Acasa Exclusiv ZiuaVeche.roDosare Ultrasecrete De la Carol I la socialismul cu faţă cumană

De la Carol I la socialismul cu faţă cumană

scris de Doru Dragomir
37 afisari

Rudolf  Henke, în „Land und Volk-Leipzig, 1877, în studiul său intitulat „Das Rumanien” (Resbelulu Orientale Illustratu, Graz, 1878) arăta că „românul are peste tot un caracter blând, onest, credincios, prietenos, binefăcător; iubeşte curăţenia, este amabil şi ospitalier cu străinii. Are o minte şi o judecată trează şi o pătrundere ageră. Românul se aclimatizează uşor în ţările străine, îşi iubeşte patria cu un devotament rar întâlnit şi suferă mult de dorul ei. Nu-i lipseşte amorul de patrie, curajul şi bravura, nu-i lipseşte ideea şi perceperea la ordine şi disciplină; este onest şi credincios încât i se poate lăsa spre păstrare orice avere fără de cea mai mică grijă. Se caracterizează, cu deosebire, printr-o inteligenţă foarte înaltă şi printr-o rară capacitate pentru cultură…”

Prinţul Carol, cunoscând poporul ce urma să-l conducă într-o cea mai lungă domnie din istoaria românilor (48 de ani), când a pus piciorul pe pământ românesc (10 mai 1866), primele cuvinte pe care le-a rostit au fost:„Eu sum Romanu”.

Tânărul locotenent din Regimentul 21 Dragoni, care a căpătat o educaţie occidentală aleasă, solidă şi plină de ideile cele mai liberale şi democratice ale acelor timpuri, alături de o mare minte liberală a vremii, Ion Brătianu, s-a aşezat în fruntea unui neam dăruit de Dumnezeu, înscriindu-se pe un parcurs istoric presărat cu fapte istorice nemuritoare. Sub Coroana României s-a câştigat Independenţa, apoi sub aceeaşi Coroană şi cu sprijin liberal s-a înfăptuit România Mare, în acest fel, toate drumurile către lumea civilizată, fiind deschise acestui popor şi acestei ţări minunate.

O gintă latină înzestrată cu ambiţie, caracter frumos, extrem de puternic şi o forţă vitală nepereche, împreună cu un monarh hotărât, de obârşie germană, au dat expresie năzuinţelor cele mai sensibile ale naţiunii – idealul naţional-, ideal ale cărui origini se pierd în inima Daciei. Liberalii monarhişti, regele şi această superbă gintă latină, sub deviza „nihil sine deo”  au pus în operă ideea istorică de veacuri, potrivit căreia fiecare stat întrupează o naţiune, a cărei voinţă de a fi şi de a exista radiază în toate direcţiile: politic, militar, diplomatic, economic, social şi spiritual.

În anul 1938, România avea un nivel de dezvoltare economică la nivelul Belgiei şi Olandei, leul românesc era valută forte în toată lumea, bursa grâului european se afla la Galaţi şi tineretul din toate ţările balcanice se instruia la Bucureşti, şcoala românească, reformată de marele om de cultură Spiru Haret, dovedindu-şi, pe deplin, valoarea sa.

Mareşalul Ion Antonescu

Maresalul Ion Antonescu

Maresalul Ion Antonescu

Acesta a fost standardul economic ce a prefigurat aliniamentul de pe care România a plecat la războiul în contra sovietelor.

Iar un alt mare erou român, lăsat în uitare prin uneltirea urmaşilor cumani, mareşalul Ion Antonescu, când a dat ordin armatei române să treacă Prutul, el nu s-a gândit la niciun fel de agresiune, ci la idealul naţional, la păstrarea statalităţii. În condiţiile vitrege ale vremii nu românii au fost aceia care au săvârşit actul agresiunii contra Uniunii Sovietice, ci ruşii, care, urmare unui ultimatum recunoscut doar de Kremlin, şi-au trimis hoardele de varegi şi tătari, pecinegi şi cumani pe teritoriul ginţii latine. Să aducem aminte „Vocii Rusiei”, urmaşa lui „Gavarit Mascva” că, potrivit normelor dreptului internaţional, aceia care au săvârşit primii actul de agresiune au fost ei, ruşii cominternişti. Armata română se afla în acţiune legitimă, atunci când a trecut Prutul, deoarece aceasta trebuia să recupereze, pentru ţară, pământurile luate de soviete cu japca, aşa după cum o făceau, cu josnicie, secole de-a rândul, ţarii ruşi, faţă de mai toate popoarele megieşe lor.

Aşa au procedat sovieticii  cu China lui Mao, după cel de-Al Doilea Război Mondial, căreia i-au luat o insulă importantă de pe fluviul Wusuli. În anul 1969 au avut loc conflicte militare deschise pe fluviul îngheţat, între Uniunea Sovietică şi China, motivul conflictului fiind insula.  Cred că „Vocea Rusiei” îşi aduce aminte că China Populară a scris o carte tulburătoare, pe marginea acestui conflict, al cărui titlu sugestiv, „Jos cu noii ţari”, a cam înveninat relaţiile dintre cele două puteri nucleare. Cartea a fost difuzată pe la toate ambasadele lumii, sovieticii pierzând enorm în imaginea lor externă. Acum China şi-a recuperat şi onoarea şi insula, în schimb, Rusia a pierdut (1991) circa 5 milioane de kilometri patraţi.

Din nou, ginta latină a Orientului, este prinsă în cleştele marilor interese ale actorilor de putere. Pentru că finele celui de-Al Doilea Război Mondial ne aruncă în braţele sovietelor deşi intrarea României, de partea Aliaţilor, scurtase durata războiului cu şase luni.

Vreme de peste patru decenii, statul român a fost confiscat de un grup politic străin de interesele şi aspiraţiile poporului: după instalarea comuniştilor la putere au dispărut partidele istorice şi monarhia a fost alungată din ţară sub ameninţarea că sute de studenţi cu vederi promonarhiste, arestaţi la Bucureşti, vor fi împuşcaţi.

Evenimentele sângeroase din decembrie 1989 au căpătat forma unei revolte cu caracter spontan, ulterior alimentată de nemulţumirea milioanelor de români umiliţi, minţiţi, aflaţi în pragul sărăciei. Pe acest fond al confuziei, nemulţumirii şi a unei neaşteptate mişcări în masă s-a produs o reorientare rapidă a nomenklaturii, aceasta preluând puterea graţie unor grupuri şi persoane din eşaloanele doi şi trei ale vechiului regim, grupuri ce au construit Sistemul, nimic altceva decât un centru ocult şi negru al noii puteri, alcătuit din oameni de partid, utecişti şi slujbaşi fanatici din Securitate, Armată, Procuratură.

Puterea ceuşistă s-a topit în acest Sistem, organizat pe trei cercuri concentrice roşii: partide, administraţie, structuri de forţă. Fenomenul de „continuitate” , cu soft moscovit, a renăscut şi s-a conspirat într-o „comunitate politică democratică”  în care reflexele cominterniste au avut darul, ca sub haină iliesciano-brukaniană, să inspire succesorii dinastiei roşii. Aceşti succesori sunt uşor de recunoscut, ca urmare comportamentelor lor exclusiviste, intolerante, paternaliste şi autoritariste. Aceşti  tolomaci roşii, devenind, astfel, modele de urmat pentru cei ce au câştigat alegerile desfăşurate în decembrie, anul ce a trecut.

Spre a nu se afişa direct în faţa „poporului stupid”, sistemul a condus România cu ajutorul unei găşti ai celor patru „I”: imaturi, iresponsabili, incompetenţi, imbecili, în realitate nişte escroci şi lichele ex-comuniste, care au alcătuit timp de 23 de ani guverne de venali, penali, sfertodocţi şi ticăloşi abjecţi.

Sistemul este acela care susţine, şi azi, prin interpuşi, zgomotos, că decembrie 1989 nu a fost o revoluţie reală. Se întreţine teoria conspiraţiei, iar aceasta este cea mai bună făină pentru proştii aflaţi prin pieţe târguri şi la bloc. Ni se serveşte scenariul cum că alţii sunt de vină pentru toate nenorocirile noastre mai vechi şi mai noi.

După „loviluţie”, pe etape,  a fost diminuată influenţa partidelor istorice, abia renăscute şi a unor personalităţi de valoare. Mai întîi au fost scoşi din joc ţărăniştii, acum urmând liberalii, atacul la monarhie a fost menţinut şi întreţinut, tot timpul, intelectualii de marcă scoşi din joc, iar reînfiinţarea partidului unic a devenit realitate: de la „feseneul” omniprezent la „useleul” omnipotent. Ca o fatalitate, oamenii au rămas legaţi de mecanismele sociale instaurate şi perfecţioate de comunişti, devenind astfel entităţi votante la discreţia mafiilor locale roşii.

Sărmana gintă latină a fost călacată de-a lungul şi de-a latul de  toţi migratorii turanicii. Cumanii, de pildă, ne-au fost pe aproape tot timpul, până au dispărut din istorie. Dar ne-au împrumutat ceva din caracterul lor cum ar fi  instabilitatea în alianţe, sâmburele de gâlceavă sau starea conflictuală şi trădarea. Multă vreme au sălăşuit pe la sud de Moldova şi estul Ţării Româneşti, oltenii coexistând cu ei secole întregi.

Încep să mă dumiresc asupra „misterului plăsmuirii noastre ca popor” şi să mă lămuresc cu privire la unele nuanţe ale caracterului acestui neam din care mă trag. Constat că aceşti migratori, conspiraţi prin ungherele ginţii latine, au transmis caracterul lor, intact, în unele zone unde identificăm, potrivit istoriei oficiale, neaoşe toponime de origine cumană: Covurlui, Suhului, Bahlui, Călmăţui, Teleorman, Bărăgan, Borcea, Caracal, Vadul Cumanilor, Comanesti, Vaslui, Cornanu, Cozia. În acest areal, useliştii roşii au câştigat alegerile recente cu procente înspăimântătoare.

Caracterul cuman este specific celor care uneltesc împotriva poporului gazdă, ei fiind aşa de primejdioşi, deoarece fac rău din interior.  Ei ştiu a se camufla  cu şiretenie, ne cunosc gândurile, căile şi mijloacele de acţiune, înstrinează secretele noastre fără niciun scrupul, stau la pândă şi trădează, lovesc pe la spate şi când bătălia ajunge la final, se alătură, totdeauna, celui ce învinge spre a-i câştiga, la început,  bunăvoinţa şi, apoi, va lua parte, ca titular, la masa plină cu bucatele victoriei.

Aceştia sunt trepăduşii cu mintea ulcerată, sau lichelele care împânzesc ecranele televiziunilor de dimineaţă până noaptea târziu. Licheliştii, braţ la braţ cu lumpenii, au umplut efectivele cominternului şi, pentru a supravieţui în această uriaşă conspiraţie planetară, mai trebuiau îndeplinite unele condiţii suplimentare: să fii servil, mereu gata de trădare, să mintă la minut, pe faţă, aşa cum o face bossul comunist, care azi spune ceva mâine altceva, lichelismul fiind instrumentul puterii. Iar liderii noştri stalinişti au cochetat, din plin, cu lichelismul radical, pentru că, după 1989, s-a transformat într-un sistem ermetic al lichelismului, vezi doamne, moderat.

Regele Mihai

Regele Mihai

Una din marile ruşini pe care ginta noastră latină, cât a mai rămas din ea, o traversează, este cea cauzată de aşa-zisa echidistanţa politică a Patriarhului nostru care, la toate marile sărbători creştine, trebuie să fie alături de Măria Sa, Regele Mihai. Pentru că Regele nostru este uns cu Sfântul şi Marele Mir. Taina „ungerii” regilor, ne spune Biserica, este, că prin ea, aceştia se umplu de „darurile Sfântului Duh” şi devin, pe această cale, „următori ai lui Hristos”. De această minune cristică, acum, doar doi muritori români sunt dăruiţi: Patriarhul şi Monarhul.

Preafericirea Sa, comite o infracţiune de lezmaiestate, prin omisiune, pentru că omite să-l aibe pe Rege aproape, refuză să readucă, dimpreună cu Majestatea Sa, Poporul, la vechile lui tradiţii şi la adevăratele lui rânduieli, preferând să răspundă, cu bătaie de Cârjă Patriarhală, la toate ordinele venite de la liderii atei ai SISTEMULUI.

„Gleich und Gleich gesellt sich gern”, Preafericirea Voastră!

Cum se poate  afirma că trăim într-o democraţie unde sunt respectate drepturile omului atâta timp cât Paul Goma rămâne sechestrat la Paris, comuniştii din administraţia ţării refuzând să-l repună în drepturile sale cetăţeneşti?

Cum se face că elitele făuritoare ale  României Mari, ucise în puşcăriile comuniste, nu sunt eternizate în monumente, dar, în schimb, SISTEMUL a împânzit capitala ţării cu cele mai dizgraţioase chiciuri? Şi pe bani mulţi!

Cum poate fi reales în Parlamentul României insul care l-a alergat pe Rege prin ţară şi apoi l-a trimis, pachet, la Versoix, ins al cărui tată a distrus floarea elitei armatei ţării? Cum se face că neilustra Academie Română, cu o secţie de istorie, mare cât roata carului, nu a catadicsit să scrie adevăratul raport despre condamnarea comunismului, această onoare revenindu-i unui tismănean, fidel urmăritor al ginţii latine?

Şi uitea aşa, noi românii, urmaşii Romei, de aproape un secol şi jumătate traversăm, împovăraţi, vremurile: de la Carol I, săditorul seminţelor reintregirii ţării, la socialismul cu faţă cumană, groparul idealulului nostru naţional.

27 comentarii

Popescu Aurelian 06-01-2013 - 18:58

Nu sunt de acord cu acest material fara suport real de sprijinire a afirmatiilor facute. Poate este scris de un „fost mare revolutionar” care vrea si astfel sa-si justifice banii ce-i ia pe nemerit. Poate este vorba de un individ care se gudura pentru a intra in gratiile unei „viitoare puteri”ce crede el ca urmeaza.

teo 06-01-2013 - 19:19

Un articol interesant ! Felicitari !

BULA 07-01-2013 - 08:05

In ’89 a fost lovitura de stat, organizata de un grup de tradatori din tara si sustinuta de rusi si de americani. De fapt, la baza caderilor de regimuri din Est au stat SUA si tarile mari din NATO, care au infiltrat mai intai agenti (Gorbaciov & Co) la conducerea URSS-ului. Li s-a promis kgb-istilor ca vor fi lasati sa ajunga milionari, daca dau jos sistemul comunist si sparg URSS-ul, care le crease atatea probleme. Totul a mers ca uns, dupa ce a fost eliminata conducerea ultracentralizata, de nu le-a venit nici americanilor sa creada. Activistii si securistii au executat toate ordinele primite de la americani, au distrus industria si invatamantul, au sistat cercetarea in domeniile strategice, au permis dezmembrarea teritoriala si instrainarea resurselor. Asta doar ca sa fie lasati sa fure din averea statului si sa devina milionari.

Romeo2110 07-01-2013 - 08:51

>In ’89 a fost lovitura de stat, organizata de un grup de tradatori din tara si
>sustinuta de rusi si de americani.

Fals: lovitura de stat din Romania a fost coordonata de Brucan. El nu a fost tradator pt ca nu era roman si nu avea nimic in comun cu poporul roman.

In Rusia a fost la fel: profitorii au fost Abramovici, Hodorkowsky & co, care nu aveau nimic in comun cu poporul rus; aveau in comun cu Raisa Gorbaciova.

Iesirea din comunism era totusi o necesitate. Numa ca Alexander Soljenitin a remarcat faptul ca Rusia a scapat de comunism in cel mai rau mod posibil. Romania a iesit din comunism mai rau decat Rusiea, ceea ce dovedeste ca pana si Soljenitin a gresit.

ValVerde 08-01-2013 - 15:30

” Fals: lovitura de stat din Romania a fost coordonata de Brucan.”

===

Si mai fals !! Lovitura de stat din Romania a fost coordonata de Ciufulici.

Romeo2110 07-01-2013 - 09:05

Nu inteleg de ce esti surprins de cele intamplate in URSS; pe de alta parte surprinzi evenimentele doar la suprafata.

O prezentare bazata pe documente (istorice) oficiale a ceea ce s-a intamplat in URSS in perioada 1917-1992, o face Alexandr Soljenitin in vol 3 si 4 ale cartii „Evreii si rusii – doua secole impreuna”. Este vorba de o colectie de documente, autorul fiind doar un moderator, care se fereste sa faca analize adanci: concluziile finale revin istoricilor si intr-o masura mai mica cititorilor.

PS: De exemplu, am ramas surprins de faptul, ca in „armata rosie” in timpul celui de-al doile razboi mondial, procentul de ofiteri evrei (conform documentelor (din URSS, Israel, occident), conducatori de armate, de corpuri de armate, de divizii, generali, colonei…) era mai mare decat in armata SUA sau Engleza. Este vorba de armata creeata de Trotzky, a carei conducere fusese decapitata de Stalin in anii 30, din motive de „tradare”.

BULA 07-01-2013 - 09:56

Evreii au fost catalizatorul „reactiei”, dar „reactantii” au fost securistii si comunistii locali. Sistemul intrase in putrefactie inca de la finanul anilor ’70. Coruptia se generalizase si sectoarele cheie (industrie si agricultura, invatamant) erau prost conduse. Tarile comuniste sunt stabile daca sistemul represiv actioneaza prompt, cu executii in cazul marilor furturi si tradarii, cum a fost in China si cum e acum in Coreea de Nord. De aici s-a produs fisura in blocul comunist din Est, prin faptul ca s-a lasat garda jos si s-a generalizat coruptia, respectiv multi au tradat. Clasa politica (seful de partid, dictatorul) nu a mai controlat serviciile secrete si armata. Si fara contol absolut, totul a deviat in haos.
In capitalism fiecare patron e un mic dictator pe mosia lui. Nu are cum sa nu-i controleze pe subalterni. Si daca un patron nu e bun de dictator si isi pierde mosia, atunci controlul va fi preluat de alti patroni.
In concluzie, sistemul social cu un singur patron (dictatorul, tovarasul Kim) e mai instabil decat cel cu mai multi dictatori mai mici, tocmai pentru ca mega-dictatorul nu poate sa tina in frau atata functionarime care sa-i administrez, decat sub teroare extrema (executii saptamanale)

BULA 07-01-2013 - 10:03

Am apasat din greseala pe REPLY, inainte de finalizarea comentariului.

In final ziceam ca patronul unic (dictatorul) trebuie sa fie extrem de dur (executii, lagare) cu subalternii, ca sa nu indrazneasca sa-l fure sau sa-l tradeze. Sistemul comunist functioneaza cat timp teroarea e ca pe timpul lui Vlad Tepes, cand puteai sa lasi punga cu bani in mijlocul strazii, faca ca cineva sa se atinga de ea.
La capitalisti supravegherea e distribuita la mii de proprietari, care isi apara eficient ce e al lor.

Romeo2110 07-01-2013 - 10:37

Te inseli grav: managementul e un pic diferit, dar sistemul totalitar este mult mai eficient.

Toata economia occidentala + media + … este organizata in jurul marilor corpratii si banci controlate autoritar de masonerie.
In momentul in care esti incorect politic, pierzi contractele cu corporatia.
Daca rezisti pierzi distributia si nu poti vinde.
Daca esti incapatanat si rezisti intra in joc bancile rezisti trec la treaba bancile.

Un caz exceptionala in prima parte a sec 20 a fost producatorul de avioane Boing: fondata de un german competent si eficient a ajutat statul america in doua razboaie modiale. Avand o pozitie dominata (aproape monopol) pe piata, neamtul nu putea fi fortat sa-si vanda actiunile. Atunci (la inceputul anilor) a intrat in joc presa si justitia care l-a acuzat de coruptie. Neamtul a fost obligat sa-si vanda actinile pt suma derizorie (in raport cu afacerea) de 1 milard de dolari,
ramanad un simplu cetatean cu bani a carui singura grije a ramas sa faca croaziere pe mari si oceane.

Steve Jobs, din toata afacerea Apple, a ramas cu mai putin de un milard de dolari; dar pe vremea lui sistemul bancar era mult mai perfectionat decat in perioada 1910-1950.

Sursa: TV National Geografic sau Discvery (ideile sunt deduse, nu sunt formulate explicit).

PS Ca o parere personala, globalizarea putea fi facuta si prin comunism si prin capitalism.
Oranduirea globalista nu va fi nici comunista nici capitalista ci sclavagista.

Romeo2110 07-01-2013 - 10:20

Actul de condamnare la moarte a comunismului din URSS si Europa rasariteana, a fost semnat la Conferinta pentru Securitate si cooperare in Europa, de la Helsinky din 1975.

Tov Suslov &co (ideologi supremi in URSS ) au fost facuti sah-mat de echipa Zonenfeld.

BULA 07-01-2013 - 11:00

Eu zic ca dupa Criza Rachetelor (1962), cand evreii care conduceau ambele blocuri politico-militare s-au speriat asa de rau de un posibil razboi nuclear, in care sa se duca la dracu si ei, incat au hotarat sa renunte la comunism si sa se descurce in afaceri numai cu capitalismul. Imediat dupa asta l-au dat jos din functie pe Hrusciov si l-au inlocuit cu ineficentul si dogmaticul Leonid Brejnev.

Romeo2110 07-01-2013 - 12:17

Exista declaratii de ala sf anilor 40, ale unor „oficiali” Bilderberg conform carora globalizarea in final se va face: pe cale pasnica sau nu.

Stalin putea fi inlaturat mult mai devreme, dar s-a dorit ca moartea lui sa aiba loc de sarbatoarea „Purim”. Moartea lui Ceausescu a fost planificata de Craciun.

Andropov si Cerneko au murit „cu zile”, si daca nu ar fi iesti cine trebuie in ’85, lista ar fi fost mai mare. Rusine mare pt Andropov si kgb.

Europeanuul 07-01-2013 - 15:30

Catalizatorul prabusirii Urss a fost criza economica la inceputul anilor ’80, care a cauzat o scadere a cererii si a pretului (pe piata mondiala) la gaze si petrol. Clubul de la Paris a refuzat sa le acorde noi credite. Apoi au mai fost si alti factori printre care se numara si moralul coborit in urma pierderii razboilui din Afganistan (care a costat multi bani si resurse). La sfirsitul anilor ‘80 rusii nu aveau bani nici macar sa plateasca leafa ofitirilor, submarinele atomice incepeau sa rugineasca prin porturi (iar cheltuielile pentru retragerea trupelor sovietice din zonele ocupate le-a acoperit Germania). Cresterea cererii si a pretului la gaze si petrol pe piata (de la $15 la $100 barilu) a ajutat urmasii URSS (Federatia Rusa) sa stopeze devalorizarea rublei si sa iese din criza. Pe undeva asta a fost salvarea lor.

Europeanuul 07-01-2013 - 13:25

Bula, economia Uniunii Sovietice s-a prabusit datorita lipsei de bani. Clubul de la Paris le-a taiat macaroana (nu a fost deacord sa le acorde noi credite). Bineinteles ca au mai fost si alti factori contribuitori la colapsul URSS. Iti mai enumar eu si alti factori care au condus la prabusirea Urss (sper sa-ti imbogatesc putin cunostintele tale generale in materie de economie:)
1- scaderea cerintei (si a pretului) petrolului pe piata mondiala (pe marginea crizei economice din anii ‘80)
2- Moralul coborit in urma pierderii razboiului din Afganistan (care a costat multe resurse si bani) dupa care a mai urmat si accidentul de la Cernobil.
4- Administratia si managementul prost prin fabrici si uzine, fluxuri de productie ineficiente si invechite, productitivtate scazuta.
5- Alcoolismul ridicat in rindul populatiei si lipsa motivatiei omului de a performa.
6- Dorinta libertatii, dorinta oamenilor de a se elibera de sub masinaria terorii kaghebiste condusa de partidul communist, samd.

La sfirsitul anilor ‘80 rusii nu aveau bani nici macar sa plateasca leafa ofitiriilor, submarinele atomice incepeau sa rugineasca si ele prin porturi , la fel si tancdurile si echipamentul prin cazarmele lor. Cheltuielile pentru retragerea trupelor sovietice din zonele ocupate le-a acoperit Germania (altfel se intorceau cu coada intre picioare, pe jos;) Cresterea mare a cererii petrolului si a gazelor pe pitata (aprecierea enorma a petrolului la inceputul anilor 2000, de la $15 la $100 barilu) i-a ajutat sa-si plateasca datoriile. Asta a fost salvarea lor!

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 08-01-2013 - 01:26

europitecule, dialogul cu bula ,debilul dauneaza grav , sanatatii !

BULA 08-01-2013 - 12:01

Caderea URSS-ului a fost produsa de tradatorii din interior, nu de cauze externe. O superputere nucleara, cu industrie de varf, cu personal calificat, cu resurse imense, nu putea sa fie destabilizata decat de o clica interna care urmarea sa preia puterea (inclusiv prin tradare), respectiv prin inabilitatea (sau degradarea biologica – imbatranire) celor de la varful puterii. E vorba de evreimea din PCUS, care tot timpul a colaborat cu evreimea din Occident (evreii n-au tara, ci doar dorinta de a multiplica averea). Prin intermediul evreilor din PCUS s-a organizat lovitura de stat care l-a adus pe Gorbaciov la functia suprema in stat. Se stie ce a urmat.

Ce debitezi tu in comentariile „savante”, la nivel de contabil bisnitar, nu e relevant. Contraexemplul cel mai convingator e China.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 08-01-2013 - 12:29

AH , allien a tu Bula cel cu /fara idei multe
dar constant rumegate cu nelipsitul ingredient,
aflat la indemana, rahatul neaos oltenesc.
Gorbaciov , ELTIN , Sevarnadze si PUTIN
Mai nou MEDVEDEV au fost circumcisi ,
Si numai tu DEBILULE ai aflat ,singurel !
Sareaqa mega-trosnita sa aibe asa un
CANCER in CASA , ca sot !

Europeanuul 08-01-2013 - 13:03

Bula, precum ti-am mai spus Partidul Comunist Chinez a promovat liberalizarea economiei (si atragerea investitiilor straine). Azi economia Chinei este foarte diversificata, cu un sector privat foarte puternic (care produce si exporta produse in intreaga lume, inceüind de la otel si pina la computere performante). Gorbaciov pe cealalta parte a promovat libertatile individuale (chiar si liberalizarea clasei politice) dar in schimb s-a opus liberalizarii economiei. Investitorii straini nu sint nici azi binevazuti in Rusia, drepturile propietatii in Rusia nu sint nici azi garantate. Mineritul si industria petrolului este pilonul principal al economiei rusesti (Rusia a devenit un simplu furnizor de materii prime si ceva armament) iar clasa lor politico-oligarcha a devenit o simpla structura piramidala de absorbtie a banilor de la buget.

BULA 08-01-2013 - 13:43

Baga mare cu croncaneala, ca de asta te platesc sefii tai. Nu conteaza ca bati campii, important e sa fii activ.

Europeanuul 08-01-2013 - 14:34

Bula, eu ti-am prezentat cateva argumente (pentru cultura ta generala) iar tu vii cu polemici din astea eftine? Ceva ma face sa cred ca nu esti nici cadru didactic si nici inginer, asa cum pretinzi. Argumentezi si combati precum fostii activisti inraiti PCR sau sefii sindicatelor in uzinele de stat (aia repeta mereu lozincile astea cu „tradatorii” „agentii americanilor, evreilor, capitalistilor, bisnitarilor, masonilor” si eterna lozinca cu „nu ne vindem tara”).

geek-a-contra 08-01-2013 - 15:08

@ europeanu: s-ar putea sa fie si inginer si cadru didactic. doar ca este unul care, dupa crezul pe care l-a declarat de citeva ori, se duce la serviciu doar ca sa le recite studentilor aceleasi cursuri si sa pindeasca femeile de serviciu daca schimba sau nu becurile pe holuri. nu cercetare sau proiectare ca astea nu-s de nivelul si inetresul unui cadavru didactic. asta explica perfect de ce cauta in permanenta protectia cuiva, respectiv tatucul stat si binecuvintatul buget care da de papica tuturor incompetentilor si impotentilor care au reusit sa ajunga intr-un post de bugetar.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 08-01-2013 - 16:51

@{ europitec + gicutza} Comitetzi greseala lupului si a tomi , apeland la explicatii documentate logic si cu bun simt !
Interlocutorul cu pretentii de cadru univ. si inginer, este CEL mai dus cu PLUTa de pe blog !
Este depistat cu depresie majora cu pierdere de identitate ! Basca luesul congenital si dementza senila !Are un nivel de consecventa si predictibilitate la nivelul
chiorpecului ! Caracter ,asisjderea !

Romeo2110 07-01-2013 - 12:34

>Vreme de peste patru decenii, statul român a fost confiscat de un grup
>politic străin de interesele şi aspiraţiile poporului.

E nevoie de nuantare: in 1952 factiunea comunistilor nationalisti ai lui Duj, inlatura factiunea kominternista a Anei Pauker si Brukan, care cedase deja Insula Serpilor sovieticilor fara ca nimeni sa i-o ceara. In 1959 Dej convige pe sovietici sa isi retraga trupele din Romania.

In aceste conditii, Romania isi permite sa respinga planul Valev ( http://ro.wikipedia.org/wiki/Planul_Valev ) care in ultima instanta, in completarea celor de pe internet ar fi dus la dezmembrarea tarii si impartirea ei intre vecini.

Exista voci care spun ca victoriile lui Dej din 1952 si 1959 sunt la fel de importante pentru romani ca voictoriile de la Rovine si Calugareni. Intalnirea Dej-Stalin e descrisa de Marin Preda inh Cel mai iubit dintre pamanteni.

Crimele si teroarea comunista raman, dar trebuie judecate in context.

Romeo2110 07-01-2013 - 12:41

„Planul Valev” al Uniunii Europene

http://www.cotidianul.ro/-planul-valev-al-uniunii-europene-125651/

Primul pas al acestui plan a fost distrugerea Iugolsaviei, unde socialismul a dovedit viabilitate, modelul economic titoist armonizându-se cu forme de capitalism. Sub Tito un milion de sârbi au fost plecaţi în Germania la muncă. Iugoslavia anilor ’80 era o mare provocare pentru Europa. Începuse să dea randament. Nu avea şomaj. Era un model aparte şi le stătea în gât decidenţilor europeni. Cehoslovacia a fost desfăcută pentru a nu fi puternică. Iar acum urmează pasul al II-lea al planului: slăbirea statelor mici prin împrumutare şi creditare. Statele slabe vor trăi numai din împrumuturi şi nu vor mai reuşi să dea înapoi banii împrumutaţi. Este o formă de neocolonialism care nu mai este făcută în Africa, ci în buricul Europei. Nu erau aristocraţii moldo-valahi, pentru guvernantele britanice, nişte „white-niggers”, chiar dacă plăteau bine? Cel puţin aşa a înregistrat beletristica românească fenomenul.

etc 08-01-2013 - 07:53

interesant articol atat ca : revoltele n-au fost spontane si „majestatea s-a ” nu e de mai bine de 60 de ani.cat despre povestea cu studentii monarhisti care urmau sa fie executati ,ma lasa rece.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult