Acasa BusinessEconomic Cum arată bugetul de stat după rectificare

Cum arată bugetul de stat după rectificare

scris de C.S.
38 afisari

Bugetul de stat pe 2017 se diminuează la venituri cu suma de 1,326 miliarde de lei și la cheltuieli cu 347,7 milioane de lei, iar deficitul de majorează cu suma de 978,8 milioane de lei, conform proiectului de Ordonanță pentru rectificarea bugetului de stat pe 2017, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

În ceea ce privește veniturile bugetului general consolidat, nota de fundamentare a proiectului menționează că acestea se majorează, pe sold, cu suma de 1,060 miliarde lei. Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 1,705 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat, în termeni cash, „se menține la nivelul de 2,96% din PIB”.

Potrivit notei de fundamentare, veniturile din impozitul pe profit se diminuează cu 1,785 miliarde lei, din alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice scad cu 79,2 milioane lei, din impozitul pe venit se majorează cu 298,4 milioane lei, cele din impozite și taxe pe bunuri și servicii se diminuează cu 1,395 miliarde lei. Taxa pe valoarea adăugată se diminuează cu 1,974 miliarde lei din care 1,296 miliarde lei reprezintă valoarea obligațiilor restante la bugetul general consolidat (mecanism de tip SWAP) transferate către alte taxe și impozite din cadrul bugetului general consolidat, conform execuției bugetare.

Accizele se majorează cu 587,2 milioane lei potrivit impactului bugetar pozitiv estimat ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal, iar veniturile din contribuții de asigurări sociale cresc cu 164,2 milioane lei.

Totodată, veniturile nefiscale se majorează cu peste 2,038 miliarde lei, din care 2 miliarde lei venituri estimate suplimentar din dividende, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr 29/2017. Sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminuează cu 493,3 milioane lei.

Pe de altă parte, proiectul prevede, la capitolul cheltuieli ale bugetului de stat, o creștere cu 2,282 miliarde lei a cheltuielilor de personal, cu 317,2 milioane lei a celor cu bunuri și servicii, cu 500 milioane lei a cheltuielilor cu dobânzile și o diminuare cu 313,4 milioane lei a cheltuielilor cu subvențiile.

Transferurile între unități ale administrației publice se diminuează cu 1,37 miliarde, alte transferuri se majorează cu 959 milioane lei, proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminuează cu 697,1 milioane lei, cheltuielile cu asistența socială cresc cu 2,53 miliarde lei, în principal, pentru plata drepturilor de asistență socială (pensii și ajutoare, drepturi de creștere copil, indemnizații pentru persoane persecutate din motive etnice, iar proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminuează cu 3,48 miliarde lei.

Alte cheltuieli se majorează cu 638,2 milioane lei, cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 219,9 milioane lei și cheltuielile de capital se diminuează cu 1,583 miliarde lei.

Prin proiectul de ordonanță a fost propusă alocarea de sume suplimentare, din bugetul de stat, pentru Ministerul Finanțelor Publice, pentru acțiuni generale, 4,054 miliarde lei, din care 2,464 miliarde lei pentru prefinanțarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale primește în plus 1,501 miliarde lei per sold, fiind asigurată suplimentar suma de 1,775 miliarde lei pentru schemele de plăți directe pe suprafață, sumă care va asigura integral plata în avans pentru înființarea culturilor în anul 2018. Totodată, se va asigura cofinanțarea proiectelor depuse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 finanțate din FEADR.

Bani în plus primesc și Ministerul Afacerilor Interne, 1,16 miliarde lei, în principal pentru asigurarea mentenanței în vederea menținerii în stare operațională a aeronavelor, achiziționare de echipament pentru intervenție, precum și pentru asigurarea drepturilor salariale și pensii militare de stat, Ministerul Sănătății, 207 milioane lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalul medical din unitățile sanitare.

La Ministerul Muncii și Justiției Sociale bugetul se majorează cu 95,9 milioane lei per sold. Cheltuielile cresc cu 795 milioane lei, în principal pentru plata drepturilor de asistență sociala (pensii și ajutoare, drepturi de creștere copil, indemnizații pentru persoane persecutate din motive etnice, etc), concomitent cu diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 596,6 milioane lei.

Ministerul Finanțelor Publice are prevăzute în plus 426,6 milioane lei, în principal, pentru plata drepturilor salariale, precum și pentru plata despăgubirilor acordate în baza legilor de restituire a proprietăților și Ministerul Justiției 357,4 milioane lei, în principal, pentru plata drepturilor salariale, precum și pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect acordarea de daune — interese moratorii sub forma dobânzii legale.

Serviciul Român de Informații primește 298,9 milioane lei, în principal pentru plata drepturilor salariale și a pensiilor militare de stat, precum și pentru programe majore de achiziții derulate de instituție, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat are în plus 247,9 milioane lei, per sold, în principal pentru finanțarea programelor de sprijinire întreprinderilor mici și mijlocii (250 milioane lei), Ministerul Public 203,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale și Secretariatul General al Guvernului 181,9 milioane lei, în principal pentru salarizarea personalului clerical aparținând cultelor religioase recunoscute în România.

Diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite au fost operate în principal de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Educației Naționale, din sumele aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene, motivat de aprobarea cu întârziere a bugetului pe anul 2017, întârzierea procedurilor de achiziție, ceea ce a condus la un grad redus al execuției bugetare pe primele 8 luni din acest an, se precizează în Nota de fundamentare.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii se diminuează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 598,3 milioane lei.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor autorităților administrației publice locale se suplimentează cu suma de 677,7 milioane lei.

Modificarea veniturilor și cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2017 a fost propusă, conform Notei de fundamentare a proiectului de OUG, ca urmare a luării în considerare a unei creșteri economice de 5,6% față de 5,2%, cât a fost avută în vedere la elaborarea bugetului de stat pe anul 2016, și a unui produs intern brut în valoare nominala de 837,1 miliarde lei, față de 815,2 miliarde lei cât s-a estimat inițial.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult