Acasa InternationalExterne PE critică acordarea de paşapoarte ţărilor din Est

PE critică acordarea de paşapoarte ţărilor din Est

scris de M.A.B.
2 afisari

Parlamentul European îndeamnă Consiliul European şi Comisia să se asigure că, în ceea ce priveşte calendarul şi conţinutul, oferta de liberalizare a regimului de acordare a vizelor adresată ţărilor din cadrul Parteneriatului Estic este cel puţin la fel de generoasă ca şi propunerile adresate altor ţări limitrofe mai îndepărtate, astfel încât să nu se încurajeze emiterea de paşapoarte pentru cetăţeni ai ţărilor din cadrul Parteneriatului estic.

Parlamentul European

Foto: efbww.org

În viziunea deputaţilor europeni, emiterea de paşapoarte în cazul Georgiei, Ucrainei şi Moldovei ar putea avea efecte destabilizatoare, putând prejudicia, astfel, securitatea şi interesele UE. DE asemeena Parlamentul European subliniază importanţa unei încurajări mai accentuate a cooperării regionale în zona Mării Negre şi a consolidării politicilor UE adresate regiunii Mării Negre, în special prin lansarea unei strategii complete a UE pentru Marea Neagră şi prin asigurarea resurselor financiare şi umane adecvate pentru punerea eficientă în aplicare a acesteia. Deputaţii europeni subliniază complementaritatea dinte politicile UE adresate Mării Negre şi Parteneriatul Estic şi solicită Comisiei şi SEAE să utilizeze în mod pozitiv diferitele abordări ale celor două iniţiative, precum şi să clarifice, la toate nivelurile, modalitatea în care trebuie exploatat acest grad substanţial de complementaritate.De asemenea, înaintea revizuirii politici de vecinătate faţă de ţările vecine din estul Uniunii, membrii PE susţin că UE trebuie să facă o diferenţiere între ţările performante şi cele care rămân în urmă din punct de vedere al progreselor. Cele care îndeplinesc reforme trebuie recompensate cu o perspectivă europeană, se arată în rezoluţia adoptată astăzi.

În termeni practici aceasta înseamnă că UE ar trebui să contureze criterii de evaluare a evoluţiei reformelor democratice în aceste state. Rezoluţia pledează pentru un sistem „în care ambiţia şi angajamentele sunt urmate de paşi concreţi spre o perspectivă europeană”. O astfel de perspectivă ar putea servi drept un motor al reformelor în aceste ţări.

Natura exactă a acestei perspective europene a dat naştere unor dispute. Raportorul Marek Siwiec (S&D, PL) a depus un amendament la propriul raport, conform căruia rezoluţia ar fi menţionat în mod explicit perspectiva aderării la UE pentru ţările vecine din est. Amendamentul a fost respins în plen (247 pentru, 295 împotrivă şi 25 de abţineri), aşa că textul final face referire doar la „o perspectivă europeană, inclusiv articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană”.

Potrivit rezoluţiei „combaterea corupţiei, în special în domeniul justiţiei şi în poliţie, ar trebui să fie o prioritate majoră pentru UE în dezvoltarea relaţiilor cu partenerii estici.” În ceea ce priveşte conflictele îngheţate din regiune, membrii PE solicită Înaltului Reprezentant să dezvolte „abordări novatoare, cum ar fi contactele şi consultările informale cu societăţile teritoriilor separatiste, menţinând în acelaşi timp politica UE de a nu acorda recunoaştere teritoriilor în cauză”.

Alte aspecte menţionate în rezoluţie se referă la libertatea presei, liberalizarea vizelor şi schimburile educaţionale. Multe dintre aceste probleme se vor afla printre principalele teme de discuţie la următoarea sesiune inaugurală a Adunării Parlamentare EURONEST, programată pe 3 şi 4 mai în Bruxelles, adunare care va reuni membri ai Parlamentului European şi parlamentari ai ţărilor partenere din est.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult