Acasa Exclusiv ZiuaVeche.roDosare Ultrasecrete Guvernul României declasifică documentele strict secrete ale Departamentului Securității Statului emise în perioada 1956-1989 (Vezi lista)

Guvernul României declasifică documentele strict secrete ale Departamentului Securității Statului emise în perioada 1956-1989 (Vezi lista)

scris de D.S.S.
1.756 Afisari

Pe ordinea de zi a ședinței de guvern din data de 20 octombrie 2023 s-a aflat și proiectul de HG privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documente emise în perioada 1956-1989 de structuri ale Departamentului Securităţii Statului, aflate în gestiunea Ministerului Apărării Naţionale.

Imagine din depozitul nr 1 de arhiva ale Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) de la Popesti Leordeni, OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO

Ministerul Apărării Naţionale a inițiat demersul privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documente emise în perioada 1956-1989 de structuri ale Departamentului Securităţii Statului.

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii primește în gestiune documente create de fosta securitate, deţinute în arhiva proprie a Ministerului Apărării Naționale, cu excepţia celor care privesc siguranţa naţională sau au relevanţă pentru prezent.

Ministerul Apărării Naționale a finalizat activitatea de analiză a fondurilor arhivistice aparținând Departamentului Securității Statului pe care le are în gestiune și a stabilit că acestea pot fi declasificate având în vedere că dezvăluirea informațiilor pe care le conțin nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare, măsura declasificării fiind în acord cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, Ministerul Apărării Naționale a consultat instituțiile din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, cu privire la declasificarea categoriilor de informații deținute. Acestea au analizat inventarele fondurilor arhivistice și au vizualizat documentele în format fizic, conform opțiunilor proprii sau recomandărilor formulate de alte structuri avizatoare. În urma consultării, s-a stabilit că acestea pot fi declasificate.

Pentru menţinerea valorii istorice a documentelor, declasificarea informaţiilor se realizează fără suprimarea menţiunilor de clasificare existente, prin înscrierea operațiunii corespunzătoare în inventarul fondului arhivistic respectiv.

Prin prezentul act normativ se declasifică fondul arhivistic aparținând Departamentului Securității Statului aflat în gestiunea Ministerului Apărării Naționale prin scoaterea informaţiei clasificate de sub incidenţa reglementărilor protective prevăzute de lege.

După declasificare, fondul arhivistic va fi predat Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

 

ANEXĂ

 

Categorii de informaţii clasificate secrete de stat, cuprinse în documente emise în perioada 1956-1989 de structuri ale Departamentului Securității Statului, aflate în gestiunea Ministerului Apărării Naționale și a căror dezvăluire nu mai poate prejudicia securitatea naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare

 

 

 1. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, STRICT SECRET şi STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, cuprinse în documente emise în perioada 1961-1989 de

„CABINETUL VASILE GHEORGHE”

 1. protocoale privind cooperarea între Ministerul Forțelor Armate și Consiliul Securității Statului pe linie informativ-operativă;
 2. ordine ale ministrului de interne privind organizarea și desfășurarea muncii de contrainformații militare în unitățile și formațiunile Ministerului de Interne;
 3. documentare cu unele forme și metode de acțiune ale unor grupări din Consiliul Revoluționar, anexe cu unele date privind conducătorii grupărilor;
 4. copiile rapoartelor întocmite de atașatul militar indonezian la București în domeniul militar și al securității;
 5. sinteze informative asupra unor aspecte ale activității serviciilor de informații din unele țări străine;
 6. unele concluzii rezultate din achizițiile serviciilor de spionaj și organizațiilor antiromânești, îndreptate împotriva unităților și cadrelor Ministerului de Interne;
 7. programe de măsuri ale Departamentului Securității Statului;
 8. programe-cadru de acțiune pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor ce revin organelor securității statului din Congresele Partidului Comunist Român.
 9. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, cuprinse în documente emise în perioada 1979-1988 de „CABINETUL TUDOR POSTELNICU”
 10. hotărâri ale Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind întărirea controlului și îndrumării de partid a organelor de securitate și de miliție, adrese emise de Comitetul Central al Partidului Comunist Român privind unele precizări în legătură cu structura organizatorică a Consiliului Politic al Ministerului de Interne;
 11. rapoarte ale Ministerului Afacerilor Externe cuprinzând unele reglementări privind cetățenii români trimiși temporar în străinătate, în interes de serviciu, adrese ale Cancelariei Comitetului Central al Partidului Comunist Român prin care se aprobă aceste rapoarte;
 12. scrisori adresate de adjunctul ministrului de interne, Băncii Române de Comerț Exterior privind conturile prin care operează anumite societăți românești, adrese de trimitere a unor scrisori ministrului de interne, adrese către Banca Română de Comerț Exterior prin care ministrul de interne este informat despre anumite deschideri de conturi;
 13. hotărâri ale unor Consilii de Miniștri privind utilizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a unor fonduri speciale de valută, adrese către Ministerul de Interne prin care se informează faptul că nu au fost abrogate sau modificate anumite Hotărâri ale Consiliului de Miniștri.
 14. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, cuprinse în documente emise în perioada 1956-1989 de „DIRECȚIA a V-a SECURITATE ȘI GARDĂ”
 15. documente de analiză, comunicări de ordine, note cuprinzând fișe ale unor persoane din instituții ale statului, documente cu unele aspecte pe linia muncii de securitate;
 16. dispoziții, note informative, fișe personale, manuale și instrucțiuni ale unor detectoare de explozive;
 17. planuri de testare privind accesul în anumite obiective, scheme privind proiecte de sistematizare a unor zone;

 

 1. caiete cu activitatea profesională, planuri de securitate, gardă și apărare, planuri de anunțare și conducere a mobilizării, documente privind trecerea de la starea de pace la cea de mobilizare, rapoarte cu privire la persoanele care au încercat să penetreze sistemul de pază, scheme, schițe, hărți ale unor obiective importante;
 2. documente privind apărarea contrainformativă, îndrumare, control, cooperare și evidență operativă;
 3. documente privind misiunile unor structuri în perioada mobilizării și războiului, variante ipotetice de evacuare a înaltelor personalități române și străine în situația producerii unui atac;
 4. documente, planuri privind organizarea activității de cercetare științifică, referate, lucrări de absolvire a unor cursuri;
 5. rapoarte, note cu privire la propunerea de deschidere a unor acțiuni, declarații privind anumite persoane aflate în atenția organelor de securitate pentru trafic de influență;
 6. note referitoare la activitatea unor străini veniți în țară pentru a încheia tranzacții economice;
 7. repertoare nominale, opise pentru evidența personală a documentelor din evidența unor cadre, diferite prospecte pentru armament.
 8. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, cuprinse în documente emise în perioada 1976-1989 de „CABINETUL GENERAL LOCOTENENT BUCURESCU GIANU”
 9. rapoarte și note cu privire la înfiinţarea unor funcţii la ministere și alte organe centrale;
 10. regulamente cadru pentru apărarea secretelor de stat și stabilirea relațiilor cu străinii;
 11. ordine ale șefului D.S.S., avize date de ministrul de interne cu privire la accesul unor specialiști străini în unitățile economice din țara noastră;
 12. note cu privire la limitarea accesului vizitatorilor în peșterile din Transilvania și măsurile luate pe linie de contraspionaj;
 13. situații nominale cu persoanele plecate temporar în străinătate ca turiști sau în interes de serviciu și care au refuzat înapoierea în țară, rapoarte și fotografii cu privire la activitatea de informare publică desfășurată de misiunile diplomatice;
 14. documente cu privire la unele stări negative de lucru din mediul rural, aprovizionarea Capitalei, distribuirea energiei și a gazului metan, evenimente petrecute la frontieră;
 15. documente privind pregătirea unor vizite oficiale;
 16. notări de serviciu, memorii de activitate, situaţie cu lucrările publicate, recomandare și adresa privind admiterea la doctorat a col. Bucurescu Gianu, lucrarea cu titlul „Prevenirea infracţiunilor și a altor fapte antisociale – atribuţie esenţială a organelor judiciare”;
 17. decret prezidenţial, buletin oficial și proces-verbal privind numirea general-maior Bucurescu Gianu în funcţia de adjunct al ministrului de interne.
 18. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, cuprinse în documente emise în perioada 1961-1989 de „DIRECȚIA a IV-a”
 19. documente, rapoarte şi schiţe privind înfiinţarea dosarului de obiectiv, procese-verbale privind verificarea măsurilor luate pentru executarea serviciului de continuitate şi la domiciliu, păstrarea documentelor secrete, a armamentului şi muniţiei;
 20. ordine, rapoarte, planuri de măsuri şi schiţe privind prevenirea introducerii mijloacelor teroriste de distrugere în unităţile Ministerului de Interne, perfecţionarea pregătirii militare şi de specialitate a cadrelor, asigurarea pazei şi securităţii armamentului şi muniţiei din dotare;
 21. tabele nominale cu cadrele mutate la alte unităţi şi cu membrii acestora de familie, pentru care aprobarea deplasărilor în străinătate este de competenţa unităţilor respective, situaţii şi rapoarte privind cadrele din unităţile centrale ale Departamentului Securităţii Statului care au fost la studii de specializare sau în funcţii în străinătate;
 22. tabel cu rezerviştii din cadrul Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale folosiţi la activităţi în comisiile de turism, circulaţie, tehnice, juridice, organizare şi propagandă, cereri de verificare în cartotecă a unor persoane în vederea cunoaşterii lor, rapoarte informative şi note privind urmărirea unor persoane suspecte și comunicarea unor date despre acestea, fişa postului pentru funcţia de şef birou;

 

 1. rapoarte, note informative şi tabele nominale privind situaţia şi concluziile rezultate din activitatea de supraveghere informativă şi verificarea deţinătorilor de secrete, desfăşurate în rândul cadrelor de rezervă din Direcţia a III-a, documente cu privire la evidenţa maşinilor de scris şi a aparatelor de multiplicat, deţinute de Direcţia I şi caracterele acestora;
 2. tabela de codificare M. 187 și reguli de folosire;
 3. dosare de urmărire informativă, documente de evidență a informărilor comandanților, carnet de mobilizare, documente şi note privind activităţile comune la care au participat reprezentanţi ai ţărilor care sunt parte la Tratatul de la Varşovia;
 4. planuri anuale de pregătire de specialitate a cadrelor, documentar privind serviciile de informații franceze;
 5. situații statistice lunare privind dinamica activităților informative, registre cu cetățeni străini semnalați cu preocupări suspecte în zone și obiective militare;
 6. documente de evidență a informărilor comandanților, carnet de
 7. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, STRICT SECRET şi STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, cuprinse în documente emise în perioada 1967-1989 de„CABINETUL IULIAN VLAD”
 1. ordine și hotărâri ale Guvernului privind funcționarea sistemului energetic național, îndeplinirea sarcinilor trasate de conducere și organizarea alegerilor generale de deputați în Marea Adunare Națională;
 2. documente privind transferarea unor posturi de la Consiliul Securității Statului la Ministerul Afacerilor Interne;
 3. documente privind predarea-primirea comenzii în cadrul unor instituții militare de învățământ și a unor funcții în cadrul Departamentului Securității Statului;
 4. documente de organizare și funcționare a unor laboratoare de igienă și epidemiologie;
 5. situații numerice ale efectivelor de cadre femei din structurile centrale și teritoriale de securitate și repartizarea efectivelor de militari în termen;
 6. note-raport privind rolul și locul unor unități în asigurarea din punct de vedere operativ a Departamentului Securității Statului cu aparatura specială și mijloace specifice, privind rezultatul controlului executat pe linia asigurării pazei și securității la combinatele petrochimice, documente cu privire la transferarea unui post între obiective militare;
 7. situații numerice privind persoane care au solicitat plecarea definitivă, au trecut fraudulos frontiera, s-au întors ilegal sau au rămas ilegal în alte țări;
 8. caiete, agende de birou conținând programul de lucru, activități, ordine, adnotări
 9. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, cuprinse în documente emise la sfârșitul anului 1989 de „CABINETUL NICOLAE CEAUȘESCU”, reprezentând condici de expediție și predare-primire.
 10. Informații clasificate secrete de stat, nivel STRICT SECRET, cuprinse în dosare personale (memorii originale) ale personalului încadrat în structurile Departamentului Securităţii Statului în perioada 1961-1983.
 11. Informații clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, cuprinse în documente emise în perioada 1968-1989, reprezentând fişe rezervişti militari în termen din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, arma securitate.

 

HG-74

NF-89

ANEXA-35

1 comentariu

Ivan cel Răbdător 21-10-2023 - 21:04

ACCESUL LA SECRETE DE STAT ESTE RESTRICȚIONAT

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult