Acasa Exclusiv ZiuaVeche.roIntalnirile ZV Exclusiv ZV. Situaţia la zi a recalculării pensiilor militare

Exclusiv ZV. Situaţia la zi a recalculării pensiilor militare

scris de Marin Neacșu
207 afisari

Într-un interviu acordat ziarului Ziua Veche, colonelul Constantin Luca, Director al Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale a prezentat situaţia la zi a recalculării pensiilor militare.

Neacşu Marin – Domnule colonel,bună ziua, vă mulţumesc că v-aţi găsit timp să mă primiţi. Aş dori să lămurim câteva aspecte legate de procesul recalculării pensiilor militare în cadrul MApN, mai ales prin prisma zvonurilor şi unor îngrijorări vizavi de legea salarizării şi   OUG 57/2015.

Col.Constantin Luca   – Bună ziua, bine aţi venit, oricând sunt disponibil pentru lămuriri şi clarificări.

O să trec direct la subiect, pentru că timpul costă bani şi bănuiesc că în special aici, chiar costă.

  1. Cum stăm la aceasta oră cu situaţia recalculării pensiilor militare. Dacă se poate prezenta statistic în procente

– câte pensii au fost recalculate

– pe categorii de cadre, tot procentual,  câte aparțin ofiţerilor şi câte subofiţerilor, personalului civil

– câte au crescut prin recalculare şi câte au scăzut, dacă se poate pe categorii de cadre, ofițeri, subofițeri, personal civil.

– se poate trage o concluzie, care anume pensii au crescut și în funcție de ce şi câte au scăzut prin recalculare?

Până la data de 27.03.2017 au fost recalculate 40.613 pensii militare, ceea ce reprezintă aprox. 53 % din totalul de 76.087 pensionari aflaţi în evidenţa Casei de pensii sectoriale a MApN la data de 01.01.2016, conform Ordinului comun nr. M.25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat.

Deciziile de recalculare a pensiilor sunt preluate în plată cu operativitate, iar până la data de 16 februarie 2017 – data efectuării ultimei plăţi – au fost plătite diferenţele dintre cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuantumul pensiilor aflate în plată pentru un număr de 15.205 pensionari.

Totodată, menţionez că eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art.109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, ce reprezintă diferenţe de pensie de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la punerea în plată a pensiilor recalculate, calculate ulterior datei de 16 februarie 2017, se vor acorda în trimestrul IV 2017, în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017.

Cuantumul pensiilor recalculate este determinat de elementele de natură salarială realizate de beneficiari în funcţie de legislaţia în domeniul salarizării aplicată în perioada aleasă.

Putem spune că, până în prezent, nu există diferenţe majore privitor la numărul pensiilor recalculate pe categorii de personal.

Cum stăm cu situaţia returnării sumelor datorate celor sub incidenta legii 241, tot procentual.

– au fost plătite toate sumele pe anii 2011 si 2012?

– suma necesara pe 2013 va fi mai mare sau mai mică?

– există speranța sau certitudinea că aceste sume vor fi plătite la termenul prevăzut de lege, adică, au fost prevăzute sumele în buget?

În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a întocmit buletine de calcul şi a achitat în luna noiembrie 2016 diferenţele pentru perioada 2011-2012 între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 6.883 de pensionari, care au depus cereri până la data de 30.09.2016.

Pentru cererile depuse ulterior datei de 30.09.2016, diferenţele se vor plăti în anul 2017, an în care se vor plăti şi diferenţele pentru anul 2013. Sumele au fost înregistrate în contabilitate, sunt incluse în bugetul pe anul 2017 şi vor fi plătite la timp.

Există fără îndoială şi persoane care nu au făcut cerere nici pentru recalculare şi nici pentru returnarea acelor sume. Există posibilitatea ca printre cei care nu au făcut cereri să existe persoane care au decedat iar familiile nu ştiu, poate nici măcar că au aceste sume de primit. Care sunt procedurile pentru a intra în posesia acelor sume şi daca există această posibilitate.

Diferenţele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale O.U.G. nr. 1/2011, se restituie la cererea beneficiarilor, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, adică 01.01.2016.

Titularilor drepturilor de pensie aflaţi în evidenţa Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale în perioada 1 ianuarie 2011 – 30 septembrie 2013 care, la data efectuării plăţilor unei tranşe, nu mai sunt în evidenţa caselor de pensii sectoriale li se achită suma de restituit prin mandat poştal.

În situaţia în care titularii au decedat ulterior depunerii cererii, diferenţele cuvenite şi neîncasate de către titular se restituie potrivit Normelor pentru aplicarea prevederilor art.121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2016, şi se plătesc prin mandat poştal, soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor, ori, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

Col. Constantin Luca, Director al Casei de pensii sectoriale a MApN (stanga) şi Marin Neacşu, redactor Ziua Veche (dreapta)

Ne aflam în fata celei de-a doua legi de recalculare a pensiilor. Știm bine ce a declanșat prima. Ca specialist, fără a intra în probleme de politică, ce credeţi că nu a fost bine în cazul legii 165? Ce măsuri ați luat pentru a nu se întâmpla haosul din prima experienţă?

Sunt directorul Casei de pensii sectoriale a MApN din septembrie 2012, reprezint instituţia de la această dată şi sunt răspunzător de ce s-a întreprins pentru această recalculare. Perioada de 24 luni aferentă procesului de recalculare a creat premisele unei bune planificări a activităţilor. De asemenea, baza de calcul pe 6 luni alese de beneficiari elimină incertitudinile cu privire la exactitatea datelor care stau la baza stabilirii şi recalculării pensiilor militare de stat.

Şi în primul caz şi în al doilea au existat nemulţumiri sau aspecte neprincipiale, în opinia multor pensionari. În primul caz s-a ajuns la situaţia ca unii subofițeri să aibă pensii mai mari decât comandanţii de unităţi sau mari unităţi, în cazul legii 223, avem o altă discrepanţă, între cei care au ieşit la pensie înainte de 2011 şi cei care au ieşit după 2011. Avem acum diferenţe enorme între cei care au ieșit la pensie  în anii 90 şi cei care au ieşit după 2011, deşi au avut aceleaşi funcţii, aceleaşi grade, aceeaşi vechime, aceleaşi condiţii de muncă. tehnic, de unde apar aceste diferenţe care depăşesc de multe ori dublul sumelor.

Noi aplicăm prevederile legale întocmai. Să nu uităm că Parlamentul României a modificat proiectul Legii privind pensiile militare de stat  schimbând baza de calcul .a pensiilor. În proiectul iniţial baza de calcul a constituit-o cuantumul soldei funcţiei de bază şi nu solda lunară brută realizată la funcţia de bază. Discrepanţa de care vorbiţi este cauzată de evoluţia sistemului de salarizare în decursul timpului. Aceste diferenţieri vor dispărea odată cu aplicarea noii legi a salarizării.

Există discuţii pe paginile on-line aparţinând militarilor în rezervă, că modificarea legii 223 prin OUG 57 a plecat din MApN. Aţi fost întrebat ca specialist înainte de emiterea acelei ordonanţe, sau aţi ştiut de ea înainte de emitere?

Fără modificarea şi/sau completarea Legii nr. 223/2015, considerăm că acest act normativ nu ar fi putut fi aplicat în mod unitar şi nu ar fi putut fi emise toate actele normative subsecvente.

Spre exemplificare vă prezint doar câteva motive:

În primul rând, Legea nr. 223/2015 făcea referire la o bază de calcul pentru stabilirea pensiei ce conţinea sintagma “toate veniturile brute”, ce nu era definită în cuprinsul legii, făcând practic imposibilă punerea în aplicare acesteia.

În plus, în cuprinsul Legii nr.223/2015 au rămas o serie de prevederi ce nu au fost corelate în integralitate în forma adoptată în Parlament faţă de proiectul transmis legiuitorului spre adoptare, acestea neputând fi remediate prin simpla emitere a unor norme juridice de rang inferior.

Totodată, în această formă, Legea nr. 223/2015 instituia un tratament diferenţiat nejustificat cu privire la modul de stabilire a pensiei, în special în cazul beneficiarilor pensiilor de invaliditate şi de urmaş în raport cu beneficiarii celorlalte categorii de pensii, sub aspectul bazei de calcul utilizate. Şi în final, nu au introduse prevederi clare şi termene precise pentru recalcularea în condiţiile art. 109 a tuturor pensiilor aflate în plată în prezent, împrejurare de natură să creeze premisele unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010-2012.  

Aceste motive au făcut şi fac obiectul unor discuţii pe forumurile pensionarilor militari. Noi am semnalat aceste aspecte încă din luna iulie 2015.Vreau să subliniez că nu Casa de pensii sectorială stabileşte procentul de calculare a pensiilor şi nici elementele de salarizare care trebuie incluse în baza de calcul.

Aceeasi întrebare vizavi de articolul 67 din Bugetul pe anul 2017, care amână plata diferenţelor rezultate în urma recalculării pe anul 2016 şi 2017, până la data recalculării. Care este aportul sau reacţia MApN, dacă ştiţi, vizavi de acest articol?

Referitor la art. 67 din Legea Bugetului  pe anul 2017, am să mă limitez doar la punctul de vedere al CPS, şi anume că vom aplica în totalitate toate actele normative aprobate de forul legiuitor care privesc domeniul de activitate al CPS.

Dacă tot am ajuns aici, bănuiesc că ştiţi care va fi reacţia celor care așteaptă aceste drepturi. Ce le puteţi transmite pe această cale?

Vom respecta prevederile art. 67, dar în acelaşi timp dorim să asigurăm pensionarii că acele diferenţe rezultate în urma recalculării nu se vor pierde şi vor fi achitate în trimestrul IV/2017.

Credeţi că la sfârşitul anului veţi reuşi să achitaţi atât sumele rezultate în urma recalculării cât şi cele restante pe  2013? Va fi un efort financiar destul de serios.

În mod sigur Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale va achita aceste sume, indiferent de efortul financiar.

Ştiu că au mai existat şi sincope, trei dintre ele vi le-am semnalat chiar eu, două au fost rezolvate, una încă schioapătă. Este vorba de acel telefon verde la care nici acuma nu se răspunde ceea ce creează impresia că nu exista o deschidere totală către pensionari. Care este problema, de ce nu se răspunde nici acuma la acel telefon?

Precizez că pentru informarea publicului, instituţia noastră a pus la dispoziţia publicului, în afara liniei gratuite TELVERDE 0800.808.880, numărul de telefon 021-319.58.58 cu interioarele 2837 sau 2803. Am ţinut cont de propunerea dumneavoastră iar mesajul de aşteptare a fost modificat în sensul atenţionării persoanelor că aparatul este “ocupat”.

De asemenea, persoanele interesate pot trimite scrisori la adresa de email: casadepensii@mapn.ro sau numărul de fax 021-311.88.70. În eventualitatea că doriţi să le expediaţi prin poştă, adresa noastră este Drumul Taberei, nr. 7-9, cod poştal 061352, sector 6 Bucureşti.

Toate aceste informaţii sunt postate pe site-ul instituţiei cps.mapn.ro, secţiunea Contact, iar formularele tipizate pot fi descărcate de la secţiunea Formulare.

Situaţia expusă de dvs se datorează cel mai probabil, faptului că, pe toate aceste telefoane puse la dispoziţia publicului sună, zilnic, peste 150 de persoane.

Mai mult, dorim să vă informăm că structura site-ului Casei de pensii sectoriale a MApN se află într-un proces permanent de actualizare pentru a asigura şi în continuare informarea completă şi oportună a beneficiarilor drepturilor de pensie aflaţi în evidenţă, contribuind la eficientizarea practicilor de transparenţă instituţională şi la creşterea vizibilităţii activităţilor instituţiei noastre în domeniul aplicării legislaţiei referitoare la pensiile militare de stat.

 Nu în ultimul rând, aş dori să mai menţionez şi cele 88 de primiri în audienţă de către conducerea CPS în cursul anului 2016.

În ce regim s-a lucrat în ultimul an şi dacă aţi apelat la personal din afara structurii şi cât îi mai țineți înregimentaţi? Care a fost relaţia şi cum aţi cooperat cu celelalte structuri ale MApN, mă refer la unităţile deţinătoare de arhivă şi CMZ-urile?

Vă vorbeam de planificarea activităţilor. Încă din anul 2015, am luat toate măsurile pentru aplicarea Legii nr.223/2015. Începând cu 01.01.2016 personalul Casei de pensii sectoriale a MApN a fost suplimentat cu 50 de persoane prin înfiinţarea Serviciului recalculări şi actualizări pensii. Lucrăm doar cu personalul Casei de pensii sectoriale a MApN. La nivelul CPS se lucrează şi sâmbăta şi duminica. Mulţi pensionari pot vedea că deciziile le-au fost semnate în zile nelucrătoare. Situaţia postată pe site cu numărul deciziilor de recalculare, este întocmită la nivelul înregistrat în ziua de sâmbătă şi aprobată duminica.    

 În concluzie, pot spune că ne-au fost puse la dispoziţie, din timp, toate resursele necesare pentru a ne putea îndeplini obligaţiile legale privind pensiile militare de stat şi vom finaliza procesul de recalculare la termenul legal.

În final, ce aţi dori să transmiteţi celor cu care aţi lucrat şi veţi lucra în continuare, ca şi pensionarilor?

Legea prevede că recalcularea trebuie încheiată la 31 decembrie 2017. În ritmul în care lucrăm – circa 300-350 decizii pe zi – vom finaliza toate dosarele în termenul prevăzut. Aşa cum am menţionat mai devreme, spre finalul anului 2017 vom achita atât  diferenţele rezultate în urma procesului de recalculare cât şi diferenţele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale O.U.G. nr. 1/2011.

Ca structură care gestionează sistemul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul de stat, pentru asiguraţii din aria de responsabilitate din cadrul instituţiilor publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale va asigura întregul sprijin pentru clarificarea tuturor aspectelor şi eventualelor neclarităţi sesizate de pensionarii militari în legătură cu procesul de recalculare a pensiilor militare de stat.

Totodată, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a urmărit şi urmăreşte să dezvolte relaţiile de colaborare cu toate asociaţiile/sindicatele cadrelor militare şi soluţionarea cu operativitate a eventualelor probleme ridicate.

Ce altceva consideraţi că este important şi aţi mai dori să spuneţi?

Soluţionarea, din punct de vedere al legalităţii şi la termenul prevăzut de actele normative, a tuturor problemelor ridicate de pensionarii militari a constituit şi constituie o prioritate atât a conducerii CPS cât şi a personalului din subordine.

Doresc să asigur pensionarii militarii că acest standard va fi menţinut şi respectat cu stricteţe şi în 2017 la nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale.

Personalul Casei de pensii sectoriale este foarte bine pregătit şi răspunde la toate nemulţumirile exprimate de pensionarii militari. Aveţi încredere în Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale!

Neacşu Marin: Vă mulţumesc în nume personal şi în numele colegilor pensionari şi vă doresc spor la lucru, pentru că este în beneficiul nostru.

Colonel Constantin Luca: Şi eu vă mulţumesc,  vom face tot ce ţine de noi să ne achităm întocmai şi la timp de misiunea ce o avem.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS