Acasa Opinii Mercenarii români

Mercenarii români

scris de Doru Dragomir
1.199 Afisari

Mercenari – aşa le-a spus militarilor români profesionişti cineva aflat sub anonimatul poreclei de internet, într-unul dintre comentariile postate pe un blog, mercenarii fiind acei teribilişti care se pun în solda celui care plăteşte mai bine şi exercită meseria armelor doar pentru acea soldă. Bineînţeles că, în sinea mea, m-am revoltat, ca unul convins că militarul profesionist este nu numai forma cea mai înaltă de pregătire pentru luptă, dar şi cea mai corectă îmbinare a celor două calităţi, cea de cetăţean şi cea de militar.

Hari Bucur MarcuCând spun că doar în sinea mea m-am revoltat, vreau să indic faptul că nu am replicat celui de pe internet, pentru că orice răspuns dat la comentariile de pe orice blog este similar cu frecţia făcută la un picior de lemn, care picior te doare doar în închipuirea ta.

Însă subiectul merită adus în discuţia publică, mai ales că, în ceea ce îi priveşte pe militarii români profesionişti de astăzi, cârtitorul anonim internaut are perfectă dreptate, aşa cum şi eu am dreptate să cred despre militarii profesionişti cele scrise mai sus, cu condiţia să mă refer la ei aşa, în general, şi nu la români, în special.

De la teorie la realitate:

Există o întreagă teorie a controlului civil asupra forţelor armate, care identifică formele prin care societatea exercită controlul său asupra puterii militare din statul respectiv, pentru ca aceasta să nu poată fi folosită niciodată împotriva sa. Nu o să analizăm aici meritele acestei teorii, dar trebuie să recunoaştem că problema este una majoră şi care trebuie rezolvată de fiecare stat în parte.

Sunt multe detalii şi aspecte minore de adresat pe parcursul realizării unui sistem de apărare corect controlabil de popor, prin reprezentanţii săi în stat. Dar nu o să ne uităm la ele acum, ci vom rămâne numai cu ideea fundamentală că trebuie realizată o legătură indisolubilă şi permanentă între militar şi stat, astfel încâ niciodată statul şi poporul său să nu devină agresatul iar soldatul agresorul, sau viceversa.

Soluţia universală a fost găsită în Roma Antică şi redescoperită de statele moderne în cadrul Renaşterii, şi este cea a soldatului-cetăţean.

Acum două milenii, militarii serveau în legiunile romane douăzeci de ani, după care primeau cetăţenia romană, care venea atât cu beneficii morale, cât şi cu unele materiale. În primul rând, ca cetăţean al Romei, primeai „pâine şi circ” doar pentru că aveai acest statut. În plus, veteranul avea şi o pensie dată, de obicei, sub forma unei posesiuni funciare, al cărui venit îi revenea lui, pe timpul vieţii.

Avantajele acestei soluţii sunt evidente. Legionarul roman era interesat de bunăstarea statului care urma să îi confere cetăţenia şi accepta să lupte pentru acesta nu numai pentru o soldă, dar şi pentru ceea ce urma să primească la ieşirea din armată, în plus faţă de agoniseala lui din anii de militărie, în bani, sclavi şi bunuri. Statul, la rândul său, făcea şi o economie, pentru că plătea o soldă pentru toţi, iar restul beneficiilor materiale numai celor care mai rămâneau în viaţă la sfârşitul serviciului.

Începând cu secolul al XIX-lea, statele europene moderne au constituit armate de militari şi cetăţeni, pe acelaşi principiu ca în Roma antică, adică cei care serveau o perioadă lungă, de peste douăzeci de ani, primeau, la lăsarea la vatră, compensaţii permanente materiale, financiare şi spirituale, pentru serviciul adus ţării. Iar cei care serveau o perioadă scurtă, erau compensaţi doar pentru acea perioadă, pe considerentul că este o datorie constituţională şi cetăţenească să aperi patria.

Aranajamentul acesta între stat şi militarii săi are atât o raţiune strategică, cât şi o raţiune mercantilă.

Din punct de vedere strategic, puterea militară generată de o armată de cetăţeni în uniformă, fie ei profesionişti sau rezervişti, aparţine indiscutabil statului, militarii având un interes direct ca acest stat să fie cât mai puternic şi mai articulat, iar statul fiind în control deplin asupra acestei puteri. De aceea, actuala Constiuţie a României permite organizarea de activităţi militare numai de autorităţile statului.

Din punct de vedere mercantil, statul plăteşte soldatului pe termen lung solda meritată pentru efortul său în două tranşe. O tranşă pe timul activităţii şi o alta după lăsarea la vatră, pe tot restul vieţii.

Însumate, aceste două tranşe dau expresia în bani a muncii de apărare a patriei depusă efectiv de militarii de carieră, pe durata serviciului.

Adică, esenţa acestui aranjament este că statul primeşte toată „munca” de apărare a sa depusă de militari, dar îi plăteşte cu numai o parte din valoarea acestei munci, sub formă de soldă, urmând ca diferenţa să o deconteze, ulterior, sub formă de pensie militară de stat.

Astfel, orice militar care a depus o muncă de apărare a ţării, în condiţiile stabilite de la început, împrumută statul cu o parte a valorii acestei munci, cu convingerea că va primi înapoi datoria, sub formă de pensie militară de stat.

Cu civilii este altfel:

Orice alte categorii de cetăţeni, fie că au lucrat la stat sau la privat, au de rezolvat individual problema susţinerii lor financiare la încetarea permanentă a activităţii lor remunerate. Iar această problemă se rezolvă prin contribuţii la fonduri de asigurări sociale, fie ele publice sau private. Adică, toţi cetăţenii, alţii decât militarii, depun o cotă la acest fond, din salariile pe care le încasează lunar, prin care se asigură că vor primi o pensie, la împlinirea stagiului de cotizare.

Trebuie înţeles că toţi aceşti angajaţi au primit salarii pentru toată muncă depusă de ei, conform contractelor colective şi individuale de muncă. Nimeni nu le-a mai rămas dator cu alte sume, de plătit ulterior încetării activităţii lucrative.

Fondul de pensii, fie el public sau privat, colectează aceste cotizaţii de la cei activi, mai investeşte din banii pe care îi are în cont în activităţi aducătoare de profit, adică multiplică banii de pensie, după care plăteşte pensionarii de asigurări sociale.

Militarul pe viaţă este militar-cetăţean:

Deci, conform tradiţiei, filosofiei renascentiste şi logicii construcţiei statelor moderne, între angajaţii la stat şi militarii în slubja ţării există o diferenţă clară, ce este dată tocmai de această legătură permanentă a individului în uniformă cu ţara, pe toată durata vieţii sale.

De aceea militarul nu încetează să fie oştean niciodată. El este mai întâi militar activ, apoi militar în rezervă şi, în final militar în retragere, iar gradul ce i se atribuie îi aparţine pentru totdeauna. Şi tot de aceea, uniforma şi însemnele militare poartă stema şi culorile ţării, iar militarul trecut la cele veşnice beneficiază de onoruri militare la înmormântare, inclusiv de intonarea imnului naţional.

Numai că aceste simboluri nu sunt suficiente. Fără o legătură concretă şi permanentă dintre militarul retras din activitate şi ţara lui, ele au exact valoarea etichetelor cu nume de firmă mare lipite pe haine de doi lei. Adică, etichetele nu fac acele haine mai valoroase în nici un fel. Pot însă să îi prostească pe unii sau să îi măgulească pe alţii, că uite, scrie şi pe ei ca pe vedetele de cinema sau pe miliardarii neamului.

Având un aranjament cu totul particular între ei şi stat, în România, ca şi în alte părţi ale lumii, militarii nu au contribuit niciodată la fondul de pensii, nici măcar pe vremea comuniştilor, când acesta era tot de stat şi nu public, aşa cum este astăzi.

De anul acesta, în România sunt numai mercenari:

Ei primesc toţi banii meritaţi pentru munca lor de apărare a ţării, inculsiv pentru viaţa lor şi, din aceşti bani, ei contribuie la fondul de pensii public şi privat, în speranţa că acel fond le va asigura o pensie de asigurări sociale, la părăsirea armatei. Singura diferenţă între ei şi mercenarii clasici este că ei nu pot servi în forţele armate române decât dacă sunt cetăţeni români, ca, de altfel, orice angajat la statul acesta.

Problema nu este însă cu cei activi acum. Ei au posibilitatea să accepte sau nu transformarea lor din soldaţi-cetăţeni în mercenari. Problema este cu cei deja ieşiţi din corpul militarilor activi.

Militarii aceştia şi-au făcut datoria conform angajamentelor şi, mai ales, jurământului depus şi au primit, în schimb, numai o parte din valoarea efortului lor pentru satisfacerea acestei datorii, restul urmând să îl primească sub formă de pensie militară de stat.

Vin acum însă guvernanţii şi neagă principiul că statul este dator să le plătească militarilor aceste pensii militare de stat.

Practic, se inversează responsabilităţile. În loc să considere că statul trebuie să se achite de datoria sa faţă de militarii în rezervă şi retragere, guvernanţii par să creadă că ei doar dau pensii acestor militari ca asistenţă socială, adică ca să nu moară de foame bieţii disponibilizaţi.

Pentru aceasta, ei au inventat o inginerie financiară prin care să se aproximeze o „echivalare” a contribuţiilor pe care militarii le-ar fi plătit la fondul de asigurări sociale, în funcţie de venituri, dacă ei ar fi fost angajaţi la stat cu salariu şi nu cu soldă, iar acel salariu ar fi acoperit întreaga lor muncă şi nu doar o parte a ei.

Realitatea este că militarii au contribuit pe timul activităţii lor, dar nu la fondul public de pensii ci la apărarea României, iar această contribuţie nu a fost compensată în bani, în totalitatea ei.

Cu cât a contribuit fiecare se vede din însăşi ierarhia militară. Cu cât sunt mai mari gradele militare, cu atât sunt mai puţini cei care le poartă, deci, cu atât este mai mare contribuţia la apărarea patriei.

Sistemul anterior de calcul şi acordare a pensiilor militare de stat funcţiona exact pe principiul cât mai are de plătit statul celor care au depus o muncă mult mai scumpă pentru apărarea ţării şi au primit solde cu sume mult mai mici decât valoarea muncii lor. De aceea acele pensii erau calculate în procente din soldele în plată astăzi şi nu în puncte de pensie.

Este posibil ca, în mintea îmbârligată şi coruptă a actualilor guvernanţi, să existe şi ideea că militarii trecuţi în rezervă şi în retragere au primit deja, prin soldele şi pensiile de până acum, mai mulţi bani decât ar fi meritat pentru activitatea lor. Ştiţi, expresia aceea cu „pensiile nesimţite”! Iar această idee s-ar putea să aibă un suport popular, mai ales în rândul celor care au făcut armata ca militari în termen şi au avut senzaţia clară că au pierdut perioada aceea din viaţă fără nici un folos, ba, mai mult, au fost şi umiliţi de cei mai mari, de subofiţeri şi chiar de ofiţeri.

Acestora le putem răspunde cu un considerent strategic şi unul practic.

Din punct de vedere strategic, toată armata şi-a făcut datoria de apărare a patriei, indiferent că a fost formată din indivizi mai zeloşi sau mai leneşi, ori din militari mai pricepuţi sau mai tăntălăi. Dovadă stă chiar condiţia de libertate, independenţă, integritate teritorială şi securitate în care se află România astăzi şi în care s-a aflat tot timpul, de la terminarea ultimului război.

Cât priveşte considerentul practic, acesta constă în faptul că niciodată un datornic nu poate reveni unilateral asupra datoriei sale, zicând că, de fapt, el datorează mai puţin, sau deloc, pentru că cel care i-a împrumutat banii respectivi nu a meritat să aibă acei bani. Deci, practic, statul român, prin actualii săi reprezentanţi, nu poate stabili că nu mai are datorii faţă de militarii în rezervă şi retragere, după ce aceştia şi-au făcut datoria.

Este ca şi cum Senatul Romei de acum două mii de ani ar fi anunţat veteranii care şi-au îndeplinit stagiul de douăzeci de ani în legiunile răspândite pe tot imperiul că nu vor mai deveni cetăţeni ai Romei şi că şi aşa au primit solde prea mari. Iar, dacă nu vor să moară de foame, să stea cu mâna întinsă la privaţi, poate le dau ăia ceva, din fondurile lor.

În concluzie, avem oşteni care au servit România şi au trecut în rezervă lăsând-o întreagă şi prosperă. Aceştia nu pot fi anunţaţi, pur şi simplu, că ei nu au fost militari-cetăţeni cum credeau, ci doar mercenari, pentru că nu aceasta a fost realitatea.

Chiar dacă actualii guvernanţi nu vor să recunoască, România le este datoare militarilor în rezervă şi retragere o pensie militară şi nu una de asigurări sociale, precum şi o pensie de stat şi nu una din sistemul public, pentru că ei au avut un contract de apărare cu acest stat şi poporul lui, iar nu unul de muncă şi contribuţii cu fondul de pensii.

Cât despre cei activi astăzi, în condiţiile în care sunt de acord cu acest sistem de retribuire, însemnă ca acceptă şi îşi merită eticheta de mercenari, chiar dacă au cu toţii buletin de România.

Articole de acelaşi autor

11 comentarii

TOM Cc 29-09-2011 - 08:44

Corect articolul !! Poate il citeste si Boc si marele comandant suprem !!

BULA 29-09-2011 - 09:31

Mercenari este un termen putin cam tehnic. Mai corecta este denumirea de killeri, de criminali platiti. Cu asta se ocupa Armata pe timp de pace. Este instrument de represiune interna, cum a fost de atatea ori de-a lungul istoriei (de ex la 1907). Iar cei care lupta in Afganistan, sa-i omoare pe patriotii locali care se opun imperialistilor americani, nu sunt decat mercenari. Afganii sunt numiti teroristi, la fel cum romanii refugiati in munti, care se opuneau ocupatiei rusesti, erau numiti banditi.

BULA 29-09-2011 - 09:35

Domnule Hari, stilul matale de a scrie articole este americanesc, cu multa polologhie, platit la numarul de cuvinte. Nu tine la romani.

descultul 29-09-2011 - 11:21

aia de zic de militari ca sunt mercenari sa citeasca madificarile aduse constitutiei, la care si-au adus aportul cu varf si indesat

BULA 29-09-2011 - 14:00

Constitutia a fost fentata. Nu s-a prezentat lumea la votare cat ar fi trebuit si atunci au pus din burta votanti. Ca sa prezinte idiotii la votare, au atras tineretul cu prevederea prin care se elimina efectuarea stagiului militar. Asa s-a votat (fentat) o Constitutie „defecta”, prin care strainii au putut sa cumpere pamant si puteau sa obtina cetatenia romana chiar daca nu stiau limba.

Mihai 29-09-2011 - 15:33

Felicitari, parca nu-mi vine sa cred ca am putut un asemenea articol in presa din Romania. Excelent.

RADJASIHA 29-09-2011 - 17:11

Avem azi armata noua
Profesiionisti sa…dea
Cel mai cel din cea mai cea
Constiinta mercenara
__________________________________
Prietenul lui Cupidon
Ne-a dat un articol bun
Grija ai deci de sageata
Sa nu ne ochesti in ……

Pribeagul 30-09-2011 - 22:46

Nu te supara frate! 🙂

Ce mai pledorie! Pacat ca desi utilizeaza vorbesi expresii mari – stat, popor, tara, „România… întreagă şi prosperă” – este facuta pentru a apara un interesul unui grup, grupul militarilor disponibilizati si pensionati.

De la un om inteligent, instruit, cu o mare experienta, te astepti sa pledeze ca fiecarui om sa-i fie respectate drepturile. A milita pentru impartirea oamenilor in caste, beneficiare a unor legi speciale, nu este ceva in sprijinul interesului general. Se incalca principiul „toti oamenii sunt egali” si se deschide calea favorizarii unor salariati si pensionari prin salarii, pensii, bonusuri, prime, etc… chiar nesimtite.

Actiunea corecta: legi de salarizare si de pensii unitare, care sa aseze fiecare individ pe craca meritata.

Guvernul Boc actioneaza, dintr-o parte, sa indeplineasca acest deziderat, iar de cealalta parte, in sens contrar.

Ilustram „cealalta parte” prin modul in care Guvernul actioneaza pentru introducerea managementului privat la societatile de stat, monument de grandomanie a Guvernului Boc.

Firma de recrutare este beneficiara unui contract, „care are o valoare maximă de 600.000 de euro, din care 120.000 de euro pot fi încasaţi în acest an.” Deci citiva domni vor organiza o licitatie pentru care vor primi o suma imensa. Se pare ca, in acest caz, ora de lucru se plateste cu cca 20 mii euro. Ne putem intreba cu cit vor fi platite firmelor de executive search care vor fi selectate pentru a se ocupa de recrutarea efectivă a managerilor. Iti sta minte-n loc, numai cind te gindesti de ce sunt in stare guvernantii, ca doar nu dau din buzunarul lor.

„Executivii din mediul privat care vor veni la con-ducerea marilor companii de stat precum Hidroelectrica, Oltchim sau Nuclearelectrica ar putea încasa salarii lunare cuprinse între 11.000 şi 75.000 de euro, la care se adaugă bonusuri-record de până la 4,5 milioane de euro pe an, potrivit unor calcule făcute de Mediafax pe baza unor metode de calcul salarial cuprinse într-un proiect trimis spre avizare la Guvern.”

Poporul, din sudoarea lui, a construit niste gramezi mari de bani, cea mai mare fiind constituita din veniturile la bugetul de stat. Pe urma, poporul lipsit de noroc, arunca pe virful acestor garmezi niste gaini inconstiente, care arunca cu banii „unde trebuie”, pina ce pe locul unde odata trona gramada de bani ramin… datorii imense.

Deci, ce facem? Gospodarim cu grija de resursele pe care le avem si construim o tara pentru toti romanii sau organizam sistemul de caste, amagindu-ne ca „avem oşteni care au servit România şi au trecut în rezervă lăsând-o întreagă şi prosperă.”

BULA 01-10-2011 - 09:14

Ai sesizat bine. Romania numai intreaga si prospera n-a fost lasata de parazitii din Armata. Se incearca sa-i cumpere inca o data, ca sa poata guvernantii sa vanda la straini ce a mai ramas.

Ghita Bizonu' 01-10-2011 - 19:57

Mercenari ?
in mod normal – da ce mai este azi normal in Romania?! = mercenar este individul care se angajeaza in orice armata din lume in formatiuni „libere’ externe gtrielor regulate . In rest este soldat profesionist mai ales daca este angajat de armata staului a carui cetatean este . Nu este considerat mercenar nici daca este angakat intr-o trupa regulata gem Legiunea Straina …
Ar fi insa de discuta despre „cetatenii” care refuza serviciul militar . Daca mai merita titlul de cetateni si drepturi politice !

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS