Acasa InternationalGeopolitica Ierusalim – un oraş, două capitale

Ierusalim – un oraş, două capitale

scris de Doru Dragomir
19 afisari

Ierusalimul este un vechi oraş aşezat în Orientul Mijlociu, din regiunea istorică Palestina (pentru evrei şi creştini „Ţara Sfântă” sau „Ţara lui Israel”), considerat de atunci şi până azi un oraş sfânt pentru toţi adepţii din Iudaism, Creştinism şi Islam. Cele trei religii ale cărţii constituie pentru bătrânul oraş un fel de „buric” al pământului şi, în acelaşi timp, provoacă adânci şi crude rivalităţi între israelieni, palestinieni şi creştini.

Cam prin anul 1010 î.Hr., cel de-al doilea rege al evreilor, David, a cucerit oraşul Şalem, pe atunci cetate a populaţiei canaanene, înrudită cu evreii unde şi-a stabilit capitala. Oraşul, care a devenit cunoscut mai târziu ca Ieruşalaim sau Ieruşalem – Ierusalim, a devenit un important centru religios, politic, economic şi administrativ al regatului evreiesc antic. Regele Solomon, descendent direct al regelui David, a construit în Ierusalim primul Templu al poporului evreu şi un minunat palat regal.

În anul 586 î.Hr. Nabucodonosor II, rege al Babilonului, cucereşte Ierusalimul,  distruge Templul, palatul regal şi zidurile sale de apărare. Mare parte din populaţia evreiască a fost deportată în Babilon. După căderea Babilonului, în anul 519 î.Hr., mulţi evrei din familiile deportate revin la vechile vetre sfinte. Evreii au refăcut zidurile oraşului şi ridică cel de-al doilea Templu al evreilor.

După scurgerea aproape a două sute de ani, mai precis în anul 332 î.Hr., Alexandru cel Mare a cucerit oraşul fără luptă şi a permis evreilor să-şi continue cultul şi ritualul religios. Regele Antiochos al IV-lea (175-163 î.Cr.) numit Epiphanes, în anul 168 î.Hr. jefuieşte şi profanează templul din Ierusalim. Se spune de către contemporanii lui că, jefuirea templelor sfinte era profesiunea sa de căpătâi. Istoricul grec Polybios menţionează în lucrarea sa „Istoria lumii”, că Antiochus al IV-lea „a jefuit cele mai multe lăcaşuri sfinte”.

Confirmarea o vom descoperi în anul 167 î.Hr., când „profanatorul de temple”,Antiochos IV Epiphanes, încercând să reprime ritualul religios evreiesc şi să impună cu forţa evreilor din Ierusalim politeismul elen, s-a izbit de revolta evreilor aflaţi sub conducerea familiei Hasmoneilor (Haşmonaim). În luptele care au urmat, evreii i-au învins pe greci, recâştigându-şi, în acest fel, independenţa. După dinastia Hasmoneilor a urmat pentru o perioadă, ce-i drept, mai scurtă, dinastia Antipatrizilor. Irod cel Mare, mai bine cunoscut din această dinastie, a renovat din temelii Templul din Ierusalim, a construit un nou palat regal, precum şi multe alte edificii în capitală şi în teritoriul ţării.

Templul din Ierusalim a devenit cel mai puternic centru spiritual ale evreilor. El va avea drept oaspete un personaj simbol al vremii, personaj care într-un răstimp scurt a dat o altă proiecţie întregii lumi civilizate. Este momentul intrării în istorie a mântuitorului Iisus din Nazaret.

„Atunci a venit Isus din Galilea în Iordan, la Ioan ca să fie botezat de el” (Matei 3:13). Acesta a fost evenimentul care l-a scos pe Isus din satul său modest, Nazaret, şi l-a trimis  în cele patru colțuri ale lumii spre a împrăştia o nouă lege. El a intrat în lume, pentru începerea lucrării Sale publice. „Isus avea aproape treizeci de ani când a început să înveţe pe norod” (Luca 3:23). În „aventura” sa spirituală de proporţii gigantice, „Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece şi le-a zis: ‚Iată că ne suim la Ierusalim şi tot ce a fost scris prin prooroci despre Fiul Omului, se va împlini’” (Luca 18:31).

Dintre toate călătoriile făcute de Isus, una poate fi urmărită fără nici o greutate – ultima Sa călătorie prin Palestina, drumul de la Capernaum la Ierusalim.

Vechiul Israel, din sânul căruia s-a desprins cel mai mare lider spiritual al lumii, a fost pedepsit de  comunitatea religioasă a „Ierusalimului care L-a condamnat şi L-a răstignit, urmarea fiind aceea profeţită de Iisus, oraşul stingându-se într-un infern care este aproape fără seamăn în istorie: „Războiul evreilor” (anii 66-70 d.Hr.).

„Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a zis: „Vor veni zile când nu va mai rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor” (Luca 21:5, 6, 20, 23, 24).

Împăratul Nero a încredinţat comanda generalului Titus Flavius Josephus Vespasianus, care însoţit de fiul său Titus şi având sub comandă trei din cele mai bune legiuni ale armatei şi de numeroase trupe auxiliare,a atacat Galilea dinspre nord. Întreaga Galilee a fost înfrântă în octombrie 67. La finele acestor operaţii militare, 6000 de evrei au fost duşi ca sclavi, să construiască Canalul Corint.

După sinuciderea împăratului Nero, Vespasian devine conducătorul Imperiului Roman. Din Cezareea, de pe coasta Palestinei unde a aflat această veste, el s-a îmbarcat fără întârziere pentru Roma, lăsând pe fiul său Titus să încheie ultimul act al Războiului din Iudea. Templul evreiesc şi simbolurile entităţii statale evreieşti a fost distruse de romani în timpul războiului cu evreii răsculaţi (Războiul Iudeilor) în anii 68 – 73 d.Hr.

Omorând şi jefuind, cuceritorii au pus stăpânire pe oraşul martir, oraş pentru care s-a pierdut atâta sânge. Titus a dat ordin ca întreg oraşul şi Templul să fie rase de pe faţa pământului. Au rămas în picioare câteva turnuri de apărare şi o parte din zid din care ,o parte, se mai vede şi astăzi, transformat de evreii de astăzi în „Zidul Plângerii”. Prin distrugerea simbolurilor puterii spirituale şi a economiei, Israelul dispare din istorie pentru două milenii, fiind şters din rândul naţiunilor. Parte din populaţie este vândută, intrând într-o lungă scalvie, o alta se împrăştie în Orient ca şi în întreaga Europă. Diaspora evreiască devine o realitate.

Ierusalimul, denumit Aelia Capitolina, în cinstea împaratului Adrian (Aelius Hadrianus), a fost transformat într-o urbe romană. Vreme de aproape o mie de ani a încetat de a fi capitală a unui stat până la întemeierea în zonă a regatului cruciat al Ierusalimului în anii 1099 – 1187.

În anul 1291 este reucerit de către musulmani, moment când cad şi ultimele bastioane ale creştinilor catolici: Akkon, Sidon, Tyros, Beirut. Musulmanii  retrag dreptul de capitală al Oraşului Sfânt, pentru un mileniu. La sfârşitul secolului al XIX-lea a devenit capitală a sanjakului otoman al Ierusalimului (Kuds), iar apoi între anii 1917-1948 a fost sediul  administraţiei britanice în Palestina, inclusiv al înalţilor comisari britanici. În urma războiului arabo-israelian din 1948-1949 oraşul a fost împărţit în doua zone: una de vest, mai nouă în cea mai mare parte, – a rămas sub controlul Israelului, iar cea de est, incluzând oraşul vechi, a intrat în componenţa statului arab al Iordaniei cu capitala la Amman.

Din luna decembrie 1949, Ierusalimul de Vest, a fost proclamat de David Ben Gurion capitală a noului stat evreiesc Israel. În iunie 1967, în cursul Războiului de Şase Zile, armata israeliană a ocupat partea de est a oraşului, inclusiv oraşul vechi, realizând reunificarea teritorială a oraşului – una indivizibilă şi eternă.

La 30 iulie 1981 Ierusalimul, de acum întregit, a fost proclamat de Knesset (Parlamentul israelian) drept capitala statului Israel. Ierusalimul vechi reprezenta o speranţă pentru poporul palestinian. Pierderea acesteia a determinat însă, în ultimele decenii, mişcarea naţională arabă palestiniană reprezentată de Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei. După 1994, Autoritatea Palestineană revendică Ierusalimul şi anume, partea sa de est, considerând-o drept capitală a statului arab palestinian viitor. Revendicările religioase şi politice arabe în Ierusalim sunt susţinute de întreaga lume musulmană prin organizaţiile sale puternice: de Liga Arabă şi Conferinţele statelor islamice care au numit un Comitet al Ierusalimului prezidat de regele Marocului.

Lideri musulmani extremişti din regiune, ca de pildă fostul dictator al Irakului, Saddam Hussein, organizaţiile teroriste Hamas şi Hezbolah, dar şi organizaţii paramilitare fanatice gen Al Qaida, au lansat apeluri pentru recucerirea Ierusalimului din mâinile „necredincioşilor”.

În prezent, oraşul are o populaţie de circa 706.400 de locuitori; aglomerarea urbană totalizează aproximativ 1.088.000 de locuitori. Ierusalimul este un oraş eterogen, în care sunt reprezentate grupuri dintr-o vastă diversitate religioasă, naţională şi socio-economică. Astăzi, „oraşul vechi” este împărţită după o tradiţie seculară în patru zone: iudaică, unde se află „Zidul Plângerii”, un ultim vestigiu al Templului lui Solomon, socotit cel mai important loc sfant al evreilor, creştină, unde se află „Mormântul Sfânt” , locul unde a fost depus Cristos după răstignirea Sa, armeană (creştini) şi arabo – musulmană, dominată de Esplanda Moscheii cu Domul Stâncii şi Moscheea Al – Aqsa. În cartierele amintite, populaţia majoritară este, de fapt, arabă musulmană. La fel şi populaţia părţii de est a oraşului. În partea de vest a capitalei şi în cartierul evreiesc din Oraşul Vechi populaţia este majoritar formată din evrei.

Pentru mjoritatea evreilor ridicarea celui de-Al Treilea Templu reprezintă o datorie naţională, însă pentru musulmani, ascultarea unei porunci divine reprezintă, în legătura cu reconstrucţia Templului, un act imposibil de realizat, din moment ce Domul Stâncii şi Moscheia de pe Muntele Moriah reprezintă cel de-al treilea loc sfânt al Islamului, iar pentru mulţi creştini, această megaconstrucţie, va reprezenta momentul când pe pamânt Anticrist se va aşeza în Templu. Cine poate autoriza această construcţie dilematică, fără violenţă?

Este un răspuns greu de dat, cel puţin, în conjunctura actuală. Cuceririle teritoriale ale evreilor au fost condamnate prin Rezoluţia 242 a ONU. În ciuda acestor condamnări, statul Israel a procedat la implantarea de colonişti evrei în mijlocul locuitorilor palestinieni, începând cu anul 1970. După 1990 au început cu noi implantări de colonişti în Cisiordania, proiectul israelian de extindere continuând şi azi. Aceste implantări israeliene în Ierusalimul de Est şi Cisiordania au încurajat sosirea de voluntari, de noi imigranţi, din Rusia şi Ucraina, precum şi militanţi ultraortodocşi, veniţi din Etiopia, atât unii cât şi ceilalţi beneficiind de ajutoare guvernamentale, extrem de convenabile. Toate aceste implantări urmează o strategie teritorială foarte exactă.

Din volumul, „Călătorii geopolitice. Lumea văzută de la București”, Editura Militară, 2010, autor Stan Petrescu.

44 comentarii

un crestin 30-12-2012 - 09:16

Domnule Stan,

care rivalitati crude intre iudei si crestini?

un crestin 30-12-2012 - 09:17

Doar nu-l considerati pe urbos , crestin ?

Huhu Ciu 30-12-2012 - 17:20

Nu, dar da Doamne sa-i punem cruce.

Huhu Ciu 30-12-2012 - 16:56

Poezioara preventiva, dat fiind si articolul asta, care o sa stranga ceva comentarii pana dupa Anul Nou.

Huo sobru, huo tomi
Sa va ca cati pantalonii
Huo tomi, huo sobru
Sa v-aud marsu funebru

tomi 30-12-2012 - 17:14

Citat din material :
== În anul 1291 este recucerit de către musulmani, moment când cad şi ultimele bastioane ale creştinilor catolici: Akkon, Sidon, Tyros, Beirut. Musulmanii retrag dreptul de capitală al Oraşului Sfânt, pentru un mileniu. ==
URBOS, TATICULE ASTA SPUNE TOTUL LEGAT DE DREPTUL ARABILOR ASUPRA JERUSALIMULUI SI IN GENERAL ASUPRA INTREGULUI ISRAEL.
Autorul v-a dat un spitz in coor cum trebuie asezind istoria la locul ei nu cum sta ea bulversata in mintile voastre bolnave.
Si mai zice nenea autorul:
== „Atunci a venit Isus din Galilea în Iordan, la Ioan ca să fie botezat de el” (Matei 3:13). Acesta a fost evenimentul care l-a scos pe Isus din satul său modest, Nazaret, şi l-a trimis în cele patru colțuri ale lumii spre a împrăştia o nouă lege. ==
Deci evreul, cetatean de rind al statului ebraic, Joshua,numit de voi Hristos vine din oraselul lui Nazaret,(sti am fost acolo de citeva ori si am gasit citiva din fostii vecini ai lui Joshua), la Jerusalim sa-i puna la punct pe marii rabini, excroci si ticalosi.Marele merit al lui Hristos-Joshua din Nazeret a fost spiritul sau revolutionar in a da o viata mai demna poporului sau evreii, redindu-le demnitatea si reducind puterea bisericii.
Botezat sau nebotezat, neexistind inca crestinism in anul 0 Hristos a fost un bun conducator evreu si a murit eroic in slujba binelui poporului sau.

tomi 30-12-2012 - 17:19

Scuze multe bestiei ca pina sa reusesc sa postez raspunsul destinat dementului curbos vad ca a si disparut de pe fila. Ce-i frate, ai cazut in dizgratie?

urbos 30-12-2012 - 18:34

Iar „bestie” este un cuvant pe care il folosesc eu ca sa va caracterizez dementa criminala. Imi tot preiei cuvintele scarba ji daneasca, nu te poti opri din furat.

ValVerde 30-12-2012 - 18:51

Opriti preluarea si furtul de cuvinte !

Tomi a folosit de asemenea 3 de „cum”, 5 de „bai” si nenumarati „si”

Rusine !

ValVerde 30-12-2012 - 18:56

Ai act de proprietate pe expresiile alea ?
Da-l in judecata !

urbos 30-12-2012 - 18:57

In plus, eu am revolutionat limbajul pe forumul asta si nu numai, asa ca taci dreacu de prost.
Eu sint de acord sa fiu copiat, e foarte bine, e confirmarea imensei mele valori, dar faceti-o ca lumea prostii dreacu!

urbos 30-12-2012 - 18:59

Nu-i vorba ma cacatule de acte de proprietate, idiotule, asta pricepi tu din lumea care te inconjoara. E vorba de realitati. Realitati cu care tu esti paralel imbecilule. Ce ai spus acum confirma cat esti de redus si de ce inghiti numa ce-i „oficial”. Auzi la retardat, „da-l in judecata”. Te dreacu de dobitoc patentat. Hahahaha!

ValVerde 30-12-2012 - 19:06

„Eu sint de acord sa fiu copiat, e foarte bine, e confirmarea imensei mele valori,”

===

Ia te uita !
Exista o persoana in totate lumea asta care te admira….inimaginabil !

Daca ai revolutionat ceva, e ca ai dat o noua dimensiune placerii si satisfactiei obtinute de un om obisnuit, fara excese verbale, cind te injura rotund, cu naduf si sperante de indeplinire.

ValVerde 30-12-2012 - 19:11

S-a lamurit si anomalia ce-l inconjura pe urbos.
E doar un schizofrenic cu mania grandorii.

urbos 30-12-2012 - 19:21

Nu ma admira ma tampila, ma copiaza! CO-PI-A-ZA! De fapt frustratii ma urasc de moarte. Hahahaha!

In plus eu nu injur tampitule, decat foarte rar. Eu folosesc cuvinte si expresii grele, din dictionar. Pe care le copiaza prostii ca sa para si ei interesanti.

ValVerde 30-12-2012 - 19:41

@urbos

🙂 🙂 🙂

proba de humor involuntar….

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 30-12-2012 - 19:41

@ Blogherasi din toata lumea : UIMITI-va!
Va rog sa facetzi un minim efort si analzati articolele postate de aceasta RUSINE a Z. V-ului !
Are un bagaj vast de …subcultura, a doua maxim al treilea cuvant sau expresie estein legatura cu fecalele care i-au inundat cutia craniana * debaraua*….sandudobre /urbos/sobru !

urbos 30-12-2012 - 19:43

Asta inseamna sa fii vedeta. Cum trag o basina, cum va inghesuiti sa mi-o mirositi.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 30-12-2012 - 19:52

Ai dreptate de data asta! Dintr-un GONOI IMUND numai dampfuri pot iesi ! De mirosit doar doamna cu coasa , sa te aibe in apropiere!

urbos 30-12-2012 - 18:24

Izdraielu e o inventie, o facatura, un stat artificial, facut pe baza de minciuna, rapt si crima. Eu ti-am mai spus parazitule, revendicarile dupa secole, sint doar parte a unui discurs extremist scelerat, de oriunde ar veni. Daca ji danii vor ocupa actualul teritoriu furat de la arabi, suficient de mult timp pentru ca orice legatura directa a celor ce-au stapanit teritoriul sa dispara, arabii nu vor mai avea ce revendica.

un crestin 30-12-2012 - 19:26

Revolutionarule care ai revolutionat forumul asa incat multi forumisiti onorabili au parasit membria.

asa zic si ungurii ca tine ca Ardealul e al lor ca doara l-au stapanit o mie de ani.

Milienistule 🙂

ciufulici 30-12-2012 - 21:14

Urbos nu este decat un sionist cu omenia foarte mica, sioneaza pe forum la maximum, sioneaza si sioneaza fara sfarsit.

Huhu Ciu 30-12-2012 - 17:17

@ SOMI TOBRU, BALAURUL CU 2 CAPETE

Reptile digitale tiganesti ce ai trimis musca halci mari din oameni. E noapte, tot mai noapte. De ce ai umplut forumul cu lagare de concentrare unde sfarami Duhul si il ucizi bucatica cu bucatica?

tomi 30-12-2012 - 17:26

Auzi Tingulica, daca mai ciripesti mult te cuplez la 220 v sa vad cum joci rumba tataie. Ia nu te baga tu in treburile adultilor ca vei capata peste fofirlica.Esti nou p’acilea si nu prea cunosti tu in ce grajd te-ai bagat.Daca nu-ti vezi de treaba s-ar putea sa nu mai poti iesi.Pe linga faptul ca ai luat nickul unui raposat ,om mare si renumit, insasi prin acest gest ai facut o faradelege grava. Huhu Ciu, Ciu Huhu sau cum mai era te va blestema din mormint ca-i murdaresti renumele.

ciufulici 30-12-2012 - 21:16

Tomi nu esti decat un legionar cu omenia foarte mica, fascizezi pe forum la maximum, legionar fascist ce esti.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 30-12-2012 - 21:34

…Ciu Pulli friciu, racordarea in mod repetat la tratamente cu electrosocuri, dauneaza iremediabil la nivel de cortex .

un crestin 30-12-2012 - 19:31

Evreii serbează de două ori pe an anul nou, respectiv anul nou religios în luna Nisan 13, care este prima lună a anului, în amintirea ieşirii din Egipt şi în ziua întâia din luna a şaptea anul nou civil sub denumirea de Roş-Haşana sau sărbătoarea Trâmbiţelor.

Semnificaţia acestor două sărbători este foarte mare deoarece prefigurează cele două mari evenimente ale vieţii omului : nasterea fizica si nasterea spirituala.

un crestin 30-12-2012 - 19:33

Tomi, poate ma completezi sau daca gresesc, ma corectezi.Multumesc.

tomi 30-12-2012 - 21:59

@un crestin, imi permit ca urmarea rugamintii tale sa fac completari, nu zic corecturi ca eu nu jignesc oamenii de felul tau pe care te consider frate, asa cum m-am simtit frate cu toti romanii de omenie pe care i-am cunoscut in cei 34 de ani traiti in Romania.
Pastele zis la noi PESAH este sarbatoarea iesirii din robia faraonului din Egipt, si este in perioada pastelor crestine cu diferenta de cam o saptamina, plus sau minus. Si ca sa iti spun o taina, pe masa de SEDER sint tot felul de alimente si simboluri de sarbatoare ale iesirii din Egipt. Am sa insist la paralelismele dintre religia noastra si cea crestina. Desigur ca urbos va fi dus la noapte la spitalul de urgenta in urma infarctului ce-l va face vazind ce-ti scriu. Tin minte din copilarie cum pe acea mare farfurie de paste cu tot specificul sarbatorii, era acolo, hrean razalit, oua fierte o zi intreaga, frunze de patrunjel, nuca macinata amestecata cu miere, si un git de pui. Nu am inteles ce reprezinta acel git de pui care nu se minca avea doar un simbol. Tin minte pe bunica care-mi zise ca este simbolul lui Hristos. Evreii niciodata nu l-au negat pe Hristos si nu l-au urit, este un simbol si pentru noi, i se atribuie caracteristici divine dar nu este acceptat ca Mesiah, solul Domnului care ca veni sa deschida calea coboririi pe pamint al marelui Dumnezeu.

Salut 30-12-2012 - 22:07

” Evreii niciodata nu l-au negat pe Hristos si nu l-au urit…” (tomi)
——————

Mda, cu doua mici exceptii: cand l-au condamnat la moarte si….
….in fiecare zi dupa condamnare.

Sigur ca da, in rest totul bine!

Salut 30-12-2012 - 22:27

Mai baiatule, eu ma scris „l-au condamnat”, nu „l-au executat”, asa ca nu incerca devieri d’astea cu mine.
Evident ca romanii au pus in practica condamnarea lui Isus facuta de evrei…din simplul motiv ca atunci, ca si azi, monopolul pedepsei publice e detinut de stat. Dar Evreii l-au condamnat, desi aveau posibilitatea sa nu o faca. Nu e clar daca romanii i-au dorit moartea, dar e sigur ca evreii DA. In orice caz, chiar daca romanii i-au dorit moartea lui Isus, s-au putut baza pe rautatea evreilor atunci cand le-au lat posibilitatea de a alege. Stiau ei romanii ce stiau.

==========
A, da, ai dreptate. Ceea ce numesti tu cultura – spalarea pe creier sionista – la mine n-a prea prins. Altfel, oricand putem discuta despre Michelangelo, Da Vinci, Donnatelo, Raphael, etc.

tomi 30-12-2012 - 22:37

@SALUT, cei de care pomenesti la sfirsitul postarii tale sint vecinii tai din Ciligatii de Vale, ulita de linga cimitir?

tomi 30-12-2012 - 22:00

….continuare….
In viata mea nu am auzit vreodata vorbindu-se in cele sfinte despre diavol asa cum behaie legionarii imbecili de pe forum, urbos, digital si salut. Evreii se tem si se feresc de satana la fel ca si crestinii. Religia nu pomeneste nimic despre ororile diabolice care au fost inventiile incvizitiei ca motiv al alungarii evreilor din Spania iar apoi prumovate de fascisti si de legionari.

tomi 30-12-2012 - 22:02

…continuare..
Cultul satanei il cunosc din istoria antica doar din Mesopotamia, vechea Persie si Irakul, unde s-au gasit mii de statui satanice, diabolice, de-a dreptul infioratoare si mistice. Vezi pe internet si convinge-te de ce ti-am spus. La evrei nu au existat vreodata aceste simboluri, si cred ca sti bine legenda lui Moise cind a coborit de pe muntele Sinai cu placile sfinte cu poruncile lui Dumnezeu si a gasit vaca de aur facuta de popor care incepuse sa creada in simbolui. A spart tablele a distrus vitelul de aur si a inerzis categoric credinta in simboluri. A-l creea pe Dumnezeu este cel mai mare pacat, Dumnezeu ne-a creat pe noi, nu avem noi dreptul sa ni-l imaginam s-au sa-l pictam, de aceea in sinagogi nu sint icoane si picturi si nici statui. Sint doar citate din Biblie si steaua lui David.

Salut 30-12-2012 - 21:22

„Evreii serbează de două ori pe an anul nou…”

==========================

Depinde de gheseft. Daca iese cu furaciune, pot sa sarbatoreasca de mai multe ori.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 30-12-2012 - 21:43

@ salut salut :
,,Depinde de gheseft. Daca iese cu furaciune, pot sa sarbatoreasca de mai multe ori.???
De la asta se trage faptul ca un CALENDAR ROMANESC este plin SFINTII in fiecare zi !
Ma ,lamurisi salut salut
NEAM de HOTZOMANI !

Salut 30-12-2012 - 21:57

Fapte:

Cand eram in Romania, intr-un anumit context, am intrebat de ce nu se fac statistici cu infractiunile comise, pe etnii. Mi s-a raspuns ca aceste statistici exista, dar din considerente de „corectitudine politica” nu se dau publicitatii. Statisticile respective releva faptul ca 90% dintre infractiuni sunt produse de minoritatea care acopera abia 10 % di pop-ulatie – tiganii.
Daca se dau deoparte aceste infractiuni, se constata ca romanii se afla in partea inferioara in topul infractionalitatii. iar daca se dau la o parte si infractiunile cu baze economice (din saracie), romanii stau la fel de bine ca tarile nordice.

Proba celor de mai sus o reprezinta imigratia romana in America de Nord. Datorita Sfantului Ocean Atlantic, cei din neamul tau nu prea au trecut pe malul celalalt. De aceea, oriunde, pe acest continent, unde comunitatea de romani are o valoare notabila, comunitatea ca atare si membri ei sunt considerati la cele mai inalte standarde si de autoritati si de celelalte comunitati.

Asadar, tigane, vezi-ti de ciorditorii tai nespalati, lasa aprecierile la adresa romanilor.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 30-12-2012 - 22:06

CARE FAPTE salut salut!
De la DECEBAL si BUREBISTA
Si pina la Niebunul ISTA, inYOROPA
RO.MANASII NUMBER ONE la
TZAP TZARAP !
Iar pe BRANZDA de Wiliam , il cunosc
si AMHERLOCII !

Salut 30-12-2012 - 22:13

Mai citeste odata postarea. Inclusiv partea despre rata infractionalitatii printre romani – acolo si atunci – cand etnia tiganeasca este scoasa din ecuatie.

Daca nu ai inteles, mai citeste odata.

Oricum, felicitari. Ai aflat numele a doi oameni mari ai istoriei noastre. Si chiar le-ai scris corect. Inveti, tiganuse, inveti!

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 30-12-2012 - 22:24

salut salut hotzulache!
MERCI BEAUCOUP,pt aprecieri
Desii, de la un subprodus seamana
A jignire, desii IO sant doar un TZAGAN !
Iar de recitit ce ai fabulat , nici vorba !

Salut 30-12-2012 - 22:43

Ei, iata un bun exemplu de „corectitudine politica”. Deja sunt catalogat drept fascist cand fac referire la niste simple statistici, cand am curajul sa spun ceea ce se vede din satelit: o etnie de 10% face 90% din infractiuni.

Bine, daca tot vorbim despre statistici, hai sa discutam despre o alta constanta a istoriei: faptul ca un neam parazitar peste alte neamuri, o etnie care deobicei are intre 5 si 10 % ca numar de membri la nivelul societatii, reuseste in mod constant sa ocupe intre 25 si 50% din functiile cu caracter represiv la nivelul respectivei societati. Cum se explica asta?

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 30-12-2012 - 22:53

@salut hotzulache salut
Pozitionarea ta este RASISTA
XENOFOABA si evident ANTISEMITA
desi pari a fi un intelectual , nu ai fii nici
primul ,nici ultimul,desii apropierea fata de
un urbos ,te descalifica …

Salut 30-12-2012 - 23:16

Intreaba-ma daca ma intereseaza parerea ta despre postarile mele. Cand nu o sa mai pui semnul egal intre statistica si antisemitism, putem eventtual incepe o discutie.

Ereticul 31-12-2012 - 02:11

Domnule Salut,
Statisticile mentionate de dvs. exista, sunt corecte si sunt valabile si in zilele noastre (procentele variaza foarte putin de la an la an). Ce se poate adauga la cele scrise de dvs.: din cauza „corectitudinii politice” nici jurnalistii si nici purtatorii de cuvant ai MAI nu au voie sa spuna etnia infractorului, atunci cand relateaza de la fata locului sau dau comunicate oficiale. De ce? Pentru ca anumiti indivizi de teapa lui parpanghel sa poata sa apara pe diverse forumuri (si nu numai) si sa pretinda ca romanii sunt o natie de hoti, cersetori si curve. In tara multa lume (majoritatea) cunoaste realitatea si propaganda lor mincinoasa nu are efect, dar in strainatate sunt multe persoane de buna credinta neavizate (si neinteresate in mod direct de realitatile noastre) care inghit destul de usor mizeriile aruncate de „binevoitori”.
Interzicerea statisticilor se incadreaza in categoria manevrelor cu schimbatul numelui din tigan in rrom, o alta magarie gandita sa creeze confuzie in mintea populatiei europene neavizate.
Se cuvine sa adaug o completare si la aprecierea de care spuneti ca se bucura comunitatile romanesti din SUA: acelasi lucru este valabil si in Asia. Cunosc personal destul de multi romani apreciati in meseriile lor prin zona Orientului indepartat – Asia de SE, iar contactele mele directe cu asiaticii (vizitati „la ei acasa”) au insemnat intotdeauna amintiri pozitive. Niciodata nu mi s-a intamplat in Asia ca cineva sa se uite stramb la mine pentru ca am spus ca sunt roman si nici nu am avut parte de remarci neplacute pe tema asta din partea lor.

spectator 01-01-2013 - 09:57

Articolul este interesant,scris pentru toti cei de buna credinta,cu logica si
nu pentru o grupa restransa de indivizi xenofobi,rasisti si antisemiti.
Nu vad niciun evreu roman,sau roman ,roman de calitate asa cum in majoritae suntem.
Evreii cu IQ-ul lor rididicat cu puerea lor de creativitae,au reusit sa ofere lumii una din cele mai vaste cuturi,stiinta,economie,medicina…Noi ce????
Tuica de prune vinul de Murflatar si Cotnari…dar si pe Coanda si Aurel Vlaicu….azi pe Basescu,Iliescu…&
Hai la Multi Ani

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult