia Romania … Stiu exact ce mi s-a rezervat si ce ni se permite sa (mai) facem. Am asistat si eu neputiincios (ce as fi putut sa fac ?! Sa iau si eu o pusca si sa-i impusc pe cei responsabili asa cum fac americanii in cea mai mare democratie din lumea asta !!!) la distrugerea industriei romanesti, la distrugerea lucrurilor care stiam eu sigur ca erau bune si eficiente ! In rarele situatii in care mi s-a cerut parerea mi-am spus-o clar si raspicat atragandu-mi multi dusmani, fiind marginalizat in acest mileniu al 3-lea, nepromovand si fiind nevoit sa-mi schimb locul de munca unde am lasat niste neprofesionisti lingatori care sunt pe linia vremurilor de acum !

In ceea ce-l priveste pe Basescu nu am avut niciodata o atitudine pro sau slugarnica (dovada stau cei care acum imi reprosaza ca as fi schimbat barca !!!) ci din contra l-am criticat si am criticat toate lucrurile rele care le-a facut (si nu sunt putine !). Insa, cand i-am vazut pe astia de acum ce sunt in stare sa faca, cum au incercat sa faca ceea ce au facut, ce calitate umana au, hoti precum Ponta si repetenti precum Zgonea, „liberali” care se pot alia cu PSD-ul lui Hrebenciug si a haitei acela de puscariabili cu cefe groase, va rog sa ma credeti ca nu am mai avut de ales !!!

IIar tehnic vorbind tot ceea ce s-a intamplat s-a facut cu profesionalism (mai putin tergiversarea CCR-ului care ar fi trebuit ca inca de atunci din 2 august sa invalideze acest referendum rusinus !), a fost salutat si sustinut de democratii adevarate iar faptul ca vrmelnicii de acum au acceptat (sper !) le confera o pozitie pe care cred ca in mod normal nu o atingeau, daca erau lasati sa musteasca in sucul propriu .. Una peste alta toti am castigat si o sa vedeti ca acum Basescu nu va mai putea face ce a facut ! O sa popeasca cativa la inceput insa nu se va mai hazarda si nu va mai face lucrurile la limita. Nici alde Zgonea nu va mai putea sa scoata nasul la purtare si isi va vedea lungul nasului ! Cat despre Ponta ar fi fost un prim-ministru bunicel daca nu ar fi fost HOT !!!

Salut 24-08-2012 - 21:10

@ liviu – despre „conspiratia” impotriva Romaniei

Inceteaza odata cu plangaciunea asta. Tehnic vorbind, fiecare stat are interese care se opun intereselor altor state.

Dar daca exista un oarecare respect mutual si se impartasesc aceleasi valori, interesele divergente nu se transforma in „conspiratie”. In cazul de fata, cand „licurismul” este politica nationala declarata raspicat de idolul tau, Basescu, cum vrei sa se comporte statele puternice?

Ceea ce agraveaza acum situatia este ca o buna parte din pop_ulatia Romaniei a spus ca „da, asta ne dorim, sa fim tratati ca o colonie, sa fim sclavi”. Tu esti doar un exemplu.

Hai sa-ti mai dau un argument. Istoric vorbind, Romania a devenit tara atunci cand niste barbati au avut curajul sa sfideze atat Europa cat si „stapanul oficial”, imperiul Otoman. Si atunci se vor fi gasit d’alde „liviu” care sa fie oripilati la ideea ca „deranjam Europa”, nu crezi?

PS: Vad ca iti plangi de mila si ca ai fi fost „marginalizat si nepromovat”. E doar o rezultanta a atitudinii tale de looser. Asta ai fost toata viata, asta esti, asta vei fi. Nu e de mirare ca ai fost pus la locul pe care al meriti, cel al slugilor.
PPS: Vine in curand timpul in care astia ai lui Basescu pe care ii aperi acum se vor pisa pe tine. Sigur ca o vor face cu mult mai multi romani, dar tu (inca o data, prin atitudinea ta) chiar le ceri asta si o vor face cu prioritate si cu dedicatie.

Liviu 24-08-2012 - 21:27

Saliute, eu cred ca matale Iesti ramas undeva prin secolul al 18-lea cu gandirea … Europa nu a murit de dorul nostru ci noi ne-am straduit atat sa aderam la Uniunea Europeana !!! De ce ? De ce am facut atatea compromisuri ca sa intram in NATO ?! Daca era inca vremea haiducilor calarind pe cai atunci poate ca nu mai discutam in felul asta. Imi pare sincer rau sa te anunt ca suntem in anul 2012 …

In alta ordine de idei tot ceea ce se intampla acum se datoreaza faptului ca suntem prea multi ! Daca insa s-ar fi mentinut din secolul al 18-lea respectul celui mai bun decat tine, al demnitatii umane, al corectitudinii si al fricii de a minti atunci probabil multi dintre voi care postati aici pe forum nu ati fi mai facut-o !!! Dar cum lumea s-a corcit dramatic si tot felul de nonvalori au inteles ca pot si ele sa inalte capetele desi nu au nimic in ele atunci uite cum scriu cu „P.S.” si „P.P.S.” …

Vi chiar crdeti CA CU alde Ponta (hot), Zgonea (repetent) si Mazare (cretin) sunteti altceva decat niste slugi „smechere” ? Astia s-au cacat de mult pe voi de nu mai simtiti deloc mirosul ! V-au bagat in niste tuneluri de nu mai putei sa mai iesiti de cate dejectii ati lasat in urma voastra !!!

Salut 24-08-2012 - 22:57

@ liviu

iobage,

Pentru cei ca tine, timpul demnitatii NU E NICIDATA. Tu esti iobag nu pentru ca cineva te-ar forta sa fii asa, ci pentru ca tu o ceri. Iar amatori sa-ti indeplineasca dorinta sunt multi.

PS:

Ma cracanez de ras, iobage, cand vad ca ii dai inaite cum ca ai fi fost odata ceva sau – mai rau – ca acum ai fi ceva. Adica altceva decat un iobag cu multe frustrari, partial alfabetizat (asta tu o numesti „doctorat!”). Ha,ha, ha, doctorat in ce….mai leguma? Ca niciodata n-ai aratat nici un fel de competenta pe forum.

PPS: Zici ca-i semn de mare cultura, iobage, ca scrii P.P.S. in loc de PPS? Vai de capul tau!

Liviu 25-08-2012 - 00:22

Dintr-astia ca tine, care nu pot fara „PPS”, am intalnit destul de multi … Este ca esti inconjurat de niste tipi in halate albe care iti dau regulat (!) cele necesare traiului „decent” ?! Cand vei ajunge macar la glezna mea sa-mi dai si mie un telefon .. Ma gasesti in cartea de telefoane ! SALIUT !!!

Salut 25-08-2012 - 01:16

@ liviu

Iobage, vad ca te preocupa profund PS-urile si PPS-urile mele (poate faci o analiza pe ele si iti iei al doilea doctorat, ca si-asa primul exiata doar in imaginatia ta frustrata).
Poti fi vesel, iobage, intr-adevar nu-ti voi ajunge niciodata la glezna. Pentru ca aici, unde traiesc eu, oamenii nu au nevoie sa se incovoieze pana la pamant ca sa traiasca.
E adevarat ca trebuie sa munceasca, iobage, fluturarea diplomelor si frustrarilor nu e indestulatoare pentru traiul decent, asa cum iti imaginezi tu. Ei…munca, asta e un alt motiv (in afara de lipsa igienei, atat dpdv fizic cat si mental) pentru care glezna ta de iobag n-o sa calce niciodata pe aici, dar te asigur ca nu-ti duce nimeni lipsa.
Asa ca, mai iobage, ma rezum in a-ti demonstra impostura si frustrarea pe forum…si, crede-ma, postarile tale sunt deajuns ca sa ma intereseze orice alt detaliu despre tine, y compris numarul de telefon.

PS: Uite-asa, de-al dreaq pun si un PS.

Liviu 25-08-2012 - 13:26

Saliute, ai grija acolo unde zici ca esti sa nu-ti zboare unul cu „PPPS” creierasii ! Nu ca ar fi o simpla pierdere de „fluid body” (care pe la noi li se mai zice si MUCI !) dar trebuie ca o alta sluga ca tine sa faca curatenie …

Din nefericire pentru tine stiu exact cum este acolo de zici ca esti. Nu este practic nicio diferenta ca oamenii sunt de fapt cam la fel … Sigur ca daca stau unii tot timpul cu mana pe pistol pe langa voi pe acolo (acum mai interfera si „civilii” !!!) atunci de bine de rau sunteti mai „civilizati” si mocirla nu poate sa mai fie atat de mare ca pe aici pe la noi. Nu esti o simpla sluga ci o SLUGA SINGURATICA !!! Dovada este ca mult timp il petreci pe aici pe forum ca altfel te-ar urca aia cu halatale albe la un etaj inferior de unde este mai mica sansa sa te arunci in cap si sa faci mizerie …

Si apropo’, prescurtarea aceea cu „Q” pe langa faptul ca seamana izbitor cu a unui alt postac dedublat spune multe despre „igiena” ta mintala ! Noi ne bucuram ca nu mai esti tu aici !!!

Mache 24-08-2012 - 14:41

Neacsule,

Nu te mai screme atata. Ati pierdut. Chelul se intoarce la Cotroceni si cu asta basta.

Nu-ti fa iluzii ca ai descoperit apa calda prin poliloghia de mai sus si ca USL-asii au nevoie de sofisme sofisticate pentru a opri reinscaunarea lui Plesuv Voda. Alta e problema. Romania are deja nevoie disperata de finantare pentru a plati lefuri si pensii de stat in Septembrie. Asta e si motivul pentru care de altfel Tonta s-a angajat zilele trecute in scris fata de FMI la un deficit structural de 2.2% in 2013, la anularea oricarei relaxari fiscale si la tinerea sub control a cheltuielilor, continuarea neabatut a liberalizarilor de preturi, etc.. Altfel spus a tras apa dupa TOATE promisiunile electorale USL pentru cel putin inca un an.

In concluzie USL incearca azi cu orice pret sa enerveze cat mai putin imperialismu’ mondial. Daca burghezia occidentala nu-si deschide rapid punga, veti fi fortati sa iesiti din vizuinile voastre si sa guitati disperati a paguba, Ceea ce mortal pentru USL-asi inainte de alegeri. Daca USL-asii aveau parale macar pana in Noiembrie, crede-ma ca chelul mai statea la sediul lui de campanie mult si bine chiar daca ar fi avut 90% din voturi l referendum 😉

Data fiind insa situatia actuala, insa USL-asilor le-a cam disparut sangele din instalatie si-s dispusi sa infulece cu entuziasm orice fel de rahat li se pune in fata. O sa vezi ca nici macar atunci cand organele vor incepe sa scoata pe banda rulanta tot soiul de chestii compromitatoare despre ministresa justitiei, pana intr-acolo incat vor trage apa si dupa asta, USL-ul va inghita galusca cu gratie si entuziasm. 😉 🙂 🙂

Succesuri!!!

digital 24-08-2012 - 16:41

împușcă-te,mă rahatule!
nu te mai chinui,în morții lu măta,de jegh!

BULA 24-08-2012 - 16:42

Sa ne-o sugi la toti, sa prinzi putere sa clampanesti pe forum.

Mache 24-08-2012 - 16:48

Bula pastreaza-tie cat poti si nu te mai lauda atata, ca la iarna n-ao sa mai ai nici o alta sursa de lactate 😉 🙂 🙂

US 24-08-2012 - 16:57

Mie nu, ca mi-e scarba, io pot doar sa ma cac pe el.
M-as caca si pe hoiturile copiilor si nepoteilor lui, dar o sa crape la mare distanta.

Mache 24-08-2012 - 17:07

Bravo bubosule, lauda-te cu singura ta functie fiziologica functionala: defecatia 😉 🙂 🙂 Inca nu esti chiar o leguma… 😉

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 24-08-2012 - 17:09

Lacheule -mache ai ajuns la performanta de loc de invidiat sa fii CEL MAI DETESTAT bloowgeras depeacilea ,bhoulleanu VERTE te secondaza , dar nu te poate EGALA MOMENTAN. Esti si ramai UN ESCROC INTERNATIONAL ! Comparativ cu voi , si kaprofagi autohtoni sant mai frecentabili ! FOCK-YOUR …maderica !

Ciu Hu 24-08-2012 - 18:01

Cei mai prosti romani sint clujenii, cel mai prost clujean e basistul Mache!!!

US 24-08-2012 - 18:26

Clujul trebuie ras de pe fata pamantului.

Ciu Hu 24-08-2012 - 18:48

Corect!.

Mache 24-08-2012 - 20:08

Pai si ce te retine sa treci la treaba bey neputinta cu urechi?! 😉 🙂 🙂

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 24-08-2012 - 17:00

CITAT dintr-un CLASsic INCA in VIATZA –,,Vrea cineva sa îl demită pe Băsescu ?”–- RASPUNS CLAR : IO.- – प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD !

Paul din Ohio 24-08-2012 - 17:40

Articol interesant. Se pare ca opozitia are juristi buni, pe cand ba’securistii au doar …securisti. Acestia din urma stiu doar sa santajeze si sa incalce in mod grosolan legile si Constitutia.
Ramane de vazut daca parlamentarii vor lua nota de aceste prevederi clare ale Constitutiei pe care Curtea Constitutionala ba’securista le-a INCALCAT.

US 24-08-2012 - 17:45

Legea a fost si este impotriva lui Basescu, el nu ar trebui sa se intoarca, problema se afla insa la cele doua momai penibile Ponta si Antonescu, doi redusi mintal care repeta ca niste flasnete stricate ca respecta decizii chiar daca sint ilegale! Asa ceva e de boli mintale. In conditiile astea nu sint sanse sa se revina la normalitate.
Ori toti sint niste imbecili si nu realizeaza ca urmeaza pe lista neagra a sceleratului securist Basescu, ori le-a garantat vreo lepra ca Gordon imunitatea.

Paul din Ohio 24-08-2012 - 17:54

Antonescu si Ponta nu au nicio legatura cu ce va face parlamentul. Parlamentul este puterea legislativa in stat si poate sa constate incalcarea legilor.

US 24-08-2012 - 18:35

Au mare legatura, cum sa n-aiba? Sint lideri politici!
In primul rand ar trebui sa stii ca cel mai important lucru in astfel de situatii, cum sint daramarea unui dictator, este IMAGINEA! D-aia e nevoie sa distrugi presa aservita, d-aia e nevoie de televiziunea care transmite manifestatii etc…d-aia in schimb Basescu se foloseste de toate leprele lui din presaa pentru intoxicare.
Daca cei doi prosti repeta pe toate canalele ca Basescu trebuie sa se intoarca, asta creeaza o stare in opinia publica si o presiune pe politic.
In plus cei doi caraghiosi sint sefii partidelor care formeaza opozitia fata de sistem. Nu-i vad in stare pe acesti doi impotenti sa zica una de dragul leprelor din strainatate si sa actioneze in schimb corect, in interiorul partidelor lor.

US 24-08-2012 - 18:38

Oricum, ceva se va putea intampla. Multi parlamentari au zis ca vor boicota sedinta. Asta inseamna ca cei care n-o vor face si se vor regasi alaturi de PDL si UDMR in Parlament pentru a face pe plac Kiorului, vor fi insemnati. Asta ar putea sa sperie macar.
Eu sper ca PNL sa NU fie de fata. Sa vedem daca PSD-ul isi va asuma politic readucerea ilegala si impotriva vointei pop ulare a lui Basescu pe scaun.

BULA 25-08-2012 - 09:12

Paulica, te-ai dilit ?
Parlamenarii nostri sunt mari miliardari, stapani pe situatia lor, carora li se rupe de salariul si avantajele oferite de functia de parlamentar, sau sunt niste ciume care ar vinde si pe ma-sa, numai sa le vina banul ?

digital 24-08-2012 - 18:24

cu împuțitul de kior nu ai ce să discuți pe teme democratice!
doar o flegmă între ochi și un upercut în bărbie,altfel ești,pa,dar cine să- i-o tragă?!
acoliții lui,doar flegme,că lor le plac,doar astea!

jan dinu 24-08-2012 - 18:16

–- Traiasca Antonescu ,servantul lu Voiculescu –- !

Hotia nepedepsita …
Imtr-o tzara total falita
N’are ,n’are viitor ….
Vai de ,vai de acel popor ….!! …-:)))))
JD-USA

digital 24-08-2012 - 18:21

vai de măta,cea proastă!
să-i spui să nu mai facă tâmpiți!

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 24-08-2012 - 18:52

…moshulle-cocshulle,mai bine ai face sa prezinti o DECLARATIE CORECTA la FISCUL de la FRISCO privind sumele incasate de la blocul pe care il inchiriezi, precum si taxa forfetara de la inchirierea …JO Yannei ! Si dupa aceea JELESTE !

Ciu Hu 24-08-2012 - 19:39

Moarte servitorilor dictatorului Basescu, Jean, Mache, VacaVerde, Liviu TImotei, Ciufulici…!!!!!

ciufulici 25-08-2012 - 11:09

Of, bouletule, bouletule, pai sa nu fim noi nu ti-ar fi viata urata de te-ai da cu capul de pereti? Cu cine te-ai mai injura, ha?

jan dinu 24-08-2012 - 18:59

ROMAnuL de la stat …
A furat – tot a furat …
Shi acum ca NU mai suge …
Sta shi zbiara ,sta shi plinge !!!!…-:))))
JD-USA

digital 24-08-2012 - 19:03

las că o shugi tu,în locul lui!
bou dreq ce ești!

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 24-08-2012 - 19:18

…grecotei-dreacotei, confunzi pe rromanashi cu cei din Grecia ta ,ereditara ! Grecii erau recunoscuti de pe timpul Eladei si Romei antice, ca au fost HOTII de SERVICIU al tuturor imperiilor, dar tu cu …cacacultura ta de 7 clase cu profesionala, nu stii ! Doar de 3jde arginti , si vanzari !

jan dinu 24-08-2012 - 19:25

Robinetu e’nfundat….
Hotia a incetat ….
Shi acum bine se stie ….
Ve-ti muri in saracie !!!!…-:)))))
JD-USA

jan dinu 24-08-2012 - 19:38

–– ELADA ––
Ai dat – Cronos – Cosmos ….
Democratie vie ,filozofie …
Cuvintele limbii ,intelesurile lumii…ai dat
Hristosul Biblic ramine – neincetat !….-:))))
JD-USA

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 24-08-2012 - 19:49

…Haloaimesu minthi talew dementhe !

BULA 24-08-2012 - 19:39

Uitati ce zice colea :

http://ro.wikipedia.org/wiki/Demografia_Rom%C3%A2niei

Împărțirea pe grupe de vârstă

Populație totală: 21,6 milioane
Adulți: 10,5 milioane
Copii: 5 milioane
Tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani: 7 milioane[53]
Persoane în vârstă: 6 milioane

Numărul de salariați din România a scăzut de la 8,1 milioane în 1990, la 4,5 milioane in prezent, din totalul pop/ulației active, de 10,5 milioane persoane.

Daca facem calculele, vedem ca numarul de votanti nu poate sa fie mai mare de 16,5 milioane (pop/ulatia activa + batranii)
De asemea, daca o luam babeste si scadem din 21,6 milioane 5 milioane de copii, da tot cam pe acolo (cu o mica diferenta).

De unde a scos Basescu 19 milioane de votanti ?

BULA 24-08-2012 - 19:41

Uitati ce zice colea :

http://ro.wikipedia.org/wiki/Demografia_Rom%C3%A2niei

Împărțirea pe grupe de vârstă

Pop/ulație totală: 21,6 milioane
Adulți: 10,5 milioane
Copii: 5 milioane
Tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani: 7 milioane[53]
Persoane în vârstă: 6 milioane

Numărul de salariați din România a scăzut de la 8,1 milioane în 1990, la 4,5 milioane in prezent, din totalul pop/ulației active, de 10,5 milioane persoane.

Daca facem calculele, vedem ca numarul de votanti nu poate sa fie mai mare de 16,5 milioane (pop/ulatia activa + batranii)
De asemea, daca o luam babeste si scadem din 21,6 milioane 5 milioane de copii, da tot cam pe acolo (cu o mica diferenta).

De unde a scos Basescu 19 milioane de votanti ?

digital 24-08-2012 - 19:44

i-a făcut cu măsa.în spatele casei!
printre ei se află și retardații enumerați de ciuhuhu,mai adineaori într-o postare!

BULA 24-08-2012 - 19:47

Si de ce USL ne minte si accepta datele false in privinta votantilor ?

Nu cumva prin acest referendum nu s-a urmarit demiterea lui Basescu, ci testarea gradului de nemultumire in randul pop/ulatiei, in vederea trecerii la masurile dure cerute de FMI ? Deja guvernul condus de Ponta a inceput sa instraineze din averea statului (ce a mai ramas din ea) si avea in plan sa bage si coplata la serviciile medicale.

Eu n-am incredere in USL si nu ma duc la votare la alegerile parlamentare. N-am pe cine sa votez.

digital 24-08-2012 - 19:50

ți-am zis mă să-ți faci partid?!
ce mai vrei!
tu și cu pribeagu erați buni de votat,dar și ăla își bronzează slipul prin franța,că alt loc,mai de kkt,n-a găsit!

BULA 24-08-2012 - 19:56

Explica-mi care e treaba cu vrajeala USL-ului, ca nu vad logica. Duce alta politica decat PDL, sau e continuatorul PDL in materie de privatizari in avantajul strainilor si masuri dure in plan social, la ordinul FMI ?

Adica sa votez USL numai ca sa se schimbe gastile de securisti de la conducere si sa ajungi si tu sa pui laba pe niste contracte banoase cu statul ? Ce castig eu la treaba asta ?

US 24-08-2012 - 20:20

Ma dobitocle, schimbarea in sine e importanta, din punct de vedere democratic. Dar cum tu nu pricepi ce-i cu democratia, gaseste macar utilitatea practica. Nimeni nu trebuie sa stea prea mult la putere. Iar daca dai javra asta jos, presupunand ca si ailalti sint la fel, ei vor sti ca pot pati la fel.

Mache 24-08-2012 - 20:27

Ehei bubosule,

Grele vremuri ai ajuns. Nici macar inapoiatii mintal de teapa lui Bula nu mai pun botu’ la gragara USL-asa.

Tot ce ti-a mai ramas de facut e sa te arunci cu capul inainte in buda ta de tara pe la sfarsit de Noiembrie ca sa nu mai vezi inca un rad de alegeri generale pierdute de PSD… 😉

Succesuri!!! 😉

US 24-08-2012 - 20:34

Ehei, ce-o sa se mai zvarvoleasca plozii tai ca niste viermi chinuitule.
O sa ajungi langa ma-ta dupa ce-o sa-ti ingropi familia imputita. Hehehehe.

tomi 25-08-2012 - 03:30

URBOS ia mai du-te tu-n pi-zda ma-tii ca prea faci tu pe actorul principal .Inca nu ai realizat ca de fapt tu esti bufonul si nicidecum actorul.Cine cur-va matii iti da tie dreptul sa te atingi de familiile altora, mortii matii de dement. Ai sa sugi zeama din hoitul ma-tii putreda,vierme legionar. Hai mars la valiza,iti pleaca sefii la Teheran, umbla baietii de la SRI si culeg islamistii tai,ti-a sunat gongul paduche,ti-am zis eu ca luna august va aduce finalul dar ai fost prea timpit sa intelegi ce ziceam.Si vezi tataie; este doar inceputul,daca nu pleci urgent urmati voi,slugile teroristilor,dum-zeii mati de ca-cat.

Mache 24-08-2012 - 20:15

Bravo Bula!

Uite ca incepe sa-ti functioneze cat de cat balega dintre urechi. Intra-devar PSD n-a dorti demitreea chelului inainte de alegeri pentru ca atunci ar fi fost fortati sa-l sustina pe Antenescu.

In ce priveste acordul cu FMI, testeaza sau nu nemultumirile bizonilor, asta oriocum nu mai conteaza. USL-ul e fortat sa nu va dea nimic inainte de alegeri si oricine vine la putere in Decembrie va trebui sa stranga cureau pana va sar ochii din cap. Lunile de guvernare USL-asa au adus Romania in genunchi.

Faptul ca nu te duci la vot, este probabil cea mai utila chestie pe care ai facut-o in viata ta. 😉 🙂 🙂

Mache 24-08-2012 - 20:10

Bula,

Nu i-a facut Basescu, ci ministrul de interne PSD Ioan Rus. Pe el sa-l intrebi 😉

jan dinu 24-08-2012 - 20:06

–– BASESCU ––
Un leader respectat shef de stat ….
Invincibil revine ,de oameni aclamat …
De marile puteri este consultat …
In lumea turbulenta stie ce trebuie urmat !!!…-:)))))
JD-USA

jan dinu 24-08-2012 - 21:02

– INventar la penitenciar –

1 ) Magraon – Sorin Ovidiu Vintu – inchis la carcera – …
2 ) Magraon – Adrian Nastase ….- inchis la carcera ….
3 ) Magraon – Costache Patriciu .- urmeaza la carcera 10 – 20 ani …
4 ) Magraon – Dan Voiculescu …..- urmeaza pe rol ..ani destui la carcera …
Lista este lunga …:
5 ) Magraon Victor Ponta ….dosar penal ….totul este dupa plan ..-:)))))

JD-USA

ciufulici 25-08-2012 - 11:10

Corect!

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 25-08-2012 - 16:44

…moshe jan d’usu : Handrammo prallo , handramo shhi la toath gitanno, sa te saturi si tu homalaulhe! Dar daca tot vrei sa faci o statistica ,nu te opresti la cifra 6 ! Enumera nitzelush …Futadoreshi (de care stii, biensure) de pe lista bifata de JO Yanna: vei gasi hispanici , niggeri cu dildo si alte minorytari, ca este …democrazy !

Ciu Huhu 25-08-2012 - 16:52

sugi policica cacanarule

Tache 25-08-2012 - 03:09

Un fermier din Nepal care a fost muşcat de un șarpe cobra a reușit să ucidă animalul după ce l-a mușcat, la rândul său, potrivit BBC News. ”Când am realizat că m-a mușcat un șarpe, m-am întors acasă să iau o torță și am văzut că era o cobră. Așa că am mușcat-o până a murit.”

”Un îngrijitor de șerpi mi-a spus că dacă un șarpe te mușcă, mușcă-l și tu până când acesta va muri, iar ție nu ți se va mai întâmpla nimic”, a explicat Mohammed Salmodin. Fermierul a fost mușcat de reptilă marți, în timp ce lucra pe un câmp de orez din capitala Nepalului, Kathmandu.

BULA 25-08-2012 - 14:30

Vorba romaneasca spune ca sarpelui trebuie sa-i dai in cap cu ciomagul, nu sa-l zgandari la coada.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult