Acasa InternationalBasarabia UPDATE Ministrul Apararii: Romania contribuie la asistenta Armatei Nationale a R.Moldova , asistenta sociala a militarilor si familiilor lor

UPDATE Ministrul Apararii: Romania contribuie la asistenta Armatei Nationale a R.Moldova , asistenta sociala a militarilor si familiilor lor

scris de Ziua Veche
8 afisari

.Guvernul R. Moldova si-a asumat angajamentul de modernizare a tarii sub aspect politic, economic si social, iar aceste procese se extind si asupra sectorului de Aparare si Securitate. Afirmatia a fost facuta de ministrul Apararii, din Republica Moldova, Vitalie Marinuta, in cadrul mesei rotunde cu privire la securitatea regionala si nationala in contextul relatiilor „moldo-romane”, organizata de Asociatia George C. Marshall din R. Moldova marti, 21 septembrie, la sediul Ministerului Apararii. Vitalie Marinuta s-a referit la importanta pe care o are Romania in procesul de integrare europeana a R. Moldova si promovarii securitatii in regiunea Marii Negre.

 

 Ministrul Apararii din R.M. a mentionat ca, in plan militar bilateral, Romania contribuie semnificativ la asistenta tehnico-materiala a Armatei Nationale, asistenta sociala a militarilor si familiilor lor, precum si la instruirea efectivului Armatei Nationale in institutiile de invatamant militar romanesc. „Adresez sincere multumiri Guvernului Romaniei pentru faptul ca a sporit semnificativ numarul burselor oferite R. Moldova in domeniul invatamintului militar liceal, universitar si postuniversitar”, a accentuat ministrul Marinuta. Ministrul Apararii a sutinut ca tematica mesei rotunde „Securitate prin Cooperare” este actuala si binevenita si a evocat in acest sens rolul Centrului George C. Marshall in pregatirea personalului Armatei Nationale in domeniul politicilor de aparare si securitate. „Datorita raportului diplomatic cu Romania, am edificat un parteneriat strategic in spirit european care a impulsionat relatiile bilaterale. Revigorarea dialogului politic a reanimat mecanismele de cooperare in domeniile social, economic, cultural si desfasurarea proiectelor care reprezinta un interes reciproc pentru ambele state”, a specificat ministrul Apararii, V. Marinuta.Asociatia George C. Marshall din R. Moldova intruneste circa 120 de absolventi ai Centrului European pentru .Studii de Securitate din Germania, iar Moldova participa la cursurile de strategie de aparare si securitate de 10 ani. Centrul European pentru Studii de Securitate din Garmisch – Partenkirchen este un parteneriat de succes americano-german, absolventii caruia isi desfasoara activitatea in diverse institutii ale statului: Administratia Prezidentiala, Parlament, Ministerul Apararii, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Serviciul de Informatii si Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, dar si in cadrul unor companii si organisme neguvernamentale. Scopul Asociatiei George C. Marshall din R. Moldova este de a contribui la evolutia societatii moldovenesti catre o societate democratica moderna, prin sustinerea si promovarea intereselor si valorilor nationale, prin sprijinirea eforturilor de integrare a tarii noastre in structurile politice, economice si de securitate europene si euro-atlantice.

Potrivit presedintelui Asociatiei „George C. Marshall” din R. Moldova, colonel (r) Andrei Covrig, asociatia contribuie la dezvoltarea relatiilor dintre civili si militari, la modernizarea institutiilor nationale de securitate si aparare, precum si la sustinerea rolului acestora in societatea moldoveneasca.  De asemenea, asociatia urmareste sa-si aduca contributia la intarirea relatiilor politico-diplomatice, militare si economice ale R. Moldova cu tarile semnatare ale Parteneriatului pentru Pace, statele membre NATO si UE.

 

Citiţi aici discursul ambasadorului României, Marius Lazurcă

 

Sfidările induse de procesul globalizării, suprapunerea acestuia cu tendinţele spre regionalizare şi fragmentare generează noi tensiuni şi factori de risc. Multiplicarea continuă a numărului de entităţi ce acţionează pe scena globală prin afirmarea actorilor nonstatali conduce la creşterea complexităţii procesului de luare a deciziilor în politica externă şi de securitate a statelor. Acestor sfidări trebuie să li se răspundă prin forme noi de solidaritate, capabile sa gestioneze un spectru larg de tensiuni şi riscuri şi o gamă variată de manifestare a acestora, cum sunt: tensiunile etnice, traficul de droguri, substanţe radioactive şi fiinţe umane, criminalitatea organizată, instabilitatea politică, reîmpărţirea unor zone de influenţă şi altele. Marile discrepanţe în nivelul de dezvoltare economică, accesul discriminatoriu la educaţie şi apărarea sănătăţii, la resurse esenţiale ale vieţii, la informaţie şi cunoaştere, provoacă grave crize sociale şi generează frustrări. In condiţiile globalizării crizele sociale sunt însoţite, nu o dată, de crize de identitate, generatoare de violenţe neaşteptate.

In acest context devine tot mai evident faptul că interesele şi obiectivele de securitate ale statelor pot fi realizate doar prin cooperare internaţională, care să se manifeste nu numai reactiv în situaţii-limită, ci şi preventiv, anticipînd acumularea potenţialului de criză.

Cooperarea în domeniul securităţii continuă să se realizeze cu precădere în cadrul organismelor internaţionale şi regionale de securitate. ONU, OSCE şi UE au adus contribuţii specifice la securitatea şi stabilitatea euroatlantică. Consiliul de Securitate al ONU are în continuare o răspundere recunoscută în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

NATO continuă să deţină un rol esenţial în întărirea securităţii euroatlantice. Organizaţia Tratatului Antlanticului de Nord a deschis şi a dezvoltat parteneriatul politico-militar, cooperarea şi dialogul consolidat cu alte state, pe baza unei forţe de negociere sporită substanţial în ultimul deceniu, în scopul reafirmării angajamentului pentru prevenirea conflictelor şi managementul crizelor, inclusiv prin operaţiuni de sprijinire a păcii – toate acestea reflectând hotărârea Alianţei de a modela mediul internaţional de securitate.

Cooperarea R.Moldova – NATO se realizează prin intermediul Planului Individual de Acţiuni (IPAP). În cadrul acestui mecanism complex de cooperare, România ca membru al Alianţei a susţinut şi va susţine proiecte importante din domeniul apărării şi securităţii, destinate să consolideze relaţiile dintre R. Moldova şi NATO.

OSCE, reprezentând cea mai cuprinzătoare instituţie regională de securitate, joacă un rol esenţial în promovarea păcii şi stabilităţii, în întărirea securităţii prin cooperare şi în promovarea democraţiei şi drepturilor omului în întreaga emisferă nordică a planetei. OSCE şi-a evidenţiat vocaţia îndeosebi în domeniile diplomaţiei, prevenirii conflictelor, managementului crizelor şi reabilitării postconflict.

Pentru R.Moldova, OSCE constituie şi un interes deosebit în calitatea sa de mediator în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Cooperarea bilaterală dintre România şi R.Moldova, şi cea multilaterală oferită de acest mecanism prin participarea unor parteneri strategici în domeniul securităţii conferă premise pentru reluarea negocierilor şi identificarea unei soluţii.

Uniunea Europeană a adoptat decizii importante şi a dat un nou impuls eforturilor sale de întărire a securităţii şi dimensiunii de apărare. Dezvoltarea unei politici externe şi de securitate include definirea progresivă a unei politici comune de apărare dar şi redefinirea intereselor sale de securitate în special în vecinătatea apropiată.

 

Susţinerea aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova constituie o prioritate a politicii externe a României.

Ca stat membru UE, România insistă pentru un mai mare angajament al Uniunii în Republica Moldova, pentru acordarea de asistenţă financiară europeană şi creşterea contribuţiei Uniunii la finanţarea proiectelor de dezvoltare economică şi socială.

Relaţiile speciale cu Republica Moldova formează un parteneriat strategic, atât în plan politic, cât şi economic, şi sunt promovate de o serie de instrumente în plan bilateral, între care stimularea şi garantarea investiţiilor, acordarea de asistenţă din Fondul de Asistenţă pentru Dezvoltare, stimularea cooperării în domeniul educaţiei, culturii ş.a. 

Regiunea Mării Negre, în ansamblul ei, constituie o temă de interes prioritar pe termen lung pentru politica externă a României. Obiectivele strategice ale României şi partenerilor ei în regiunea Mării Negre sunt: consolidarea stabilităţii democratice, accesul la prosperitate prin proiectele de cooperare regională şi continentală, conectarea la proiectele regionale ale UE.

În plan regional, putem afirma că în ultimii ani am asistat la o degradare a mediului de securitate pe continentul european şi în imediata lui vecinătate. Cele mai ingrijorătoare evenimente care au marcat agenda de securitate au constat în compromiterea regimului de control al armamentelor, mecanism ce a asigurat transparenţa pe continentul european mai bine de două decenii, reapariţia conflictelor militare convenţionale, încălcarea unor principii de drept internaţional cum ar fi inviolabilitatea frontierelor şi respectul suveranităţii naţionale.

O sursă de insecuritate la adresa tuturor statelor din regiunea Mării Negre o constituie perpetuarea conflictelor îngheţate. Apreciem că suntem într-un moment de cotitură în care statele europene trebuie să îşi demonstreze ataşamentul faţă de valorile care au constituit fundamentul stabilităţii în a doua jumatătate a secolului trecut. Prin urmare România va continua să susţină reglementarea conflictului transnistrean şi sprijinirea implicării sporite a UE în identificarea unei soluţii negociate, cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova.

În politica externă a României, relaţia cu statele din vecinătatea estică şi sud estică se va baza pe solidaritate şi valorificarea oportunităţilor. România va susţine activ parcursul reformist şi democratic al statelor riverane Mării Negre, conştienţi fiind de beneficiile extinderii spaţiului securităţii europene. Pentru România, integrarea europeană a R. Moldova beneficiază de o atenţie specială iar fructificarea oportunităţilor de asistenţă constituie principala dimensiune a cooperării politice, economice, culturale şi în domeniul securităţii.

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult