Acasa Exclusiv ZiuaVeche.roDezvaluiri Ministerul Comunicatiilor a devenit client captiv al Siveco

Ministerul Comunicatiilor a devenit client captiv al Siveco

scris de Z.V.
126 afisari

Ministerul Comunicatiilor a devenit client captiv al SIVECO si a adus un prejudiciu de peste 5,8 milioane lei bugetului de stat, prin incheierea defectuoasa in anul 2011 a unui contract de realizare a unei platforme IT de instruire in domeniul serviciilor electronice pentru functionarii publici, numita eAcademie, fapte pentru care exista indicii ca au fost savarsite cu incalcarea legii penale, se arata intr-un raport al Curtii de Conturi, obtinut de HotNews.ro.

eacademieMinisterul nu a solicitat codul sursa al aplicatiei de eLearnig achizitionata, astfel ca pentru orice modificare ministerul trebuie sa se adreseze numai catre Siveco. In replica, Siveco sustine ca auditorii interpreteaza eronat aceasta achizitie, in conditiile in care ministerul nu a cumparat un soft dezvoltat la comanda, ci un drept de licenta pentru o aplicatie proprie pentru care detine drepturi de proprietate.

Trei auditori publici externi in cadrul Curtii de Conturi au efectuat in perioada 12 ianuarie-15 aprilie 2016 un audit financiar al contului anual de executie a bugetului de stat pe anul 2015 al Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala (MCSI).

Auditorii au descoperit ‘abateri de la legalitate si regularitate constatate, fapte pentru care exista indicii ca au fost savarsite cu incalcarea legii penale, situatii de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patromoniului public si privat al statului, in cadrul proiectului eAcademie pentru functionarii publici’, se arata in raport.

Ce au constatat auditorii Curtii de Conturi cu privire la implementarea defectuoasa a proiectului eAcademie – detalii din raportul de audit:

Constatarea nr. 1:

MCSI a propus si solicitat spre finantare din fonduri europene nerambursabile proiectul eAcademie pentru functionarii publici cu incalcarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat.

Desi acest proiect a fost asumat ca raspunzand unor necesitati ale ministerului si ale altor institutii ale statului, in fapt s-a constatat ca nu a raspuns in niciun fel necesitatilor, nu a fost implementat in termenul stabilit pentru a beneficia de finantarea nerambursabila si nu a fost fundamentat pe capacitatea reala de utilizarea sistemului de catre MCSI.

Din resursele financiare de cofinantare alocate de la bugetul de stat a fost finantat proiectul eAcademie pentru functionarii publici cu suma de 5.899.564,78 lei, fara ca MCSI sa utilizeze acest proiect in scopul in care a fost aprobat.

In fapt niciun functionar public al unei alte institutii publice decit MCSI nu a folosit platforma pentru a urma cursurile de instruire puse la dispozitie.

Valoarea prejudiciului adus bugetului de stat a fost estimata de echipa de audit la suma de 5.899.564,78 lei reprezentand valoarea platilor efectuate pentru realizarea proiectului din bugetul de stat (4.021.569,60 lei valoarea suportata din bugetul de stat pentru care nu s-a obtinut finantarea nerambursabila respectiv diferenta de 1.877.995,18 lei valoarea de cofinantare eligibila/neeligibila suportata din bugetul de stat).

Echipa de audit a estimat valoarea dobanzilor si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada in care s-a realizat prejudiciul, in suma 5.355.094 de lei (3.316.145 lei dobanzi si 2.038.949 lei penalitati).

Platforma eAcademie pentru functionarii publici nu a fost utilizata in perioada octombrie 2011 – prezent, dovada stand faptul ca doar 55 utilizatori din cadrul MCSI au urmat cursurile de instuire, desi a fost fundamentata pentru a fi utilizata de 66.000 utilizatori functionari publici din Romania.

Constatarea nr. 2:

„Comisia de receptie a Studiului de fezabilitate, studiu realizat pentru proiectul eAcademie pentru functionarii publici, nu a receptionat in integralitate livrabilele Contractului nr. 61/2008 si nu a receptionat calitativ livrabilele receptionate, cu consecinta indeplinirii defectuase a sarcinilor de serviciu stabilite prin Ordinul MCSI nr. 546/20.10.2008.

Constatarea nr. 3:

Necesarul de echipamente hardware si software pentru realizarea proiectului eAcademie pentru functionarii publici a fost supradimensionat cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu valoarea achizitilor realizate.

Supradimensionarea echipamentelor achizitionate a fost cauzata de modul defectuos de fundamentare a numarului de utilizatori preconizati si a numarului de cursuri estimate a se realiza in perioada de durabilitate a proiectului. Astfel, in mod eronat a fost stabilit un numar de 66.000 utilizatori drept functionari publici, prin asimilarea gresita a numarului total de functionari din administratia centrala si locala cu functionarii publici.

In fapt, la data realizarii proiectului, numarul functionarilor publici din Romania a fost de aproximativ 110.000 si pe cale de consecinta numarul de utilizatori stabiliti a fi cursati prin intermediul platformei eAcademie pentru functionarii publici trebuia sa fie de doar 11.000 functionari publici si nu de 66.000 asa cum eronat s-a stabilit.

Urmare acestui fapt s-a supradimensionat necesarul de echipamente hardware si software, cu consecinta alocarii de la bugetul de stat a unui buget majorat.

Constatarea nr. 4:

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale a aprobat Cererea de finantare depusa de MCSI in baza unei evaluari insuficiente, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma de 860.677,02 lei (valoare inclusiv TVA).

Prin emiterea OMCSI nr. 908/10.12.2009 OIPSI a aprobat realizarea proiectului eAcademie pentru functionarii publici la o valoare majorata nelegal cu suma de 860.677,02 lei (valoare inclusiv TVA), prin aprobarea unei achizitii de 275 sesiuni de instruire pentru o valoare de 3.089.044 lei, in conditiile in care pentru aceasta valoare trebuia aprobata achizitia a 355 sesiuni de instruire.

Constatarea nr. 5:

Contractul nr. 20/03.02.2011 incheiat de MCSI cu asocierea SC SIVECO Romania SA si SC Alfactor SRL, avand drept scop realizarea proiectului eAcademie pentru functionari publici nu a respectat intru totul prevederile din Caietul de sarcini respectiv Ordinul de aprobare a finantarii nr. 908/2009, cu consecinta nefurnizarii de catre prestator a unei produs care sa permita modificarea/transformarea ulterioara a acestuia fara acordul prestatorului.

Echipa de audit a constatat ca desi Ordinul MCSI nr. 908/10.12.2009 a prevazut ca drepturile de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala sau de utilizare, dupa caz, cat si dreptul de autor asupra creatiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi depline ale Beneficiarului, in fapt Contractul nr. 20/03.02.2011 prevede exact contrariul si anume ca Achizitorul se obliga sa nu traduca, adapteze, altereze sau transforme in vreun fel produsele dezvoltate de Prestator in baza prezentului contract, sa nu reproduca rezultatele vreuneia dintre aceste operatiuni si sa nu realizeze nicio difuzare a produselor livrate-special dezvoltate..

MCSI nu a solicitat, respectiv furnizorul SC SIVECO SA nu a pus la dispozitia acestuia, codul sursa al aplicatiei informatice de eLaearning. Pe cale de consecinta MCSI a devenit un client captiv al furnizorului in sensul in care pentru orice modificare pe care doreste a o face aplicatiei de eLearning achizitionata, MCSI trebuie sa se adreseze numai furnizorului SC SIVECO SA.

Constatarea nr. 6:

De la data punerii in functiune a echipamentelor proiectului eAcademie pentru functionarii publici, sistemul a fost mentinut fara intrerupere in stare de functionare, conectat la sursele de alimentare cu energie electrica, in conditiile in care nu a fost folosit si nu a produs efectele scontate (indicatorii de rezultat).

Conducerea MCSI nu a dispus masuri pentru protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate risipei cu consumul de curent electric necesar functionarii echipamentelor proiectului.

Pe cale de consecinta, conducerea MCSI nu a dispuns masuri in vederea asigurarii administrarii fondurilor publice in mod economic, eficient si eficace.

Echipa de audit a estimat valoarea prejudiciului creat bugetului de stat cu cheltuiala cu energia electrica pentru functionarea sistemului, la suma de 325.116 lei.

Constatarea nr. 7:

In derularea Contractului nr. 20/03.02.2011 incheiat de MCSI cu asocierea SC SIVECO Romania SA si SC Alfactor SRL, avand drept scop realizarea proiectului eAcademie pentru functionari publici, suma de 213.900 lei nu a fost achitata.

Desi de la data exigibilitatii facturilor pana la aceasta data s-a implinit termenul de prescriptie prevazut de Codul civil, MCSI nu a procedat la anularea datoriei din evidenta contabila cu consecinta majorarii valorii arieratelor la nivelul MCSI si bugetului de stat.

Care au fost cauzele care au dus la aceasta situatie si cine sunt responsabilii

Echipa de audit a analizat si principalele cauze care au contribuit la aceasta situatie si persoanele care ar fi responsabile, astfel:

Cauza nr. 1:

– MCSI a solicitat paorbarea proiectului ‘eAcademie pentru functionarii publici’ fara a avea prevazut in HG-ul de infiintare dreptul legal de a organiza cursuri de perfectionare a functionarilor publici, mai exact fara a avea calitatea de furnizor de formare profesionala pentru functionarii publici.
– Prin modul in care a solicitat finantarea nerambursabila respectiv modul in care a prezentat desfasurarea activitatilor in cadrul proiectului, MCSI s-a angajat sa deruleze activitati de formare profesionala a functionarilor publici si nu doar sa realizeze o platforma informatica pe care sa o puna la dispozitia institutiilor publice din Romania.
– Singura institutie publica abilitate prin lege sa desfasoare activitati in domeniul formarii profesionale a functionarilor publici este Agentia Nationala a Functionarilor Publici, conform Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici.

Cauza nr. 2:

– MCSI a solicitat aprobarea finantarii nerambursabile a proiectului eAcademie pentru functionarii publici fara a dovedi in prealabil capacitatea reala de realizare a obiectivelor proiectului.
– MCSI a solicitat aprobarea finantarii nerambursabile in lipsa unui act normativ care sa oblige institutiile publice sa se instruiasca prin intermediul acestei platforme.
– MCSI nu a incheiat in prealabil acorduri cu institutiile publice prin care sa dovedeasca capacitatea reala de realizare a obiectivelor proiectului.

Persoanele raspunzatoare implicate in aprobarea deciziei de solicitare a finantarii nerambursabile au fost, in perioada 2008-2009:

– Borbely Karoly – ministru MCSI;
– Cimpeanu Toma-Dorin – Director General Directia Generala pentru Politici si Programe in Domeniul Societatii Informationale;
– Somodi Zoltan – Secretar de Stat;
– Gabriel Sandu – Ministru MCSI;
– Marius Fecioru – Secretar de stat;
– Andrei Savulescu – Director general, Directia Generala pentru Politici si Programe in Domeniul Societatii Informationale;

Cauza nr. 3:

Factorii decizionali din cadrul MCSI nu au intreprins masuri care sa duca la realizarea scopului pentru care a fost fundamentata si aprobata finantarea proiectului eAcademie pentru functionarii publici: instruirea functionarilor publici din administratia centrala si locala.

Nu au fost realizate actiuni de promovare respectiv de informare cu privire Ia existenta acestei platforme eAcademie pentru functionarii publici, in scopul determinarii institutiilor publice sa utilizeze platforma in cadrul programelor anuale de instruire a propriilor functionari publici.

Factorii decizionali din cadrul MCSI nu au dispus si nu au urmarit constituirea unui grup de lucru pentru a se asigura functionarea proiectului.

Persoanele raspunzatoare implicate in implementarea proiectului si asigurarea utilizarii in vederea atingerii indicatorilor de rezultat:

Valerian Vreme – ministru MCSI;
Serban Razvan Mustea – ministru MCSI;
Nica Dan – ministru MCSI;
Cotovelea Razvan Alexandru – ministru MCSI;
Marius Constantin Fecioru – Secretar de Stat delegat sa coordoneze activitatea DGPPDSI Ordinul MCSI 817/25.07.2011;
Ionica Bebe Viorel – Secretar de Stat delegat prin Ordinul nr. 674/04.09.2012;
Moldovan Iosif – Secretar de Stat delegat sa coordoneze activitatea DGPPDSI Ordinul MCSI 1041/10.11.2010;
Artopolescu Ovidiu-Petrisor -Secretar de Stat delegat sa coordoneze activitatea DGPPDSI Ordinul MCSI nr. 582/17.07.2012;
Anghelescu Horatiu-Silviu – Secretar de Stat;
Andrei Savulescu – Director general Directia pentru Politici si Programe in Domeniul Societatii Informationale;
Cozman Corina-Valeria Savulescu – Director general adjunct, Directia pentru Politici si Programe in Domeniul Societatii Informationale;
Elian Carmen – Director general adjunct, Directia pentru Politici si Programe in Domeniul Societatii Informationale;
Elian Carmen – Director general adjunct, Directia Generala pentru Societatea Informationala;
Elian Carmen – Director general, Directia Generala pentru Societatea Informationala;
Manescu Comeliu – Director general adjunct, Directia Generala pentru Societatea Informationala;
Teodoru Cosmin-Dorin – Director general adjunct, Directia Generala pentru Societatea Informationala.

Auditorii Curtii de Conturi semnalzeaza ca din 2011 si pana in prezent, nici un ministru sau imputernicit din Ministerul Comunicatiilor nu a luat masuri pentru rezolvarea acestei situatii. Ministrul Marius Bostan a fost singurul care a dispus masuri pentru rezolvarea acestei probleme, dar si numele lui se afla pe lista finala a persoanelor raspunzatoare pentru situatia cu proiectul eAcademie.

Ce se mentioneaza in raportul Curtii de Conturi:

„Din documentele puse la dispozitia echipei de audit s-a constatat ca in perioada 2011 -prezent, ministrii MCSI, secretarii de stat imputerniciti cu gestionarea acestui proiect respectiv directorii directiei de specialitate, nu au intreprins masuri care sa duca la realizarea scopului pentru care a fost finantat acest proiect. Nu au fost dispuse actiuni de promovare a aplicatiei respectiv de informare a institutiilor publice cu privire la existenta platformei eAcademie pentru functionarii publici, in scopul determinarii acestor instiutii sa utilizeze platforma in cadrul programelor anuale de instruire a propriilor functionari publici.
Asa cum rezulta din adresa nr. 1074/13.04.2016, in anul 2016 dl. Marius Bostan – ministru MCSI a dispus masuri pentru identificarea situatiei proiectului eAcademie pentru functionarii publici. (Anexa nr. 24 pag.) in data de 13.01.2016 au fost dispuse masuri pentru evaluarea tehnica a platformei, analizarea acesteia, contractarea furnizorului SIVECO pentru analizarea posibilitatilor de imbunatatire, continuarea discutiiilor de AEP, proiectarea unui model de diplima pentru cursanti etc.
Astfel, au fost emise 2 ordine OMCSI nr. 63/26.01.2016 prin care s-a dispus efectuarea unui audit asupra proiectului (audit in curs de finalizare) si OMCSI nr. 132/26.02.2016 prin care s-a dispus constituirea unui grup de lucru pentru operationalizarea, intre altele, a proiectului eAcademie pentru functionarii publici”.

Cauza nr. 4:

OIPSI a aprobat proiectul eAcademie pentru functionarii publici in baza unei analize insuficient aprofundate a documentatiei prezentate de beneficiarul MCSI, cu privire la urmatoarele:
– evaluarea intentiei in corelatie cu capacitatea reala de realizare a proiectului;
– prevederea legala prin care MCSI putea organiza cursuri de perfectionare a functionarilor publici
– lipsa asigurarii rezonabile ca MCSI putea realiza obiectivele proiectului
– indicatorul de rezultat privind numarul de utilizatori in perioada de 5 ani, a fost eronat calculat si prezentat de MCSI
– riscul de suprapunere a proiectului cu alte proiecte similare depuse de institutii cu atributii privind instruirea functionarilor publici (platforma detinuta de ANFP)

Aprobarea data prin Ordinul MCSI nr. 908/10.12.2009 a creat premisele realizarii proiectului in conditii de neeconomicitate, neeficienta si neeficacitate cu consecinta prejudicierii bugetului de stat.

Persoanele raspunzatoare implicate in aprobarea deciziei de solicitare a finantarii nerambursabile, emiterea ordinului de finantare, au fost:

– Ionut Negrescu, Coordonator Activitate OIPSI
– Lidia Ene – Director de Monitorizare
– Daniela Oancea – Director Management Financiar si Control
– Adina Moga – Director Evaluare Selectie si Contractare
– Iulian Drenea – Ofiter Proiect

Recomandarile auditorilor publici externi ai Curtii de Conturi:

„Conducerea MCSI va dispune toate masurile legale care se impun si se va asigura in timp real ca pana la data implinirii termenului de 5 ani de durabilitate a proiectului (octombrie 2016), proiectul isi atinge indicatorii de rezultat in vederea obtinerii finantarii nerambursabila din FEDR.
Conducerea MCSI va intreprinde masurile legale pentru stabilirea intinderii prejudiciului si recuperarea acestuia, inclusiv dobanzilor si penalitatilor de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare potrivit legii, de la persoanele vinovate”.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult