Acasa Exclusiv ZiuaVeche.roDosare Ultrasecrete Problema conflictului israelo-palestinian

Problema conflictului israelo-palestinian

scris de Doru Dragomir
25 afisari

Cine afirmă că a înţeles pe deplin problema conflictului israeliano-palestinian, că poate analiza în mod obiectiv frământările ultimelor decenii din Orientul Mijlociu, că poate pune în balanţă cu seriozitate şi corectitudine interesele ambelor părţi implicate în conflict, nu s-a documentat suficient, sau nu a auzit destul şi nu a văzut destul.

Problema conflictului israelo-palestinian

Experienţa proprie a demonstrat că imparţialitatea discursului este un obiectiv dificil de atins. Literatura albă şi gri (cărţi, articole, internet, presă scrisă), văzută sau auzită (televiziune, radio), este atât de bogată, atât de „alterată” de interese, mai mult sau mai puţin ascunse, încât până la urmă sfârşeşti prin a te transforma în „parte a problemei, soldat în armata urii şi dezinformării”. Tot ce trebuie făcut, în încercarea de a realiza un scurt istoric al conflictului, este să aduni faptele, date şi informaţii şi să prezinţi ambele puncte de vedere referitoare la acelaşi eveniment, fără a se uita însă că istoria şi diferitele ei interpretări stau la baza conflictului; că interpretările istoriei, chiar evidenţierea unui anumit eveniment istoric sau a altuia au fost, în cazul de faţă, concepute pentru a te convinge şi nu pentru a te informa.

În tot acest păienjeniş al cunoaşterii şi înţelegerii conflictului prin informaţie, putem vorbi de o singură certitudine: rădăcinile istorice ale conflictului. Începutul secolului XX a însemnat doar înăsprirea unor relaţii, şi aşa destul de tensionate, care durează de secole, înăsprire care s-a datorat, în mare parte, politicii marilor actori de putere ai timpului.

În Franţa şi Rusia, fenomenul recrudescenţei antisemitismului sub o formă deosebit de virulentă, a generat apariţia Sionismului. Curios este faptul că, la începutul apariţiei Sionismului, foarte puţini evrei au aderat la noul curent, majoritatea preferând să răspundă antisemitismului prin politici de reformare, asimilare sau prin acţiuni de tip revoluţionar. Pentru cei mai religioşi şi mai conservatori dintre evrei, evreii ortodocşi, un stat evreu nu putea fi înfăptuit de oameni ci numai de Dumnezeu.

La începuturile mişcării sioniste, fondatorii luaseră în calcul şi posibilitatea stabilirii statului evreu în alte locaţii în afara Palestinei. Semnificaţiile biblice ale pământului Palestinei au avut însă ca efect alegerea acestui teritoriu ca unicul potrivit pentru întemeierea statului evreu. Sloganul mişcării sioniste – „un pământ fără oameni pentru oameni fără pământ” -, deşi era departe de a fi adevărat, a început să câştige minţile şi inimile a mii de evrei din întreaga lume.

După Primul Război Mondial, Imperiul Britanic a obţinut mandatul asupra teritoriului palestinian, justificarea stăpânirii unui teritoriu arab, fiind utilizarea puterii de mandatar de către britanici în scopul promovării ideii de stat naţional evreiesc.

Primii evrei care au venit în Palestina

Primii colonişti evrei ai Palestinei au fost, ca de altfel, şi primii colonişti americani, indivizi caracterizaţi de idealism, de spririt aventurier, având cel mai des o orientare ideologică de natură socialistă. Asemeni multor colonişti şi sioniştii au manifestat atitudini rasiste faţă de populaţia indigenă, atitudine reflectată cel mai bine în lispa oricărui interes față de nevoile, suferinţele sau pretenţiile populaţiei indigene. Existau în epocă, chiar îndrumări sioniste de atitudine faţă de populaţia arabă: „tratează-i pe arabi cu ostilitate şi cruzime, deposedează-i de orice drepturi, ofensează-i oricînd poţi chiar şi fără motiv…”

În rândul sioniştilor a existat totuşi la începutul procesului de colonizare un număr mare de evrei care militau pentru cooperare arabo-palestiniană şi pentru întemeierea unui stat bi-naţional. Folosirea termenului de „casă naţională” a evreilor în schimbul celui de stat naţional evreiesc, în referirile oficiale sioniste la teritoriul palestinian, au reprezentat doar o încercare de a evita acutizarea tensiunilor până în momentul sporirii semnificative a numărului de evrei din teritoriul palestinian.  Atragem atenţia asupra faptului că nu punem aici în discuţie situaţia teritoriului aflat în conflict decât din perspectiva timpurilor moderne.

Teritoriul palestinian în care s-au stabilit primii evrei

Propaganda proisraeliană a sugerat întotdeauna că palestienii s-au stabilit în aceste teritorii după 1917, ca rezultat al creşterii economice spectaculoase datorate bineînţeles comunităţii evreieşti. Aceste afirmaţii semnifică, mai pe scurt, faptul că palestienii nu au nici un drept asupra pământurilor aflate în conflict. Populaţia indigenă era reprezentată în cea mai mare parte de musulmani, de un număr redus de creştini şi o minoritate evreiască. Creşterea numărului de sionişti evrei veniţi din Europa a avut ca efect imediat adoptarea identităţii naţionale palestiniene atât de către musulmani cât şi de către comunităţile creştine.

Documentele vremii sugerează faptul că cea mai mare parte a pământului achiziţionat de evrei a fost obţinut prin tranzacţii ilegale. În cazul tranzacţiilor legale acestea s-au desfăşurat prin cumpărarea unor pământuri de la arabii bogaţi stabiliţi în alte ţări. Pământurile achiziţionate deveneau parte a Fondului Naţional Evreiesc. Arhivele subliniază faptul că, acest pământ nu putea fi vreodată vândut sau închiriat arabilor. În 1947 evreii deţineau doar 6% din teritoriul palestinian.

Tot acest proces de achiziţionare a pământurilor arabe s-a realizat pe fondul unor relaţii între evrei şi arabi, caracterizate de istorici ca fiind destul de bune. Antisemitismul în lumea arabă era mult mai puţin evident decât în Europa acelor vremi. Relaţiile dintre diferitele grupări religioase din Palestina erau armonioase la începutul declanşării sionismului expansionist. Exacerbarea antisemitismului şi deteriorarea relaţiilor s-a produs odată cu conştientizarea de către populaţia arabă a faptului că evreii doresc înfiinţarea unui stat suveran pe teritoriile palestiniene. Expulzarea ţăranilor arabi şi refuzul evreilor de a angaja populaţie arabă a dus la reducerea şanselor de convienţuire paşnică între evrei şi populaţia arabă.

Următoarele două decenii au adus la o creştere semnificativă a numărului de everei din Palestina pe fondul răsturnărilor politice din Rusia şi creşterii antisemitismului european.

Al Doilea Război Mondial și problemele palestiniene

Calculele diplomatice britanice s-au modificat odată cu sporirea pericolului reprezentat de Hitler pentru Europa. Evreii nu puteau sub nici un motiv să treacă de partea lui Hitler deci necunoscuta ecuaţiei diplomatice o reprezentau arabii, care oricând, pe fondul nemulţumirilor acumulate în ultimele decenii se puteau transforma în ajutoare preţioase regimului nazist. Englezii au hotărât astfel stoparea imigraţiei evreieşti. Din nefericire acest gest a fost mult prea târziu şi într-un moment total nepotrivit. Evreii începuseră să fie hăituiţi în Europa, Statele Unite şi multe alte naţiuni îşi închiseseră graniţele pentru evrei; necesitatea „sanctuarului” pentru zeci de mii de familii evereieşti era mai acerbă ca niciodată. Hotărâre britanicilor de închidere a graniţelor Palestinei, după o lungă perioadă în care a permis decăderea şi sărăcirea populaţiei arabe indigene din teritoriile palestiniene, considerăm că a contribuit la tragedia evreiască din cel de al doilea război mondial. Calculele diplomatice eronate au avut ca efect apariţia uneia dintre cele mai dificile probleme de securitate regională şi globală din istoria omenirii.

În ultima parte a războiului, certitudinea tragediei Holocaustului a determinat creşterea sentimentelor sioniste în rândul evreilor şi apariţia sentimentelor legate de nevoia unui teritoriu care să le aparţină, un stat evereiesc care să reprezinte asigurarea evreilor în faţa unei posibile tragedii asemănătoare Holocaustului. „Dacă statul evreu ar fi existat încă din 1939, milioane de evrei ar fi putut fi salvaţi”.  Mai mult decât atât, creştinii din ţările europene dar mai ales din Statele Unite au început să simpatizeze cu cauza sionistă, oferind importante ajutoare financiare şi un lobby politic eficient, toate ca efect al sentimentului de vinovăţie legat de Holocaust. Menţionăm faptul că dovezile istorice sugerează faptul că Palestina a fost în pericol de a fi ocupată de nazişti, deci evreii ar fi fost oricum mult mai în siguranţă în SUA decît într-un eventual stat evreu palestinian.

Din punct de vedere logistic şi organizatoric războiul a avut efecte pozitive asupra comunităţilor evreieşti din Palestina. Cei mai mulţi evrei au fost înrolaţi în armata britanică şi acest lucru a făcut ca, la sfârşitul războiului, evreii din Palestina să fie foarte bine înarmaţi, instruiţi, organizaţi pe model militar şi mai presus de toate, pregătiţi de luptă. Liderul palestinian al vremii, Muftiul Ierusalemului, exilat de britanici, deoarece sprijinise revolta arabă 1936-1939, se stabilise în Berlin, de unde sprijinea propaganda nazistă. Această situaţie venea în sprijinul lobby-ului sionist de pretutindeni. De altfel, Ben Gurion, liderul comunităţii evreieşti din Palestina şi primul prim ministru al viitorului stat evreiesc declara ironic în 1938: „bazaţi-vă pe Muftiu”.

Un an de referință – 1947

În mod paradoxal, atât evreii sionişti cât şi palestinienii militau pentru eliminarea britanicilor din ecuaţia palestineană. Revolta arabă, ce a durat trei ani a dovedit sentimentele antibritanice ale palestinienilor. Din rândul sioniştilor de extremă dreaptă a fost lansată în anul 1947, o amplă campanie de teroare împotriva britanicilor. Epuizaţi în urma eforturilor de război, britanici au cedat responsabilitatea rezolvării conflictelor din zonă Naţiunilor Unite.

Și totuși, putem pune în discuție două puncte de vedere: cel sionist și cel palestinian. Marea catastrofă a epocii moderne a cărei victimă au fost evreii, spun sioniștii,  îi îndreptăţeşte pe deplin la existenţa unui stat evreiesc în care îşi pot găsi refugiu toţi evreii refugiaţi şi alinare toate victimele supravieţuitoare ale lagărelor naziste. Existenţa unui stat suveran cu control deplin asupra imigraţiei era punctul cheie ale cererilor sioniştilor.

Recunoscând suferinţa şi tragedia evreilor, palestinienii considerau că nu ei sunt cauza acestor suferinţe şi tragedii. Dacă evreii vor să-şi făurească un stat suveran de ce nu fac pe teritoriul Germaniei, ţara care le-a adus toate nenorocirile? De ce trebuie să plătească palestinienii, greşelile marilor puteri europene şi ale Statelor Unite? Palestinienii cereau marilor puteri să recunoască faptul că atunci când ele au închis graniţele în faţa valurilor succesive de imigranţi evrei, Palestina a permis intrarea celui mai mare număr de refugiaţi. Oficialităţile palestiniene erau gata să ofere toate drepturile civile (dar nu naţionale) unei minorităţi evreieşti în cadrul unui stat independent palestinian refuzând însă acordarea controlului deplin al imigraţiei, evreilor.

O parte a evreilor sionişti, o minoritate de stânga, a fost de acord cu crearea unui stat bi-naţional, în care evreii şi palestinienii să trăiască împreună, să-şi respecte reciproc drepturile naţionale.

Din volumul, „Călătorii geopolitice. Lumea văzută de la București”, Editura Militară, 2010, autor Stan Petrescu.

29 comentarii

un crestin 14-01-2013 - 16:20

Domnule Stan Petrescu,

sunt de acord cu titlul volumului dvs. : „Lumea vazuta de la Bucuresti”.

Daca puneati mana si pe Biblie, altul era mesajul in problema conflictului dintre evrei si palestinieni.

urbos 14-01-2013 - 16:27

Infectule,mai bine ai fi de acord sa-ti pui streangu de gat.

urbos 14-01-2013 - 16:29

Auzi la viermele asta, cica „daca puneati mana pe biblie”.
Habotnicii dreacu, de-ati lua foc toti.

tomi 14-01-2013 - 18:26

Tu’ti pi7da matii bestie tu inca n-ai crapat? Uscas’ar ficatii in tine hoit fascist, sa-ti vezi plozii putrezind linga tine nenorocitule. Sa cada carnea de pe tine vierme si sa mori in chinuri groaznice. Sa n-ai noapte fara cosmaruri, bestie. Sa-ti scuipi plaminii cu TBC bucata cu bucata pina te vei sufoca. Amin !

urbos 14-01-2013 - 18:32

Ce e ma animalule, ai iesit de sub pamant? Sa ardeti, da-va dreacu.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 14-01-2013 - 18:43

…aka kaTurboase : marsch in aia a metti, vierme penelist din aripa lipita cu /de ca ca RAU !

tomi 14-01-2013 - 18:54

bade urbos, vei arde tu inaintea mea, iar prietenul Parpanghel in semn profund umanitar va depune eforturi uriase sa te salveze pisindu-se din greu peste hoitul tau, sa-l stinga……ha-ha-ha!

tomi 14-01-2013 - 18:57

auzi tu scumbie tu chiar crezi ca mai traiesti? Incearca sa te privesti in oglinda si apoi fa-mi o mica compunere cu ce ai vazut.==pa si pussy urbos!

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 14-01-2013 - 19:04

Scuza-ma amice De Tommaso Panthera: Nu fack urinoterapie la viermi de Pogoanele !Asta cat este de kaprofag ,e in stare sa ingurgiteze ,si sa aibe pretentii sa-l facK ,lord si oe asta ! Ori la anelide nu exista titluri nobiliare !

tomi 14-01-2013 - 20:52

Prietene Parpanghel ,eu am crezut ca ti-ar fi facut placere sa nu urinezi in closet, este pacat de murdarit cred ca tot este mai bine sa-l udam pe urbos dementul, mai imputit tot nu va fi, ajuns la apogeul imbecilitatii poate trai fericit ca nu are concurenta.
Hai sa facem un pariu eu zic ca pina in vara bestia da ortul popii, daca da fac eu cinste cu o invtatie pentru tine pe doua saptamini in Israel transportul si cazarea pe contul meu. Daca nu crapa pina in luna iulie tot eu vin sa fac cinste cu doua bilete in Romania una tie una mie si mergem sa facem o partida de table cu urbos. Te asigur ca nu va uita intilnirea.

Antibasistul 14-01-2013 - 20:54

Tomi Iadul te asteapta cu mare nerabdare, vei fi chinuit cumplit. Amin!

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 14-01-2013 - 21:31

Prietene De Tommaso Panthera:
Oi hi IO Tzagan dar am pretentii minime si la HAIZLA !
Cum dreaq sa-mi golesc Io , sarja de urinala gonoiu !
Ma frate , decat sa ma phiss la un nyomoric handycacat !
Cum e aka-kaTurboase ,prefer sa umphlu tzucalu
Si de dimineata sa-l desert in loc …nespurcat !
Cu restul este ok, ramburs la fiecare …degetel!
Trimitzi un brandy ASKALON, alternativ o VODKA KEGLEYICI !
Gheseftu -gheseft !

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 14-01-2013 - 21:36

PSS .@ De Tommaso PAnthera :
Asta vara pe caldura aia spurcata
Am cantonat pe Unirii la pogoniciu !
nici noaptea nu a iesit , o saptamana !
da ,toot IO-l …babardesc!

Ionutz 15-01-2013 - 17:51

Urbos ramii cretin ,fiind dobitoc ai evoluat……tine-o tot asa …cit bine faci natiunii romane….

tomi 15-01-2013 - 18:58

Ionutz , urbos nu este cretin ci imbecil. Nu accept ca cineva sa modifice identitatea lui urbos, la a carui formulare stiintifica am lucrat mult si intens. Urbos nu poate fi cretin, acest caracter ii apartine lui huhu ciu actualmente gasit sub numele de antibasist- contrabas.
Urbos este ultimul descendent al unei familii de legionari .parte din imbecilii familiei sale au murit pusi la zid de armata romana sub comanda regelui Carol, citiva din cei ce-au mai ramas au sprijinit zidurile puscariilor comuniste de pe partea interioara ca sa nu se darime pe ei. Urbos, ultimul descendent al acestei familii de imbecili crede ca vremea fascimului este revenit, nu are habar pe ce lume traieste are o singura problema in viata lui de nenorocit sa huiduiasca evreii. Eu ca mare iubitor al legionarilor mi-am luat ca angajament ca voi contribui personal la trecerea la nefiinta al acestui imbecil, o bestie ordinara ce nu are dreptul sa tina umbra soarelui,Asa ca IONUTZ fi linistit, urbos este in miini bune si nu doresc nimanui soarta ce-o va avea el.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 15-01-2013 - 20:07

@ Prietenul meu ,drag din ARAD , de Thommaso PANTHERA :
Nici chiar TIE ,amice nu voi ceda din dreptul meu inalienabil si de necontestat asupra ,,viermelui cu nick-name urbos/sobru” !!!!!!!!!!! DIXIT !!!!!!!!!!!!!
REFORMULEZ oferta initiala :
EXPEDIEZ …inele bine conservate in FORMOL
din hoitul viermelui aflat in observare permaneta, monitorizare carevasazica !
OFERTA mea ,daltminteri extrem de GENEROASA ,ramane valabila doar pt . TINE
prietenul meu , de brandyASKELON /VODKA
KEGLEVITCI cu ghiatza …TYTAN ICE !

שׂפֿבּשׂפֿהּשׁ 14-01-2013 - 20:26

Daca evreii ar accepta ca palestinienii sa preia intreg teritoriul Israelului si astfel sa nu mai avem pe acel teritoriu Israelul ci statul Palestina, ceea ce fac astazi palestinienii ar face-o evreii, caci ei s-ar opune prin razboi de gherila si de terorism eventualului stat Palestinian. Acum, cind palestinienii nu isi au patria lor, se razboiesc cu evreii pentru a-si re-cuceri, dupa cum zic ei, teritoriile. Conflictul dintre Palestina si Israel e practic imposibil de a fi rezolvat, caci oricum a-i da-o, nimeni nu e fericit cu nici o actiune politica. In timp, acest razboi ar putea fi rezolvat pe baza unui recensamint al populatiei care sa indice care populatie e majoritara. De aceea, evreii sunt in pierdere pentru ca palestinienii au un numar de nasteri cu mult mai mare decit evreii. Multi dintre evrei nu-si doresc copii, starea de razboi i-au obosit pe toti si multi emigreaza, mai ales evreii care au emigrat din tarile estului European, si mai ales, numarul de nasteri din Israel scade din cauza modului de viata de tip occidental, care te forteaza sa fii egoist si sa te gindesti numai la tine insuti si sa nu-ti incurci viata aventurindu-te in a-ti face o familie si a creste copii. Pe cind la palestinieni, nasterile de citi mai multi copii face parte din traditie. Familiile palestiniene sunt formate de cite 10-14 copii. Ca au cu ce sa-i creasca sau nu, nu conteaza. Liderii lor ii obliga sa procreeze pentru ca ei stiu ca, eventual, la o adica, se va pune problema statisticii si, ca intotdeauna, numarul face puterea. Deci, usor, usor, palestinienii isi mareste dramatic de mult numarul populatiei, iar la evrei, numarul populatiei scade, ceea ce face, ca d.p.d.v.d. uman, la o adica, sa se puna in discutie densitatea populatiei pe acel teritoriu si sa se dea cistig de cauza populatiei palestiniene pentru ca e majoritara ca numar. Asa s-a intimplat si cu noi la tratatul de Versailles dupa primul razboi mondial. Nu se putea ca Transilvania sa apartina ungurilor care numarau aproape de 10% din populatia acelui teritoriu. Pina la urma, se va incerca o rezolvare a conflictului pe baze demografice, ceea ce poate face ca Israelul sa piarda partida. Pina atunci, insa, Israelul e tara care traieste cea mai mare tragedie a stresului populatiei, care populatie s-a saturat de acest conflict cu palestinienii si cer de la politicieni o rezolvare a conflictului, insa, aceasta rezolvare e practic imposibila.

urbos 15-01-2013 - 20:27

Asa este, asa se intampla cu cel care fura, hotul pazeste lucrul furat si este tot timpul stresat ca va fi prins pana la urma. Nu vad insa unde e tragedia, e riscul meseriei.

jan dinu 15-01-2013 - 20:32

Apreciez aceasta sincera expunere de la o persoana
(feminina ) cu nume „ivrith ” dar imi permit s-a adaug ca
minisculul teritoriu redobndit prin fortza traditiilor shi amintirilor
asha zishii „noii veniti” erau shi ei de-a lungul timpului acolo .
Intregul Orient Mijlociu posedat de majoritarii musulmani au
prea mult pamint dar prea putina imaginatie de-a trai in civilizatie …
Numarul ,astazi nu mai este un factor de-a definii puterea …
mai ales in deserurile care pe zi ce trece se extind …shi spatiul e inchis –
interzis prin rigoarea pastrarii diferentelor religioase .
JD-LORD- USA

שׂפֿבּשׂפֿהּשׁ 15-01-2013 - 20:50

Domnule Dinu, daca studiati cit de cit istoria, si nu e nevoie sa va duceti la cine stie ce mari biblioteci pentru acest lucru ci puteti s-o faceti direct pe net, veti vedea ca palestinienii au fost stapini de facto pe actualul teritoriu al Israelului. Numai dupa cel de-al 2-lea razboi mondial, SUA a fortat Rusia ca sa accepte formarea unui stat Israelian. Dupa ce acest stat Israelian a fost creat, Marea Britanie a fost indrituita sa pregateasca si sa coordoneze transportul evreilor din Europa catre noul stat Israelian format. Datorita faptului ca intre Marea Britanie si evrei existadeja o adinca ura venita din istorie, britanicii au adunat citeva sute de mii de transfugi pe insula Creta pentru ca apoi sa-i transporte in Israel, crezind ca multi dintre ei vor da inapoi si vor cere sa fie transportati in alte parti ale lumii, datorita faptului ca englezii nu erau de acord cu formarea statului unic Israel. Datorita comportamentului inuman aplicat de englezi emigrantilor evrei, rabinii au luat hotarirea ca sa recurga la greva foamei impotriva tratamentului trupelor engleze. Asta face ca, atunci, in 1945, sa moara in insula Creta, mii si mii de grevisti ai foamei. Nicaieri nu se spune nimic despre acest „incident”, in schimb, noi, romanii, suntem etichetati ca niste participanti la holocaust. Nici azi, relatiile dintre englezi si evrei nu sunt deloc normale, iar englezii sunt cei mai acerbi dusmani din lumea civilizata ai evreilor.

jan dinu 15-01-2013 - 21:20

N-am comentat doar de a fi conform cu
directia noastra americana privind
realitatile care le-ati descris .
Privind „statiunea Creta ‘ cu deznodamintul
corect descris de d-stra ,am aflat acum vreo 10
ani intr-un ziar hebraic de limba engleza .
Chiar shi acum pastrez …documetatia de la
prima sursa .Privind GB shi capitala ei
„eterna ‘ City of London nu pot „viziona „soarta lui
cui i-ar apartine in 5o de ani …de acum incolo .
Sper ca el sa nu fie administrat prin sharia cu
ajutorul originalilor bastinashi care ishi urmeaza
soarta prin destinul sfirsitului lor ca popor …
JD-USA(LORD)

Pribeagul 15-01-2013 - 21:33

Nu. Natiunea va ramine natine multe sute de ani de acum inainte.

Desigur evolutia poate face ca in citeva sute de ani 85% din englezi sa fie musulmani, dar natiunea va ramine… britanica. 🙂

Pribeagul 15-01-2013 - 21:26

Nu. Eu consider ca englezii au fost sustinatori constanti ai evreilor.

Daca analizez situatia, constat ca infiintarea acestui stat, Israel, in modernitate, a fost o premiera. N-a fost usor. Dupa intimplarea intimplarilor, totul pare a fi avut posibilitati mai simple de desfasurare si realizare. Se pot imagina situatii de desfasurare a intimplarilor chiar fara victime.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 15-01-2013 - 21:36

…mai citeste ,mai citeste tinere Pribeag Rolland,
Albionul in 1948 era confruntat cu piererea
Diamantului Coroanei, INDIA si mare parte a
Fostelor Colonii BRITANICE erau in incendiu
Dupa promisiunile mincinoase a perfidului Albion
Privind participarea cu trupe alaturi de ANGLIA in
WW2. Trupele cu voluntari evrei care au luptat
In luptele de la BENGHAZI contra germanilor
Au fost primele forte militare israeliene bine instruite, alaturi de ajutorul masiv al URSS si tarile SOCIALISTE printre care ROMANIA cu
OFITERI de STAT MAJOR …
Citeste ROLLANDE intre 2 pribegii !

Pribeagul 15-01-2013 - 22:20

🙂

Am ajuns la o virsta a tinereti si a cunostintelor acumulate prin citit si ratiune care-mi permit sa afirm ca infiintarea statului Israel a fost o creatie internationala, cu Anglia virf de lance, si rezolvarea „problemei” este tot o datorie intenationala.

Romanii au adus, cind au putut, o contributie importanta la indeplinirea acestui deziderat.

Evreii, ca toate popoarele, au fost supusi imperativelor istoriei, au luptat si au contribuit la progresul stiintific… dupa cum le-a fost norocul.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 15-01-2013 - 23:07

Ce consideri talutza este lovita de un subiectivism , care nu tine cont de realitatea istorica . Actul de infiintare a STATULUI ISRAEL a fost un act unilateral a poporului evreu! Afost sprijinit pe fata doar de URSS si Lagarul socialist, simpatii si recunoastere au manifestat SUA si FRANTA, iar UK a trimis in ziua proclamarii o flotila de avioane SPITFIRE si Hurricane , stationate in EGIPT sa atace in prima zi , rebelul stat ISRAEL !Impreuna cu EGIPTUL, IORDANIA , SIRIA si o forta reunita a califatelor arabe , TZAHALUL s-a aparat avand un singur tun ramas de pe timpul lui B >Napoleon. Avioanele rusesti trimise au fost ansamblate in noaptea primei zile de confruntari, armamentul sovietic si ceho slovac au fost distribuite voluntarilor care au constituit Tzahalul. UK a fost oprita de la ce stiau mai bine ” DIVERSIUNEA”CITESTE PRIBEGE, CITESTE nu veni cu ce crezi de pe urma lecturarilor lordului DISRAELI …

andra 14-01-2013 - 22:16

va rog sa terminati cu injuraturile, cu atat mai mult luand in considerare prezentul subiect.

digital 15-01-2013 - 20:08

lasă,fată nu te agita tu p-aici,n-ai și tu o prezentare de modă,un casting,ceva…te băghași tu cu medierea peste juma de lume…!

urbos 15-01-2013 - 20:28

Asta e un subiect care se preteaza perfect la injuraturi. Te ofitici ji dane?

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult