Acasa InternationalExterne Rezoluția Parlamentului European: Franța și alte state membre trebuie să suspende expulzările romilor

Rezoluția Parlamentului European: Franța și alte state membre trebuie să suspende expulzările romilor

scris de Ziua Veche
2 afisari

.Exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la măsurile recente luate de guvernul francez și alte state membre, Parlamentul subliniază că expulzările în masă încalcă legislația UE deoarece sunt discriminatorii din punct de vedere al apartenenței etnice. În rezoluția adoptată azi, deputații solicită factorilor politici renunțarea la „retorica instigatoare” și critică lipsa implicării Consiliului și a Comisiei față de această problematică.


Rezoluția a fost adoptată cu 337 voturi pentru, 245 împotrivă și 51 de abțineri. Expulzările în masă și colectarea datelor biometrice sunt considerate ilegale, iar politicienii trebuie să evite discursurile instigatoare. De asemenea, deputații europeni regretă profund reacția târzie și limitată a Comisiei Europene, anunta serviciul de presa al PE. În rezoluția depusă de grupurile politice S&D, ALDE, grupul Verzilor/EFA și GUE/NGL se arată că Franța ar trebui „să suspende imediat” repatrierea și expulzarea sutelor de cetățeni europeni de etnie romă în țările lor de origine. Potrivit deputaților, colectarea de date biometrice încalcă prevederile Cartei Europene ale Drepturilor Fundamentale. Parlamentul respinge „orice declarații care corelează minoritățile și imigrația cu criminalitatea și care dau naștere unor stereotipuri discriminatorii” și este profund îngrijorat „îndeosebi de retorica instigatoare și vizibil discriminatorie care a caracterizat discursurile politice în perioada în care au avut loc repatrierile romilor și care conferă credibilitate declarațiilor rasiste și acțiunilor grupurilor de extremă dreaptă”.
 
„Libertatea de circulație și de ședere poate fi restricționată din motive de ordine publică, siguranță publică sau sănătate publică doar pe baza conduitei personale și nu pe baza unor considerații de prevenție generală sau a unor considerații legate de originea etnică sau naționalitate”, se subliniază în rezoluția comună. În plus, „deciziile de expulzare trebuie să fie analizate și luate de la caz la caz, ținând seama de circumstanțele personale și cu asigurarea unor garanții procedurale și a unor căi de atac”.
 
Nicio legătura între situația romilor și aderarea României la spațiul Schengen
 

În urma unui amendament oral depus de către deputatul european Hannes Swoboda (S&D, AT), rezoluția comună face referire și la faptul că situația populației de etnie romă nu poate afecta aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, precum și drepturile cetățenilor ale acestor state. Deputații își exprimă regretul profund față de „reacția târzie și limitată a Comisiei, în calitate de gardian al tratatelor, la necesitatea de a verifica conformitatea acțiunilor statelor membre cu dreptul primar și legislația UE”. Comisia trebuie să reacționeze prompt cu o analiză completă a situației din Franța și din celelalte state membre în ceea ce privește conformitatea politicilor privind romii cu legislația UE, în care să țină seama inclusiv de informațiile oferite de ONG-uri și reprezentanții romilor, se precizează în rezoluție.
 
Integrarea romilor – responsabilitate comună a Statelor Membre

Uniunea Europeană UE și statele membre au responsabilitatea comună de a promova integrarea romilor, în acest sens fiind necesară o abordare cuprinzătoare la nivelul UE sub forma unei strategii a UE privind romii, bazată pe angajamentele asumate la cel de-al doilea Summit privind romii de la Cordoba (8 aprilie 2010), la care au participat doar trei miniștrii europeni:
·         includerea aspectelor referitoare la romi în politicile europene și naționale în materie de drepturi fundamentale și de protecție împotriva rasismului, a sărăciei și a excluziunii sociale;
·         îmbunătățirea foii de parcurs a platformei integrate pentru integrarea romilor și stabilirea obiectivelor și rezultatelor-cheie prioritare;
·         asigurarea faptului că instrumentele financiare existente în UE pot fi accesate de romi și promovarea unei mai bune integrări sociale a romilor prin monitorizarea utilizării resurselor;     
·         stabilirea de noi condiții suplimentare pentru a garanta că utilizarea fondurilor permite o mai bună soluționare a problemelor romilor.
În dezbaterea privind situaţia populaţiei rome în Europa, deputații europeni aparținând grupului politic PPE au subliniat necesitatea unei acțiuni UE mai puternice pentru incluziunilor romilor, în timp ce membrii S&D, ALDE, Verzilor/EFA și GUE/NGL au condamnat acțiunile întreprinse de guvernul francez, catalogându-le a fi discriminatorii și în contradicție cu legislația europeană. Potrivit comisarului european Reding, legalitatea măsurilor guvernului francez trebuie evaluată.

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult