Acasa InternationalBasarabia Jandarmeria Romana modernizeaza Trupele de Carabinieri din R. Moldova

Jandarmeria Romana modernizeaza Trupele de Carabinieri din R. Moldova

scris de Ziua Veche
1 afisari

.Inspectorul General al Jandarmeriei Romane, generalul locotenent Olimpiodor Antonescu, a semnat la Chisinau un plan comun de actiune ce vizeaza modernizarea trupelor de carabinieri aflate in componenta ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.


 

 

Pentru Departamentul Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova Planul de Actiune a fost semnat dl colonel Vasile DRAGOMIR , viceministru al afacerilor interne, Comandant al Trupelor de Carabinieri, iar pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane de general locotenent dr. Olimpiodor ANTONESCU, Inspector General al Jandarmeriei Romane. „Astazi, la Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, in vizita de lucru, s-a aflat o delegatie a Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane. In cadrul intrunirii a avut loc un schimb de opinii in ce priveste cooperarea bilaterala in domeniile de competenta, care s-a soldat cu semnarea unui Plan de Actiune pentru coordonarea cooperarii, a schimbului de experienta si a pregatirii de specialitate in domeniul comun de activitate. Planul de Actiune a intrat in vigoare de la data semnarii si este valabil pentru o perioada de 3 ani”, scrie MAI din R. Moldova, intr-un comunicat. Partile au convenit, printre altele, asupra organizarii unor vizite de lucru in Republica Moldova si Romania pentru documentare in domeniul de interes comun, precum si pentru stabilirea prioritatilor de actiune, organizarea unor stagii comune, cooperarii dintre structurile de politie si jandarmerie / carabinieri.

 

Plan de Actiune

incheiat intre
Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova si Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din Romania
pentru coordonarea cooperarii, a schimbului de experienta si a pregatirii de specialitate in domeniul comun de activitate

Departamentul Trupelor de Carabinieri al Republica Moldova si Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, denumite in continuare „Participanti”, din dorinta comuna de a intensifica cooperarea bilaterala in domeniile lor de competenta,

luand in consideratie Declaratia intre Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova si Ministrul Administratiei si Internelor al Romaniei, semnata la 27 ianuarie 2010 la Chisinau,

decise sa promoveze relatiile dintre cele doua institutii ca o contributie la dezvoltarea cooperarii bilaterale,

respectand obligatiile internationale asumate de statele lor si legislatiile nationale,

Participantii au convenit asupra celor ce urmeaza:

I. Organizarea unor grupuri de lucru comune pe diferite teme, care se vor stabili ulterior, pentru dezvoltarea cooperarii pe linia jandarmeriei / carabinierilor, a schimbului de experienta si formarea profesionala in domeniul ordinii publice.

II. Organizarea unor vizite de lucru in Republica Moldova si Romania pentru documentare in domeniul de interes comun, precum si pentru stabilirea prioritatilor de actiune.

III. Organizarea unor stagii comune de antrenament in domeniul ordinii publice.

IV. Formarea initiala si perfectionarea pregatirii personalului in unitatile de pregatire apartinand celor doi Participanti.

V. Acordarea de sprijin reciproc, conform intereselor comune, pentru promovarea in cadrul organizatiilor internationale la care Participantii sunt parte.

VI. Dezvoltarea mecanismelor de conlucrare vizand schimbul de experienta in atragerea de fonduri internationale si ale Uniunii Europene pentru formarea si consolidarea capacitatii operative a Participantilor.

VII. Asigurarea preluarii practicilor inaintate, in special in domeniul asigurarii si restabilirii ordinii publice in timpul manifestatiilor cu caracter in masa, precum si al tulburarii grave a ordinii publice.

VIII. Organizarea cooperarii dintre structurile de politie si jandarmerie / carabinieri in procesul de asigurare si restabilire a ordinii publice.

IX. Desemnarea unui expert (pe termen mediu) al Jandarmeriei Romane in cadrul Departamentului Trupelor de Carabinieri in vederea consilierii pe problemele de implementare a reformelor si oferirea asistentei metodico-practice.

Coordonarea activitatilor va fi exercitata din partea Departamentului Trupelor de Carabinieri al Republicii Moldova de catre Serviciul Relatii Internationale, iar din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane de catre Serviciul Cooperare Internationala si Afaceri Europene.
Participantii au posibilitatea de a actualiza periodic activitatile convenite in cadrul prezentului Plan de Actiune, in functie de necesitatile identificate in cadrul cooperarii bilaterale.

Prezentul Plan de Actiuni, va intra in vigoare la data semnarii si este valabil pentru o perioada de 3 (trei) ani.

Semnat la …………….la ………..2010, in doua exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.
(localitatea) (data)

  Pentru Departamentul Trupelor de                                                        Pentru Inspectoratul General al
  Carabinieri din Republica Moldova                                                                       Jandarmeriei Romane
 

            Colonel                                                                                                   General locotenent 

        Vasile DRAGOMIR                                                                                   dr. Olimpiodor ANTONESCU
Viceministru al afacerilor interne                                                                             Inspector General
Comandant al Trupelor de Carabinieri                                                                 al Jandarmeriei Romane  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult