Acasa Stiinta-ITIT Guvernul a aprobat proiectul de lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice

scris de B.C.R
12 afisari

Guvernul a aprobat, miercuri, 23 aprilie 2016, proiectul de lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și unele măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

Marius Bostan

Marius Bostan

Marius Bostan, ministrul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, a precizat referitor la proiectul de Lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, proiect care a fost adoptat asăzi, în ședința Guvernului:
”Această lege va ușura construcția de autostrăzi digitale și ne va ajuta să menținem avansul tehnologic necesar dezvoltării economice a țării.
România este țara din UE cu peste 63% din totalul abonamentelor la internet fix cu viteze mai mari de 30mb/s, mai mult decât dublul mediei europene. Ne batem pentru primele locuri în toate topurile europene și mondiale privind vitezele pe care le atinge internetul în orașele României cu țări precum Coreea de Sud, Japonia, Taiwan și, mai nou, ne-am atras chiar invidia Statelor Unite.

Aceste viteze impresionante se ating în primul rând datorită unei rețele moderne. Rețelele de comunicații din România sunt în cea mai parte de ultimă generație, investițiile operatorilor în modernizarea lor fiind masive și constante. Pentru a continua dezvoltarea lor, este nevoie și de sprijinul statului, prin emiterea unor reglementări, în concordanță cu reglementările europene, care să înlesnească construirea de rețele de comunicații electronice și infrastructuri fizice asociate acestora.
Proiectul de lege adoptat astăzi, stabilește reguli clare pe baza cărora operatorii vor avea acces pe proprietatea publică sau privată pentru a construi sau întreține rețelele de comunicații electronice și elementele de infrastructură fizică asociate acestora, precum stâlpi, piloni, conducte, canale. O astfel de lege există și acum, din care actualul proiect preia o serie de prevederi, acesta fiind completat prin transpunerea în legislația internă a prevederilor Directivei 2014/61/UE – Directiva pentru reducerea costului dezvoltării rețelelor de comunicații de mare viteză. Vom avea astfel o lege completă, menită să susțină și să stimuleze în continuare dezvoltarea infrastructurilor necesare accesului la comunicații electronice de secol XXI.

Accesul, indiferent de tipul proprietății, se va face doar pe baza unui contract de acces, care va stabili condițiile și tarifele aferente.
Tarifele maximale pentru acces pe proprietatea publică (administrată de diverse entități precum consilii locale, consilii județene, autorități centrale, regii autonome) vor fi stabilite de ANCOM. Această prevedere va elimina una dintre practicile neunitare din acest moment.
Proiectul reglementează și obligația operatorilor de rețea de a acorda acces la infrastructura fizică pe care o dețin (stâlpi, piloni, conducte, canale, căi ferate, drumuri etc.) pe baza unor tarife orientative, aceștia neputând refuza accesul decât din motive obiective și temeinic justificate.
Această lege va ușura accesul pe diverse tipuri de proprietăți pentru cei care construiesc rețelele de comunicații și va duce dezvoltarea acestora mai ales în zonele în care este cea mai mare nevoie de ele: în mediul rural”.
Proiectul de act normativ include o serie de criterii pentru stabilirea tarifelor de acces la infrastructura fizică, în scopul recuperării costurilor suportate de către operatorii de rețea. Acestea vor fi bazate pe tarife de acces orientative, propuse de către ANCOM, care să fie avute în vedere la negocierea contractelor de acces la infrastructura fizică.
În vederea facilitării exercitării dreptului de acces la infrastructura fizică a operatorilor de rețea, proiectul de lege prevede și dreptul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice să aibă acces la informațiile privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice, inclusiv printr-un punct de informare unic, ce va fi organizat și gestionat de ANCOM, până la 1 ianuarie 2017. Astfel se va oferi acces la informații privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum și punctele de contact ale operatorilor de rețea.
Pentru asigurarea transparenței, la solicitarea scrisă a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, operatorii de rețea pun la dispoziția acestora prin intermediul unui punct de informare unic organizat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, informații privind lucrările de inginerie civilă proprii aflate în curs sau planificate, pentru care autorizația de construire a fost acordată sau cererea de eliberare a autorizației de construire a fost depusă ori este prevăzută a fi depusă în următoarele 6 luni.
Proiectul de lege asigură continuitatea dispozițiilor aflate în vigoare (Legea 154/2012), în sensul că menține obligativitatea echipării cu infrastructură fizică interioară pregătită pentru rețele de mare viteză a tuturor clădirilor pentru care au fost depuse cereri de emitere a autorizației de construire, precum și pentru clădirile pentru care au fost depuse cereri de emitere a autorizației de construire pentru lucrări majore de renovare după data de 31 decembrie 2016.
Infrastructura fizică este definită drept orice element sau parte componentă a unei rețele, precum și orice element necesar susținerii acestora (cu excepția rețelelor de comunicații electronice), care pot fi utilizate pentru instalarea unei rețele de comunicații electronice. În această categorie intră canalele, conductele, țevile, camerele de tragere și de vizitare, cabinetele, structurile de susținere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii și alte construcții inginerești parte a rețelei respective. Nu constituie infrastructură fizică cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum și elementele utilizate pentru furnizarea apei destinate uzului uman.
Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică AICI

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult