Acasa Top SecretArmata UPDATE 1.500 de militari au defilat de Ziua Nationala

UPDATE 1.500 de militari au defilat de Ziua Nationala

scris de Ziua Veche
41 afisari

 

Generalul Nicolae Ciuca-comandantul ParadeiAproximativ 1.500 de militari şi tehnică militară aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Pază au participat miercuri, 1 Decembrie, începând cu ora 11.00, la Parada militară organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti.


 

BLOCURI DE PARADĂ:

  

COMANDANTUL PARADEI

Comandantul paradei este generalul de brigadă Nicolae Ciucă, comandantul Brigăzii 282 Mecanizată „Unirea Principatelor”, unul din cei mai tineri generali ai Armatei României. Activitatea generalului de brigadă Nicolae Ciucă este strâns legată de pregătirea şi participarea structurilor din Armata României la misiuni de pace, de luptă şi de stabilizare în afara teritoriului naţional. El a fost prezent în toate misiunile în care Armata Română a participat cu trupe, respectiv în teatrele de operaţii din Angola, Kosovo, Bosnia-Herţegovina, Afganistan şi Irak.

 

ASOCIAŢIA TRADIŢII MILITARE

Asociaţia Tradiţii Militare, al cărei Preşedinte de Onoare este academicianul Dinu C.Giurescu, este un grup de reconstituire, membru al Uniunii Europene a Asociaţiilor Istorico-Militare. Detaşamentul, format din 18 persoane, poartă uniforme ale armatei române din timpul Primului Război Mondial, cu decoraţii originale şi cu întregul echipament de campanie. El este condus de inginerul Mircea Stoica, care poartă uniforma de locotenent de vânători de munte şi sabia de paradă model 1895.

 

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

Detaşamentul Academiei Tehnice Militare este format din studenţi, băieţi şi fete, viitori ofiţeri ingineri, specialişti în întreţinerea, exploatarea şi asigurarea logisticii pentru diferite categorii de armament, muniţie, aparatură şi tehnică de luptă, pregătiţi în 17 specializări universitare, dintre care 15 unicat în România, şi este condus de către sublocotenentul Eduard Manea, ofiţer în arma Auto, promoţie 2008.

În cadrul instituţiei militare de învăţământ superior acreditată, se pregătesc, pe lângă ofiţerii ingineri formaţi prin studii universitare de licenţă, şi cadrele militare tehnice de elită, necesare armatei şi celorlalte structuri din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, prin programe de studii universitare de masterat şi doctorat în domeniul fundamental „ştiinţe inginereşti”.

 

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”

Detaşamentul este format din studenţi, băieţi şi fete, şi este comandat de maiorul Horaţiu Adrian Neagoe, absolvent al Institutului Militar de Infanterie şi Chimie „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, în anul 1997, şi al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Sibiu.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a preluat şi a continuat tradiţiile primei şcoli româneşti de ofiţeri înfiinţate în iunie 1847 şi este instituţia care formează ofiţeri pentru toate armele şi specialităţile Forţelor Terestre.

 

ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”

Detaşamentul de defilare al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, aflat sub comanda maiorului Cristian Ene, este format din 50 de studenţi.

Instituţia are o tradiţie de peste nouă decenii de învăţământ militar şi de cincisprezece ani de învăţământ universitar. Ea continuă tradiţiile de învăţământ ale şcolilor şi institutelor militare de ofiţeri de aviaţie, rachete, artilerie antiaeriană şi radiolocaţie, care au funcţionat sub diferite denumiri şi în diverse locuri între anul 1912, când s-a înfiinţat prima şcoală militară de aviaţie la Bucureşti, şi anul 1995, când a luat naştere noua instituţie de învăţământ.

Misiunea Academiei Forţelor Aeriene este de a forma ofiţeri în specialităţile aviaţie (piloţi, controlori de trafic aerian, meteorologi), artilerie şi rachete sol-aer şi radiolocaţie, în funcţie de solicitările Forţelor Aeriene Române.

 

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

/Cu o tradiţie de peste 138 de ani, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie de învăţământ superior tehnic de specialitate care pregăteşte ofiţeri/ingineri pentru Forţele Navale, Poliţia de frontieră şi Marina Comercială.

Academia dispune de o bază materială funcţională comparabilă cu cele ale instituţiilor similare de prestigiu din Marea Britanie, Franţa, Italia, SUA, Rusia, Spania, Germania. Începând din anul 2007, Academia Navală a devenit universitate participantă la programul ERASMUS. Ea are ca obiectiv de bază formarea de ofiţeri ingineri maritimi şi fluviali, apţi să execute în siguranţă cartul şi să asigure întreţinerea tehnicii de la bordul navelor maritime şi fluviale de transport, precum şi de ingineri-economişti pentru societăţile portuare, în concordanţă cu cerinţele economiei concurenţiale. Studenţii Facultăţii de Marină Civilă desfăşoară activităţi practice la bordul Navei-şcoală şi de transport „Albatros” a Academiei Navale.

Detaşamentul studenţilor este comandat de locotenent-comandor George Tudor.

 

COLEGIUL MILITAR LICEAL „DIMITRIE CANTEMIR”

Detaşamentul format din elevii Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” este comandat de maiorul Marius Ciuhurianu, absolvent al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu în anul 2006, arma infanterie, specialitatea vânători de munte.

Colegiul Militar Liceal ,,Dimitrie Cantemir” din Breaza este astăzi o instituţie militară de învăţământ de elită, ce asigură însuşirea temeinică a cunoştinţelor ştiinţifice, de cultură generală şi militare necesare pentru ca elevii să-şi poată continua studiile în celelalte forme ale învăţământului militar.

Colegiul este o instituţie modernă, capabilă să îndeplinească rapid, eficient şi cu maximum de operativitate scopurile noii reforme a învăţământului şi cerinţele Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării compatibilităţii instructiv-educative cu instituţiile similare din statele membre ale NATO.

 

.FORŢELE TERESTRE

 

BATALIONUL 495 PARAŞUTIŞTI „CĂPITAN ŞTEFAN ŞOVERTH”

 Batalionul 495 Infanterie, înfiinţat la 30 noiembrie 1990, este comandat de maiorul Răzvan Neagu. În anul 1996, unităţii i-a fost înmânat, prin decret prezidenţial, Drapelul de Luptă şi i-a fost acordată denumirea onorifică „Căpitan Ştefan Şoverth”, după numele celui care a înfiinţat prima şcoală de paraşutişti militari.

În perioada februarie-august 2007, Batalionul 495 Infanterie a participat la misiunea „IRAQI FREEDOM” în cadrul Diviziei Multinaţionale de Sud-Est, aflată sub comandă britanică. În semn de recunoştinţă şi apreciere a devotamentului şi coeziunii dovedite în îndeplinirea misiunilor încredinţate în teatrul de operaţii din Irak, în 2009, Drapelul de Luptă al unităţii a fost decorat cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de război, pentru militari.

 

BATALIONUL 21 VÂNĂTORI DE MUNTE

Batalionul 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi” are o tradiţie militară de 70 de ani.

Unitatea este încă din 2005 o unitate operaţionalizată, certificată naţional şi afirmată NATO, în măsură să fie dislocată într-un teatru de operaţii în afara graniţelor statului român.

În anii 2006 şi 2007, batalionul a participat cu două subunităţi de valoare companie la misiunea UNAMI, în teatrul de operaţii din Irak, iar în perioada ianuarie – iunie 2009, a fost dislocat în Afganistan, în cadrul misiunii ISAF.

Apărătorii crestelor carpatine sunt comandaţi, la parada din acest an, de maiorul Gabriel Făcăleţ.

 

 

BATALIONUL 60 PARAŞUTIŞTI „BĂNEASA-OTOPENI”

Detaşamentul, format din militarii din Batalionul 60 Paraşutişti „Băneasa–Otopeni”, este comandat de maiorul Janu Pele.

Militari din cadrul batalionului au participat la exerciţii şi schimburi de experienţă pe teritoriul ţării şi în afara acestuia cu militari din alte armate membre ale NATO şi au executat misiuni în sprijinul păcii în teatrele de operaţii din Irak şi Afganistan alături de militari din alte unităţi ale Armatei Române în cadrul Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii.

În anul 2010, Batalionul 60 Paraşutişti s-a constituit în Detaşamentul ROFND XX, care a executat misiuni în sprijinul păcii în teatrul de operaţii din Kosovo, în cadrul Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii KFOR.

 

FORŢELE AERIENE

 

BRIGADA 1 RACHETE SOL-AER „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU”

Detaşamentul Forţelor Aeriene, condus de locotenent-colonelul Bogdan Istrate, este format din militari aparţinând Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae Dăscălescu”.

Marea unitate a luat fiinţă la 1 august 1973, în cadrul fostului Comandament al Apărării Antiaeriene a Teritoriului, prin contopirea Regimentelor 18 şi 19 Rachete Antiaeriene sub denumirea de Brigada 1 Rachete Antiaeriene, prima mare unitate de rachete antiaeriene din Armata României.

La 1 iunie 1995 brigada a primit un nou drapel de luptă, cel cu care azi defilează, iar la 1 septembrie 2001, a primit denumirea onorifică de Brigada 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae Dăscălescu”, cel care a fost comandantul primului regiment de apărare contra aeronavelor şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a urcat în ierarhia militară până la funcţia de comandant al Armatei a 4-a.

În cele peste 110 de trageri de luptă şi de instrucţie executate în poligoane din ţară şi din străinătate, brigada s-a evidenţiat prin rezultate foarte bune.

 

FORŢELE NAVALE

 

BATALIONUL 307 INFANTERIE MARINĂ

Blocul de paradă al Forţelor Navale este format din două detaşamente. Primul aparţine Batalionului 307 Infanterie Marină şi este comandat de maiorul Virgil Popescu.

Batalionul poate îndeplini cu succes atât misiuni convenţionale, cât şi operaţii speciale.

În decursul anilor, subunităţi din Batalionul de Infanterie Marină au participat activ la numeroase exerciţii internaţionale executate în comun cu subunităţi similare din ţări ca Olanda, Portugalia, Ucraina, Danemarca şi Polonia.

Experienţa acumulată în aceste exerciţii şi mai ales pregătirea profesionistă din ţară au stat la baza îndeplinirii cu succes a misiunilor specifice din teatrul de operaţii din Kosovo din perioada 2008-2009.

 

ŞCOALA DE APLICAŢIE A FORŢELOR NAVALE „VICEAMIRAL CONSTANTIN BĂLESCU”

Cel de-al doilea detaşament al Forţelor Navale, comandat de locotenentcomandorul Cristian Oniscu, este alcătuit din soldaţi şi gradaţi voluntari de la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”.

Instituţia este continuatoarea tradiţiei perfecţionării pregătirii personalului din Forţele Navale române, tradiţie întemeiată la 17 noiembrie 1872, odată cu înfiinţarea primei instituţii de învăţământ militar de marină.

Aici se asigură formarea şi dezvoltarea continuă, prin cursuri, a ofiţerilor cu grade inferioare, a maiştrilor militari, a soldaţilor şi gradaţilor voluntari în vederea evoluţiei în carieră, utilizându-se programe specifice de instruire, în raport cu nevoile Statului Major al Forţelor Navale, în forme şi modalităţi similare cu cele utilizate în armatele statelor membre ale NATO şi UE.

 

DETAŞAMENT TEHNICĂ

 

HMMWV M

Blocul de paradă cu tehnica de luptă din dotarea Forţelor Terestre este comandat de locotenent-colonelul Ovidiu Uifăleanu. El a participant în 2003 la misiunea NATO din Bosnia-Herţegovina şi în 2007 a condus Batalionul 812 Infanterie “Şoimii Carpaţilor” în cadrul misiunii ISAF din Afganistan.

Locotenent-colonelul Ovidiu Uifăleanu prezintă onorul de pe un autovehicul de luptă uşor pe roţi, multirol, de mare mobilitate, HMMWV M-1114, cu design revoluţionar, aflat în dotarea subunităţilor de poliţie militară.

 

Autovehiculul pe roţi multirol de mare mobilitate HUMVEE M-1165, se află în dotarea Forţelor pentru Operaţii Speciale.

Maşina de luptă de tip uşor, cu grad mare de mobilitate, este echipată cu un motor puternic pe motorină, cu transmisie automată.

Blindajul din kevlar poate rezista la exploziile dispozitivelor improvizate şi la loviturile armamentului de infanterie de calibru mic.

 

URO VAMTAC

Autovehiculul blindat pentru operaţii speciale URO VAMTAC este un mijloc modern de luptă foarte mobil, intrat în înzestrarea Forţelor Terestre în anul 2007.

Face parte din familia de autovehicule militare de clasă medie care, în variantă blindată, poate constitui o opţiune foarte potrivită pentru îndeplinirea misiunilor în teatrele de operaţii. Fiabil, robust, uşor şi rapid, special conceput şi foarte eficient în zone macroclimatice foarte calde, este uşor de folosit în teren accidentat, având o capacitate mare de trecere chiar dacă aderă la teren o singură roată.

URO VAMTAC are o putere de foc sporită: pe el se pot monta mitralieră, instalaţie de lansare de rachete antitanc şi aruncător de grenade antitanc. În acest autovehicul pot fi transportaţi patru militari echipaţi de luptă. Are montat echipament modern de comunicaţii, format din staţii radio Panther.

 

TRANSPORTORUL DE TRUPE PIRANHA III C

Piranha III C este un autovehicul de luptă blindat pe roţi, care a intrat în dotarea batalioanelor de infanterie din Forţele Terestre.

Produs în Elveţia, Piranha III are un design deosebit, o protecţie balistică variabilă crescută, blindaj performant şi este dotat cu kituri de protecţie împotriva minelor şi a armelor chimice, radiologice, bacteriologice şi nucleare.

Transportorul, cu un echipaj format din nouă militari, atinge o viteză maximă de 105 km/h pe şosea cu o greutate de 15 t şi poate traversa cu uşurinţă cursuri de apă prin plutire.

Înzestrat cu o mitralieră de cal. 12,7 mm (bătaie maximă 7 000 m), Piranha III poate executa cu succes acţiuni în teatrele de operaţii, acolo unde militarii români desfăşoară misiuni de stabilitate şi în sprijinul păcii.

 

MLI 84 M „JDERUL”

Maşina de luptă a infanteriei 84 M „Jderul” este un autovehicul de luptă blindat, amfibiu, pe şenile, cu un echipaj de doi militari, care poate transporta nouă militari.

MLI asigură transportul protejat al grupei de infanterie şi ducerea lupei de către aceasta, nimiceşte forţa vie a inamicului şi angajează lupta cu autovehiculele blindate. De asemenea, contribuie la combaterea ţintelor aeriene. Se foloseşte şi la executarea de lovituri în dispozitivul inamic. Uneori, execută misiuni specifice vânătorilor de munte.

Maşina de luptă are mare putere de foc, având în înzestrare un tun de cal. 25 mm (bătaie maximă 22 km), o mitralieră cal. 7,62 mm (bătaie maximă 3 800 m) şi o instalaţie de lansare de rachete antitanc dirijate Spike.

 

TAB B 33 „ZIMBRUL”

.Transportorul amfibiu blindat B 33 „Zimbrul” este un autovehicul de luptă pe roţi. Are un echipaj de luptă format din 11 militari, cărora le asigură transportul protejat. Caracteristicile tehnico-tactice îl recomandă ca o maşină de luptă fiabilă, fapt dovedit în teatrele de operaţii, unde a fost şi este folosit de batalioanele de infanterie din Forţele Terestre.

Este înzestrat cu o mitralieră cal. 14,5 mm (bătaie maximă 7 000 m) şi cu o mitralieră cal. 7,62 mm (bătaie maximă 3 800 m). Dispune de asemenea de un sistem de lansare a grenadelor fumigene compus din şase instalaţii ce ajută la mascarea acestuia. Posedă şi un sistem de protecţie împotriva armelor chimice, radiologice, bacteriologice şi nucleare.

 

TANCUL TR 85 M1 „BIZONUL”

Tancul TR 85 M1 „Bizonul” este un tanc mijlociu, având un echipaj format din patru militari şi o greutate totală de 50 t.

Dotat cu un foarte puternic motor pe motorină, tancul românesc dezvoltă o viteză maximă pe şosea de 60 km/h şi de 40 km/h pe teren uscat fără denivelări.

În timpul îndeplinirii misiunilor de luptă, tancul poate trece cursuri de apă cu o lăţime maximă de 700 m şi o adâncime de 5 m.

.Ca armament, tancul TR 85 M1 „Bizonul” este dotat cu un tun cal. 100 mm, semiautomat mecanic, cu ţeavă ghintuită, ale cărui proiectile pot fi perforante, cumulative sau explozive. Bătaia maximă este de peste 16 km.

 

SISTEMUL DE ARTILERIE LAROM

Sistemul de artilerie LAROM este interoperabil şi are performanţe la nivelul sistemelor similare aflate în dotarea armatelor celorlalte ţări membre ale NATO. Are mobilitate ridicată şi capacitate rapidă de deschidere a focului.

Muniţia trasă de sistemul LAROM este în containere. Pentru transportul ei se foloseşte maşina de încărcare şi transport muniţie, ce poate acţiona în teren variat şi contribuie la realizarea unei autonomii ridicate a sistemului.

Un avantaj considerabil al sistemului LAROM îl reprezintă posibilitatea folosirii a două tipuri de muniţie: muniţie explozivă şi rachete LAR M.K.-4.

LAROM conţine un sistem ACCS de comandă, control, comunicaţii şi informaţii.

 .

COMPLEXUL ANTIAERIAN TRACTAT „OERLIKON”

Complexul antiaerian tractat 2 x 35 mm „OERLIKON” este un sistem de artilerie antiaeriană care poate combate elicoptere de atac ce zboară la înălţimi mici şi foarte mici, rachete aer-sol şi avioane cu sau fără pilot, precum şi ţinte terestre uşor blindate.

Fiecare complex acţionează şi autonom, putând să-şi achiziţioneze propriile ţinte şi să decidă angajarea lor cu ajutorul Sistemului Optic Digital.

Complexul are timp scurt de reacţie în cazul unui atac prin surprindere, precizie ridicată, mare putere de foc (bătaia maximă 4 000 m), dispunând de un sistem modern de comandă şi control şi de conducere a focului.

 

COMPLEXUL ANTIAERIAN AUTOPROPULSAT „GHEPARD”

GHEPARD este un sistem de artilerie antiaeriană blindat, autonom, autopropulsat, cu mobilitate ridicată. Poate executa misiuni de luptă în orice condiţii meteorologice, ziua şi noaptea şi în condiţii de bruiaj radioelectronic.

Dotat cu două tunuri automate cal. 35 mm, are misiunea tactică de a angaja lupta împotriva avioanelor şi elicopterelor care atacă prin surprindere, la joasă înălţime, şi împotriva blindatelor. Mulţumită mobilităţii ridicate şi timpului foarte scurt de reacţie, acest sistem poate asigura protecţia pe câmpul de luptă în special a unităţilor blindate.

 

 AUTOSTAŢIILE RADIO HARRIS/ CHEVROLET

 Autostaţiile radio Harris/Chevrolet sunt autostaţii radio cu salt de frecvenţă, ce asigură comunicaţii radio la nivel tactic, cu performanţe superioare în transmiterea secretizată de voce şi date, lucru în reţele, cu dimensiuni şi mase reduse şi cu autonomie crescută. Comunicaţiile se pot realiza cu staţiile radio în configuraţii portabile, mobile sau fixe.

 

SISTEMUL DE RACHETE SOL-AER CU BAZA LA SOL HAWK

Detaşamentul de tehnică HAWK este format din trei puncte de conducere a focului de nivel pluton dispuse pe autospeciale, având ataşat câte un lansator cu câte trei rachete. Comandantul detaşamentului este căpitanul Irinel IVORCIUC din Brigada 1 Rachete Sol-Aer „Nicolae Dăscălescu”.

Sistemul de rachete sol-aer Hawk face parte din categoria sistemelor cu bătaie medie, putând combate ţinte manevriere şi cu viteză mare, elicoptere şi rachete balistice tactice care evoluează până la distanţa de 40 Km şi înălţime maximă de 15 Km.

Bateria Hawk poate acţiona ca un sistem de apărare antiaeriană independent sau integrat într-o reţea de apărare antiaeriană.

 

 INSTALAŢIA MOBILĂ DE LANSARE (IML)

 Detaşamentul este condus de lt. cdor. Florentin NANU. Cele două IML fac parte din Secţia rachete navale a Divizionului 150 Rachete Navale. Divizionul 150 Rachete Navale, cu cele trei nave purtătoare de rachete, continuă tradiţia rachetiştilor navali şi este practic una dintre unităţile de elită ale Flotei, care are ca misiuni principale protecţia liniilor maritime de comunicaţii şi a obiectivelor din zona economică exclusivă, operaţii de căutare şi salvare, protecţia zonei economice exclusive, antrenamentul structurilor de comandă, control şi execuţie, participarea la exerciţii ale NATO/PfP, participarea la operaţii de menţinere a păcii şi de ajutor umanitar.

Dispunând de putere mare de foc, distanţă mare de acţiune, capacitate mare de manevră şi posibilitatea lovirii inamicului prin surprindere, subunitatea de rachete de coastă reprezintă, cu adevărat, o puternică forţă de lovire a Flotei, permanent gata să intervină, independent sau în cooperare cu alte categorii de forţe, pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

 

AMBARCAŢIUNILE RHIB

Cele două ambarcaţiuni RHIB au echipaje formate din militari ai Secţiei scafandri de luptă şi nave speciale. Ele sunt folosite pentru desfăşurarea unor misiuni specifice scafandrilor EOD (minori, deminori) şi Forţelor pentru Operaţii Speciale, cum ar fi: căutare, descoperire, distrugere, transport la obiectiv a personalului EOD, controlul acvatoriilor, danelor şi cheurilor, controlul operei vii la nave, misiuni de „First Protection”, infiltrare şi extracţie în/din obiectiv.

Aceste ambarcaţiuni aparţin Centrului 39 Scafandri. Ele participă la activităţi complexe de cercetare a platoului continental, de punere în funcţiune a primei platforme de foraj marin, de montare a conductelor submarine, de supraveghere şi de întreţinere a acestora.

 

 POLIŢIA ROMÂNĂ

 

Coloana care defilează prin Piaţa Arcului de Triumf este formată din poliţişti ai Brigăzii de Poliţie Rutieră şi ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Profesionişti, stăpânind sute de cai putere, poliţiştii motociclişti sunt primii care intervin pentru îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie, în scopul protejării siguranţei participanţilor la trafic.

Aceştia sunt urmaţi de 3 autoturisme BMW – 1200 – RT care sunt folosite la însoţirea coloanelor oficiale. Totodată coloana se compune şi dintr-o autospecială marca Duster şi trei MCV marca Logan, dotate cu binecunoscutele aparate de măsurare a vitezei, denumite şi radarele invizibile.

Serviciul de Poliţie pentru Intervenţie Rapidă reprezintă forţa de intervenţie poliţienească de primă urgenţă; este o structură flexibilă cu competenţe complexe, care acţionează, ca forţă complementară, în sprijinul celorlalte subunităţi ale poliţiei, în vederea îndeplinirii unor misiuni cu grad ridicat de risc.

Urmează autospecialele de intervenţie Mercedes Vito şi Sprinter, dotate cu echipament de protecţie balistică şi echipamente speciale de executare a misiunilor specifice şi de trei autolaboratoare criminalistice.

 

JANDARMERIA

DETAŞAMENTUL DE JANDARMI

Blocul de defilare al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative este condus de maiorul Viorel Mocanu, iar Detaşamentul de gardă şi ceremonii militare, constituit din subofiţeri de elită, prezintă onorul într-o ţinută care aminteşte glorioasa tradiţie a acestei arme.

Urmează Detaşamentul de acţiuni speciale din cadrul Brigăzii Speciale Intervenţie Vlad Ţepeş a Jandarmeriei. Luptătorii acestei unităţi de elită sunt responsabili de restabilirea ordinii publice când aceasta este grav tulburată, dar şi de intervenţia antiteroristă pe întreg teritoriul ţării.

Tehnica din dotarea trupelor de jandarmi

Autovehiculele speciale din dotarea Jandarmeriei Române contribuie substanţial la îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate:

  • Autospecialele asigură deplasarea cu operativitate a efectivelor pentru îndeplinirea misiunilor de intervenţie pentru restabilirea ordinii publice, a celor cu specific antiterorist, servind la transportul şi protecţia luptătorilor şi deblocarea unor căi de comunicaţii.

 Parada tehnicii auto este deschisă de motocicletele Honda, urmate de autoturismele Dacia Logan, de autoturismele de teren Subaru Forrester şi de autospecialele Volkwagen. Acestea din urmă sunt ideale pentru îndeplinirea misiunilor de intervenţie antiteroristă, având deschidere pe ambele părţi şi astfel permiţând luptătorilor să aibă o mobilitate foarte bună indiferent de situaţie. Barca pneumatică este folosită pe timpul îndeplinirii misiunilor de către scafandrii şi luptătorii din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie Vlad Ţepeş.

– Autovehiculele URO VAM TL-PEACE KEEPER sunt destinate misiunilor internaţionale de menţinere a păcii pentru transportul în condiţii optime al luptătorilor jandarmi împreună cu armamentul şi mijloacele specifice de intervenţie.

  • Autospeciala cu apă ACDP 7000 este destinată misiunilor de restabilire a ordinii publice, folosind jeturi de apă pentru dispersarea turbulenţilor;

DETAŞAMENTUL DE CAVALERIE

Defilarea Detaşamentului de cavalerie al Jandarmeriei devine o constantă a manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională. Calul a fost o prezenţă constantă în structurile militare, iar bidiviii de astăzi sunt parteneri de efect şi eficienţă ai jandarmilor atât în timpul competiţiilor sportive, cât şi în misiunile de ordine publică, fiind priviţi, de fiecare dată, cu respect şi curiozitate.

Împreună, jandarmi şi cai, execută misiuni de intervenţie pentru restabilirea ordinii publice cu ocazia competiţiilor sportive şi pentru menţinerea ordinii publice cu prilejul manifestărilor ce implică aglomerări mari de persoane.

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

Ca semn al cinstirii curajului şi gloriei armei pompierilor, al dragostei şi recunoştinţei pentru eroii cotidieni ai luptei cu flăcările şi alte pericole, astăzi, de Ziua Naţională, defilează prin faţa dumneavoastră, urmaşi ai celor care, prin curajul şi spiritul lor de sacrificiu au deschis drumul de glorii al armatei române în epoca modernă şi contemporană.

Prin faţa dumneavoastră are onoarea să defileze detaşamentul condus de căpitanul Florin Tiberiu CHIREA din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DEALU SPIRII” al Municipiului Bucureşti constituit din:

echipaje de servanţi pompieri structuri de intervenţie în scopul localizării şi stingerii incendiilor, precum şi al salvării persoanelor şi a bunurilor materiale(10 militari);

– echipaje S.M.U.R.D., care intervin pentru descarcerarea şi acordarea primului ajutor persoanelor în urma diverselor accidente (de trafic, tehnologice, casnice sau alte situaţii în care persoanele au rămas captive în medii ostile vieţii)(10 militari);

echipaje de salvatori de la înălţime, care intervin pentru salvarea persoanelor folosind tehnici şi echipamente specifice de alpinism (10 militari);

echipaje de intervenţie pirotehnică, dotate cu aparatură de detectare, având misiunea de asanare a muniţiei neexplodate ( 10 militari);

echipaje de intervenţie la urgenţe chimice, radiologice sau nucleare, cu misiunea de limitare şi înlăturare a efectelor accidentelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare (10 militari).

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este integrator şi coordonator la nivel naţional, al acţiunilor de răspuns din domeniul managementului situaţiilor de urgenţă. Acesta asigură coordonarea acţiunilor de intervenţie, specifice tipurilor de risc aflate în responsabilitatea Ministerului Administraţiei şi Internelor, dintre care cele mai importante sunt: incendiile şi accidente chimice cu implicaţii în afara amplasamentului.

Totodată, în cadrul Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, I.G.S.U. are misiuni de intervenţie şi coordonare a acţiunilor unor categorii de forţe în situaţia producerii unor situaţii de urgenţă de mare amploare şi efecte deosebite asupra populaţiei şi mediului înconjurător de tipul cutremurelor, inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice, avarii tehnologice, accidente pe căile comunicaţii, avarierea gravă a sistemelor de gospodărie comunală.

Tehnica din dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

Obligaţiile şi acţiunile internaţionale privind integrarea şi armonizarea euro-atlantică în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă au fost şi sunt asumate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care îndeplineşte funcţia de Punct naţional de contact în relaţia cu organizaţiile internaţionale de profil.

Intervenţiile din primele 11 luni ale acestui an, s-au concretizat în salvarea a 4027 persoane şi asistarea medicală a 127404. Au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 1,6 miliarde lei.

Vor trece prin faţa dumneavoastră unele dintre cele mai performante autospeciale de intervenţie la incendii, în mediul acvatic, la înălţime, la accidente rutiere, la dezastre şi în alte situaţii care pot afecta viaţa şi bunurile materiale ale oamenilor:

  1. Defilează AUTOSPECIALA PENTRU GRUPA OPERATIVĂ, Volkswagen Touareg Acest mijloc de transport asigură creşterea capacităţii de acţiune a grupei operative, asigurând deplasarea rapidă în teren variat, în rampă mărită sau prin vaduri cu adâncimea de până la 50 cm.

  2. Urmează AUTOSPECIALA MEDICULUI DE URGENŢĂ, Nissan Pathfinder, destinată intervenţiilor de prim ajutor calificat avansat, sau în sprijinul ambulanţei de tip B.

3. Parada continuă cu defilarea a patru ambulanţe: două tip B Volkswagen Transporter, dotate cu echipamente medicale de ultimă generaţie, folosite pentru acordarea primului ajutor medical de urgenţă şi transportul persoanelor către unităţile spitaliceşti, două tip C Mercedes Sprinter, încadrate cu personal specializat şi echipamente medicale performante, ce permit intervenţii specifice cu un grad ridicat de complexitate. Acestea reprezintă componente deosebit de importante ale modulelor SMURD.

  1. Defilarea continuă cu AUTOSPECIALA DE INTERVENŢIE LA ACCIDENTE COLECTIVE ŞI CALAMITĂŢI pe şasiu de Renault Midlum, care are în dotare spitalul mobil compus din trei corpuri pe structură gonflabilă, dotate cu materiale de uz medical pentru spitalul de linie.

  2. Parada continuă cu o AUTOSPECIALA DE STINGERE CU APĂ ŞI SPUMĂ DE CAPACITATE MEDIE Renault Midlum, utilizate pentru stingerea incendiilor izbucnite în locuri greu accesibile sau în zonele urbane aglomerate şi cu trafic intens.

  3. Urmează AUTOSPECIALA DE STINS INCENDII CU APĂ ŞI SPUMĂ DE CAPACITATE MĂRITĂ, pe şasiu Iveco-Magirus, destinată în special intervenţiilor în afara localităţilor. Dispune atât de echipament pentru stingerea incendiilor şi rezervă de apă, cât şi de echipamente de descarcerare şi de acordare a primului ajutor medical. Autospeciala asigură stingerea incendiilor de produse petroliere, prin folosirea spumei mecanice, precum şi a celor de substanţe combustibile solide, folosind apa refulată prin ţevi şi un tun manual de refulare.

  4. Urmează două AUTOSPECIALE PENTRU ILUMINAT ŞI DESCARCERARE pe autoşasiu Mercedes Vito care tractează peridocuri cu bărci pneumatice având capacitatea de 10 persoane, deservite de câte doi scafandri de intervenţie în mediu acvatic echipaţi cu costume de scufundare. Asemenea mijloace de salvare, cca 300 la număr, au fost folosite şi pe timpul inundaţiilor şi se regăsesc în dotarea tuturor subunităţilor de pompieri. În primele 11 luni ale acestui an echipajele de urgenţă, reanimare şi descarcerare au intervenit la 124868 cazuri de urgenţă, salvând numeroase vieţii.

8. Blocul de defilare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgentă este încheiat de AUTOSPECIALA DE SALVARE ŞI LUCRU LA ÎNĂLŢIME de tip Bronto Sky Lift, pe şasiu Iveco, care poate interveni până la înălţimea de 38 metri. Acţiunea platformei de intervenţie la înălţime, susţinută de braţul telescopic este controlată de un computer, încărcătura maximă fiind de 500 kg. Platforma este echipată cu un tun pentru refularea apei şi este adusă de un sistem mobil de ţevi până la gura de refulare. Această facilitate deosebit de importantă contribuie la operativitatea acţiunilor de intervenţie, nemaifiind nevoie ca servanţii să realizeze, anevoie şi în condiţii de risc, un dispozitiv alcătuit din furtunuri pentru refularea apei.

 

POLIŢIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ

 

Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este instituţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv braţul Măcin şi canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii.

Organizată după modelul instituţiilor similare din statele Uniunii Europene, Poliţia de Frontieră Română depune eforturi susţinute pe linia prevenirii şi combaterii fenomenelor infracţionale transfrontaliere şi pentru aplicarea şi respectarea legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare, astfel încât, la frontierele României, activităţile specifice să se alieneze standardelor internaţionale.

În perspectiva aderării României la spaţiul Schengen, începând cu luna martie 2011, Poliţia de Frontieră Română va avea ca misiune deosebit de complexă supravegherea a peste 2000 de kilometri de frontieră externă a Uniunii Europene.

Defilarea Poliţiei de Frontieră Române debutează cu ATV-uri, motocicletă cu 4 roţi, care au rolul de a facilita accesul în zonele înguste, greu accesibile de pe frontieră, urmate de autospeciala pentru munca operativă de oraş Volkswagen Passat Variant destinată patrulării şi intervenţiei în zonele de pe frontieră şi pe comunicaţiile adiacente.

Parada continuă cu autospeciala de supraveghere pe principiul termoviziunii Landrover Discovery 4 care este un sistem mobil, destinat supravegherii, din poziţii statice, a zonelor de frontieră.

Urmează Ambarcaţiunea de tip ARVOR 215 – de patrulare şi intervenţie destinată misiunilor de patrulare pe Fluviul Dunărea şi Râul Prut; aceasta este prevăzută cu echipamente de vedere pe timp de noapte, radar de navigaţie şi dispozitive de avertizare acustică şi optică.

O altă ambarcaţiune din dotarea poliţiei de frontieră este Ambarcaţiunea pe pernă de aer HOVERCRAFT care este utilizată pentru misiuni de intervenţie în zone greu accesibile (mlaştini, gheaţă spartă, poduri de gheaţă, ape mici).

 Ambarcaţiunile sunt urmate de autospeciala pentru transport câini Mitsubishi Double Cab L200 care are rolul de a transporta câinii de serviciu de la sediu la locul de muncă, dar şi echipaje de intervenţie şi patrulare.

Parada este încheiată de autospeciala transport efective 8+1 locuri Volkswagen Transporter Kombi.

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 

Serviciul Român de Informaţii este autoritatea naţională în prevenirea şi combaterea terorismului, coordonator tehnic al Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului. Brigada Antiteroristă este unitatea specializată a Serviciului Român de Informaţii, componentă a Direcţiei Generale pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului.

 Detaşamentul care defilează astăzi este format din 59 de ofiţeri şi subofiţeri, urmat de autospeciale de intervenţie pentru executarea misiunilor de luptă.”

 Autospecialele Serviciului Român de Informaţii sunt destinate transportului echipajelor de intervenţie, materialelor şi antrenamentului.

Sunt special pregătite pentru a răspunde exigenţelor misiunilor complexe de intervenţie contrateroriste, domeniu în care Brigada Antitero este autoritate naţională.

 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ

 

Serviciului de Protecţie şi Pază este structura specializată în protecţia demnitarilor, este membru al Asociaţiei Internaţionale de Protecţie a Demnitarilor şi al Reţelei Europene pentru Protecţia Personalităţilor Publice.

Coloanele care defilează prin faţa dumneavoastră constituie două dintre dispozitive specifice pentru protecţia demnitarilor, una pentru oraş, cealaltă pentru zonele greu accesibile sau pentru deplasarea în condiţii de vreme nefavorabilă. De asemenea, la defilare participă cinci motociclişti care asigură escorta coloanelor oficiale. Membrii tuturor echipelor sunt antrenaţi în condiţii speciale, în conformitate cu standardele internaţionale pentru asigurarea protecţiei demnitarilor.

Pe lângă activităţile desfăşurate la nivel naţional, mai mulţi luptători al Serviciului de Protecţie şi Pază reprezintă cu onoare România pe plan internaţional, asigurând protecţia unor înalţi demnitari ONU în teatrele de operaţii din Sudan şi Afganistan.

 

REGIMENTUL 30 GARDĂ „MIHAI VITEAZUL”

 

.Detaşamentul Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul” este unitate etalon a Armatei României, cu trecut istoric impresionant, comandată de locotenent-colonelul Virgil-Ovidiu Pop.

Prima unitate de gardă din armata română modernă a fost înfiinţată, la 1 iulie 1860, de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, concepută în primul rând ca unitate luptătoare, dar şi ca unitate de reprezentare.

Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” este în măsură să îndeplinească în mod exemplar, oricând, atât misiuni de ceremonii şi onoruri militare, cât şi misiuni operative.

La 1 iulie 2010, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea primei unităţi de gardă, Drapelul de Luptă al unităţii a fost decorat cu Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Ofiţer, cea mai înaltă distincţie acordată vreodată unei unităţi militare.

 

 MUZICA REPREZENTATIVĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII

 

Formaţie etalon a muzicilor militare din România, condusă de colonelul Valentin Neacşu, Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale a contribuit, pe plan naţional şi internaţional, la intensificarea relaţiilor culturale dintre armatele şi statele lumii şi la recunoaşterea valorilor muzicale naţionale.

La Parada militară de astăzi i s-a alăturat Muzica Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a doua formaţie muzicală a Capitalei.

 

–––––––––

.Potrivit MApN, tot în Bucureşti, vor avea loc ceremonii militare de depuneri de coroane şi jerbe de flori la Monumentul închinat Eroilor militari români căzuţi la datorie, amplasat în faţa Palatului Naţional al Copiilor din Parcul Tineretului  (ora 8.00) şi Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I (ora 9.00). Începând cu ora 17.00, militari din Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” se vor retrage cu torţe pe itinerariul Palatul Cercului Militar Naţional – B-dul. Regina Elisabeta – Piaţa Operei – Pod Cotroceni – B-dul. Geniului – B-dul. Vasile Milea – B-dul. Timişoara. Militarii români aflaţi în misiune în teatrele de operaţii vor organiza manifestări specifice dedicate Zilei Naţionale a României. Cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, reprezentanţi ai Armatei României vor participa, la solicitarea şi cu sprijinul autorităţilor locale, la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea de ceremonii militare şi religioase de depunere de coroane de flori şi solemnităţi de retragere cu torţe. Drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară, iar la bordul navelor maritime şi fluviale militare se va ridica Marele Pavoaz.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult