Acasa InternationalBasarabia SIS la cea de-a IX-a Şedinţă plenară a SEEIC

SIS la cea de-a IX-a Şedinţă plenară a SEEIC

scris de Ziua Veche
7 afisari

.O delegaţie a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, condusă de directorul instituţiei, Gheorghe Mihai, participă, în perioada 20-22 octombrie, la lucrările celei de-a IX-a Şedinţe plenare a Conferinţei conducătorilor serviciilor speciale din Europa de Sud-Est, desfăşurată în Budva, Muntenegru. În cadrul reuniunii vor fi abordate subiecte ce ţin de extinderea cooperării între serviciile de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii crimei organizate transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului de droguri, terorismului internaţional, altor fenomene negative care atentează la climatul regional şi general de securitate.


Totodată, reprezentanţii serviciilor speciale din Europa de Sud-Est se vor consulta asupra intensificării schimbului de informaţii şi perfecţionării mecanismelor de interacţiune între serviciile de informaţii pe probleme de interes comun în vederea asigurării securităţii naţionale, regionale şi europene.  De asemenea, în perioada desfăşurării Conferinţei, delegaţia SIS va participa la Şedinţa Troicii SEEIC, organul de conducere al acestui forum internaţional de securitate, unde va efectua un schimb de opinii cu privire la cea de-a X–a şedinţă jubiliară a Conferinţei conducătorilor serviciilor speciale din Europa de Sud-Est care va avea loc la Chişinău în anul 2011.

La începutul lunii octombrie, la Chişinău, şi-a desfăşurat lucrările cea de-a VII–a Consfătuire a conducătorilor serviciilor de informaţii externe ale Azerbaidjanului, Bulgariei, Georgiei, României, Ucrainei şi Republicii Moldova. Subiectele de discuţie s-au axat pe impactul conflictelor teritoriale nesoluţionate asupra securităţii naţionale şi regionale, pe necesitatea reformării serviciilor speciale în condiţiile edificării statului de drept. Participanţii au abordat diverse aspecte ale cooperării în vederea asigurării securităţii regionale, starea şi perspectiva interacţiunii instituţionale întru minimalizarea consecinţelor negative ale ameninţărilor transfrontaliere asupra stabilităţii şi climatului european de securitate. Părţile au convenit să realizeze acţiuni coordonate în vederea prevenirii terorismului internaţional, migraţiei ilegale, traficului de fiinţe umane şi droguri, proliferării de armament şi muniţii, contracarării altor pericole transnaţionale. Membrii delegaţiilor au efectuat un schimb de opinii privind cadrul de activitate a serviciilor speciale în procesul consolidării statului de drept. În context, dl Gheorghe Mihai, directorul SIS, a reiterat că modernizarea instituţională are drept scop edificarea unui serviciu de informaţii, capabil să asigure o securitate durabilă, luând în consideraţie priorităţile şi interesele naţionale, provocările, riscurile şi ameninţările actuale la adresa securităţii statului, cât şi standardele europene de activitate. Obiectivul este ca transformările să se materializeze într-o structură eficientă, cu abilităţi de anticipare a acţiunilor cu potenţial de periclitare a securităţii ţării. Problemele ce ţin de consolidarea stabilităţii regionale au fost abordate prin prisma intereselor naţionale a ţărilor participante la întrunire. Oficialii serviciilor de informaţii externe şi-au reconfirmat poziţia privind diversificarea formelor de colaborare, extinderea relaţiilor de parteneriat, precum şi aprofundarea interacţiunii în cadrul comunităţilor informative europene. La data de 01 octombrie, conducătorii delegaţiilor serviciilor de informaţii externe au avut o întrevedere cu Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult