Acasa Opinii Silogismul justinianin şi colaboraţionismul Bisericii

Silogismul justinianin şi colaboraţionismul Bisericii

scris de Doru Dragomir
20 afisari

Nu m-aş fi apucat să aştern aceste gânduri digitale, dacă nu mi-ar fi răscolit amintirile spectacolul, scandalos şi grotesc, iscat la sosirea unui ierarh al Arhiepiscopiei Bacăului într-un sătuleţ dimprejurul urbei capitală de judeţ, sediu de mare arhiepiscopie şi loc de naştere al minunatului poet George Bacovia.

Stan Petrescu editorialist Ziua VechePreanecuratele afaceri ale ierarhului, cu lumânări,  calendare, tămâie şi tămâieri, biruri grele puse pe umerii locuitorilor săraci, sau pe cei ai preoţilor, şpăgile pretinse de la aceştia pentru acordarea de parohii, a oripilat întreaga eparhie a Bacăului şi, mai cu seamă, masa de credincioşi ai satului (Cernu), unde ierarhul a sosit spre a ţine o slujbă de înmormântare.

Călugăr fiind, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, este obligat, conform canoanelor bisericeşti, să accepte sărăcia de bună voie. Această demnitate, este primită prin voia lui Hristos, Întemeietorul Bisericii. Misiunea episcopului este acea de a propovădui Dreapta Credinţă şi a conduce credincioşii în actul de cult – Sfânta Euharistie. Episcopul este trimisul lui Hristos în calitate de cap al turmei de mioriţe ale Domnului: el este, după cum ne spun cărţile sfinte, icoana lui Hristos, în Biserică. Prin urmare, aşa cum  mărturisea Sf. Ignatie al Antiohiei, unde este episcopul, acolo este şi biserica şi fără acesta nu mai putem vorbi de biserică.

Ierarhul, în discuţie, a venit la oiţele sale nu călare pe un asin, ci cu un Audi A8, sfidând un sat întreg de creştini din acest bolid diavolesc Full Option. Probabil că această trufie l-a costat, căci a fost huiduit copios de către enoriaşii înfuriaţi la culme care, cu năduf, cereau acestuia socoteală pentru banii daţi bisericii.  Probabil că, în curând, vom vedea aceşti mahări ai crucii în elicoptere cu însemnele Patriarhiei pe fuzelaj, zburând de-a lungul şi de-a latul ţării spre a aduna cât mai multă agoniseală pentru luxul şi buna rânduială a Bisericii Ortodoxe.

Gestul ostentativ, al Arhiepiscopului, nu este un caz simptomatic, ci un cancer generalizat al unei instituţii căzută în dizgraţia celor mulţi, din păcate, care, cu de la sine putere, s-a întins, ca un vâsc uriaş, peste toată Grădina Maicii Domnului, devenind, mai pe urmă, stat în stat. Mesajul Bisericii colaboraţioniste este unul simplu: nu ne trebuie educaţie în şcoli moderne, nu de sănătate mintală pentru tinerii noştri este nevoie, nu morală sănătoasă pentru neam, nu fonduri pentru apărare, nu alinare pentru cei în suferinţă, nu civilizaţia actului de caritate pentru bătrâni şi copii aflaţi în nevoie, nu recunoştinţă pentru cei valoroşi şi duşi la cele veşnice, ci câţi mai mulţi proşti cu mâna întinsă spre feţele arhiereşti spre a fi mulşi de bani, spre a li se vârî pe sub nas, contra cost, iluzii în Paradis, flecuşteţe sfinte şi indulgenţe, ca pe vremea Evului Mediu.

Cu privire la relaţia Biserică-Stat, regula ar fi aceea că, unde domneşte democraţia legii,  Biserica rămâne neutră în totalitatea ei, misiunea socială şi liturgică a acesteia, netrebuind să se amestece cu afacerile Cezarului. Colaboraţionismul Bisericii, cu statului totalitar, rămâne, şi azi, o nefirească împerechere, care a debutat  în clipa arestării brutale a Regelui şi atragerii spre colaborarea  roşie a întregului cler, fără îndoială, cu concursul  Întâistătătorului comunist creştin, întronizat drept Cap Roşu al Bisericii, Justinian Marina, un uzurpator numit şi nu ales sinodal al scaunului patriarhal. Acesta a introdus, cu forţa, păcatul  de moarte în lăcaşurile ortodoxe româneşti. Şi această ruşine continuă să murdărească toate pridvoarele  şi toate Sfintele Mese  (Sfânta Cruce pe care s-a jertfit Cristos) de dincolo de Uşile Împărăteşti, Sfânta Tradiţie a Bisericii, fiind batjocorită crunt prin trecerea ei în lucrarea popagandistică a activiştilor de partid şi ai slujitorilor securităţii statului totalitar.

În naivitatea mea de mirean mai cred că în această democraţie, în curs de consolidare,  Biserica să se regăsească în afara statului. Nu o spun eu, ci Constituţia în vigoare. Religia este considerată o opţiune recunoscută de stat şi nu o obligaţie  a cetăţeanului faţă de „statul biserică”. Este absurd să credem că nişte inşi înveşmântaţi în anterie, scufiţe, potcalpi şi cruci pectorale au impresia că sunt stăpâni absoluţi pe sufletele bieţilor români şi că Biserica nu trebuie să dea socoteală Poporului Suveran. Cu Statul Nedrept şi schiloditele sale instituţii, confuzia continuă, comuniştii deghizaţi şi colaboratorii conduc poporul naiv şi ingrat, după unii, iar Biserica şi clerul îi dă lovitura de graţie, promovând, în spaţiul junglei civile, fericirea întunericului, victoria  sfintelor relicve comunistesecera şi ciocanul, asupra democraţiei. Ierarhii noştri sunt fraţii întru credinţă şi mărturisire criptocomunistă, cu actualii diriguitori roşii. Ambele instituţii, pentru a exista, au nevoie de foarte mulţi supuşi săraci cu duhul. Pentru că ei constituie combustia vieţii bisericeşti şi a politicienilor lacomi, mincinoşi, perfizi, a afacerilor lor, în plină de dezvoltare, iar acest nivel de prostire naţională trebuie menţinut spre a-i ţine sub ascultare veşnică, pentru că aşa dispun noile evanghelii, unde se face vorbire despre lăcomie, trufie, avariţie, corupţie, amantlâc, afaceri cu cele sfinte, comerţ cu locuri de veci, ameninţări cu pojarul din străfundurile iadului pentru cei nesupuşi etc. Aceşti şamani moderni, care ne servesc la Sfânta Liturghie supa creştină toxică şi roşie,  pot fi consideraţi demni de a fi huiduiţi în pieţele publice. Cu toate acestea, ei, ierarhii bisericii, îşi duc traiul liniştit după „canoanele” rostite, odinioară, de Justinian. Acesta a ajuns, după război, dintr-un simplu preot de mir, în doar două săptămâni,  arhiereu vicar al Miropoliei Moldovei şi Sucevei, apoi mitropolit, pentru ca după încă trei ani să ajungă Patriarh. Promovare în stil communist după ce, cu rapiditate, a fost tuns în monahism,

Este necesar să cunoască toţi credincioşii ţării că sub conducerea Patriarhului Justinian a fost iniţiată colaborarea Bisericii Ortodoxe Române cu vârfurile autorităţilor comuniste.  Acest nesmerit arhiereu al Bisericii a promovat ideea că istoria merge după nişte legi date de Dumnezeu, iar una dintre aceste legi este lupta de clasă. Cunoscut ca un bun executant al ordinelor comuniştilor, Marina Iustinian a susţinut silogismul absurd şi sinistru al ortodoxiei staliniste: „Cristos este omul nou. Omul nou este omul sovietic. Deci Cristos este omul sovietic!” Ca semn de recunoştinţă, regimul totalitar l-a decorat în mai multe rânduri, în timp ce poporul roman a intrat în iad pentru o îndelungată vreme.

Nesfârşita suferinţă a românilor creştini, dezorientarea şi genunea în care ei s-au cufundat, la ordinul  tiranilor marxişti, lipsa unui ideal şi a unui orizont spiritual real, se datorează, în bună parte, faptului că cei puşi să propovăduiască Dreapta Învăţătură şi să  o răsădească, adânc, în gena nobilă a poporului, au în vedere alte orizonturi, total străine de strădaniile acestui neam.

Există în Evanghelia după Luca o minunată zicere: „Niciodată slugă la doi domni să slujească”, şi, ca şi cum autorul Evangheliei era la zi cu politichia românească, bun cunoscător al colaborării Bisericii cu sistemul comunist, nu se opreşte aici şi continuă: „Nu poţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona”. Obişnuinţa de a sluji la doi stăpâni, în noua tradiţie a Bisericii, a devenit o normalitate imorală odată cu instalarea ciumei roşii la cârma ţării.

Abdicarea Bisericii, de două ori apostolică şi de două ori milenară, de la principiile şi valorile sale hristice, în dispreţul credinţei unui întreg popor creştinat în limba latină (nu greacă sau slavă), de către apostolii Andrei şi Filip, a produs cel mai mare rău românilor, în ultima jumătate de secol.

Biserica şi-a uitat principalele sale roluri şi misiuni. Printre care acelea de a da un înalt sens vieţii sociale, întăririi unităţii duhovniceşti, solidarităţii şi coeziunii slujitorilor ei, ai celor ce o alcătuiesc. Biserica, de asemenea, este un punct de reazem sufletesc solid clasei politice conducătoare rămase, ca o fatalitate pentru noi, nedezmeticită de comunism,  încremenită în trecut, confuză, lacomă până la exces, imorală şi aservită. Lupta cea mare a Bisericii urmează a fi dată cu masele largi de oameni, rătăcite, la rându-le, suferind de aceiaşi boală a credinţei furate şi nu pierdute. Aceste turme scăpate de sub înrâurirea bisericii adevărate, au nevoie de îndreptare făcută cu răbdare şi cu puterea Duhului Sfânt. Iată scopul Bisericii, acum.

Numai că această colaborare nelustrată a Bisericii, cu Statul, continuă, în chip nefericit, şi va rămâne nesancţionată pentru că cele două instituţii, ambele mânjite de comunismul militant, după ce au prins, ca într-un cleşte imens, milioane de români naivi şi au acaparat, prin minciună, instituţiile statului, trăiesc într-o fericită împreunare pidosnică, la bine şi la rău, apărându-se, reciproc, în contra oricărei încercări de a fi sancţionate pentru faptele lor umbrite de păcat,  fapte atât de bine cunoscute lumii largi.

Pe lângă colaboraţionism, Biserica a devenit exclusivistă şi intolerantă. Prima dovadă a acestei afirmaţii o găsim expusă, cu obstinaţie, în Sala Parlamentului României. Acolo s-a aşezat o cruce creştină al cărui loc îl aflăm, potrivit tradiţiei, în lăcaşurile sfinte, prin bolniţe,  sau în casele de creştini şi nu în instituţiile publice. Pentru că dacă pe băncile din Parlament şed, alături de ortodocşi, un singur mozaic, sau un singur musulman atunci, lângă crucea creştină,  trebuie aşezate Steaua lui David şi Semiluna. Aşa ar fi sănătos, ca simbolurile celor trei Cărţi Sfinte să stea alături.

Abuzul de aşezăminte bisericeşti şi monahale risipite pe tot cuprinsul patriei, unele construite în mod anarhic, altele, apărând ca nişte kitshuri peste noapte, trebuie oprit grabnic, până a se găsi o regulă, anume, care să reglementeze construcţia de biserici în peisajul urban şi rural al oricărei localităţi. Pe urmă, abuzul de prozelitism din şcoală trebuie stopat şi regândită colaborarea dintre Biserică şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în consonanţă cu normele europene. Urmaşi lui Savonarola binecuvântează, în şcoli, copiilor cu vârste fragede, tema arderii necredinciosului în flăcările iadului, cultul fricii faţă de Dumnezeu aşa încât micuţii, îngroziţi de cele auzite, fac pe ei, în toiul nopţii.  Religia în şcoli (Biblia, Talmudul, Coranul) este musai să fie înţeleasă ca o disciplină umanistă şi predată spre a cultiva tânărul în formare educaţională, în domeniile metafizicii, ale revelaţiei, iar disciplina, religie, să fie dată pe mâna unor profesori autorizaţi şi recunoscuţi în materie, nu pe mâna unor fanatici în sutane negre, pentru că şcoala nu este biserică.

Păcatele cuibărite în Biserica Neamului continuă a fi prezente, cu îngăduinţa celor aflaţi în scaune arhiereşti. Ele, păcatele, rămân, şi azi, ascunse, nedezvăluite de vreo autoritate etatică sau morală, pentru că cei pe care i-am ales să ne reprezinte sunt nişte voiajori docililizaţi selectiv, corupţi, analfabeţi politic, slugi şi laşi.

La 25 de ani de la evenimentele din decembrie, niciun ierarh, sau cap al Bisericii nu şi-a cerut iertare pentru încălcarea Sfintelor Taine în folosul abuzurilor şi crimelor săvârşite de către satrapii fanatici ai partidului communist – securiştii. Pământul românesc este plin de sângele nevinovat al unor martirii, pentru credinţa lor, care au plecat la Dumnezeu cu Trupul lui Cristos în suflet, cu conştiinţa că au făcut-o pentru mântuirea noastră.

Informatorii bisericii, cu miile, stau ascunşi pe după paraclise, pe după taloanele de pensii, sau acoperiţi de funcţii înalte, niciunul dintre ei nu a fost tras la răspundere, până azi, pentru atacul asupra credinţei ortodoxe şi mai ales asupra  Bisericii Greco – Catolice, distrusă, frenetic, de către colaboraţionişti din două calcule politice: Biserica Ortodoxă a preluat averile Greco-catolicilor şi a devenit stăpână absolută în spaţiul transilvan, în timp ce comuniştii puteau sta liniştiţi pentru că singura legătură a românilor cu Occidentul, prin Vatican, fusese întreruptă definitiv.

Ierarhii Bisericii noastre Ortodoxe, nestânjeniţi de nimeni, au ajuns maeştrii manipulatori ai instituţiilor statului, devenind un fel de lipitori nesătule, la scară naţională, care sug, vârtos, bunuri din avuturile noastre spre folosul lor.

Arhiereii roşii au făcut pe dracul în paisprezece şi l-au  alungat pe Dumnezeu dintre noi. Iar vina pentru heirupista şi catastrofala politică românească poate fi înţeleasă şi prin maniera în care aceasta este cârdaşa Bisericii arogante, lacomă, excesiv de bogată, înconjurată de nomenclatura cruciată  şi întoarsă cu spatele la popor. Bucuria clerului, baronizat după modelul politicienilor, creşte cu atât mai mult cu cât un număr sporit de oiţe, cu drept de vot, trag la saivanul Bisericii, din păcate. Şi acest popor turmă  este ţinut, cu obstinaţie,  într-o stare de ignoranţă absurdă, de către statul complice Bisericii, deoarece are acelaşi interes cinic, cupid, mercantil şi meschin: să conducă, să fure conştiinţe şi bani mulţi din visteria statului.

Ca un blestem, greu de curmat, rămâne încremenit, în mentalitatea noastră cominternistă, Cristos cel sovietic, imposibil de înlocuit cu Trupul lui Cristos cel Adevărat (Taina cea din veac ascunsă – Efeseni 3,9 – şi adunarea drepţilor celor desăvârşiţi Evrei 12, 22 – 23), prin care Biserica aparţine veşniciei. A fost uitat, pentru că Biserica Veşniciei a încaput pe mâna unui SRL, cu sediul în Dealul Mitropoliei şi filiale în toate eparhiile arealului orthodox mioritic.

Ceea ce s-a întâmplat, la Cernu, pune în discuţie autoritatea morală a Arhiepiscopului Romanului şi Bacăului. Chiar dacă forma de conducere în Biserica lui Cristos este episcopatul monarhic nu înseamnă că vlădica locului este infailibil, ci numai Învăţătura  Bisericii este. Epsicopul se subordonează dogmelor, normelor morale şi canonice ale Bisericii. Dacă le încalcă pe acestea, poate fi acuzat şi de către enoriaşii săi. Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, aşa după cum se vede şi aude, l-a cuprins păcatul trufiei, al lăcomiei, apărând în faţa enoriaşilor săi într-o maşină exagerat de scumpă, uitând că a ales să trăiască în neagoniseală şi sărăcie. Alegerea sa, o fi rămas pe undeva prin dedesupturile roase de timp şi rugăciune ale primei sale rase călugăreşti, agăţată în vreun cui ruginit din nu ştiu care mănăstire.

Prin urmare, autoritatea episcopului nu este absolută, aceasta operând doar în cadrul Bisericii şi numai atunci când slujeşte pentru cele sfinte. Aşa că, Preafericirea voastră, nu daţi drumul arhiereilor prin eparhiile patriei, deocamdată, pentru că vor risca să primească de la popor ceea ce a primit ierarhul băcăuan. Cu plecăciune adâncă vă sugerez să măsuraţi popularitatea Bisericii, per pedes apostolorum, nu prin sondaje mincinoase, ci căutaţi păsul în sufletele oamenilor, ascultându-i ce au de zis, cu evlavie şi smerenie.

Sanctitate, aveţi şansa de a reprimeni şi nu reprima Biserica, dacă şi numai dacă aveţi curajul creştinesc să cereţi, public, printr-o pastorală, iertare Poporului Român Suveran, în numele Domnului nostru Isus Cristos, pentru toate câte i s-au întâmplat din cauza acestui colaboraţionism criminal, cu statul comunist, ca şi din pricina acelor mulţi ierarhi şi preoţi, aflaţi încă în solda lui Mamona, colaboratori care au încălcat, cu ştiinţă, aproape toate cele şapte taine ale Bisericii noastre.

Voi pomeni totuşi exclamaţia cehului Jan Hus rostită la arderea sa pe rug, acum şase secole, când văzu o bătrânică, adunând vreascuri spre a alimenta focul ce urma să-l ardă, aceasta crezând că pentru gestul său va ajunge în Rai.

O, sancta simplicitas!

Rămân mut de uimire că, după atâta amar de vreme, mai există atâţia oameni atinşi de boala  ignoranţei absurde şi a conformismului iresponsabil, astăzi când trăitorii educaţi din societăţile evaluate călătoresc, de-adevăratelea, împinşi de raţiunea umană, printre stele.

29 comentarii

pathfinder 02-06-2014 - 08:24

Jos palaria!

pathfinder 02-06-2014 - 10:04

Rusnacule, nu e vorba doar despre religia ortodoxa.

Tache 02-06-2014 - 10:41

La sfârsit, arhiepiscopul a amenintat în termeni esopici: „Vreau sã stie toti, si prieteni si neprieteni, cã suntem în picioare si cã vom sta de veghe si cã
pumnului sau bâtei îi vom opune crucea. Dar e bine sã se stie cã, de azi,
crucea noastrã va fi fermã. Îi invit sã nu profite de smerenia ortodoxã”.

Antibasistul 02-06-2014 - 10:49

TOȚI CIUDAȚII si șmecherii se fac popi pentru bani, enoriașe frumoase si ca sa le pupe babele si copii mîna, cu respectul care nu-l merita!!!!

jan dinu 04-06-2014 - 18:10

Vaide capul tau de Mahomedan !
Traiasca Biserica Ortodoxa – neaosha !
JD-USA

pathfinder 02-06-2014 - 10:07

Rusnacule, alte vremuri – alta biserica ortodoxa.
Inca nu dadusera cu papagalul la secu’.
Si nici Audi A8 n-aveau…

pathfinder 02-06-2014 - 10:18

Ba da’ ce curatenie ati facut.
Iar par a vorbi singur…

Intrebare:
Cu ce anume deranjeaza #ScoalaNuBiserica de pe facebook?
Ca nu-nteleg…

Tache 02-06-2014 - 09:43

Ce anume i-a deranjat pe stapanii anti-romani ai „catelului general al armatei romane”, care latra impotriva romanilor in acest articol ? De la sinagoga am aflat, tragand cu urechea, cum preotii ortodocsi ar tine predici nationalist-extremiste in biserici. Dar sa vedem ce zice gura pacatosului anti-roman si anti-crestin Gabriel Andreescu, de aceeasi teapa cu Stan Petrescu…

„Introducerea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) printre actorii care
pot juca un rol semnificativ în evolutia extremismului în România reprezintã o evaluare cheie a acestui raport.

………………………………………………………………………………..

Atitudinea BOR rezultã din convergenta a patru elemente: a) promovarea unei doctrine cu caracter exclusivist, sintetizatã de cele douã idei ale nationalismului ortodox: România este statul românilor; a fi român înseamnã a fi ortodox; b) negarea de cãtre BOR a principiilor statului de drept, considerate „de rangul doi” în raport cu principiile ortodoxiste, legitimate de sorgintea lor divinã; c) folosirea de cãtre clericii BOR a unor „instrumente” violente, de la discursuri ofensatoare pânã la amenintãri si agresiuni fizice; d) cresterea într-o proportie absolut impresionantã a mijloacelor si a fortei BOR în raport cu toti ceilalti actori
sociali.

……………………………………………………………………………………………………

……„fapte care ar ameninta însãsi existenta neamului românesc”.

Acestea ar fi:

1)alinierea legislatiei românesti la legislatia continentalã unicã;

2)renuntarea la Basarabia si Bucovina (autorii exprimându-se împotriva aderãrii la NATO si Uniunea Europeanã);

3)acordarea de drepturi cetãtenesti neconditionate imigrantilor (pe care îi numeste „deseuri sociale ale Asiei, Africii si Americii”);

4)acordarea pentru minoritãti a ceea ce autorii numesc „privilegii”;

5)adoptarea unei legi care permite cumpãrarea pãmântului de cãtre strãini;

6) subordonarea economicã capitalului strãin (o referire la libertatea investitiilor, privatizare etc);

7)presiunea exercitatã asupra culturii române de modelele lansate în America, Franta etc (numitã „presiunea imperiului”);

8)liberalismul ateu, haosul drepturilor – dreptul la expresie, opinie, informare etc;

9)transformarea României în câmpul de actiune al propagandei cultelor schismatice s.a.

edrc.ro/docs/docs/extremism_ro/05_extremism_ro_004.pdf

salut 02-06-2014 - 19:00

Intr-adevar imbecil antiroman Andreescu asta. Mi-a retinut atentia imbecilitatea asta debitata de jigodia in discutie:

„2)renuntarea la Basarabia si Bucovina (autorii exprimându-se împotriva aderãrii la NATO si Uniunea Europeanã);”

Deci popii (in paranteza fie spus, pentru care nu am o deosebita stima, chiar dimpotriva), s-or fi pronuntat impotriva UE si NATO. Nu ma intereseaza ce zic popii decat ca revelator pentru medelul de gandire imbecil basist din cazul de fata.

Imbecilul basist, „analist” (jid-an, dar asta e doar o mica parte din prostia concentrica a astuia), zice: „[s-au pronuntat] impotriva UE si NATO, deci impotriva recuperarii Basarabiei si Bucovinei”.

Ai zice doar ca-i un fault de gandire, obisnuinta basista, in care concluziile nu au nimic de-a face premisele intrate in discutie. Dar e mai mult, si aici ji-daneala caracterului ia conducerea: e o miselie, e taman invers:

Pentru ca UNA DINTRE CONDITIILE acceptarii Romaniei in NATO si UE a fost tocmai reglementarea oricaror posibile diferende teriotoriale; spre exemplu, asta-i cauza pentru care Romania lui Constantinescu a semnat cam pe genunchi tratatul cu (azi defuncta) Ucraina.

Hehehe, daca prinzi un astfel de ji-dan pupand cu foc un cur de prin zona, fudul cum e si zicand pe invers, va sustine sus si tare cum ca curul cu pricina i-a dat o imbratisare. Te pui cu interpretarea ji-danului ?!

digital 02-06-2014 - 10:03

poate era mai nimerit să digitalizezi ceva din marea misiune de convertire a ortodoxismului, de către Biserica Catolică, în căutarea de prozeliți către Vatican!
da matale ca un ipocrit ne dai exemple…. „Niciodată slugă la doi domni să slujească”!
adică ai fost slugă la comuniști iar acu la băsiști!
hahaha!

Antibasistul 02-06-2014 - 10:38

TOȚI CIUDAȚII si șmecherii se fac popi pentru bani, enoriașe frumoase si ca sa le pupe babele si copii mîna, cu respectul care nu-l merita!!!

UnUL 02-06-2014 - 11:08

Din nou un articol remarcabil al domnului Petrescu. Felicitări!

Tache 02-06-2014 - 11:21

Cand va scrie tradatorul naimit Stan Petrescu despre acest subiect ?

Over a third of Romania’s fertile land is now owned by foreigners

Anholt Investment buys 6,000-hectare farmland in Romania with EUR 11 mln

Achat de terres agricoles en Roumanie : dernières modifications

Ruée sur les terres d’Europe de l’Est : un accaparement avec la bénédiction de l’Union européenne

Terres agricoles en Roumanie : champ libre à la spéculation

http://farmlandgrab.org/cat/show/154

MI-5 02-06-2014 - 18:18

@ Tache:
Nici biserica ortodoxa rusa de la Moscova nu este mai breaza, impreuna cu patriarhul kaghebist, cel cu revolverul sub sutana.

salut 02-06-2014 - 19:01

Ce te fu-te pe tine grija de aia, mai kkt vopsit?

salut 02-06-2014 - 20:00

Ia zi bolnavule, si tu duci Romania in spinare, ai?

Antibasistul 02-06-2014 - 22:51

Este si Mircea!

UnUL 03-06-2014 - 14:49

Tu nici măcar nu ești vopsit, ești doar kkt duhnitor.

pathfinder 03-06-2014 - 14:57

Atentie!

Ce l-a suparat pe salutu de pionier e ca MI-5 s-a luat de patriarhul de la Maskva.
Am sa revin cu astfel de observatii pertinente zilele care urmeaza.
Pana se prinde lumea cu cine are de-a face…

Deci!
Observatia 1: salut a sarit de cur in sus cand s-a luat unul de patriarhul KGB-ist de la maskva.

urbos 03-06-2014 - 15:09

N-ai disparut zdreanta? Zglobiu e liber si sanatos la cap. Piei in mortii ma-tii de scursura d-aici!

salut 03-06-2014 - 15:14

Deci sunt popa rus, KGB-ist, dupa parerea ta, Rujatule !

Te cracanezi de ras: auzi „Observatia 1…, o sa revina cu observatii pertinente…” hahahaha.
SOCOLA-i pentru tine mai Rujatule, cred ca au facut sectie si pentru homosexuali, asa e corect politic.

pathfinder 03-06-2014 - 15:32

Popa nu esti.
Rabdare „stimabile”, rabdare.

pathfinder 03-06-2014 - 15:34

Si da, filmul asta va continua!
Hehehehehehe 😉

salut 02-06-2014 - 19:16

„Pentru că dacă pe băncile din Parlament şed, alături de ortodocşi, un singur mozaic, sau un singur musulman atunci, lângă crucea creştină, trebuie aşezate Steaua lui David şi Semiluna. Aşa ar fi sănătos, ca simbolurile celor trei Cărţi Sfinte să stea alături.”
=======================

Alt antiroman. Jigodie.

ValVerde 04-06-2014 - 15:50

Pe peretii Parlamentului?
Oare nu e mai bine sa si le bage in cur ?
Semiluna cam inteapa, crucea ar fi cam incomoda, dar steaua lui David sigur iti sparge gaozu”

UnUL 03-06-2014 - 08:04

Poate „cretinism” public.

שׂפֿבּשׂפֿהּשׁ 04-06-2014 - 14:57

Azi, inca o intimplare din ciclul : SUNTEM MINDRI CA SUNTEM ROMANI !

Deci, o intimplare care ne imbarbateaza, ne mindreste, ne aduce un aer proaspat si invigorator pentru ca sa ne simtim si mai mindri ca facem parte din “coloralul” tarilor civilizate, ca ne mindrim cu un popor demn si mindru care face cinste tarilor democrate si civilizate.

Judetul vaslui, caci despre el este vorba de fiecare data cind primim astfel de stiri patriotice, este pentru Romania Vestul Salbatic, dar nu asta de astazi ci cel de pe timpuri.

Un cetatean oarecare, am putea spune, chiar de omenie, adica un cetatean “de bine”, Cornel Selaru impreuna cu un “distins” om de afaceri se plimbau pur si simplu cu miinile la spate pe un cimp, dupa ce coborise dintr-un SUV, nu-i asa, ca asa fac proprietarii de terenuri imense de-acolo. Cimpul le apartinea. Asa este in judetul Vaslui !, toate terenurile apartin NUMAI “oamenilor de bine”. Numai ca, la un moment dat, au intrat pe terenul respectiv doi ciobani. Astia cu SUV-ul au vazut negru in fata ochilor, proprietarii, cum ar veni, (stiti ca in Romania toti suntem proprietari). Cei doi proprietari se plimbau cu SUV-ul lor asaaa, cam cum te-ai duce sa vizitezi un cimp de lucerna din Patagonia. Stiu citeva cazuri, spre exemplu, cintaretul francez foarte in voga in ultimul timp, Florent Pagny, care si-a cumparat niste terenuri in sudul Patagoniei, acolo, cind te duci spre Ushuaia, unde vezi niste peisaje de vis, cu lacuri, cu niste cabane; ma rog, din banii pe care i-a obtinut din cintat din concerte, si asa mai departe; omul, sigur, ca tot asa, are un SUV, o masina dintr-asta de teren cu care se plimba pe acolo, si se uita sa vada daca merge treaba, are probabil si niste angajati pe acolo. Cam asa faceau si astia pe mosia lor de-acolo din Vaslui. Cind i-au vaszut pe ciobani, intr-adevar i-au apucat strechea, s-au dat jos la inceput din masina si l-au batut pe unul dintre ei cu PARUL !, ca asa s-a batut intotdeauna la noi la tara, cu parul, asta fiind traditia noastra romaneasca. Nu numai femeile sunt batute cu parul dar si musafirii nepofititi, dupa care … sigur, e greu sa dai cu parul, este cam la fel de complicat sa dai bine cu parul cam cum ar fi sa vislesti la caiac-canoe, la o competitie dintr-asta de anvergura. Te doare la un moment dat mina. Cit poti sa dai si cu parul, pina sa-l omori pe ala ? Trebuie sa sti sa dai cu el, mai ales ca ala are proasta tendinta de a se feri. Pe cel de-al doilea, pentru ca nu-i mai tineau miinile, l-au calcat pur si simplu cu masina ! Dupa ce si-au dat seama ca, totusi, e grava situatia, au incercat sa-l readuca pe ala, cumva, in simtiri, dar a fost insa prea tirziu, omul a murit. N-au vrut sa-l ingroape ! Puteau, la o adica sa-l ingroape chiar de viu ! Nu s-a intimplat, insa, asa, pina la urma ucigasii au fost prinsi, Cornel Selaru a fost arestat “preventiv” si se pare ca va raspunde in fata legii, iar celalalt om din masina va fi si el cercetat pentru loviri si “alte violente” … de ce ?, pentru ca a mai si suduit ! Acum, trebuie sa stim ca nu da bina doar sa stii sa dai cuparul daca nu stii si sa sudui in momentul respectiv ! Oricum, este uluitoare secventa. Sa te intilnesti cu doi oameni pe un cimp si sa-i snopesti in bataie, respectiv sa-l calci pe unul cu masina, doar pentru ca treceau pe acolo ! E? Proprietate privata, tata ! Am mai avut de-aface cu astfel de incidente din istoria nu prea indepartata a tarii si stiti cum s-a incheiat ! Cum sa nu te simti mindru, cum sa nu pornesti ziua cu un avint pozitiv cind in aburii cafelei proaspete auzi astfel de stiri care te binedispun ? Mai ales ca afara tocmai se porneste un scandal intre cei care sapa a doua oara pe strada, incit asfaltul cald nici macar nu apucase sa se raceasca. O “cocoana” care tocmai dorea sa-si porneasca masina, a ramas muta de emotie cind a vazut ca-i asfaltase cineva partea dreapta a masinii ei, un amarit de “wolsvagen” “adus” “de-acolo”! Latraturile, injuraturile, sudalmele venite ca tsunamiul din Japonia peste geamurile caselor iti dau siguranta ca ziua de azi va fi o zi incarcata cu fapte “pozitive” si “pozitiviste” ! Ne asteapta metroul cu mirosurile lui, ne asteapta praful si ciinii care sunt din ce in ce mai indrazneti, ne asteapta Ponta cu “realizarili” lui nemaipomenite!, ce mai?, avem o viata ca “afara”, acest afara insa apartinind nu de SUA, Canada sau vestul Europei, ci undeva prin Africa centrala ! Mindru ca sunt romanca !

pathfinder 04-06-2014 - 15:40

🙂
Mindru ?!? ca sunt romanca ?!?

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult